Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №178-ха про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №178-ха про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперівДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку
П О С Т А Н О В А № 178-ХА

про накладення санкції за правопорушення

на ринку цінних паперів
м. Харків «18” серпня 2011 року

Я, Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія або ДКЦПФР), начальник Харківського територіального управління (далі – Харківське теруправління або ХТУ) ДКЦПФР – Степанова Валентина Сергіївна, у відношенні відношенні Публічного акціонерного товариства «Обчислювальна техніка та інформатика» (далі – Товариство), (раніше були ВАТ), місцезнаходження: 61017, м. Харків, вул. Котлова, 115, код ЄДРПОУ – 21174715, поточний рахунок: ************тел. (057) 712-89-66, 712-89-52, 712-89-54,
В С Т А Н О В И Л А :
Регулярна річна інформація про емітента за 2010 рік не опублікована Товариством в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або ДКЦПФР у строк, встановлений п. 1 глави 7 розділу V “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням ДКЦПФР 19.12.06 № 1591, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 р. за № 97/13364, зі змінами, (далі – Положення), а саме не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним (30 квітня 2011 року). Це є порушенням ч. 4 ст. 40 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV від 23.02.06 з урахуванням вимог п. 1 глави 1 розділу V та п. 1 глави 7 розділу V Положення та є неопублікуванням інформації.

Вищезазначені факти підтверджуються актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 178-ХА від 10.08.2011 р.

Товариство надало пояснення (вх. № 2268 від 18.08.2011 року), згідно яких правопорушення було допущено у зв’язку з необізнаністю керівництва з обов’язком розкривати регулярну річну інформацію, оскільки раніше цим питанням займався реєстратор Товариства, який з 2011 року змінився. Дані пояснення не спростовують факту вчинення правопорушення ПАТ «Обчислювальна техніка та інформатика», проте виступають пом’якшувальними обставинами.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 14 ст. 8 та п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 1.5 Розділу XVII “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених Рішенням ДКЦПФР від 11.12.07 № 2272, зареєстрованих в МЮУ 12.02.2008 р. за № 120/14811 (зі змінами), -

П О С Т А Н О В И Л А :

1. За порушення чинного законодавства України, а саме: за неопублікування інформації застосувати до Публічного акціонерного товариства «Обчислювальна техніка та інформатика» санкцію у вигляді штрафу в розмірі 50 (п’ятдесят ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

Кошти за штрафні санкції, накладені за порушення законодавства на ринку цінних паперів, слід перерахувати в дохід Державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім`я територіальних органів Державного казначейства за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" по коду бюджетної класифікації 21081100 “Адміністративні штрафи та інші санкції”, символ звітності банку 106.

2. Дану постанову протягом трьох робочих днів направити особі, щодо якої її винесено – до Публічного акціонерного товариства «Обчислювальна техніка та інформатика».

3. Штраф має бути сплачений не пізніше як через 15 днів з дати отримання цієї постанови

4. Надати до Харківського територіального управління ДКЦПФР (61022, місто Харків, площа Свободи, 5, Держпром, 1 під’їзд., 4 поверх, кімнати 71-73) документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом 5 робочих днів після сплати.

Ця постанова набирає чинності з дня її винесення. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії – начальник

Харківського теруправління ДКЦПФР В.С. Степанова

Рішення оголошено в засіданні “18” серпня 2011 року. Примірник постанови отримано “___” серпня 2011 року.
Уповноважена особа Товаристваподілитися в соціальних мережахСхожі:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова...
Нкцпфр степанова Валентина Сергіївна, у відношенні публічного акціонерного товариства "обчислювальна техніка та інформатика" (далі...

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків
Надаємо Вам проект Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторських висновків,які подаються до Державної комісії з цінних паперів...

Та фондового ринку
Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів емітентів, які зареєстровані на території Автономної...

«класик-трейд» Київ 2012р. Застереження
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність...

Рішенням Ради уаіб від «10» липня 2008р
Порядок використання інформації, яку отримує Українська асоціація інвестиційного бізнесу при здійсненні саморегулівної діяльності...

Рішенням Правління
Біржа – фондова біржа, яка уклала з публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових...

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Напрям 140103 «Туризм»
Зважаючи на сучасні тенденції світового ринку туристичної галузі, підготовка фахівців у сфері індустрії туризму є нагальною життєвою...

Конспектів 10 Опорні конспекти
Становлення І розвиток відносин в Україні привели до швидкого насичення ринку, посилення нецінової конкуренції. Що й зумовило підвищення...

Інноваційні технології у системі формування компетентностей ділового мовлення студентів
Великої значення у сучасному світі набуває вміння зав’язувати ділові стосунки та підтримувати їх. Головне, чим повинна керуватися...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка