Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Розділ науково-методичне забезпечення освітньої діяльності школи

Розділ науково-методичне забезпечення освітньої діяльності школи

Сторінка1/4
  1   2   3   4
РОЗДІЛ 5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ5.1. Організація методичної роботи школи, спрямованої на підвищення компетентності педагогічних працівників
Методична проблема: «Підвищення якості освіти шляхом удосконалення професійної компетентності педагогів»

План роботи науково-методичної ради

з/п

Питання, що  розглядаються

Відповідальний

Відмітка про виконання

Вересень

1

Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік відповідно до методичної проблеми школи.

Голова

методичної ради
2

Про структуру методичної роботи в 2014/2015 навчальному році та розподіл обов’язків між членами методичної ради.

Голова

методичної ради
3

Про роботу над науково-методичною проблемою

Голова

методичної ради
4

Про підвищення кваліфікації педагогів у 2014/2015 навчальному році.

Голова

методичної ради
5

Затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань.

Члени методичної ради
6

Вивчення методичних листів, наказів, нормативно-правової бази викладання базових предметів, методичні рекомендації щодо вивчення предметів.

Голова

методичної ради
7

Організація науково-дослідницької роботи учнів. Про підготовку учнів до участі в МАН, олімпіадах, конкурсах.

Голова

методичної ради
8

Аналіз стану забезпечення підручниками, навчальною, довідковою та методичною літературою.

Бібліотекар
9

Про роботу Школи молодого учителя у поточному навчальному році.

Голова

методичної ради
Жовтень

1

Компетентність педагога та самоосвіта.

Голова

методичної ради
2

Затвердження списку учителів, які атестуються у 2014/2015 навчальному році та графіку атестації. Розподіл доручень між членами методичної ради на всіх етапах атестаційного періоду.

Голова

методичної ради
3

Організація та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Голова

методичної ради
4

Методика організації рівневого тестового контролю знань учнів.

Голова

методичної ради
5

Про участь вчителів школи в ярмарку педагогічних ідей

Голова

методичної ради
Січень

1

Використання ІКТ для підвищення якості навчання.

Члени

методичної ради
2

Про рівень опанування молодими спеціалістами методики організації уроку.

Голова методичної ради
3

Звіт про стан виконання графіку курсової перепідготовки за 2014 рік та затвердження плану на 2015 рік.

Голова

методичної ради
Травень

1

Про підсумки проведення предметних декад.

Члени

методичної ради
2

Про підсумки участі учнів у районних, обласних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Голова

методичної ради
3

Звіт про роботу методичних об’єднань.

Голови МО
4

Підсумки моніторингу якості освіти за навчальний рік. Вироблення рекомендацій.

Голова

методичної ради
5

Підсумки роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.

Голова

методичної ради
6

Про ефективність методичної роботи школи за навчальний рік.

Голова

методичної ради  1. План роботи «Школи молодого вчителя»


План роботи заступника директора

з навчально-виховної роботи з молодими вчителями

 1. Ознайомлення вчителя з правилами внутрішкільного розпорядку школи, з основними правами і обов’язками педагога ( Закон України «Про загальну середню освіту», Статуту школи ), з оплатою праці.

 2. У ході вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні можливості молодого вчителя.

 3. Закріплення за молодим вчителем наставника.

 4. Надання допомоги молодому вчителю у плануванні його роботи.

 5. Ознайомлення вчителя з організацією виховної роботи у школі.

 6. Включення вчителя до роботи школи молодого вчителя.

 7. Проведення ШМО роботи щодо вдосконалення професійної майстерності молодого вчителя.

 8. Складання розкладу уроків для організації взаємовідвідування уроків вчителя і його наставника.

 9. Проведення діагностування молодого вчителя ( в кінці першого року роботи ).

 10. Організація самоосвіти молодого вчителя.

 11. Включення молодого вчителя в роботу майстер-класів, творчих груп.

 12. Складання пам’яток на допомогу вчителю – початківцю.

 13. Ознайомлення вчителя з передовим педагогічним досвідом.

 14. Організація, здійснення внутрішнього контролю за роботою молодого вчителя.

Зміст і форми роботи наставника з молодим вчителем

 1. Складання індивідуального плану роботи молодого вчителя з урахуванням його потреб і можливостей.

 2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.

 3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег і їх ретельний аналіз.

 4. Спільне складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.

 5. Допомога в розробці уроків, позакласних заходів.

 6. Надання рекомендацій щодо самоосвіти.

 7. Ознайомлення молодого вчителя з науково-методичною літературою.

 8. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших вчителів.

 9. Допомога в роботі з важковиховуваними дітьми та їх сім’ями.

 10. Залучення молодого вчителя до методичної, громадської роботи.Зміст роботи

Термін

Відмітка про виконання

1

Бесіда з молодими вчителями.

Призначення наставників

Обговорення плану роботи школи молодого вчителя на наступний рік

Серпень

2

Практичне заняття:

Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у навчальному році.

Опрацювання навчальних програм та пояснювальних записок до них. Складання календарних та поурочних планів Опрацювання вимог щодо ведення шкільної документації.


Вересень
3

Інтерактивне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. Критерії оцінювання знань учнів.

Різні форми опитування.

Жовтень
4

Робота вчителя з учнівськими зошитами, щоденниками.

Складання завдань для тематичної атестації з певної теми

Листопад
5

Відвідування уроків молодих вчителів. (з попереднім обґрунтуванням його змісту та методики). Самоаналіз уроку.

Протягом року
6

Методика проведення шкільних предметних олімпіад.

Вироблення рекомендацій щодо подолання прогалин у знаннях учнів, виявлених під час тематичної атестації.


Листопад
7

Технологія визначення завдань уроку: навчальних, розвивальних, виховних. Формулювання навчальної, виховної та розвивальної мети уроку з даної теми. Визначення відповідно до теми уроку і спланованої навчальної мети навчальних завдань уроку. Тематичне та семестрове оцінювання


Грудень
8

Про створення умов для розвитку здібностей, обдарувань, творчого мислення учнів. Складання завдань для шкільної олімпіади з предмета. Організація позакласної роботи з учнями


Грудень
9

Урок – основна форма організації навчального процесу. Типи і структура уроку. Вимоги до уроку.

Січень
10

Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності вчителя:

Дитяча обдарованість, її види, соціально-психологічні передумови та основні методи виявлення.

Лютий
11

Керування науково-дослідницькою роботою учнів у процесі навчання. Керування написанням учнями науково-дослідницької роботи.

Березень
12

Порядок підготовки та проведення ДПА. Навчальна практика учнів. Річне та підсумкове оцінювання

Квітень
13

Звіти молодих спеціалістів про роль школи молодого вчителя у їхньому професійному зростанні.

Травень  1. Організаційно-методичне забезпечення виконання заходів розділу «Обдарована молодь. Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки. Наукова робота з учнями


Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Організація діяльності шкільної Координаційної ради з питань організації роботи з обдарованою молоддю.

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

Супрунов О.В.

Вересень
2

Проведення психодіагностики з метою виявлення соціально обдарованих учнів.

Практичний психолог

Вересень-жовтень
3

Оновлення банку даних обдарованих учнів.

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

Супрунов О.В.

Кл.керівники

Вересень-жовтень
4

Участь у конкурсі «Учень року»

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Лютий
5

Вивчення стану роботи з обдарованою молоддю.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Січень, червень
6

Планування роботи гуртків, факультативів, індивідуальних занять, секцій.

Директор школи

Вересень
7

Установча конференція з учнями на предмет написання науково -дослідницьких робіт та творчих проектів. Ознайомлення з нормативною базу з питання.

Куратор МАН

Супрунов О.В.

Вересень-жовтень

8

Організація індивідуальної роботи з батьками обдарованих дітей: індивідуальні зустрічі з батьками; ознайомлення з житлово-побутовими умовами

Класні керівники


Протягом року
9

Створення Ради розумних

Супрунов О.В.

Жовтень
10

Проведення моніторингу участі в предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Березень

11

Узагальнення результатів психодіагностики соціальної обдарованості учнів.

Практичний психолог

Листопад
12

Проведення аналізу результатів участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

Куратор МАН Супрунов О.В.


Червень

13

Участь у командних турнірах, конкурсах, олімпіадах, МАН.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Згідно календаря проведення
14

Розгляд кандидатур на нагородження стипендіями «Кращий учень навчального закладу»

Пед.рада

Директор школи

Травень

15

Презентація роботи наукового товариства учням школи з метою його популяризації (поновлення стенду, конференція)

Куратор МАН

Супрунов О.В.

Березень


16

Свято обдарованої молоді

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Квітень  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ науково-методичне забезпечення освітньої діяльності школи
Організація методичної роботи школи, спрямованої на підвищення компетентності педагогічних працівників

Про підсумки роботи із здібними та
...

План роботи на березень 2017 року І. Проведення атестаційної експертизи...
Проведення атестаційної експертизи освітньої діяльності Макарівської дитячо-юнацької спортивної школи

Гімназії: шляхи реалізації
Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, науково-методичне забезпечення нвп

Річний план роботи єнакієвської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №3 на 2012-2013 н р
Все це дає можливість створити умови для творчого саморозвитку. Мета, що стоїть перед школою досягається оптимальними шляхами з мінімальними...

Самоаналізу діяльності Кислянської сзш
Про атестацію навчально-виховних закладів міста, з метою об'єктивної оцінки реалізації навчальними закладами єдиної державної політики...

Науково – методичне забезпечення роботи навчального закладу
...

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному...

Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2014 році та завдання на 2015 рік
Розділ контрольно-аналітична діяльність та організаційна робота з підвідомчою мережею 107База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка