Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Виступ директора гімназії 09. 04. 2013 Презентація досвіду Харківської гімназії №1 щодо впровадження додаткового дистанційного навчання учнів

Виступ директора гімназії 09. 04. 2013 Презентація досвіду Харківської гімназії №1 щодо впровадження додаткового дистанційного навчання учнів

Виступ директора гімназії 09.04.2013
Презентація досвіду Харківської гімназії № 1 щодо впровадження додаткового дистанційного навчання учнів
І. Розвиток людини, її становлення як особистості, вибір професії залежать від знань, які здобула людина, відповідного виховання і оточення.

Філософія сучасної освіти така: “Освіта – не сума знань і навичок, а сукупність засобів, спрямованих на становлення особистості”. Під освітою розуміються два процеси: педагогічну діяльність, спрямовану на навчання, і виховання дітей у зв’язку із задачами їх соціалізації, освоєння нових стандартних вимог відповідно до навчальних планів і програм.

Такий підхід потребує суттєвого оновлення змісту та технологій навчання, створення оптимальних умов для розвитку особистості в процесі навчання, тобто перехід на особистісно орієнтоване навчання.

Виникнення нових освітніх технологій пов’язане з необхідністю розв’язання проблеми: як в обмежений проміжок часу при обмежених можливостях людини передати учню об’єм знань, умінь, компетенцій, враховуючи, що цей об’єм постійно збільшується – якісно й кількісно, навчити самостійно здобувати знання.

Одним з можливих варіантів розв’язання цієї проблеми є переведення того, хто навчається, в режим самоосвіти, тобто переведення учня із об’єкта навчання в стан суб’єкта. Під поняттям «суб’єкт» розуміють освічену особистість, яка виявляє здатність до усвідомленого, самостійного визначення цілей своєї діяльності, уміння раціонально спланувати й організувати діяльність з метою досягти результатів, готовність нести відповідальність за результати своєї діяльності, тобто самоосвіти.

У сучасних умовах у процесі самоосвіти людина використовує комп’ютерні технології. При застосуванні комп’ютерних технологій усі учні перебувають в однакових умовах. Пам’ять перебуває в режимі сприйняття, запам’ятовування, збереження й відтворення інформації. Вона складається із області короткочасової і довготривалої пам’яті. Для того, щоб інформацію перевести в довготривалу, необхідно їй надати статусу життєво необхідної й образно-значущої. Цього можна досягти при неодноразовому поверненні до однієї й тієї ж інформації, вибору мети діяльності. Найбільш ефективному розв’язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання.
ІІ. У Харківській гімназії № 1 з 2001 року дистанційне навчання впроваджується в систему шкільної додаткової освіти. Цьому сприяє тісна співпраця вчителів гімназії з Проблемною лабораторією дистанційного навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та підтримка управління освіти адміністрації Київського району. За період з 2001 до 2007 років група вчителів пройшла курсову підготовку в ПЛДН Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Учнями і вчителями спільно з Проблемною лабораторією дистанційного навчання було проведено декілька дистанційних проектів для школярів України в середовищі Web-класу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Один з авторів брав участь у міжнародній конференції ІТО-2002 (м. Москва), де представляв досвід проведення дистанційних проектів для школярів. Учнями і вчителями гімназії здійснено добір та апробацію дистанційних курсів, методичних розробок та дидактичних матеріалів, апробацію навчальних курсів для старшокласників у дистанційній елітарній школі «Фізик-інформатик». З 2009 року навчання учнів у дистанційних курсах здійснюється в навчальному середовищі Moodle, що технічно спростило роботу учнів і дозволило підключити до навчання учнів 8-х класів. Творчою групою вчителів гімназії, які займаються проблемою впровадження дистанційної додаткової освіти старшокласників, проведено вимірювання впливу системи дистанційного навчання на навчальні досягнення учнів та формування в них потреби до навчання протягом життя. У 2009 році вчителі гімназії брали участь у міжнародній конференції MicroCAD-2009, де поділились з колегами створеною моделлю вчителя в системі дистанційного навчання учнів. 2010 рік став роком розроблення моделі використання дистанційної освіти в формуванні системи додаткового освітнього простору учнів гімназії.
ІІІ. Результатом такої плідної роботи стала розробка проекту «Школа додаткової дистанційної освіти», який було схвалено управлінням освіти адміністрації Київського району, направлено на міський конкурс «Шкільний інформаційний світ -2010», де посів І місце в номінації «Дистанційна освіта».

Основними завданнями проекту були:

 • формування додаткового освітнього простору учнів і вчителів гімназії для ефективної реалізації індивідуалізації та профілізації навчання;

 • підготовка педагогічних кадрів для роботи в системі додаткової дистанційної освіти;

 • розроблення нових напрямів роботи з учнями шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку ефективних систем навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді;

 • залучення учнів до здобуття додаткової освіти в школі і позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійній самовизначеності та творчій самореалізації;

 • підготовка старшокласників до навчання у вищих навчальних закладах, свідомого вибору професії;

 • підвищення рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями навчання всіма учасниками навчально-виховного процесу гімназії.

Учасники проекту: учні 8-11 класів Харківської гімназії № 1 (дистанційна додаткова освіта), учні 5-7 класів (конкурсні проекти), вчителі гімназії, співробітники Проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» під керівництвом професора Кухаренка Володимира Миколайовича.

Творча лабораторія гімназії «Школа дистанційної освіти» з метою реалізації проекту розробляє систему додаткової дистанційної освіти за трьома напрямками: педагогічним, кадровим та науковим.

З метою реалізації педагогічного напрямку розвитку системи додаткової дистанційної освіти в гімназії реалізується декілька проектів. Так, учні 8 - 11-х класів не менше ніж двічі на рік мають можливість пройти дистанційні курсі, які розміщено на порталах Проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Департаменту освіти Харківської міської ради, Фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниця.

Програма школи додаткової дистанційної освіти розпочинається з 8 класу:

І рік (8 клас)

 1. Учні ознайомлюються із технологією навчання на безкоштовних додаткових заняттях або під час індивідуальних, індивідуально-групових консультацій.

 2. Учні беруть участь у веб-олімпіадах, конкурсах.

ІІ рік (9 клас) Учні проходять один з курсів:

 • Основи створення комп’ютерних презентацій

 • Відсоткові розрахунки

 • Український фольклор

 • Спілкуємось українською

 • Основи психології

ІІІ рік (10 клас) До попереднього переліку додаються курси:

 • Основи програмування С++

 • Що ми знаємо про холод?

 • Основи інформатики

 • Цікава математика

 • Історія України

 • Жива геометрія

 • Основи загальної хімії

 • Електродинаміка

 • Електроніка для початківців

 • Часові форми дієслова в англійській мові

ІV рік (11 клас) Учні обирають курси з попередніх переліків, які ще не проходили.
В гімназії роботу учнів щодо участі в курсах супроводжують тьютори, якими на сьогоднішній день є вчителі математики, фізики, інформатики, географії, англійської та української мови. Так, наприклад, для роботи з дистанційними курсами, що розміщено на порталі Проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» учні мають пройти наступну процедуру: учителі оголошують про наявність відкритих курсів, коротко розповідають про курс, складають списки учнів та передають їх до лабораторії. Учні гімназії реєструються на порталі Проблемної лабораторії дистанційного навчання. Список реєстрації складається з наступних граф: ПІБ учня, email учня, на який будуть надходити рекомендації, пояснення, відповіді на запитання, рецензії на виконані роботи від тьютора. Після реєстрації учні вдома або в кабінеті інформатики гімназії, самостійно або за допомогою учителя розпочинають роботу з курсом. Консультацію щодо роботи, виконання завдань, додаткову інформацію можна отримати з інструкції самого курсу, по email, та в школі безпосередньо від учителя. Курс для роботи відкрито від 10 днів до місяця. Тривалість курсу залежить від його змісту та складності викладеного матеріалу. Протягом цього терміну учні в зручний для них час та в зручному місці, в гімназії чи вдома, виконують завдання. За кожне виконане завдання учні отримують бали. По закінченні курсу учні, які успішно пройшли курс, отримують сертифікати, в яких зазначено назву, терміни проходження та тривалість курсу. На сьогоднішній день у дистанційних курсах на базі Проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» пройшли реєстрацію 82 із 136 учнів 8-11-х класів гімназії, в активних курсах беруть участь 42 учні (по курсам: Основи програмування С++ - 8 учнів 10 класу, Основи презентацій – 2 учні 10 класу, Український фольклор – 31 учень 9-А класу та 1 учень 10-А класу).

Учителі гімназії мають доступ до журналу реєстрації результатів учнів та враховують успіхи та результати роботи в дистанційному курсі під час оцінювання навчальних досягнень учнів, відбору до підготовки команд гімназії до змагань з предметів, зокрема до турнірів, під час написання науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, підготовки до участі в олімпіадах з предметів. Для формування навичок роботи учнів на комп’ютері, надання практичних порад щодо усвідомленого використання техніки в гімназії викладаються за рахунок варіативної складової навчального плану з 8-го класу факультативи «Основи інформатики», «Основи створення комп’ютерних презентацій».

Ми провели анкетування учнів та вчителів, учні яких взяли участь в дистанційних курсах. За результатами анкетування виявили наступні результати: підвищився інтерес до предмету у 45% учнів, виявили бажання взяти участь в інших курсах – 62% учнів, використали набуті знання в навчанні та в позакласній роботі – 38% учнів; залучили до курсів однокласників – 23% учнів; вважають курси додатковим джерелом знань з предмету – 43% учнів; вважають, що дистанційні курси мають бути в шкільній програмі – 6 % учнів.
З метою підвищення кваліфікації педагогів за останні три роки учителі гімназії відвідали ряд семінарів-практикумів щодо організації роботи з ІКТ та зокрема роботи з дистанційними курсами та створення дистанційних курсів при ПЛДН Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:

 • Три учителі пройшли семінар на базі Харківського національного економічного університету щодо роботи в навчальному середовищі Moodle;

 • Два - навчальні семінари з питань роботи на комп’ютері на базі ХЛ № 9;

 • учитель інформатики взяв участь у міжнародній конференції з питань дистанційного навчання на базі Харківського автотранспортного університету;

 • у 2011-2012 навчальному році проведено ряд семінарів з учителями гімназії з питань освоєння роботи з ІКТ за такими темами: як провести вебінар, як отримати інформацію про роботу учнів у дистанційному курсі, особливості створення презентацій, проектування дистанційних уроків, особливості тексту в дистанційному курсі, ілюстрації в дистанційному курсі, створення тестів в Moodlе.

Творча лабораторія гімназії у 2011 році провела 3 майстер-класи (березень, червень та жовтень 2011 року) для учителів закладів освіти міста Харкова за темою «Школа додаткової дистанційної освіти».

Крім того, учителі гімназії щорічно беруть участь у Міжвузівській школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті», яка проводиться при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», в тому числі і за напрямком «Дистанційна освіта». За останні три роки школу-семінар відвідали 26 педагогів гімназії та отримали сертифікати.

Результатом такої роботи з підвищення кваліфікації вчителів стало збільшення кількості учасників творчої лабораторії, кількості тьюторів та розробка власного курсу «Гідрологія» вчителем географії Єрусалімцевою Світланою Миколаївною. Курс взяв участь у районному конкурсі, де посів І місце та продовжує участь у міському етапі конкурсу дистанційних курсів. Учителі гімназії продовжують роботу над розробкою власних дистанційних курсів.
ІV. Проект було розраховано на 3 навчальні роки. Основні завдання проекту виконано, але бажання продовжувати роботу в напрямку розвитку та реалізації додаткової дистанційної освіти для учнів гімназії залишається.

Тому у 2012 році створено університетську кафедру ХГ № 1 та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

У 2012 році розпочато Всеукраїнський експеримент «Створення інформаційно-освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах», до якого гімназія за підтримки управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради увійшла як експериментальний майданчик. Це створює умови для реалізації наукового напрямку роботи над проектом «Школа додаткової дистанційної освіти».

На регіональному рівні у 2012 році започатковано новий програмно-цільовий проект «Створення системи неперервної інформативної підготовки педагогів у післядипломній педагогічній освіті», затверджений вченою радою комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (протокол № 2 від 15.03.2012) та розрахований на 2012-2016 рр., в якому Харківська гімназія № 1 також бере участь за напрямком «Дистанційна освіта».

Результатом роботи за даним напрямком (проект та експеримент) мають стати два продукти: модель інформаційного середовища для загальноосвітнього навчального закладу та дистанційний курс для вчителів.

З огляду на вищезазначене можна визначити перспективи діяльності гімназії щодо розвитку дистанційного навчання: у гімназії мають бути розроблені курси не тільки для учнів, а й для вчителів, курси додаткового дистанційного навчання, спрямовані на підготовку учнів до участі в предметних конкурсах, турнірах, олімпіадах тощо та написання тестів зовнішнього незалежного оцінювання, будуть розширюватись як по горизонталі (за темами), так і по вертикалі (за класами) навчання. Таким чином, збільшиться можливість профорієнтаційної та пропедевтичної роботи з учнями щодо вибору профілю навчання, а також галузі діяльності учня в майбутньому.
Дякую за увагу!

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харьковской области
На виконання основних заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, плану роботи Харківської гімназії...

Харківської міської ради харківської області
Додаток ). Із них у ІІ (районному) етапі призові місця посіли 42 учні гімназії. Загальне рейтингове місце у районі – ІІ. А у 2013/2014...

Галицька гімназія Галицької районної ради Івано-Франківської області...
Науково-методичний супровід педагогічних інновацій та їх упровадження в практику вчителями Галицької гімназії. З досвіду роботи заступника...

Презентація маловисківської гімназії маловисківської районної ради...
Традиції – це цілий комплекс заходів, що дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини; це моральні засади колективу...

Учнівські турніри – шлях до успіху гімназиста!
Результати участі учнів Харківської гімназії №163 Харківської міської ради Харківської області у районних турнірах

Протокол самоаналізу організації функціонування Вовчанської гімназії...
«Про організацію та проведення самоаналізу організації функціонування Вовчанської гімназії №1 Вовчанської районної ради Харківської...

План роботи науково методичної ради Галицької гімназії
...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської гімназії...
«Державних санітарних правил І норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...

Доповідь на загальних зборах директора гімназії
Підвищення якості навчально-виховного процесу через удосконалення професійної компетентності педагогів в умовах впровадження нового...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської гімназії...
«Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», Державних санітарних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка