Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Статут

Статут

Сторінка1/3
  1   2   3
"Затверджено"

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

Протокол N 1 від 24 квітня 2012р.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ

(нова редакція)

ідентифікаційний код 00381381

м.Нікополь – 2012
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 24 квітня 2012р.) у зв’язку із збільшенням числа членів правління до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ” внесено зміни шляхом викладення його в наступній новій редакції:


 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (далі “Товариство”) є повним правонаступником майнових прав та обов’язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», у тому числі тих зобов’язань по відношенню до його кредиторів та боржників, які оспорюються сторонами, яке було засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 05.08.1996 р. № 12/229-АО шляхом перетворення державного підприємства Нікопольський хлібокомбінат" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про господарські товариства” та Декрету КМУ від 17 травня 1993 року № 51-93 "Про особливості приватизації майна у агропромисловому комплексі", зареєстровано у Виконавчому комітеті Нікопольської міської Ради 29 березня 2007 р.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 24 квітня 2012 року, збільшено число членів правління Публічного акціонерного товариства «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

  1. З моменту реєстрації цього Статуту в наступній новій редакції втрачає юридичну силу Статут ПАТ “НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”, зареєстрований виконкомом Нікопольської міської Ради 31.05.2011р. за номером 12301050014000602 .

1.3.НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

А) повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

Б) скорочене найменування – ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

1.3.2. Найменування російською мовою:

А) повне найменування – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИКОПОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ».

Б) скорочене найменування – ПАО «НИКОПОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ».

1.4. Місцезнаходження Товариства: УКРАЇНА, 53207, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, БУДИНОК 22/1.
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та кутові штампи зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.5.3. одержаних доходів;

2.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинниого законодавства України.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах оплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 10.71. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних, кондитерських виробів та тістечок не тривалого зберігання;

- 10.72. Виробництво сухарів і сухого печива;

- 47.11. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчуванн, напоями та тютюновими виробами;

- 49.39. Інший та пасажирський наземний транспорт не віднесений до інших угрупувань;

- 49.90. Неспеціалізована опрова торгівля;

- 49.41. Діяльність вантажного автомобільного транспорту;

 • виробництво хлібобулочних, кондитерських, макаронних та інших продовольчих товарів;

 • оптова торгівля;

 • роздрібна та комісійна торгівля в магазинах та виїзна торгівля всіма видами продовольства, тютюну, алкогольних і безалкогольних напоїв, промислових товарів;

 • організація обслуговування громадян та підприємств через мережу громадського харчування;

 • побутове обслуговування населення, підприємств і організацій;

 • виробництво товарів народного споживання;

 • виробництво не стандартизованого обладнання;

 • виробництво металоконструкцій, будівельних металовиробів, монтажних заготовок, вузлів та деталей;

 • послуги автомобільного господарства;

 • організація пасажирських та вантажних перевезень автомобільним транспортом у межах України та за кордоном;

 • транспортно-експедиційні послуги населенню та підприємствам;

 • ремонт автотранспорту та інших механізмів;

 • виробництво та реалізація будівельної цегли, інших будівельних матеріалів для підприємств усіх форм власності та населення;

 • ремонт та будівництво житла за заявами населення;

 • будівництво об’єктів для сільського господарства;

 • виробництво будівельних деталей з деревини та плит на деревинній основі;

 • виробництво та ремонт меблів, у тому числі на замовлення населення;

 • виробництво сільськогосподарської продукції;

 • закупівля худоби та сільськогосподарських тварин від підприємств, фермерських господарств та населення за готівку та за безготівковим рахунком;

 • переробка тваринницької сировини, виготовлення з продуктів переробки м’ясних виробів, напівфабрикатів та технічної продукції;

 • відгодівля сільськогосподарських тварин з метою подальшої реалізації на товарному ринку та переробки;

 • проведення операцій з нерухомим майном;

 • проведення лізингових операцій;

 • брокерська діяльність на товарних, товарно-сировинних та фондових біржах;

 • надання посередницьких послуг при купівлі-продажу товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення і сільськогосподарської продукції;

 • маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів і управління;

 • рекламна діяльність та представницькі послуги (участь у виставках та аукціонах);

 • організація аукціонів, конкурсів, ярмарок, виставок-продаж, концертів та спортивних заходів;

 • здійснення експортно-імпортних операцій;

 • здійснення передачі в оренду, безкоштовно чи в обмін, взаємне використання на основі лізингу, належних йому фондів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів на договірних умовах і засадах.

 • гуманітарна та благодійна діяльність, включаючи фінансування дитячих закладів, спортивних та оздоровчих заходів, участь у роботі інших благодійних та екологічних організацій;

 • маркетинг;

 • проведення експертної оцінки об’єктів приватизації;

 • ведення фінансових операцій з цінними паперами;

 • вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції у т.ч. лікарської;

 • проведення науково-дослідних робіт по вивченню біологічної активності та нешкідливості хімічних та природних сполук;

 • розробка, вироблення та реалізація харчових вітамінних добавок, фітонапоїв, сухих гранульованих напоїв та косметичних товарів лікувально-профілактичного призначення;

 • закупівля та реалізація сировини, матеріалів та різного обладнання, в т.ч. у індивідуальних власників;

 • виконання всіх робіт, які стосуються поняття «екології» без обмеження та на основі законодавства;

 • виробництво і реалізація товарів народного споживання;

 • надання консультаційних послуг, в т.ч. в сфері ведення фінансово-господарської діяльності, аналітичного планування, оцінки економічних ринків, тощо.

Інформатика та комп’ютеризація:

 • розробка, адаптація, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;

 • програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);

 • виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у т.ч. з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;

 • сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

 • розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;

 • взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційній та некомерційній засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;

 • залучення в економіку України інвестицій ведучих фірм-виробників об­числювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом створення спільних підприємств за їх участю, демонстраційних та сервіс-центрів, організація систем фірмового обслуговування;

 • створення та підтримка ОН-лайнових і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі зарубіжним клієнтам.

Рекламно-видавнича діяльність:

 • організація та надання рекламних послуг (ЗМІ, ТV, радіо та інші) в Україні та за її межами;

 • організація та надання послуг з поліграфії;

 • розробка фірмового стилю, макетів, художній дизайн;

 • видавницька діяльність;

 • видавництво інформаційно-рекламних бюлетенів;

 • надання послуг з маркетингу;

 • надання інформаційних послуг, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів по заявкам підприємств та організацій;

 • розповсюдження засобів масової інформації (періодичні, інформаційні, у т.ч. газети, журнали, каталоги, бюлетені і таке інше);

 • сприяння прискоренню впровадження науково-технічних досягнень, які орієнтовані на використання технологій, що передаються по програмі конверсії в народне господарство;

 • зовнішньоекономічна діяльність відповідно до всіх вищезазначених напрямків.


3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 5 000 000 (п”ять мільйонів) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 20 000 000 (двадцять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 коп.) кожна.

4.2.1. Усі акції товариства є іменними. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.3.1. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.5.3. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

4.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства , може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів.)

4.7.1. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.8. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.9. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.

4.9.1. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим.

4.9.2. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

4.10. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

4.11. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.13. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.15. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.16. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.17. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

4.18. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.19. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради, розпорядження №401-р від 13 грудні 1995 р Товариство є повним правонаступником орендного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка