Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«Доступність та якість загальної середньої освіти: становлення І шляхи вдосконалення»

«Доступність та якість загальної середньої освіти: становлення І шляхи вдосконалення»

Сторінка1/3
  1   2   3
ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Матеріали серпневого круглого столу

педагогічного активу міста Красноармійська
Доступність та якість загальної середньої освіти: становлення і шляхи вдосконалення
Той, хто відчув вітер змін,

має будувати не щит

од вітру, а вітряк .

Китайська мудрість

м. Красноармійськ, 2013

Доступність та якість загальної середньої освіти: становлення і шляхи вдосконалення: матеріали серпневого круглого столу педагогічного активу міста Красноармійська/ Укладач творча група методичного кабінету відділу освіти Красноармійської міської ради. – Красноармійськ, 2013- 32 с.


У збірку увійшли матеріали виступів доповідачів на серпневому круглого столу педагогічного активу м. Красноармійська на тему «Доступність та якість загальної середньої освіти: становлення і шляхи вдосконалення». Провідною метою роботи круглого столу стало впровадження та реалізація Державних стандартів початкової та загальної освіти. Серед матеріалів представлені виступи учасників всіх складових загальної освіти: дошкільної, початкової, середньої, позашкільної освіти.

Для керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Красноармійська

© Молчанова, Соловйова
ЗМІСТ

ЗБІРКИ МАТЕРІАЛІВ СЕРПНЕВОГО КРУГЛОГО СТОЛУ


 1. ПЛАН РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ

 3. ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ

  1. Гуманістично-освітнє середовище як умова особистісного буття дошкільнят, їхнього повноцінного розвитку (Засипка Г.С, методист ДНЗ №11)

  2. Уроки першого року впровадження та подальші шляхи вдосконалення роботи щодо реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти (Сук І.М., заступник директора з НВР ЗОШ № 12)

  3. Інноваційні підходи до впровадження нових стандартів середньої загальної освіти ( Дубинка Л.Ф., директор Красноармійського НВК)

  4. Вектори оновлення виховного простору навчального закладу. (Варченко Н.М., директор ЗОШ № 5)

  5. Підготовка випускника школи до побудови успішної кар’єри в майбутньому (Сиротюк Г.Є., директор ліцею «Надія»)

  6. Нові орієнтири роботи позашкільного навчального закладу в контексті року дитячої творчості ( Мірошниченко О.В., методист СЮТ)


ПЛАН РОБОТИ

Тема: «Доступність та якість загальної середньої освіти: становлення і шляхи вдосконалення»
Виставка. «Нові стандарти – нова школа»
Місце проведення Красноармійський НВК

Дата проведення 29.08.2013

Початок роботи виставки 8.15

Початок роботи круглого столу 9.00

План проведення
І. Реєстрація учасників круглого столу

8.00 – 9.00

ІІ. Виставка навчально-методичних матеріалів «Нові стандарти – нова школа»

8.15 – 9.00

ІІІ. Круглий стіл педагогічного активу

9.00 – 11.00

1. Відкриття засідання кругового столу

Оніпко Т. М.,

начальник відділу освіти

2. Виступи:

2.1. Гуманістично-освітнє середовище як умова особистісного буття дошкільнят, їхнього повноцінного розвитку

Засипка Г., методист ДНЗ № 11

2.2 Уроки першого року впровадження та подальші шляхи вдосконалення роботи щодо реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти

Сук І.М., заступник директора з НВР ЗОШ № 12

2.3. Інноваційні підходи до впровадження нових стандартів середньої загальної освіти

Дубинка Л.Ф., директор Красноармійського НВК
2.4. Вектори оновлення виховного простору навчального закладу.

Варченко Н.М., директор ЗОШ № 5
2.5. Підготовка випускника школи до побудови успішної кар’єри в майбутньому

Сиротюк Г.Є., директор ліцею «Надія»

2.6. Нові орієнтири роботи позашкільного навчального закладу в контексті року дитячої творчості.

Мірошниченко О.В., методист СЮТ

3. Виступи запрошених:

- Аналіз стану здоров’я дітей та підлітків і шляхи попередження

захворюваності

Воробйова Ольга Іванівна, заступник головного лікаря Красноармійського МУ центр ПМСД

- Спільна робота педагогічних колективів закладів освіти і правоохоронних

органів міста з профілактики підліткової злочинності та дитячої

бездоглядності

Гарковенко Анатолій Володимирович, начальник кримінальної міліції у справах дітей

- Стан готовності навчальних закладів до нового навчального року відповідно до вимог санітарного законодавства
Лазарєв , Василь Олександрович,

начальник Красноармійського міськрайонного управління Держсанепідслужби у донецькій області

4. Освіта міста Красноармійська: проблеми, перспективи.

Балашов Володимир Юрійович,

заступник міського голови
5. Створення умов для розвитку обдарованості

Кузьмін Сергій Сергійович,

Завідувач центру організаційно – методичного супроводу обдарованості
ІV. Підведення підсумків. Рекомендації круглого столу до нового 2012-2013

навчального року.


РЕКОМЕНДАЦІЇ

СЕРПНЕВОГО КРУГЛОГО СТОЛУ ПЕДАГОГІЧНОГО АКТИВУ МІСТА

«ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

СТАНОВЛЕННЯ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ»
Кардинальні зміни, які відбуваються у всіх сферах життя суспільства, стали чинниками змін в освіті. Випускник загальноосвітньої школи має бути підготовленим до інтеграції у сучасне суспільство, мати високий рівень компетентностей, креативності, загальної культури та моральності, швидко і продуктивно реагувати на зміни. Це потребує від усіх освітніх ланок нових інноваційних підходів, використання сучасних технологій і методик для розвитку та навчання дитини.

У 2013-2014 навчальному році відділу освіти, методичній службі, педагогічним колективам спрямувати діяльність на:

 • пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг;

 • вдосконалення науково-методичного супроводу комплексної підготовки педагогів щодо впровадження нових Державних стандартів дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти, забезпечення проведення моніторингу ефективності впровадження нових Державних стандартів з метою отримання об’єктивної інформації про стан та результати впровадження;

 • запровадження ефективних форм і моделей навчання на засадах пріоритетних інноваційних наукових підходів – особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного;

 • продовження роботи по формуванню моделі освітніх округів, яка б забезпечувала реалізацію допрфільного та профільного навчання;

 • підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних кадрів в умовах єдиного інформаційного науково-методичного середовища;

 • активізацію діяльності мережі опорних шкіл, експериментальних майданчиків для формування та оперативного розповсюдження перспективного педагогічного досвіду;

 • забезпечення умов практичної реалізації перспективності та наступності у змісті й організації освітнього процесу між сім’єю, дитячим садком та школою через реалізацію принципів гуманізації, ціннісного ставлення до знань, цілісного сприйняття світу;

 • проведення цілеспрямованої систематичної роботи щодо забезпечення ефективної організації здоров’язбережувального освітнього середовища, формування у школярів вмінь і навичок здорового та безпечного способу життя;

 • консолідації зусиль щодо роботи з обдарованими та здібними учнями, розробці їх індивідуальних освітніх маршрутів з урахуванням специфіки творчої та інтелектуальної обдарованості;

 • виховання соціоорієнтованої особистості, яка успішно адаптується в соціумі та здатна на професійну самореалізацію;

 • створення інклюзивного середовища для успішного навчання та виховання дітей з особливими потребами;

 • налагодження ефективної співпраці з громадськістю;

 • активізацію діяльності щодо попередження дитячої безоглядності, правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі.


ГУМАНІСТИЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНОГО БУТТЯ ДОШКІЛЬНЯТ, ЇХНЬОГО ПОВНОЦІННОГО РОЗВИТКУ
Засипка Г.С.,методист

ДНЗ № 11 «Чебурашка»
Шановні колеги! Я рада, що маю нагоду поділитись професійною позицією, та досягненнями нашого дошкільного закладу щодо розв’язання надзвичайно важливої проблеми – культивування в самосвідомості дитини її значущості в соціумі на засадах морально-духовного виховання. Діти приходять до дитсадка з різним життєвим досвідом та рівнем фізичного, психічного та соціального розвитку. Наше завдання – допомогти кожній дитині пристосуватися до ритму колективного буття, навчити керувати своєю поведінкою і способами спілкування, знайти своє місце в дитячому співтоваристві. Тож всіх нас турбують питання: «Якими шляхами повинен йти педагог, щоб сформувати розвинену, самодостатню особистість з навичками соціально визнаної поведінки. Яким формам взаємодії віддати перевагу?»

Вирішення цих питань наш педколектив розпочав з визначення освітньої стратегії поєднання соціалізуючих та морально-виховних впливів на особистість, яку ми поклали в основу програми розвитку нашого дошкільного закладу на 2010-2015 роки.

В рамках даної програми працюємо над укладенням комплексної гуманістичної системи психолого-педагогічного супроводу процесу формування у дітей базових якостей високоморальної особистості. Творчою групою розроблений освітній мега-проект «Соціалізація дошкільнят в умовах особистісно орієнтованої освіти», який передбачає наступні завдання:

 1. Сформувати цілісну дидактичну систему, яка сприяє соціальній адаптації та життєвій компетентності дитини.

 2. Модернізувати освітній простір ДНЗ відповідно до сучасних принципів багатомірності, альтернативності, комплексності, демократичності.

 3. Поглиблювати співпрацю з батьками щодо створення сприятливих умов для саморозвитку дитини (фізичного і психічного здоров`я, особистісної зрілості, моральної вихованості і соціальної компетентності).

Вважаємо, що духовно-моральне виховання має стати стрижнем освітньої роботи, охоплювати усі її аспекти і види діяльності. Для становлення моральної свідомості малят педагогами проводиться систематична та послідовна робота над формуванням у дітей позитивних соціально – моральних стереотипів та моделей етичної поведінки; уточненням уявлень про моральні закони соціуму; набуттям досвіду соціальних стосунків. Ми застосовуємо як ефективні, традиційні чинники морального виховання (етнопедагогіку, високе мистецтво, творчість В.О.Сухомлинського, краєзнавство, християнську мораль), так і нетрадиційні технології (цікава філософія для дітей Н.Гавриш, формування поліетнічної особистості К.Крутій).

Практичний психолог формує емоційно-позитивне світосприймання засобами пісочної та казкотерапії. Музичні керівники використовують синтез мистецтв: музики, художнього слова, танцю, пантоміми і театру для занурення дітей у чудовий світ казки, який допомагає пізнати довколишній світ, вчить справедливості, доброти, чуйності. Для входження дитини в образи різних героїв музичні працівники розробили низку сенсорних ігор, емоційно-експресивних етюдів. Вони допомагають подолати негативні, психоемоційні прояви (ворожість, агресивність, тривожність), які призводять до труднощів в взаємовідносинах з однолітками та дорослими.

Усвідомлюючи надзвичайну ефективність театральної діяльності у формуванні морально-естетичних почуттів, уявлень, мотивів поведінки, в усіх групах щотижня проводяться заняття з елементами театру. Батьки разом з педагогами створюють умови для того, щоб діти не просто формально засвоювали матеріал, а жили на заняттях цікавим життям, насиченим подіями і образами.

Тісна співпраця з батьками допомагає вихователям використовувати потенціал родинного виховання дошкільнят. З іншого боку індивідуальні бесіди, консультації допомагають молодим батькам у формуванні власної виховної позиції, розумінні істинних цінностей життя, відповідальності за формування особистості дитини. Співпраця з сім`ями багатогранна за формою і змістом: батьківський клуб « Родинне сонце коло», спільні проекти по створенню сучасного розвивального середовища ( « Майданчик моєї мрії», « Виховання театром»), система короткотривалих тематичних навчальних проектів за участі батьків ( експериментальна діяльність, спільне майстрування, господарчі справи, розваги). У тісній взаємодії дорослих та дітей розвивається творча, пізнавальна, моральна та інші форми активності дитини.

Для формування досвіду соціальної поведінки проводимо такі форми роботи заняття з ознайомлення з довкіллям, екскурсії та спостереження, зустрічі з цікавими людьми, етичні бесіди, читання та обговорення художньої літератури. Щоб розкрити дитині закони соціального світу і допомогти їй усвідомити в ньому своє місце як активного учасника, а також набути соціального досвіду, педагоги з кожним вихованцем обговорюють, що для нього є важливим, а що ні; чому треба чинити так, а не інакше. Такі питання сприяють формуванню самосвідомості дитини: розумінню своїх потреб і прагнень, можливостей впливу на навколишнє середовище. Для самореалізації включаємо дитину до активної співдії в групі однолітків. Для цього педагоги застосовують соціо - ігрові підходи, організовують проектну діяльність, в якій кожна дитина почувається вмілою, здатною разом з іншими виконати будь-яке завдання.

Позитивні результати гуманізованого підходу до освіти дітей спостерігаємо в групах, в яких реалізуються авторські програми: « Дорога добра», « Промінчики людяності» . Наші малята мають сформовані уявлення про доброту і щирість як важливі риси людських взаємин. Вони прагнуть дружніх стосунків з іншими дітьми та дорослими. Діти знають свої права та обов’язки. І хоч вони ще не завжди чинять так як потрібно, щире, довірливе спілкування, повага і терпіння до особистості дитини з боку дорослих, з часом дадуть свої позитивні плоди. Ми впевнені, що нове покоління людей, виховане нами, поставить суспільство на новий духовно-культурний рівень.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

В ДНЗ В 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

При організації роботи в ДНЗ у 2013-2014 навчальному році важливо зосередити увагу на вирішенні таких завдань:

 1. Удосконалювати діяльність ДНЗ з метою повного задоволення освітніх потреб батьків і вихованців.

 2. Здійснювати організацію освітнього процесу, керуючись Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція).

 3. Надавати фахову психолого-медико-педагогічну допомогу родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, в тому числі з особливими потребами.

 4. Оптимізувати інноваційну, освітню інфраструктуру та її ресурсне забезпечення.

 5. Забезпечувати умови для інклюзивної освіти дітей дошкільного віку.

 6. Активізувати дослідницько-пошукову діяльність педагогів.

 7. Створювати умови для збереження і зміцнення здоров`я дитини та забезпечення безпеки життєдіяльності, валеологічної освіти.

 8. Продовжувати роботу по створенню сайтів ДНЗ та своєчасне їх оновлювання.

 9. Формувати культуро-творче середовище життєдіяльності дитини в ДНЗ.

 10. Здійснювати безперервний моніторинг стану здоров`я й рівня фізичного розвитку дитини для подальшого медико-педагогічного супроводу.

 11. Розробляти індивідуальні освітні маршрути для дітей з особливими потребами для їхньої соціалізації та входження в масову практику дошкільної освіти.

 12. Сформувати спеціалізовані бази даних щодо супроводу інноваційної діяльності.

 13. Удосконалювати матеріально-технічне оснащення ДНЗ відповідно до сучасних вимог до організації предметно-розвивального середовища.

 14. Забезпечувати загальну доступність учасників навчального процесу

(педагогів, дітей і батьків) до електронних освітніх ресурсів нового покоління.

 1. Працювати над цілісністю, чіткістю, конкретністю системи планування навчально-вихованої роботи на основі чинних, освітніх програм. Програми, за якими працюватиме ДНЗ, затверджувати педагогічною радою.


УРОКИ ПЕРШОГО РОКУ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОДАЛЬШІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Сук І.М., заступник директора

з НВР ЗОШ № 12
Шановні колеги!

Початкова ланка завжди знаходилась на передових засадах реформування національної освіти.

Зберігаючи надбання дошкільного періоду дитинства, початкова школа створює умови для подальшого всебічного розвитку особистості.

З 1 вересня 2012року розпочалося впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти який ґрунтується на засадах особистісно – орієнтованого , компетентністного та діяльнісного підходів.

У новій редакції Державного стандарту змінився погляд на результативну складову, посилено природничу та екологічну спрямованість освіти, особлива увага приділяється використанню здоров'язбережувальних технологій.

Навчально-виховний процес в оновленій початковій школі повинні забезпечувати компетентні спеціалісти, які обізнані з психолого- педагогічними та віковими особливостями молодших школярів, добре ознайомлені з нормативними документами , володіють і використовують у практичній діяльності сучасні педагогічні та інформаційно – комунікаційні технологіє ,готові і спроможні до інноваційної діяльності.

Саме на пропедевтичну підготовку педагогів до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти і була спрямована роботаметодичної служби міста.

Системна підготовка вчителів в цьому напрямку продовжувалась і в минулому році.

Проблеми організації навчально–виховного процесу в умовах оновленої початкової школи стали стрижневими в діяльності шкільних та міських методичних об’єднань , семінару – практикуму «Шляхи реалізації нового змісту освіти в початкових класах» та « Школи вчителя першокласника».

Розглядалися питання підготовки дитини до шкільного навчання , психолого–педагогічного супроводу адаптаційного періоду першокласників.

Відбувся обмін досвідом між вчителями початкової школи та вихователями дошкільних закладів ,педагогами які працюють в перших класах та вчителями майбутніх першокласників.

Досвідчені педагоги провели майстер – класи « Я роблю так», що дало можливість вчителям отримати практичні навички.

З метою розповсюдження досвіду щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та як підсумок роботи за всіма напрямками в кінці навчального року було проведено Технопарк « Реалізація Державного стандарту початкової освіти. Крок за кроком».

Дієвим помічником педагогів в реалізації Девжавного стандарту став міський сайт вчителів початкових класів «Букварик». Його рубрики « На допомогу вчителю першокласника», «Особливості уроків у 1 класі», « Увага! Нові підручники.», « Порадник батькам майбутніх першокласників» сприяли опрацюванню змісту підручників, творчому підходу до моделювання уроків, майстерності в роботі з батьками.

Така системна та цілеспрямована робота забезпечує якісний навчально-виховний процес,сприяє накопиченню та розповсюдженню перспективного досвіду роботи педагогів.

Вчителі перших класів будують навчально-виховний процес у відповідності до вимог оновленого Державного стандарту, з урахуванням методів дошкільної педагогіки, враховують вікові особливості учнів.

Дотримання оптимального співвідношення навчального навантаження протягом дня і тижня, специфічна організація уроків з окремих предметів ,навчання без домашнього завдання – все це створює сприятливі умови для безболісної адаптації дітей до навчання.

Застосування на уроках нестандартних , ігрових форм, елементів тренінгових технологій, екскурсій, практичних дослідів дозволяє вчителям формувати загальнопізнавальні уміння та навички згідно з державними вимогами.

Особлива увага приділяється здоров’ю дитини. Педагоги наповнюють уроки динамічними паузами, дихальними вправами, вправами для збереження зору, пальчиковою гімнастикою.

Організовано активну співпрацю вчителів з батьками :налагоджена діяльність консультпунктів, батьківських клубів, відбувається інтерактивне спілкування за допомогою міського сайту « Букварик» , що допомагає батькам стати союзниками вчителів у навчанні та вихованні.

Є перші освітні результати впровадження нового Державного стандарту.

В учнів першого класу сформовано читацькі, мовленнєві,обчислювальні вміння та навички, на достатньому рівні розвинено сенсорні вміння, мислення, уява, пам'ять, здатність до творчого самовираження, вміння працювати в колективі.

Однак , є питання, розв’язання яких набуває найважливішого значення, а саме:

 • формування у першокласників загальнонавчальних умінь та навичок як основи успішного навчання в початковій школі;

 • особливості оцінювання першокласників відповідно до критеріїв оцінювання

2013-2014 навчальний рік теж є знаковим для початкової школи.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти учні другого класу розпочнуть вивчати новий навчальний предмет « Сходинки до інформатики»

З огляду на це, актуальною виступає наступна задача: забезпечення якісного проведення уроків цього предмету,з урахуванням Державного стандарту та вікових особливостей учнів.

Отже, пріоритетними напрямками діяльності вчителів початкової школи у новому навчальному році мають стати:

 • Удосконалення роботи щодо забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.

 • Створення сприятливого середовища для безболісної адаптації дитини до шкільного навчання, згідно з віковими та індивідуальними особливостями учнів 6- річного віку.

 • Пошук ефективних прийомів формування у першокласників загально навчальних умінь та навичок, що є основою ключової компетентності «уміння вчитися».

 • Відпрацювання вимог щодо критеріїв оцінювання учнів перших класів, пошук ефективних форм педагогічної оцінки навчальної діяльності першокласників.

 • Забезпечення методичного супроводу діяльності вчителів інформатики,які працюють в початковій школі.

Перший рік роботи за новим Державним стандартом дав свої уроки. Визначено освітні результати, окреслено завдання.

Важливо, щоб впевнений старт першого року впровадження Державного стандарту став початком забезпечення наших учнів якісною освітою.

Спливають на думку слова Василя Сухомлинського який говорив :

«Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, -   з дитиною . Від нас, від нашого вміння, майстерності, мудрості залежить її здоров'я, розум, характер, її місце і роль у житті,

Тож, побажаємо всім плідної роботи на цьому шляху. Дякую за увагу!

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Дубинка Л.Ф., директор Красноармійського

навчально – виховного комплексу

У Національній доктрині розвитку  освіти   перед школою стоїть  завдання не просто дати учням певні знання, а й сформувати здатність користуватися набутою інформацією, творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися в сучасних соціально – економічних умовах

Сьогодні комп’ютеризація навчального процесу розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості  освіти. Головні переваги сучасних інформаційних технологій ви бачите на екрані.

Педагогічний колектив КНВК успішно працює над реалізацією проектів, зверніть увагу на екран, які були розроблені в рамках регіонального дослідно-експериментального майданчика «Школа майбутнього - школа успішної особистості», з 01.09.2013 року ми переходимо до останнього V узагальнюючого етапу. Кожен із цих проектів націлений на підвищення якості та вдосконалення навчально-виховного процесу.

Обов’язковою складовою формування єдиного освітнього  інформаційного   простору , першим кроком до використання інноваційних та дистанційних технологій навчання є наявність Інтернету, WI-FI.Саме вони і дозволяють реалізувати наступні принципи інформаційної освіти, зверніть увагу на екран.

Використання комп’ютерних програм у школі, електронних засобів навчального призначення, дозволяють створити освітнє інформаційне середовище не лише навчального закладу, а й міста ( Net-школа – Net-місто). В нашому навчальному закладі працюємо над створеннням освітньго інформаційного середовища через наступні форми діяльності, які ви бачите на екрані.

Інновацією в нашій початковій школі стало впровадження з 01.09.2010 року Всеукраїнського проекту "1 комп’ютер -1 учень", метою якого є прогнозування моделі навчального електронного середовища і створення необхідних соціально-педагогічних умов  для  опанування вчителями та учнями сучасних інформаційних технологій. Вже з першого класу учні можуть здобувати свої знання не тільки за підручниками, а й з програм закладених у їх особисті нетбуки.

Використання web–технологій перетворює процес навчання в гру з пошуку знань, робить його цікавим і захопливим, а отже, максимально ефективним

З 01.09.2012 в КНВК стартував іще один пілотний проект для учнів 7-б класу в рамках в Національного освітнього проекту за підтримки INTEL «Відкритий світ». Участь у ньому дає нам можливість удосконалювати і наповнювати інформаційний освітній простір навчального закладу, використовувати і створювати програмне педагогічне забезпечення, освоювати нові освітні ресурси,зверніть увагу на екран.

 Використання інформаційних технологій у процесі навчання доцільно здійснювати  за наступними напрямками:
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт директора
Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Регіональної програми розвитку загальної середньої освіти (1999...

Методична розробка уроку-конференції з інформатики «Огляд українських...
Птнз на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти. Урок проводиться під час вивчення...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2...
Закону України "Про загальну середню освіту, Національної доктрини розвитку освіти, Закону України "Про внесення змін до законодавчих...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти, затверджений постановою км україни від 23. 11. 2011р. №1392 (витяг)...

Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти Методичний коментар
Дсзсо, який був фактично стандартом змісту загальної середньої освіти, нова його редакція відповідає нормам Закону України "Про загальну...

Заходи щодо впровадження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти
Систематично оновлювати інформаційну сторінку «Особливості впровадження нового Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої та дошкільної освіти
Програми розвитку Міністерства закордонних справ Естонії та Міністерства освіти І науки України (лист Міністерства освіти І науки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка