Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема : Як комбінувати графічні об’єкти

Тема : Як комбінувати графічні об’єкти

Paint


Інформатика

2 клас

Тема : Як комбінувати графічні об’єкти
Підтема: Використання графічних примітивів під час створення композицій.
Застосування операцій виділення, переміщення, копіювання та вставлення фрагментів.

2 клас Інформатика
Тема : Як комбінувати графічні об’єкти

Підтема: Використання графічних примітивів під час створення композицій.

Застосування операцій виділення, переміщення, копіювання та вставлення фрагментів.
Мета : Ознайомити з поняттям примітив.

Знати:

 • Основні поняття теми;

 • Алгоритм проведення операцій.

Вміти:

 • Створювати композиції використовуючи примітиви;

 • Здійснювати операції виділення, переміщення, копіювання та вставки об’єкту в графічному редакторі Paint.

Розвивати просторову уяву учнів, вміння працювати в парах, робити висновки.
Обладнання: Комп’ютерний клас, програма Paint, роздатковий матеріал.
Домашнє завдання: Вивчити конспект. Намалювати зображення будь-якого предмету використовуючи примітиви.

Намалювати зображення робота, яке складається з таких примітивів: 8 прямокутників. 3 квадрати, 2 кола.


План уроку :

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація знань.

IV. Вивчення нової теми.

а) Вивчення теми.

б) Практична робота.

в) Дослідницька робота.

г) Творче завдання.

V. Висновки.

VІ. Домашнє завдання.

Хід уроку:
I Організаційний момент.

На попередньому уроці ми ознайомились з графічним редактором Paint та навчилися створювати фігури.

Сьогоднішній урок ми проведемо так:

Спочатку перевіримо домашнє завдання.

Потім проведемо актуалізацію знань для вивчення нової теми.

Вивчимо нову тему, після чого ви самі спробуєте попрацювати з вивченим матеріалом; і зробите висновки.

Отже почнемо урок з перевірки домашнього завдання.
II. Перевірка домашнього завдання.

Ви ознайомились з програмою Paint, а тепер дайте відповіді на ці питання:

Візьміть картки на столі і дайте відповідь на перше друге та третє запитання; в третьому питанні відповідайте тільки на 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 питання (Додаток №1)

Уважно прочитайте запитання:

Якщо не має питань починайте виконувати роботу.

На виконання даного завдання у вас є 5 хв.

Написання роботи

Зараз обміняємось картками.

Уважно прочитайте картки ваших однокласників.

Давайте разом перевіримо відповіді.

1. Пуск Програми Стандартні Paint.

2. Програма для створення графічних зображень.

3 .

1. Назва об'єкту.

 1. Панель інструментів.

 1. Кольорова палітра.

 1. Полоса прокрутки.

 2. Робоча ділянка.

10. Кнопки керування вікном.

 1. Рядок меню.

Після перевірки поставте за кожну правильну відподь по І балу. Підрахуйте кількість балів і виставте оцінку.

Здайте роботу.

ІІІ Актуалізація знань


Давайте пригадаємо, що ми малювали на попередньому уроці: Геометричні фігури.

Зображення панелі інструментів на дошці. (Додаток №2)

Погляньте на зображення вікна Paint (Додаток №3) і скажіть які елементи з панелі інструментів ви використовували; для малювання геометричних фігур:

Лінія, Крива, Прямокутник, Багатокутник, Еліпс, Округлий прямокутник.

А які ви використовували для розфарбування?

Заливання, Пензлик, вибір кольору, Розпилювач.

Щоб створити текст, яку кнопку ми використовуємо?


А-напис.

А що ми ще використовували під час малювання малюнків? Лупа, Олівець.

А які елементи ми не використовували:

виділення та виділення довільної ділянки.

Отже, ми сьогодні на уроці вивчаємо, як користуватись такими елементами.
ІV Вивчення нового матеріалу.

а) Вивчення нової теми:

Запишемо тему уроку:

Використання графічних примітивів під час створення композицій.

Візьмемо опорні листи-конспекти (Додаток №4)

Вивчивши дану тему ми зможемо створювати складні зображення фігур.

Не вивчивши даний матеріал, ми не зможемо створювати гарних малюнків та складних зображень, а залишимось на попередньому етапі (зможемо тільки зображати геометричні фігури та прості зображення).

Виходячи з цього я поставив мету на сьогоднішній урок:

Розглянути поняття примітиву

Навчити створювати композиції використовуючи примітиви.

Вчити операціям виділення, переміщення, копіювання та вставка об′єкту.

З іншої сторони ви повинні:

Вміти створювати композиції використовуючи примітиви. Та знати операції виділення, переміщення, копіювання, вставлення об’єктів.
Розглянемо малюнки:

(Миша, кінь, ведмідь, кіт, дерево, комп’ютер) (Додаток №5)

З яких частин, геометричних фігур, складаються ці зображення? :Коло, Еліпс, Лінія, Прямокутник, Квадрат.

Коли ми зображаємо обєкт, за допомогою готових фігур (коло, прямокутник, квадрат, еліпс, лінія), то дані фігури називаються примітивами.

Отже, примітив - це готова фігура, за допомогою, якої створюється зображення.

Поглянемо на опорні листи-конспекти (Додаток №4)


Відзначимо: примітив - це готова фігура, за допомогою, якої створюється зображення.

Поглянемо на нашу собачку: (Додаток №3)

З яких елементів вона складається: еліпс, лінія, трикутник.

Ось вам фігури спробуйте скласти собачку за нашим малюнком.

Складаємо:

У вас фігури лежать безладно, що ви з ним робили коли складали малюнок:

Брали та переміщували.

Тому. Щоб створювати такі і подібні малюнки, за допомогою готових фігур ми повинні: їх навчитися переміщувати і ставити на потрібні місця.
Записали підзаголовок:

Виділення, переміщення і копіювання фрагментів малюнку.

Включити компютери.

Щоб перемістити наш елемент в потрібне місце нам потрібно його взяти, а тільки потім ми зможемо його поставити в потрібне місце.

Тому, щоб “взяти” наш елемент в графічному редакторі Paint ми проробляємо такі операції:

Щоб виділити об’єкт потрібно:

ЛКМ → Виділення → ЛКМ виділяємо об’єкт (виділяємо об’єкт так само, як зображаємо прямокутник при цьому фігури знаходяться в середині прямокутника який позначено пунктирною рамкою.)
Щоб перемістити виділений фрагмент потрібно

Натиснути на ЛКМ і перемістіть у потрібне місце, після чого ЛКМ кнопку відпустіть.
Щоб фрагмент малюнку був або прозорим або непрозорим

Потрібно обрати спосіб вставки під панеллю інструментів.

Все це у вас записано на ваших листах.

Передивіться алгоритм виконаня цих операцій і спробуємо скласти собачку з частин.

Складаєм так само як ви складали з прапірців.
б) Практична робота

Спочатку спробувати перемістити будь який елемент чи одразу у вас це вийшло, якщо ні то подивіться в листи-підказки і перевірте чи все ви виконали так як ми продумали і як у вас записано.

Тепер складаємо собачку (на це вам 5 хвилин).

Можете розфарбувати собачку на ваш смак.

Хто вже встиг може допомогти іншим.
в) Дослідницька робота

Коли ви всі справились з завданням.

Спробуйте виділити ваш малюнок. Натисніть кнопку Ctrl і перенесіть його в інше місце.

Що при цьому відбулося?

(Малюнок скопіювався.)

Отже поглянули на опорні листи-конспекти (Додаток №4) щоб скопіювати об’єкт потрібно його виділити натиснути Cntrl і перемістити у потрібне місце.
г) Творче завдання

Перед вами лежать зображення звірів та порядок їх малювання. (Додаток №6)

Вам завдання зараз за 5 хвилин за допомогою примітивів та операцій виділення і вставки зобразити, на вибір, будь яку фігуру, можна вибрати фігуру з дошки.

Але ви повинні створювати їх з примітивів.

Виконання творчого завдання.
V. Висновки.

Відірвались від виконання роботи і поглянули на дошку.

Прочитали тему уроку.

Прочитати завдання яке я поставив перед собою.

Прочитали завдання яке ви повинні були досягти.

Поглянули на свої листи-підказки і відзначили в квадратах чисправились ви з даним завданням ; якщо так поставте плюс, якщо ні – мінус.
1 Учень. Чи досяг ти цієї мети:

Чи навчився створювати малюнки за допомогою примітивів та чи вивчив операції виділення, переміщення та вставки об′єкту?

Що ти використав з даного уроку у побудові свого зображення?
2 Учень. Що ти сьогодні на уроці навчився робити?

Що ти викортистав з даного уроуку при побудові даного зображення
Чи у всіх клітинки зайняті тільки плюсами?

Я справився зі своєю метою ?

На сьогодні все запишемо домашнє завданя:
VI. Домашнє завданя

Обов’язкове : Опрацювати конспект.

Намалювати зображення будь-якого предмету використовуючи примітиви.

Творче завдання


на високий рівень: Намалювати робота, в зображені якого

присутні всі запропоновані примітиви (геометричні фігури) 8 прямокутників, 3 квадрати, 2 кола.

ДОДАТОК 2ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4

Допоміжна картка до уроку

Тема уроку:

Використаня графічних примітивів під час створеня композицій


Завдання вчителя:

Розглянути поняття примітиву

Навчити створювати композиції використовуючи примітиви.

Вчити операціям виділення переміщення. Копіюваннята вставка об’єкту.

Завдання учня


Вміти створювати композиції використовуючи примітиви

Знати

 • Операції виділення

 • переміщення

 • копіювання

 • вставка
Основні поняття

Примітив – це готова фігура за допомогою, якої створюється зображення.

Виділення.

Переміщеня.

Копіювання.

Вставка.
Алгоритм виконаня практичної роботи

Виділення

ЛКМ→виділеня→ЛКМ виділяємо об’єкт

Переміщення

ЛКМ на фрагмент перемістити у потрібне місце та відпускаємо ЛКМ

Копіювання

ЛКМ→виділення тримаєм Ctrl та ЛКМ на фрагмент переміщуємо об’єкт в потрібне місце і відпускаємо ЛКМ


Домашнє завдання

Обов’язкове : Опрацювати конспект.

Намалювати зображення будь-якого предмету використовуючи примітиви.

Творче завдання


на високий рівень: Намалювати робота, в зображені якого присутні всі запропоновані примітиви (геометричні фігури)

8 прямокутників, 3 квадрати, 2 кола.

ДОДАТОК 5поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Оформлення тексту
Додаткові об’єкти текстового процесора (зображення, графічні об'єкти, напис, буквиця, WordArt, SmartArt, діаграми, формули)

І урок розпочали!
Тема. Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об'єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних...

Урок 9 Тема: Об’єкти та їх класифікація. Властивості об’єктів, значення...
Навчальна мета: Познайомити учнів з поняттям об’єкти та їх властивостями І значеннями властивостей, дізнатися які об’єкти знаходяться...

Тема: Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти...

Уроку Тема шкільного курсу: Об’єкти. Графічний редактор
Навчальні – розширити І поглибити уявлення учнів про об’єкти графічного редактора Tux Paint (панель інструментів, поле для малювання,...

Тема: Графічний редактор. Створення об’єктів, змінення значень їх властивостей. Мета
Сформувати навички роботи з інструментом «виділити» та навчити копіювати об’єкти. Відпрацювати вміння створювати найпростіші об’єкти...

Урок №24 Тема: Об’єкти графічного редактора
Ціль: розширити І поглибити уявлення учнів про об’єкти графічного редактора Tux Paint (панель інструментів, поле для малювання, палітра...

План. Поняття графічного формату. Формати графічних даних
Графічні формати файлів І даних призначені для зберігання зображень, таких як фотографії та малюнки. Графічні формати поділяться...

Урок 4 Тема : Базові структури
Тема: Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів

Урок №9 Об’єкти файлової системи Презентація 9 клас Дата Тема: Об’єкти...
Урок pptx, комп’ютери з ос windows, мультимедійна дошка, відеоматеріали, інструкція до практичної роботи №3, програма MyTestX, тести...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка