Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Відділ освіти Артемівської міської ради

Міський методичний кабінет


ЄщенкоГ.А., Нимирська Л.В.
Інформаційно-комунікаційні технології

в освітньому просторі

дошкільного навчального закладу

м. Артемівськ 2014р

Автор:

Єщенко Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка № 18 «Росинка»;

Нимирська Людмила Володимирівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу ясел-садка № 18 «Росинка»

Укладач: Нимирська Людмила Володимирівна, вихователь- методист дошкільного навчального закладу ясел-садка № 18 «Росинка»

Рецензенти:

Лисюк Ніла Володимирівна, завідувач міського методичного кабінету відділу освіти Артемівської міської ради;

Рязанцева Вікторія Володимирівна, спеціалістІ категорії з питань дошкільної освіти відділу освіти Артемівської міської ради;

 Нікітіна Ірина Іванівна, методист міського методичного кабінету відділу освіти Артемівської міської ради;

Бондар Ірина Володимирівна, вчитель української мови та літератури Артемівської загальноосвітньої школи І—IIІ ступенів ЗОШ №10
Розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради дошкільного навчального закладу (протокол№ 2 від 28.11.2014р);

методичної наради відділу освіти Артемівської міської ради (протокол від 01.12.2014 року №____)

Єщенко Г.А.. Нимирська Л.В. Інформаційно-комп’ютерні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу м. Артемівськ: міський відділ освіти, 2014 — 108с.

У методичному посібнику розкрито положення нормативно – правових документів, оновленого БКДО, чинних програм, шляхи використання інформаційно - комп’ютерних технологій у роботі адміністрації, педагогів, а також особливості формування комп'ютерної грамотності у дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу та сім'ї. Пропонуються практичні матеріали для роботи з педагогами, дітьми та батьками.

Методичний посібник розрахований на педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів: завідувачів, вихователів-методистів, вихователів, студентів педагогічних училищ, батьків.

ЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Інформаційно-комунікаційні технології в системі освіти
1.1. Роль інформаційно-комунікаційних технології в освітньому процесі дошкільного навчального закладу.____________________ 9

1.2. Нормативні документи, що регламентують впровадження ІКТ в роботу закладів освіти._____________________________________ 11

1.3.Дидактичні можливості інформаційно-комунікативних технологій.________________________________________________12

1.4.Напрямки інформатизації системи інформаційних технологій освіти.____________________________________________________15

1.5.Технічні засоби інформаційно - комунікативних технологій в системі освіти_____________________________________________21

1.6. Інформаційно – освітнє середовище дошкільного закладу____ 23

1.7.Базові складові мережі інформаційного середовища дошкільного навчального закладу________________________________________25

1.8. Інформаційна культура як складова інформаційної компетентності педагог_____________________________________ 26Розділ ІІ. Використання інформаційно - комунікативних технологій в освітньому процесі
2.1. Мережа Інтернет та її використання в роботі педагогів______ 29

2.2.Зміст Інтернет - ресурсів та ознайомлення з медіаосвітніми напрямами роботи дітей та педагогів_________________________ 30

2.3. Репозитарій як складова електронної бібліотеки сучасних закладів__________________________________________________32

2.4. Мультимедійні презентації в роботі вихователя і методиста дошкільних навчальних закладів_____________________________33

2.5. Завдання, зміст та форми роботи з дітьми____________________35

2.6. Особливості організації занять по навчанню основами комп’ютерної грамотності дошкільників______________________ 37

2.7. Структура занять з комп’ютерної грамоти_________________ 41

2.8. Дитячі освітні комп’ютерні ігри та їх місце в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу_____________________ 41

2.9. Комп’ютерні ігри як засіб педагогічної комунікації для реалізації навчання_________________________________________43

2.10.Організація гурткової роботи з формування комп'ютерної грамотності_______________________________________________47
Розділ ІІІ. Використання інформаційних ресурсів в дошкільних навчальних закладах

3.1.Організація сайту дошкільного навчального закладу_________49

3.2. Що таке блоґ?________________________________________ _50

3.3.Використання блогів у педагогічній діяльності______________52

3.4.Медіаактивність дошкільного навчального закладу в інтернет-просторі___________________________________________________52

3.5.Створення медіатексту для інтернет-ресурсів дошкільного навчального закладу_________________________________________54
ДОДАТКИ

Додаток 1.Анкета №1 «Визначення ступеня використання інформаційних технологій у педагогів»________________________56

Додаток 2. Анкета №2 «Для виявлення рівня володіння

та використання ІКТ у педагогів»_____________________________57

Додаток 3. Анкети для визначення ступеня використання інформаційних технологій у батьків__________________________59

Додаток 4. Пам’ятка для педагога під час роботи на комп’ютері___61

Додаток 5. Семінар – практикум для вихователів «Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів модернізації дошкільної освіти»________________________62

Додаток 6 Основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і дітей.____________________________________________69

Додаток 7. Санітарні вимоги та техніка безпеки при роботі на комп’ютері_________________________________________________75

Додаток №8. Інструкція з безпеки життєдіяльності дошкільників під час роботи за комп'ютером_____________________________80

Додаток 9. Алгоритм навчання дітей дошкільного віку роботі на комп’ютері __________________________________________________________81

Додаток 10.. Консультація для батьків і педагогів «Комп’ютер та здоров’я дитини»___________________________________________83

Додаток 11 Поради батькам «Як вибрати комп’ютерну гру для дитини»___________________________________________________86

Додаток 12 Орієнтовна тематика компютерних ігор для дітей_____87

Додаток 13 Консультація для батьків і педагогів «Комп’ютер та здоров’я дитини»___________________________________________89
ТЕЗАУРУС

Загальні комп'ютерні терміни________________________________ 94

Словник комп'ютерщика_____________________________________ 96

Словник педагогічних понять_________________________________97

Література_______________________________________________ 100

ВСТУП
Сьогодні багато говорять про необхідність впровадження інноваційних технологій в освіті, які покликані, насамперед, поліпшити якість навчання, підвищити мотивацію дітей до отримання нових знань, прискорити процес засвоєння знань.

Одним з інноваційних напрямів роботи є комп'ютерні та мультимедійні технології. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільній освіті стає все більш актуальним, оскільки дозволяє засобами мультимедіа, у найбільш доступній і привабливій ігровій формі, досягти нової якості знань, розвивати логічне мислення дітей, підсилити творчу складову навчальної праці, максимально сприяючи підвищенню якості освіти с дошкільнят.

Дошкільний рівень, як і вся система освіти в цілому, переживає час змін, успіх здійснення яких пов'язаний, насамперед, з оновленням наукової, методичної й матеріальної бази виховання і навчання. Одним із найважливіших засобів такого оновлення є нові інформаційні технології (НІТ). Входячи в життя людини вже з дошкільного дитинства, вони покликані не просто підвищити рівень розумового розвитку, а й стимулювати творчо орієнтовану діяльність, збагачувати свідомість, особистісні якості дитини дошкільного віку.

Упровадження комп'ютера в систему дидактичних засобів дошкільного закладу стає позитивним фактором збагачення інтелектуальної основи розумового, естетичного, морального, фізичного розвитку дитини. Але, безперечно, сам комп'ютер нічого не вартий без науково зваженої, психологічно обґрунтованої загальної концепції його використання.

У даний час багато педагогів у своїй практиці активно застосовують інформаційно-комунікаційні технології - технології доступу до різних інформаційних джерел, що допомагають у вирішенні багатьох завдань: у освітньо - виховній, корекційно-розвивальній роботі з дітьми, роботі з педагогами, батьками і, нарешті, у саморозвитку.

Процес впровадження нових інформаційних технологій у роботу з хлопчиками та дівчатками дошкільного та молодшого шкільного віку триває в багатьох країнах, де активніше, де повільніше, але цю мету переслідують у всіх цивілізованих суспільствах.

Комп'ютер дозволяє істотно змінити способи керування освітньою діяльністю, занурюючи кожну дитину у визначену ігрову ситуацію, даючи можливість запросити певну форму допомоги, викладаючи матеріал з ілюстраціями, презентаціями тощо. Забезпечує додаткові умови вдосконалення знань і вмінь дошкільників згідно програми, підвищення рівня їхнього розвитку за рахунок нездійсненної при традиційній організації індивідуалізації навчання.

Є певні протиріччя в справі впровадження електронних засобів у педагогічний процес:

 • інформаційні технології для освіти розвиваються та впроваджуються
  дуже стрімко, проте вони не забезпечені науково-педагогічним обґрунтуванням;

 • технічні стандарти щодо створення комп'ютерних навчальних систем існують і вдосконалюються, а педагогічних стандартів їхньої розробки, досі немає; стихійно підвищується інформаційна компетентність дітей, які інтенсивно (спрямована в сторону кількісного збільшення, поширення, розповсюдження) й інтенсивно взаємодіють із сучасним інформаційно-культурним середовищем, у той час, як педагоги відстають у цьому.

Нині чимало фірм розробляють програмне забезпечення для системи освіти. Однак серед розмаїття програмної продукції надто мало якісних електронних засобів освітнього призначення, що ґрунтуються на науково-педагогічних засадах і є результатом роботи колективів фахівців — педагогів, методистів, психологів, дизайнерів, програмістів.

Можна виокремити два рівні проблем, які має враховувати педагог:

1. Педагогічні проблеми: вибір певного електронного освітнього засобу; аналіз його щодо відповідності освітнім стандартам; визначення методики подання нового матеріалу або його закріплення з використанням цього засобу; оцінювання навчально-розвивального ефекту.

2.Технологічні проблеми: визначення відповідності параметрів наявної комп'ютерної техніки вимогам освітньої програми; установка програми на комп'ютер; збереження дитячих робіт; адміністрування; створення нових користувачів освітньої програми; розподіл прав доступу.

Тобто важливими складовими інформаційної підготовки педагогів є вміння не лише застосовувати комп’ютерні засоби в практичній роботі з дітьми, а й аналізувати їхній зміст, технічну реалізацію, критично оцінювати можливість дитини самостійно працювати з ними.

Вдаватися до чогось нового стосовно дітей дошкільного віку завжди слід мудро й обережно. В іншому випадку можна позбавити дитинство його самоцінності, зламати можливості вільного розвитку особистості, а в кінцевому результаті привести не до творчості, а до репродуктивності, виконавства без ініціативи. Безсумнівно, успіх комп'ютеризації дошкільного рівня освіти залежить насамперед від компетентності спеціалістів, які бе­руться за впровадження в педпроцес нових інформаційних технологій, та, звичайно, від якості техніки й методики її застосування.

Застосування ІКТ докорінно змінює роль і місце педагога й дитини в навчальному процесі. У такій моделі вихователь перестає бути просто "ретранслятором" знань, а є співтворцем сучасних, позбавлених повчальності й проповідництва, технологій навчання. Більше того, уже з’явився новий напрям діяльності – розроблення ІКТ навчання і програмно-методичних навчальних комплексів, що базуються на широкому застосуванні інтерактивних методів навчання, мультимедійних засобів і віртуальних педагогічних технологій, які дають змогу суттєво підвищити рівень дидактичного забезпечення освітнього процесу, відкривають нові можливості для підвищення якості освіти.

І. Інформаційно-комунікаційні технології в системі освіти

1.1. Роль інформаційно-комунікаційних технології в освітньому процесі дошкільного навчального закладу
Інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) – це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.

Інформаційні технології – це величезне поле діяльності для педагога будь-якої спеціальності. Вони відкривають великі можливості в переосмисленні методів і прийомів навчання. Впровадження інформаційних технологій у сферу дошкільної освіти дозволить розширити кругозір дошкільників, а вихователю повніше використовувати наявні освітні ресурси, що істотно підвищить рівень освіти дітей дошкільного віку.

Використання цих технологій у процесі навчання створить додаткові умови та спричинить появу нових цілей та оновлення змісту дошкільної освіти, дасть змогу досягти значно більших результатів навчальної діяльності, забезпечить для кожного вихованця формування і розвиток його власної освітньої траєкторії. Це пов’язано з появою нових, практично необмежених педагогічних можливостей для індивідуалізації та диференціації навчального процесу, його гнучкої адаптації до індивідуальних особливостей, а також застосуванням у цьому процесі додаткових інформаційних навчальних ресурсів, широкого спектра педагогічних методів і технологічних варіантів навчання, розширенням масштабу і змінами характеру навчальних комунікацій, посиленням процесуальних і мультимедійних характеристик засобів навчання, розширенням простору інноваційної педагогічної діяльності тощо.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу – це одна із нових та актуальних проблем у вітчизняній педагогіці. Специфіка введення персонального комп’ютера в процес виховання дошкільників в Україні полягає в тому, що комп’ютери спочатку використовуються в сім’ї, а тільки пізніше в дитячому садку та школі — в умовах колективного виховання. Комп’ютер же для педагогів може стати потужним технічним засобом навчання дітей.

Які ж переваги використання ІКТ в освіті перед традиційним навчанням?

Є.І. Машбиц до набору істотних переваг використання комп'ютера в навчанні перед традиційними заняттями відносить наступне:

- інформаційні технології значно розширюють можливості презентації навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, звуку, усіх сучасних засобів відеотехніки дозволяє відтворювати реальну обстановку діяльності;

- комп'ютер дозволяє істотно підвищити мотивацію до навчання;

- ІКТ залучає дітей до навчального процесу, сприяючи найбільш широкому розкриттю їх здібностей, активізації розумової діяльності;

- використання ІКТ в навчальному процесі збільшує можливості постановки навчальних завдань та управління процесом їх вирішення;

- ІКТ дозволяють якісно змінювати контроль, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом;

- комп'ютер сприяє формуванню рефлексії.

Використання комп’ютера дозволяє розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп’ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп’ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, у них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти.

Застосування комп’ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій в якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Використання мультимедіа в навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь в інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.

Новизна комп’ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту, знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку.
1.2. Нормативні документи, що регламентують впровадження ІКТ у роботу закладів освіти
Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року № 75/98-ВР включає характеристику сучасного стану інформатизації, стратегічні цілі та основні принципи інформатизації, очікувані наслідки її реалізації. Програма спрямована на вирішення таких основних завдань:

- формування правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, методичних та гуманітарних передумов розвитку інформатизації;

- застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у відповідних сферах суспільного життя;

- формування системи національних інформаційних ресурсів.

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» передбачає забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання; застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у відповідних сферах суспільного життя. Провідна роль у науково-технічному розвитку відводиться системі обліку.

У 2008 році було прийнято «Резолюцію Європарламенту від 16 грудня 2008 року з медіа-грамотності у світі цифрових технологій», у якій чітко окреслено шлях до обов’язкового статусу медіа-освіти в усіх країнах Європейського Союзу: медіа-освіта повинна охопити всі верстви населення, включаючи дітей та молодь, ставши невід’ємною частиною навчальних програм на кожному рівні шкільного життя.

«Концепція впровадження медіа-освіти в Україні» (постанова Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150) наголошує, що головною метою роботи є сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіа-освіти заради забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування в них медіаобізнаності, медіаграмотності і медіакомпетентності відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей.

Наказ МОНСМ України № 2 від 03.01.2012р. щодо оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями забезпечує переорієнтацію мислення сучасного викладача на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс під час учбової діяльності.

Наказ МОН молодьспорт № 812 від 12.07.12 року Про впровадження пілотного проекту "LearnІn - SMART навчання" сприяє якісній реалізації Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року з формування нового рівня освіти та підвищення якості навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/13 навчальному році" націлюють управлінські та методичні служби різних рівнів на необхідність створювати умови для комп'ютеризації освітнього процесу та підвищення рівня інформаційної компетентності, комп'ютерної грамотності педагогічних працівників дошкільної освіти; сприяти розробленню власних сайтів дошкільних закладів для обміну досвідом, участі в різних проектах, контактів з батьківською громадськістю.

Постанова Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008р (ВР України, №3075-ІУ від 4.11. 2005р) наголошує на тому, що інформатизація освіти, науки і культури сприяє розвитку національної освітньо-наукової мережі з виходом до трансєвропейскої мережі GEANT; сприяє проведенню дистанційного навчання вчителів за курсом адміністраторів навчальних комп'ютерних комплексів.

Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006–2010 роки сприяє підвищенню загальної інформаційної грамотності населення; оснащенню навчальних закладів сучасним комп’ютерним та телекомунікаційним обладнанням; впровадженню інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процес; розробці положень про підключення наукових установ та навчальних закладів до Інтернет.

Методичний лист МОН України «Організація та зміст навчально- виховного процесу в дошкільних навчальних закладах» від № 1/9 – 306 від 06.06.2005р, визначає комп’ютер, як один із сучасних засобів інтелектуального розвитку дітей. В листі зазначається, що комп’ютерні програми для ігор і занять використовуються з 5 років. Основи комп’ютерної грамотності та ознайомлення з навколишнім світом за допомогою комп’ютера входить до варіативної частини змісту освіти. В листі зазначається форма організації занять з комп’ютером, їх періодичність(2 рази на тиждень) та тривалість ( для дітей 6 го року житя-7-10 хвилин)

Державний стандарт дошкільної освіти України Базовий Компонент дошкільної освіти визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його інваріантною і варіативною складовими. Варіативна складова Державного стандарту презентує освітню лінію "Комп'ютерна грамота", результатами освітньої роботи якої є:

 • обізнаність із комп'ютером, способами керування комп'ютером за допомогою клавіатури, "миші"; здатність розуміти і використовувати спеціальну термінологію (клавіатура, екран, програма, диск, клавіша, комп'ютерні ігри тощо);

 • оволодіння елементарними прийомами роботи з комп'ютером у процесі виконання ігрових та навчально-розвивальних програм, створених для дітей дошкільного віку;

 • формування вміння дотримуватись правил безпечної поведінки під час роботи з комп'ютером.

У Базовій програмі «Я у Світі» (нова редакція) в освітній лінії «Комп’ютерна грамота» визначено завдання, основну форму організації навчання з комп'ютерної грамотності, її зміст та тривалість, надано рекомендації щодо використання навчально-розвивальних та ігрових комп'ютерних програм. Подано форми роботи з дітьми, зміст індивідуальних бесід з метою формування елементарної комп'ютерної грамотності, а також принципи створення комп'ютерно-ігрового комплексу.

Державний стандарт початкової загальної освіти (Наказ МОНУ від 20 квітня 2011 р. №430) містить освітню галузь "Технології", у якій визначено зміст роботи з молодшими дошкільниками щодо формування і розвитку технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві. Передбачається низка завдань, щодо формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки.

ПРАВИЛА використання комп'ютерних програм у навчальних закладах(затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 грудня 2004 року №903) визначають процедуру використання комп'ютерних програм і комп'ютерної техніки з попередньо встановленими комп'ютерними програмами навчальними закладами України з метою створення в цих закладах системи контролю за використанням комп'ютерних програм, забезпечення виконання покладених на навчальні заклади освітянських завдань, забезпечення умов формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, дотримання навчальними закладами вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, а також визначаються відповідальні особи за дотримання вимог законодавства під час використання комп'ютерних програм у навчальному закладі та їх обов'язки.
1.3. Дидактичні можливості інформаційно - комунікативних технологій
Інформаційні технології та комп'ютерні комунікації (ІКТ) становлять велику важливість для вирішення задач, що стоять перед сучасною освітою, тобто інформатизація виступає як фактор модернізації всієї системи освіти.

ІКТ володіють такими дидактичними можливостями:

• можливість оперативної передачі на будь-які відстані інформації будь-якого обсягу, будь-якої форми подання;

• зберігання цієї інформації в пам'яті комп'ютера протягом необхідної тривалості часу, можливість її редагування, обробки, виведення на друк;

• можливість доступу до різних джерел інформації, у тому числі віддаленим і розподіленим баз даних, численних конференцій по всьому світу через систему Інтернет, роботи з цією інформацією;

• можливість організації електронних конференцій, у тому числі в режимі реального часу, комп'ютерних аудіоконференцій та відеоконференцій;

• можливість діалогу з будь-яким партнером;

• можливість перенести отримані матеріали на свій носій, вивести на друк і працювати з ними так і тоді, коли і як це найбільш зручно користувачеві.

До дидактичних функцій ІКТ відносяться:

• організація різного роду спільних дослідницьких робіт (метод проектів, робота в малих групах);

• організація оперативних консультацій з центрів дистанційного навчання;

• формування комунікативних навичок і культури спілкування;

• формування вміння здобувати інформацію з різних джерел та обробляти її за допомогою комп'ютерних технологі

ІКТ в навчальному закладі - це:

• навчальні лазерні диски, електронні енциклопедії;

• електронний архів закладу, архів самих заходів; електронний архів випускників, конкурсів, вистав, телевізійних передач, відкритих заходів;

• фонотека, в якій зберігаються музичні твори, фонограми до різних заходів,

• електронна історія закладу, фотографії, інтерв'ю та відеофрагменти з випускниками попередніх років;

• сайт закладу в Інтернеті;

• оформлення вистав та концертів, тематичних вечорів та зустрічей;

• створення та поповнення медіатеки закладу.

1
Напрямки інформатизації системи інформаційних технологій освіти
.4. Напрямки інформатизації системи інформаційних технологій освіти
Інформатизація системи управління освітою

Безпосереднє впровадження ІКТ в процес навчання

Застосування комп'ютерів в управлінській діяльності дає можливість:

а) забезпечити своєчасне надання оперативної інформації працівнику, який приймає рішення, з урахуванням її характеру;

б) своєчасне надання аналітичної інформації;

в) надання оптимального обсягу інформації;

г) надання рекомендацій за вибором рішень та скорочення тривалості процесу вироблення рішення.

Інформатизація є одним із головних напрямів сучасної науково-технічної революції, на якому ґрунтується перехід від індустріального етапу розвитку суспільства до інформаційного. Це процес перебудови життя суспільства на основі використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно значущих видах діяльності.

Інформатизація охоплює три взаємопов'язані складові:

- медіатизацію – удосконалення засобів збирання, збереження і поширення інформації;

- комп'ютеризацію – удосконалення засобів пошуку та оброблення інформації;

- інтелектуалізацію – розвиток здібностей, сприйняття і продукування інформації, тобто підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, у тому числі використання засобів штучного інтелекту.

Інформаційні системи в освітніх закладах використовуються:

- в управлінській діяльності;

- у методичній роботі;

- у психологічному супроводі;

- у роботі з батьками.

Використання ІКТ в управлінській діяльності:

 • Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання. Інтернет.

 • Робота в мережі «Курс: Дошкілля».

 • Співпраця з дошкільними закладами районів міста, області, інших міст України.

 • Робота в міській освітній мережі.

 • Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо).

 • Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків.

 • Створення портфоліо педагогічних працівників.

 • Участь у форумах, чатах, конференціях.

 • Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.


Використання ІКТ у методичній роботі:

 • Оформлення ділової документації.

 • Проведення контрольно - аналітичної діяльності.

 • Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.

 • Оформлення атестаційних матеріалів.

 • Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів.

 • Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками.

 • Оформлення картотек методичного кабінету.

 • Оформлення стендів, інформаційних куточків.

 • Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів, матеріалів для участі в різноманітних конкурсах.

 • Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів.

 • Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.


Використання ІКТ у психологічній роботі:

 • Оформлення ділової документації.

 • Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків.

 • Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера).

 • Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик.

 • Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм.

 • Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм.

 • Розробка презентацій для виступу на семінарах, конференціях, батьківських зборах.

 • Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.


Використання інформаційно-комунікаційних технології в навчальному процесі:

 • на етапі підготовки до занять використовувати електронні та інформаційні ресурси, оформляючи їх на електронних або паперових носіях;

 • створювати педагогами за допомогою Інтернет - ресурсів базові програми;

 • при викладі нового матеріалу – проводити візуалізацію знань (демонстраційно - енциклопедичні програми, програма презентацій Power Point, предметні колекції, інтерактивні моделі, динамічні таблиці та схеми, інтернет - ресурси, проектуючи їх на великий екран за допомогою LCD-проектора);

 • організовувати виставки робіт, ярмарки ідей та звіти;

 • створювати та поповнювати медіатеку закладу.

Використання ІКТ у роботі з батьками:

 • Обмін інформацією між батьками і вихователями про досягнення, інтереси та потреби дітей.

 • Обговорення актуальних питань щодо здоров’язбережувальних заходів та акцій.

 • Організація та проведення віртуальних батьківських конференцій за планом роботи дошкільного навчального закладу.

 • Впровадження інтерактивних методів у роботу з батьками.

Результати впровадження ІКТ в роботу дошкільного закладу:

 • Підвищення ефективності процесу навчання.

 • Активізація пізнавальної діяльності дітей.

 • Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

 • Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків.

 • Створення єдиного інформаційного середовища.

 • Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно – комп’ютерних технологій.

Забезпечення активної участі батьків в освітньо-виховному процесі ДНЗ. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців

1.5.Технічні засоби інформаційно - комунікативних технологій в системі освіти

Засобом підготовки і передачі інформації, кого навчають виступає комп'ютерна та інформаційна техніка, апаратні засоби:

1. Комп'ютер - універсальний пристрій обробки інформації.

2. Принтер - дозволяє фіксувати на папері інформацію.

3. Проектор - радикально підвищує рівень наочності в роботі педагога.

4.Телекомунікаційний блок дає доступ до світових інформаційних ресурсів, дозволяє вести переписку з іншими закладами.

5. Пристрої для введення текстової інформації та маніпулювання екранними об'єктами - клавіатура і миша (і різноманітні пристрої аналогічного призначення), а також пристрої рукописного введення.

6. Пристрої для запису (введення) візуальної і звукової інформації (сканер, фотоапарат, відеокамера, аудіо- та відеомагнітофон) - дають можливість безпосередньо включати в навчальний процес інформаційні образи навколишнього світу.

7. Аудіо-, відеозасоби забезпечують ефективне комунікативне середовище для виховної роботи.

Такі засоби, як персональний комп'ютер, принтер, сканер, є у кожному навчальному закладі Ними користуються діти, педагоги і адміністра­ція. Проте спектр цифрових пристроїв та інформаційно-комуніка­ційних технологій, які доцільно використовувати у навчально-ви­ховному процесі, значно ширший. Ось деякі з них.

Мультимедійний проектор — автономний пристрій, який про­ектує на великий екран інформацію, що надходить від зовнішнього джерела: комп'ютера, відеомагнітофона, СБ чи ОУО-плеєра, відеока-мери, телевізійного тюнера тощо.

Інтерактивна дошка — пристрій, який дає змогу об'єднати три різних інструмента: екран для відображення інформації, зви­чайну маркерну дошку та інтерактивний монітор. Інтерактивну дошку можна використовувати під час групової та фронтальної робо­ти на уроці. Вона дає змогу урізноманітнити вивчення предмета,адже вчитель може подавати новий матеріал у вигляді лекцій, одно­часно використовуючи відео- та аудіо-ілюстрації, текст, навчальні програми,

Електронна книга — вузькоспеціалізований компактний при­стрій, що є різновидом планшетного комп'ютера. Цей пристрій при­значений для виведення текстової інформації, представленої в елек­тронному вигляді. Сучасні електронні книги мають сенсорний екран

Мікроблог — це невеликий за обсягом блог, що складається з кількох слів чи речень, містить один графічний, аудіо-, відео- чи інший запис. Додавати мікроблоги можна традиційним способом — через веб-сайт, або за допомогою 5М5/ММ5, електронної пошти чи служб миттєвих повідомлень

Веб-камера — цифрова фото- чи відеокамера, яка може у ре­альному часі фіксувати зображення для спілкування онлайн. Це зо­браження можна зберігати і передавати через інтернет.

Інтернет-планшет — тип планшетних комп'ютерів, що має сенсорний екран і поєднує найкращі якості ноутбука і смартфона. Інтернет-планшет, як правило, може бути постійно підключеним до інтернету — через Ші-Рі чи ЗС/4С-зв'язок.

Цифрова лабораторія — нове покоління природно-наукових лабораторій, що дають змогу відображати хід експерименту у вигляді графіків і таблиць, швидко обробляти дані, зберігати отримані результати, відтворювати їх синхронно з відео-записом тощо. За допомогою таких цифрових лабораторій проводи­ти лабораторні роботи і навчальні дослідження можна як у аудиторії , так і під час походів та екскурсій.

Цифровий мікроскоп — це пристосований для роботи у шкіль­них умовах оптичний мікроскоп, оснащений пристроєм, що перетво­рює візуальну інформацію у цифрову.

Сервер — службовий комп'ютер, найчастіше розуміють лише текстове наповнення, що виконує певне сервісне завдання безпевного сайтувтручання людини і забезпечує функціонування мережі комп'ютерів, які до нього підключені.

Комп'ютерна мережа — система зв'язку комп'ютерів та/або комп'ютерного обладнання (серверів, маршрутизаторів тощо).

Локальна обчислювальна мережа — комп'ютерна мережа, яка покриває зазвичай відносно невелику територію (наприклад, будинок, офіс) чи групу будівель (наприклад, школу, інститут тощо).

Інтернет — всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті інтернет-протоколів. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публіч­них, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій. Інтернет є фізичною основою для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг, таких як взаємопов'язані гіпертекстові документи «Всесвітньої павутини та електронна пошта.

Маршрутизатор — це мережевий пристрій, який об'єднує локальну мережу з інтернетом, а також захищає її від зовнішніх загроз, обмежує доступ користувачів локальної мережі до певних ресурсів інтернету

Контент — це усе інформаційне наповнення будь-якого джерела інформації, тобто зображення, текст, аудіо-та відеоматеріали тощо.

Контент інтернету —це загальна назва усіх наявних у мережі матеріалів, тобто все, що користувач інтернету може прочитати/ подивитися та послухати, Під контентом сайту найчастіше розуміють лише текстове наповнення певного сайту.
1.6. Інформаційно – освітнє середовище дошкільного закладу

"Інформаційне середовище" (за визначенням І.В. Роберт) становить у сучасному суспільстві динамічну систему полів діяльності, що охоплюють комп’ютеризацію інформаційних процесів.

Основною метою моделювання освітньо-інформаційного середовища стосовно дошкільного навчального закладу є виховання здорової, гармонійно і всебічно розвиненої особистості. Новизна ідеї полягає в тому, що ставиться завдання сформувати соціально активну й відповідальну, творчо думаючу і працюючу особистість дошкільника шляхом створення оригінальної системи безперервної освіти від народження дитини до входження її в самостійне життя.

Суть принципів моделювання освітньо інформаційного середовища дошкільного навчального закладу полягає в наступному:

 1. Демократизація – це мета, засоби і гарантія перебудови дошкільного навчального закладу, відкритість і варіантність змісту освіти, розвиток педагогіки співтворчості і співробітництва.

 2. Принцип виховання здорової дитини має реалізуватися через забезпечення фізичного, морального, соціального й психологічного благополуччя кожного вихованця та працівника дошкільного навчального закладу.

 3. Системність передбачає логічну взаємодію всіх структурних підрозділів, усіх учасників освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі та поза ним, продуктивну співпрацю, що забезпечуватиме оптимальний розвиток, навчання і виховання.

 4. Гуманізація дошкільного навчального закладу та освіти передбачає дитиноцентристський підхід, що сприяє подоланню відчуження вихователя та дитини від навчальної діяльності та одне від одного, забезпечення орієнтації закладу на повноцінність щоденного життя дошкільника на кожному з вікових етапів.

 5. Диференціація та індивідуалізація освітнього процесу має сприяти розвитку здібностей кожного, хто навчається, розвитку особистості з урахуванням її інтересів, мотивів, ціннісних орієнтацій, розбіжностей в інтелектуальній, емоційно-вольовій і дієво-практичній сферах, особливостей фізичного і психічного розвитку кожної дитини дошкільного віку.

 6. Діяльнісний підхід вимагає включення суб’єктів освітнього процесу в активну суспільно корисну діяльність для вирішення завдань соціальної адаптації вихованців.

 7. Співпраця і співробітництво – спільна доцільна активна діяльність вихователя та дошкільника, який творчо розвивається, спрямовується на опанування знань і соціального досвіду.

 8. Саморух дитини шляхом розвитку здійснюється в результаті створення оптимальних умов та режиму найбільшого сприяння (педагогічного, психофізіологічного, медичного, ергономічного тощо) для різнобічного самостійного розвитку природних задатків, схильностей та інтересів, у результаті чого надається можливість вільного самостійного переміщення по різних потоках складності та рівнях навчання з метою саморозвитку.

 9. Оптимізація освітнього процесу допускає досягнення кожним дошкільником найвищого рівня знань, умінь і навичок, розвитку психічних функцій, способів діяльності, можливих для конкретної особистості в умовах навчального закладу.

Функції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньо-інформаційному середовищі дошкільних навчальних закладів:

- засіб навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів);

- технічний засіб автоматизації процесу навчальної діяльності дошкільника, що включений у пізнавальну, пошукову, дослідницьку, експериментальну роботу, який дозволяє мобільно працювати з текстом, графічним, звуковим або відеодокументом, якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися зі своїми однолітками;

- зразок сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички оволодіння ними, дає знання про їхні назви і функціональне призначення, складові елементи;

- ефективний тренажер, що розвиває пізнавальну і творчу активність особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їхній результат, перевіряти їхню правомірність.
1.7.Базові складові мережі інформаційного середовища дошкільного навчального закладу
Серед базових складових мережі інформаційного середовища ДНЗ виокремлюються:

 • повноцінна багатофункціональна медіатека, яка охоплює мультимедійні, інтерактивні навчальні програми з різних галузей освіти, науки і культури, навчально-методичні матеріали з основних напрямів дошкільної освіти, розраховані на різні вікові категорії вихованців;

 • віртуальна Інтернет-бібліотека, яка дає широкі можливості для використання всіма учасниками освітнього процесу ДНЗ необхідної інформації, систематизованої за розділами;

 • інформаційний або редакційно-видавничий центр, що забезпечить створення, підтримку та оновлення сайтів, навчальних, творчих, пошукових, дослідницьких, експериментальних проектів, випуск інформаційних публікацій, газет, методичних і навчальних посібників тощо;

 • каталог інформаційних баз даних, які містять вичерпну організаційну, методичну та консультаційну інформацію щодо реалізації навчальних і творчих проектів;

 • структурована електронна бібліотека методичних матеріалів, пошукових, дослідницьких, експериментальних робіт із різних розділів програми ДНЗ.

Модель освітньо-інформаційного середовища дошкільного навчального закладу включає:

- на рівні матеріального ресурсного забезпечення – сучасні технічні засоби для широкого використання комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютерні класи, видавничі центри), електронні бази програмно-педагогічних засобів (комп’ютерні навчальні, розвивальні програми та середовища, тренажери, електронні бібліотека, відеотека тощо), комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання й навчальні середовища для дітей дошкільного віку; 

- на рівні кадрового ресурсного забезпечення – вихователь, що володіє навичками роботи на персональному комп’ютері та вміє застосовувати ІКТ на рівні інтеграції в існуючий освітній простір, адміністрація дошкільного навчального закладу, що володіє сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями; 

- на рівні інформаційного ресурсного забезпечення – підключення до мережі Internet, сайт дошкільного навчального закладу, блоги адміністрації, вихователів та вузьких спеціалістів, електронна пошта закладу тощо.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проблема мотивації вчителів до використання інформаційно-комунікаційних...

Проект «Підвищення ікт – компетентності педагогів дошкільного навчального закладу»
Мета проекту: (інноваційної діяльності із педагогічними кадрами) – підвищення якості освітньо-виховної роботи з вихованцями через...

Звіт керівника навчального закладу за період роботи протягом 2013/2014 навчального року
Концепції профільного навчання, Програм «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті й науці», «Сто відсотків»; Положення про...

Сучасні І традиційні способи теплової обробки продуктів з використанням...
Нформаційні технології охопили усі галузі людської діяльності. Навчально-виховний процес не виключення. На сьогоднішній день важко...

Інформаційно – комунікаційні технології як засіб розвитку творчої...
Розділ Теоретичне обґрунтування доцільності використання ікт в навчально – виховному процесі

Робочий навчальний план жовтневого навчально-виховного комплексу...
Робочий навчальний план Жовтневого навчально-виховного комплексу (загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – дошкільного навчального...

] "Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні...
Про затвердження вимог до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних...

Пояснювальна записка Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття...
Заходів, що окреслює напрями І шляхи розвитку національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України. Вони розташовані...

Рекомендації щодо створення моделі загальноосвітнього навчального...
Це співіснування двох стратегій організації навчання І виховання традиційної та інноваційної

Районної державної адміністрації
Зробимо Інтернет та комунікаційні технології безпечними для дітей. Тренінг для учнів. 12 сторБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка