Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок-дослідження

Урок-дослідження

Дата 19.02.2014 Клас 10-а Вчитель Бажан Л.В.
Об’єкти комп’ютерної публікації

Мета уроку: сформувати в учнів навички додавання графічних об’єктів під час створення комп’ютерних публікацій; ознайомити з особливостями роботи в MS Publisher; навчити встановлювати зв’язки між графічними об’єктами публікації.

Очікувані результати: учні повинні знати особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій; способи редагування та форматування об’єктів комп’ютерної публікації; учні повинні вміти виконувати основні операції над об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій; додавати графічні об’єкти до комп’ютерної публікації.

Обладнання: ПК, підручники, картки з практичними завданнями.

Тип уроку: урок-дослідження.

1. Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2. Створення проблемної ситуації

Уявіть, що одному з присутніх у нас гостей (наприклад, директору) вкрай необхідно створити комп’ютерну публікацію. Давайте йому допоможемо. Що необхідно для цього?

3. Актуалізація опорних знань

Давайте повторимо основні поняття, щоб бути готовими до створення коипютерної публікації.

1. Дайте визначення поняття «об’єкт» в інформатиці (Відповідь: це деяка частина світу навколо нас, яку можна розглядати як одне ціле. Наприклад, сонце, комп’ютер, олівець тощо).

2. Назвіть спільні об’єкти програм MS Word і MS Power Point. (Відповідь: текст, графічні об’єкти — рисунки та картинки.)

3. Порівняйте можливості програм MS Word і MS Publisher щодо роботи з об’єктами. (Відповідь: і в MS Word, і в MS Publisher ми застосовуємо текст, графічні зображення за допомогою певних кнопок панелей інструментів.)

4. Які види публікацій можна створити за допомогою програми MS Publisher? (Відповідь: буклет, бюлетень тощо)

4. Формулювання теми і мети уроку

Сьогодні на уроці ми повинні сформувати навички додавання графічних об’єктів під час створення комп’ютерних публікацій; ознайомитися з особливостями роботи в MS Publisher; навчитися встановлювати зв’язки між графічними об’єктами публікації.

5. Інструктаж

Лекція вчителя з демонстрацією дій на комп’ютері

План лекції

  • Огляд панелі інструментів Об’єкти.

  • Текстове поле.

  • Таблиці.

  • Зображення, малюнки, кліпи.

  • Алгоритм роботи з об’єктами у MS Publisher.


Видавнича система MS Publisher — це офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows і Apple Macintosh.

До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, базами даних тощо.

MS Publisher призначено для комп’ютерної верстки публікацій. Публікація складається з об’єктів, які розташовуються на сторінці у визначених місцях.
Рис. 1. Панель інструментів Об’єкти

1 - текстове поле; 2 - таблиці; 3 - фігурний текст; 4 - автофігури; 5 - малюнки; 6 - бібліокета макетів

Панель інструментів Обєкти

На панелі інструментів Об’єкти містяться кнопки для роботи з такими об’єктами, як текстове поле, таблиці, малюнки, автофігури, бібліотека макетів тощо (рис. 1).

Зверніть увагу: щоб об’єкт з’явився на кількох сторінках публікації, необхідно вказати його на головній сторінці публікації.

Усі елементи публікації розміщено в рамках, які можна переміщати і змінювати, збільшувати чи зменшувати. Існує два основних типи рамок: текстові та рамки для картинок. Рамки, що позначаються точковими лініями, відображаються на екрані, але не друкуються.

Текстове поле

Головним об’єктом публікації є текстовий блок (рис. 2), що може містити таблиці, картинки тощо. На сторінці може бути один або декілька текстових блоків.

MS Publisher має багато засобів, що дозволяють створювати, форматувати і редагувати текст. Текст можна вводити безпосередньо в рамку, але краще робити це лише для невеликих фрагментів: заголовків, підписів чи окремих фраз. Для введення великих блоків тексту краще скористатися текстовим процесором, наприклад, створити і оформити статтю в MS Word, а потім вставити її в публікацію. MS Publlisher зберігає всі атрибути форматування, задані в MS Word. Рис. 2. Текстові блоки
MS Publlisher не має спеціальних засобів для створення колонок. Тому, щоб імітувати колонки, необхідно створити текстові рамки, розмістити їх поруч і задати перетікання тексту з однієї колонки в іншу. Якщо ввести текст в першу рамку, після її заповнення відбудеться автоматичне перетікання тексту в другу рамку, на зразок колонок.

У професійних публікаціях часто використовують буквицю (рис. 3), першу букву розділу. Це збільшена буква, виконана декоративним шрифтом і зміщена відносно основного тексту. MS Publlisher містить більше десятка стилей буквиць. Стиль буквиці легко змінити, якщо він не відповідає загальному стилю публікації.

Крім звичайних засобів форматування, MS Publlisher має функцію WordArt, яка дозволяє не лише гарно оформити фрагмент тексту, але й досягти ефекту тривимірного зображення.

Таблиці в MS Publlisher

Таблиця — це простий і зручний спосіб розміщення тексту у вигляді рядків і стовпців. Вона дозволяє надавати великим обсягам інформації стислої і впорядкованої форми. Це дуже зручно тоді, коли необхідно привернути увагу читача до самих даних, а не до їх подання. Наприклад, прайс-листи і меню — це саме табличні форми, які містять текст і числові значення. Цей вид оформлення матеріалу дуже часто можна зустріти в ділових проектах і звітах, де таблиці використовуються для підтвердження певних аргументів і висновків.

Розміщуючи інформацію в таблиці, слідкуйте за тим, щоб навколо тексту і числових значень було достатньо вільного місця (рис. 4). Заголовки рядків колонок набирайте більшим і жирнішим шрифтом порівняно з основними даними. Хоча заголовки колонок прийнято вирівнювати по центру, заголовки рядків можна вирівнювати за правим краєм. Якщо таблиця містить дроби, використовуйте вирівнювання за десятковою комою — тоді всі числа стоятимуть рівно, незалежно від кількості знаків після коми.

Рис. 4. Вставка таблиці

Не робіть лінії надто товстими — це затемнює таблицю і відвертає увагу від поданих у ній даних.

MS Publisher має десяток форматів таблиць, які можна вставити в публікацію. Переміщення таблиці, зміна її розмірів і форматування тексту здійснюється в MS Publisher так само, як і для інших рамок.

Зображення, малюнки, кліпи

MS Publisher містить тисячі зображень, які називаються кліпами і зберігаються в Колекції картинок (Clip Gallery) на жорсткому диску комп’ютера (або на компакт-диску Offise 2000). Можна також скористатися будь-яким графічним файлом, створеним за допомогою графічного редактора, цифрової камери, чи завантажити його з Web.

Колекція картинок містить декілька категорій, присвячених різним темам. Після вибору потрібної категорії, на екрані відобразиться до 60 мініатюр малюнків і фотографій, що мають стосунок до зазначеної теми. Програма дозволяє ввести критерій пошуку, що описує потрібний тип картинки.

Хоча колекція картинок має багато кліпів, це не означає, що потрібно обмежитися стандартним набором. За бажання можна вставити до публікації малюнки і фотографії, створені графічними редакторами чи отримані в інший спосіб. MS Publisher підтримує більшість графічних форматів. Найпоширенішими графічними файлами є BMP, GIF, JPG, TIF, WMF.

Формат BMP зазвичай використовується для фотографій і малюнків, розпізнається Windows, але зміна розмірів зображення може вплинути на їх якість.

Формат GIF широко використовується у веб-сторінках, оскільки зображення зберігаються у стисненому вигляді й відображаються у веб-браузерах.

Формат JPG використовується для стиснення і зберігання зображень, що мають багато кольорів. Формат підтримується більшістю веб-браузерів і використовується для створення зображень на веб-сторінках.

Формат TIF — найстаріший із трьох форматів, що використовуються для зберігання кольорових зображень у стисненому вигляді. Він розпізнається Windows, але не розпізнається веб-браузерами.

Формат WMF, подібно до BMP, широко використовується Microsoft Offise, але не розпізнається веб-браузерами.

Більшість кліпів, які входять до Колекції картинок, виконано в одному кольорі. У MS Publisher є можливість перефарбувати однокольорову картинку. При кожному перефарбовуванні MS Publisher зберігає інформацію про вихідні кольори, а також про інші кольори, вибрані раніше, тому є можливість повернутися до початкових кольорів.

MS Publisher дозволяє створювати різні фігури (круги, овали, квадрати тощо) і включати їх в публікації. Створивши фігуру, можна змінити колір її заливки чи оформлення. Крім того, програма містить набір готових фігур, які використовуються для створення стрілок, лозунгів, зірок та інших геометричних об’єктів.

Щоб спростити вставлення картинки в публікацію, можна імпортувати її в Колекцію картинок. Це особливо зручно для зображень, одержаних за допомогою сканерів чи цифрової камери. У MS Publisher можна завантажити зображення з Web.

В Інтернеті є багато веб-вузлів, які надають безкоштовний доступ до колекції зображень. З одним із таких вузлів — як Microsoft Clip Callery Line — можна зв’язатися безпосередньо з вікна Додавання картинки (Insert Clip Art). Будь-який графічний об’єкт, завантажений з цього вузла, буде автоматично додаватися в папку Clip Callery Line на жорсткому диску комп’ютера. Крім стандартного набору кліпів, Clip Callery Line містить анімаційні зображення, звуки і відео.
6. Виконання дослідження

Робота в групах

Учні в групах створюють об’яву до тематичного вечора та досліджують об’єкти MS Publisher і на комп’ютері демонструють результати своїх досліджень. Теми публікацій: 1) 200-річчя Т.Г.Шевченко; 2) Геометрія в моєму житті.

Завдання для груп

1-ша група. Дослідіть принципи роботи з текстовим полем, вставлення його в публікацію, форматування та видалення тексту. Наведіть приклади.

2-га група. Дослідіть принципи роботи з таблицями, оформлення та форматування таблиць. Наведіть приклади таблиць у публікаціях.

3-тя група. Дослідіть принципи роботи з автофігурами та фігурним текстом у WordArt. Наведіть приклади вставлення автофігур та фігурного тексту в публікації.

4-та група. Дослідіть принципи роботи з малюнками: додавання і заміни зображень, введення підписів під зображеннями, групування та розгрупування об’єктів. Наведіть приклади вставлення малюнків у публікацію.

7. Висновки дослідження

Аналіз результатів дослідження

Учні за таблицею аналізують результати дослідження груп.

Критерії

1-ша група

2-га група

3-тя група

4-та група

Наявність назви об’єкта (2 бали)

Знання розташування кнопки об’єкта на панелі інструментів (2 бали)

Знання послідовності дій, які потрібно виконати для вставлення цього об’єкта (5 балів)

Наведення прикладів доцільного використання цього об’єкта (3 балів)


8. Рефлексія.

- Чи задоволений ти результатом своєї роботи? Чому?

- Якщо тобі дали б змогу ще раз виконати роботу, які зміни ти вніс би в хід виконання?

- Над чим ти хотів би попрацювати далі?
9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1. Створіть підсумкову таблицю «Об’єкти MS Publisher»

Назва об’єкта

Зображення об’єкта

Характеристика об’єкта

Текстове поле
За допомогою об’єкта Текстове поле можна додати або видалити текст у публікації


2. Підручник: проаналізувати матеріал на ст. 225 - 235поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок засвоєння нових знань. Місце проведення: комп’ютерний клас....
Сформувати вміння та навички дослідження функцій за допомогою похідної та побудови їх графіків

Метод (від грецьк., що означає шлях дослідження чи пізнання) це спосіб...
Успіх наукового дослідження значною мірою залежить від уміння дослідника вибрати найефективніші методи дослідження

Урок набуття вмінь та навичок. Форма проведення: інтегрований урок...
Мс ехсеl для дослідження руху тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту

Урок №4 Тема : Cкладання
Методи, прийоми І форми роботи: метод «Коло знань», лінгвістичне дослідження, робота в парі, самостійна робота,рольова гра

Дослідження. Основні види моделювання
Моделювання – це метод дослідження явищ І процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним...

Методи лінгвістичних досліджень
Лінгвістика протягом історії свого розвитку створила власні (спеціальні) методи. Як правило, зміна наукової парадигми супроводжується...

Слово має колір
Сьогодні у нас незвичний урок, це урок, на якому ми поєднаємо урок читання з кроками до інформатики

Урок з інформатики І природознавства на тему: «Інформаційні процеси....
Обладнання: таблиця «Календарик»; проектор, комп’ютери, картки для індивідуальної роботи, мікрофон, комп’ютерні ігри «Снігові загадки»...

Дослідження історії розвитку бджільництва
Вступ

Дослідження системи бренд-менеджменту торговельних підприємств
ВступБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка