Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

В концепції розвитку загальної середньої освіти зазначено: Освіта ххіст освіта для людини. Її стрижень розвиваюча, культурологічна домінанта, виховання

В концепції розвитку загальної середньої освіти зазначено: Освіта ххіст освіта для людини. Її стрижень розвиваюча, культурологічна домінанта, виховання

АНОТАЦІЯ


В Концепції розвитку загальної середньої освіти зазначено: «Освіта ХХІст. – освіта для людини . ЇЇ стрижень – розвиваюча, культурологічна домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти, саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовував різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя, майбутнє своєї країни».

Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що в значній мірі залежить від правильного вибору та втілення в практику навчання активних форм і методів навчання.

Інноваційне навчання процес і результат такої навчальної та освітньої діяльності, яка заохочує введення інноваційних змін в існуючу культуру, соціальне середовище. Такий тип навчання, крім підтримки існуючих традицій, стимулює активну участь в рішенні проблемних ситуацій, які виникають як перед окремою людиною, так і перед суспільством в цілому.

Даний урок є прикладом застосування інтерактивних технологій, які передбачають навчальний процес за умови активної взаємодії всіх учнів у ході уроку в малих групах, чітке виконання обов'язків учасниками. Саме це і забезпечує формування основ професійної майстерності учнів. Вправи - це не тільки повторення, але й обов'язковий рух уперед. Кожна вправа - це черговий крок в оволодінні професією.

Вступ

Єдиний шлях, який веде до знань – це діяльність.

Б. Шоу

Найважливіша риса сучасного професійного навчання його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосовуватись, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін. Понад 24000 років тому Конфуцій наголошував:

Те, що я чую, я забуваю,

Те, що я бачу, а пам’ятаю,

Те, що я роблю, я розумію.

Дещо змінивши слова видатного китайського філософа,можна сформулювати кредо інтерактивного навчання:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю - я набуває знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, стаю майстром.

Пояснення, демонстрація самі по собі ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна лише досягти за допомогою моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем.

Якщо хочете чогось навчитися - робіть це!

Роберт С. Шанк

У розробці приводяться рекомендації з використанням сучасних форм, методів, які дозволяють підвищити ефективність навчання шляхом активізації пізнавальної діяльності учнів. В цій методичній розробці викладено методику проведення нетрадиційного уроку з використанням таких методів інтерактивного навчання, як: ділова гра. Ділові ігри є ефективним методом підготовки сучасних спеціалістів, вони дозволяють поєднувати знання і вміння учнів. Ділові ігри вводять учнів у сферу виробничої діяльності, виробляють у них здатність критично оцінювати діяльне виробництво шукати шляхи його вдосконалення. Ігрова ситуація потребує наявності в учнів чималого запасу знань.

Навички, набуті у процесі гри, професійні навики допоможуть майбутньому працівнику запобігти помилок у самостійній професійній діяльності. Умови колективної праці виховують відповідальність, самодисципліну, вміння згоджувати свої дії діями інших для досягнення спільної мети.

Ділова гра - це метод пошуку рішень в умовній проблемній ситуації. Елементи ділової гри: розподіл за ролями, змагання, особливі правила і т.д. Ділова гра застосовується як метод активного навчання її учасників з метою вироблення у них навичок прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування здібностей. Звичайно, підготовка до проведення таких уроків потребує значних зусиль і з боку викладача, і з боку учнів, але результат, який було отримано на уроці, вартий того.

Урок узагальнення і систематизації знань з предмету "Інформаційні технології " проводився з теми : „ Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі ". Учні групи, які приймали участь в уроці, отримали випереджувальні завдання підготувати страви для уроку так урок буде проведено у формі інтектуального кафе. На уроці будуть використані різні методичні прийоми: "Вірю - не вірю", "Анаграма", Тестування, кросворд, гра "Поштовий голуб","Закінчіть речення", "Збери слово" і т.д. Напередодні уроку було обрано шеф-кухара, офіціанта, адміністратора кафе - це учні, які будуть допомогати при проведенні уроку.


Тема уроку: Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі.

Мета уроку:

Навчальна: в ігровій формі дати можливість учнів проявити свої розумові та творчі здібності; повторити й закріпити основний матеріал у нестандартній формі; розширити знання про зв'язки з предмету інформаційні технології з іншими предметами; сприяти інтелектуальному та духовному розвитку особистості; розвивати стійкий інтерес до предмету та до обраної професії; формувати творчу особистість; формувати комунікаційну компетенцію; виховувати повагу до одногрупників, стійкість, спритність.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.

Вид уроку: інтелектуальна гра "Інформ - кафе" .

Форми організації навчальної роботи: робота в малих рівносильних групах, фронтальна та індивідуальна робота.

Методи та прийоми навчання: метод "Збери слово", гра "Поштовий голуб", інтерактивна вправа "Закінчіть речення", тестування, інтерактивна вправа "Вірю-не вірю", розгадування кросворду, анаграма.

Наочність:

Зал оформлено у вигляді звичайного кафе зі столами, стійкою для бармена, де розміщено книги, журнали, диски. Перед входом - стенд-вивіска «Інтелектуальне інформ-кафе», презентація.(Звучить тиха музика).

Технічні засоби навчання: мультимедійна установка, комп'ютер.

Міжпредметні звя'зки : інформатика, українська мова за професійним спрямуванням, виробниче навчання з професії "Кухар"


Хід уроку

 1. Організаційний момент( 2-3хв.)

Добрий день!
Сіли рівно, озирнулись,
Одне одному всміхнулись,
Якщо добре працювати –
Вийдуть гарні результати.
Тож не гаємо ми час,
Бо знання чекають нас!

Шановні учні та гості, ви сьогодні запрошені на відкриття нашого інформаційного кафе.

Епіграф нашого уроку.

Гра – це творчість, гра – це праця.

Праця – шлях дітей до пізнання світу.

О.М.Горький

Скажіть буль-ласка адміністратор чи всі запрошені учні з'явилися на відкриття. Дякую. Як ви вже зрозуміли в нашому кафе є працівники, які були прийняті на роботу заздалегідь - адміністратор, який відповідає за порядок в кафе, шеф-кухар, офіціант.

Хочу всім запропонувати ознайомитися з меню.


МЕНЮ

Салати:

Миша під шубою - 10 балів

Історичний вінегрет - 9 балів
Основні страви:

Юшка логічна – 6 балів

Комп'ютерний розсольник - ціна договірна

Котлета «По-київськи»-3 бали
Десерти:

Інформаційний коктейль - 11балів

Десерт «Імідж»-10 балів

Шеф-кухар: Доброго дня!Доброго дня! Доброго дня!!!

Я рада вітати вас в нашому кафе!


Адміністратор: Бажаю всім приємно провести час, а щоб обстановка в нашому

інтелектуальному інформ-кафе була домашньою і невимушеною,давайте

познайомимося.

Шеф -кухар: За центральним столиком у нас присутні члени жюрі, які дадуть незалежну оцінку роботи нашого кафе. Привітаємо їх . Голова журі - Кулик Л.М.

Члени Журі - Можейко Н.П та Кулаковська Н.Г.За столиком № 1

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________


За столиком № 2

____________________

____________________

____________________

_____________________

_____________________

За столиком №3

____________________

___________________

____________________

_____________________

_____________________

Але перш ніж зробити перше замовлення всім присутнім пропонується визначити чи готові ви прийняти участь у відкритті нашого кафе.

Метод «Збери слово»

На дошці є літери: «У», «С», «П», «І», «Х». Учні повинні відповісти на запитання одним словом «Якими вони хочуть себе бачити на уроці?», слово повинне починається з тієї літери, яка є на дошці (наприклад, У – уважним, універсальним; С – старанним, сміливим, спокійним; П – приємним, професійним; І – ініціативним, ідеальним; Х – хорошим, хоробрим).

Викладач бажає успіху всім присутнім.Шеф-кухар: Отже, поважані відвідувачі, на закуску я пропоную наш

фірмовий салат «Миша під шубою»

(шеф-кухар демонструє страву, яку учні групи готували

заздалегідь)

Адміністратор: Кожна команда щоб розрахуватися за замовлену страву повинна набрати якомога більше балів. Та команда, яка набрала більшу кількість балів отримує фірмовий салат, яким зможе поласувати. Одне питання коштує 1 смайлик.

Салат «Миша під шубою» (інтерактивна вправа "Закінчіть речення"

1. Комп'ютерна мережа - це....

Відповідь: це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів, що використовуються для передачі інформації

2. Топологія ЛОМ — ...

Відповідь: спосіб об'єднання комп'ютерів між собою.

3. Зв'язок між комп'ютерами різних континентів здійснюється з використанням ...

Відповідь: супутникових каналів зв'язку.

4. INTERNET — це ...

Відповідь: загальносвітова сукупність мереж із загальним адресним простором і підсистемоюWORLD WIDE WEB (WWW або WEB).

5. Провайдер — ...

Відповідь: постачальник, який здійснює персональний доступ в Internet. Абонент з'єднує свій комп'ютер з сервером доступу за допомогою модему по звичайній телефонній лінії або по виділеному каналу зв'язку.

6. Електронна пошта — ....

Відповідь: типовий сервіс відкладеного зчитування (off-line). Після відправлення повідомлення, як правило, у вигляді звичайного тексту, адресат отримує його на свій комп'ютер через деякий період часу, і знайомиться з ним, коли йому буде зручно.
Адміністратор: Щоб гості не нудьгували є у нас ще закуска, кому сподобається, можу і рецепт дати. Отже, наш шеф -кухар приготував салат « Історичний вінегрет»


Шеф -кухар: Вам пропонуються факти з історії Інтернету.Команда, яка правильно назве ім'я того,про кого йде мова, отримує три бали.

За неправильну відповідь віднімається один смайлик.

1. Історія знаку цього знаку бере початок, нібито, ще в середньовіччі, коли ченці — хранителі стародавніх знань і рукописів — займалися перекладами і переписували трактати — у тому числі і написані на латині. У XV столітті цей знак з'являється знов. Іспанські купці використовували цей знак як скорочене найменування міри вагів — "arroba" (це приблизно 11,52 кг або 25,40 фунтів)

Цікаво, що ця міра використовувався для позначення ваги худоби і вина.

Відповідь : знак @

2. У 1962 році вчений, керівник Агентства передових оборонних дослідницьких проектів США (англ. Defense Advanced Research Projects Agency) висловив ідею щодо Всесвітньої комп'ютерної мережі. У 1969 році Міністерство оборони США започаткувало розробку проекту, котрий мав на меті створення надійної системи передачі інформації на випадок війни. Агентство (англ. DARPA) запропонувало розробити для цього комп'ютерну мережу. Розробка була доручена Каліфорнійському університету Лос-Анджелеса, Стенфордському дослідному центрові, Університету штату Юта та Університету штату Каліфорнія в Санта-Барбарі. Ця мережа була названа ARPANET (англ. Advanced Research Projects Agency Network — Мережа Агентства передових досліджень).

Відповідь: Джозеф Ліклайдер (19151990).

Адміністратор: У нашому кафе ви можете не тільки насолодитися смачними стравами, але і відпочити, послухавши музику. (грає спокійна пісня)

Шеф кухар: Ми непогано закусили. Вам сподобалося, учні? Ви готові спробувати наші основні страви?

Мені подобається ваш апетит! І тому я пропоную вам свою улюблену

страву «Логічну юшку» .

Я пропоную вам анаграму з теми "Компютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі"

Необхідно за поданими словами скласти одне слово, при цьому слід мати на увазі, що шукане слово пов’язане з даною темою.

За правильно зіставлені слова - 2 смайлика. c:\program files\net speakerphone 4\smiles\smile-24.gif

 1. дом, мед (модем)

 2. тополя, огі (топологія)f:\открытый урок по информатике_ работа со слоями_ photoshop_files\ris107.jpg

 3. тост, ост (хост)

 4. шиз, лю (шлюзи)

 5. кіс, про (проксі)

 6. електрон, топ,наша (електронна пошта)

 7. марштур, затор( маршуртизатор)

 8. прокол, то(протокол)

 9. дім, мене, ноя(доменне імя)

 10. посилання, гіпер(гіперпосилання)


Правильна відповідь на екрані

( 1 правильна відповідь - 1 смайлик)

(Додаток 1)

Шеф -кухар: А зараз я хочу, щоб ви спробували мою нову страву


«Комп'ютерний розсольник»


Кожному учню роздаються тестові завдання - учні повинні за 5 хв. дати відповіді на запитання та занести результати до рейтингової таблиці (додаток 2)

В той же час, gоки команди працюють, ми проведемо конкурс із вболівальниками, які можуть отримати додаткові бали для своєї команди, а вболівальники в нашому кафе це всі присутні в залі.«Майстри пантоміми»

Кожний столик обирає одного представника, який за допомогою засобів міміки

і жестів зможе представити слова,зображені на картці своїм вболівальникам. За кожну правильну відповідь – 1 смайлик.
Учні за столиком №1 : зірка, шина, кільце. (всі ці зображення характерні до топології мережі)

Учні за столиком №2: маршрутизатор, провайдер,електронна пошта.

Котлета «По-київськи»

Розгадати кросворд (Додаток 3)
Інформаційний коктейль

конкурс «Вірю-не вірю»

Учасники повинні через певний час відповісти, чи вірять вони, або не вірять (можна також піднімати одну з табличок з написами «Так» і «Ні»).

 • Основною характеристикою КМ є швидкість передавання даних, що вимірюється в бітах за секунду (б/с). Так

 • Компютер (компютерний пристрій) підєднаний до мережі називається хостом. Так

 • Локальна компютерна мережа - це мережа що об'єднує локальні мережі в межах (міста, корпорації) Ні

 • Топологією називається спосіб обєднання хостів в одну мережу. Так

 • Окремі мережі, обєднані в більшу, називаються шлюзами. Ні

 • Мережний сервер – це потужний комп'ютер мережі, який обслуговує інші комп'ютери – робочі станції.Так

 • Програмне забезпечення мережі складається з програмного забезпечення для комп'ютерів-клієнтів та для комп'ютерів-серверів.Так

 • Протокол – це набір правил обміну інформацією між комп’ютерами, встановлених на компютерах.НіЗа правильну відповідь – 1 смайлик
Десерт «Імідж»


«Комп’ютерні жаргонізми»

1. «Винт» — це:

а) вентилятор охолоджування процесора;б) регулювальник яскравості монітора;

в) жорсткий магнітний диск.
2. «Кулер» — це:

а) вентилятор охолоджування процесора;

б) покупець комп'ютера;

в) користувач комп'ютера.
3. «Корінь» — це:

а) каталог, в який не вкладені інші каталоги;

б) каталог, який не вкладений в інші каталоги;

в) місце в каталозі (спеціальної області оперативної пам'яті).
4. «Логін» — це:

а) ім'я користувача;

б) пароль;

в) ім'я програми.


5. «Залізо» — це:

а) сукупність апаратних засобів комп'ютера;

б) корпус системного блоку комп'ютера;

в) жорсткий магнітний диск
6. Мама — це:

а) основна частина програми;

б) материнська плата;

в) шина даних.
7. Рама — це:

а) материнська (системна) плата комп'ютера;

б) корпус системного блоку комп'ютера;

в) оперативна пам'ять комп'ютера.


8. Юзер — це:

а) програміст, що "зламує" чужі програми;

б) адміністратор комп'ютерної мережі;

в) користувач комп'ютера.
Вірна відповідь – 1 смайлик.
Шеф -кухар: Поважні експерти. Вам слово.

Адміністратор: Які розумні гості зібралися сьогодні в нашому кафе!

Але всім відомо, що успіх кожного почину залежить не тільки від підбору виконавців,

але і від мудрого керівництва!

Я надаю слово журі для оголошення результатів гри.

(Оголошення результатів змагань)

7. Підсумок гри (5 хв.)

 • Оцінювання учнів.

 • Рефлексія.

Так як наш урок проходив у вигляді гри то підсумуємо урок у вигляді гри «Поштовий голуб».

Цей символічний голуб буде передавати ваші емоцію, які ви отримали під час уроку до кожного міста нашої держави. У кожного на столах є голуб. Напишіть, що ви відчули під час уроку,я кий настрій вам був присутній та прикріпіть голуба до мапи України , туди в яку б точку нашої країни ви хотіли б щоб голуб переніс ваші знання та позитивний настрій. Почну гру з себе. - На уроці я отримала масу позитивних емоцій, гарний настрій.

Таким чином ми скористалися одним із стародавніх засобів передавання інформації – так званою голубиною поштою.

Підійшло до завершення відкриття нашого кафе. Сьогодні ми переконалися, що й серед вас є дуже багато знавців інформаційних технологій. У майбутньому ви будете розвивати цю науку. Отже, хочеться побажати вам і надалі старанно вчитися, та досягти успіху в професійній діяльності.

Висновок
Господи! Ти, хто вчив нас, прости, що я вчу, що ношу звання вчителя.

Яке Ти носив на землі. Учителю!

Зроби мою старанність постійною, а розчарування минущим;

дай мені простоту і дай мені глибину;

порятуй мій щоденний урок від порожнечі;

хай не печалить мене нерозуміння і не засмучує непам’ять тих, кого я вчила.

Габріела Містраль, лауреат Нобелівської премії в області літератури (1945 р.), вчительки за фахом

Народження будь-якого уроку починається з усвідомлення і правильного, чіткого визначення його кінцевої мети - чого вчитель хоче досягти; встановлення засобів - що допоможуть в досягненні мети, а вже потім визначення способу - як вчитель буде діяти, щоб мета була досягнута. Визначаючи метод навчання як спосіб взаємопов'язаної діяльності вчителя і учнів, можна розглядати учня як партнера вчителя, а навчання - як співробітництво вчителя і учня. Якщо дидактичні принципи визначають вимоги щодо організації процесу навчання, пояснюють, чому треба вчити таким чином або іншим, то методи навчання дозволяють одержати відповідь на інше питання - як це необхідно робити з урахуванням мети, завдань, специфіки предмета та інших чинників.

На уроці, проведеному за допомогою такого методу навчання, учні показали значно вищий рівень знань, ніж при традиційній формі навчання.

Самостійна робота на уроці має велике навчальне й виховне значення. Вона може дати бажані наслідки лише тоді, коли вчитель застосовує її у певній системі та послідовності; правильно керує нею. Самостійною є та діяльність, яку учень здійснює без сторонньої прямої допомоги, спираючись на свої знання, мислення, вміння, життєвий досвід, переконання, і яка, через збагачення учня знаннями формує риси самостійності. Самостійна діяльність являє якість процесу пізнання, рису особистості учня і форму організації навчання.

Самостійна робота учнів у процесі навчання є основним засобом виявлення і розвитку в них творчих здібностей і обдарованості, підготовки їх до практичної діяльності.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт директора
Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Регіональної програми розвитку загальної середньої освіти (1999...

Працевлаштування учнів 11- мт
Факультет: Природознавства, здоров`я людини І туризму Галузь: Педагогічна освіта Напрям: корекційна освіта

Сокальська державна адміністрація відділ освіти сокальський районний методичний кабінет
Освіта Сокальщини – 2012. Показники розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Сокаль, 2012.– 64 с

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів курс за вибором...
Концепції програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл [1], Концепції загальної середньої...

Вища освіта на базі: повної загальної середньої освіти

Робочий навчальний план Ірпінського навчально-виховного об’єднання...
ДСанПіН 5 008-01, угоди «Про науково-методичне співробітництво між Інститутом Педагогіки напн україни (лабораторії педагогічних інновацій)та...

Авторські текстові та ілюстраційні оригінали; видавнича продукція...

Програма розвитку освіти в Самарському районі м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки
Освіта – одна з найбільш масштабних І фундаментальних складових устрою держави. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної,...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Університетська освіта має на меті виховання не просто фахівця, а людини з науковим мисленням. Тому завдання курсу «Українська мова...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Університетська освіта має на меті виховання не просто фахівця, а людини з науковим мисленням. Тому завдання курсу «Українська мова...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка