Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Формування інформаційно-компютерної компетентності учнів у процесі навчання математики

Формування інформаційно-компютерної компетентності учнів у процесі навчання математики


Головне управління освіти Дніпропетровської обласної державної

адміністрації

Новомосковський районний відділ освіти

Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступеня


З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ МОРОЗОВОЇ ГАЛИНИ АНДРІЇВНИ
Формування інформаційно-компютерної компетентності учнів у процесі навчання математикиЧеркаське 2012

Головне управління освіти Дніпропетровської обласної державної

адміністрації

Новомосковський районний відділ освіти

Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступеня

Формування інформаційно-компютерної компетентності учнів у процесі навчання математики

Формування інформаційно-компютерної компетентності учнів у процесі навчання математики
dsc00223З досвіду роботи

вчителя МАТЕМАТИКИ

Морозової Галини Андріївни
Черкаське 2012

АНОТАЦІЯ

на досвід роботи вчителя

математики

Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступеня

Новомосковського району

Дніпропетровської області

Морозової Галини Андріївни
«Формування інформаційно - компютерної компетентності учнів у процесі навчання математики»


Досвід роботи Морозової Галини Андріївни висвітлює тему «Формування інформаційно-компютерної компетенції учнів у процесі навчання математики». Морозова Галина Андріївна доцільно дотримується таких правил:

Навчає та виховує так , щоб учень відчував , зрозумів і переконався , що стати освідченим і вихованим – найважлива життєва необхідність людини;

навчаючи застосовую всі види і форми пізнавальної діяльності, поєдную аналіз із синтезом , індукцію з дедукцією , співставлення з протиставленням , частіше застосовую аналогію;

намагаюся , щоб учні розуміли значення та зміст кожного слова , речення ; не забуваю, що головне - не знання предмета , а особистість , яка формується; використовую комп'ютер на уроках математики :

:

 при проведенні усного рахунку (можливість оперативно пред'являти завдання і коригувати результати їх виконання ) ;

 при вивченні нового матеріалу (ілюстрація різноманітними наочними засобами ; мотивація вступу нового поняття ; моделювання );

 при перевірці фронтальних самостійних робіт (швидкий контроль результатів);

 при розв’язанні завдань навчального характеру (виконання малюнків, складання плану роботи ; відробіток певних навичок і умінь);

 при організації дослідницької діяльності учнів ;

 при інтеграції предметів природничо-математичного циклу.

Застосовую диференційований підхід до навчання в умовах колективної праці : виділяю тимчасові підгрупи учнів , використовую адаптовані до їхніх можливостей навчальні матеріали , впроваджую принцип вільного вибору варіантів завдань починаючи вже з 5 класу , що відповідають можливостям і підготовки учнів.

Частіше використовую запитання «чому» , щоб навчити учнів мислити.

Намагаюся , щоб учень не тільки переказував знання , але й творчо застосовувати їх на практиці.

Привчаю учнів мислити й діяти самостійно . Не допускаю підказування і копіювання.

Частіше створюю в навчальному процесі проблемні ситуації , домагаюся від учнів їхнього самостійного аналізу , розуміння та осмислення , а там де треба , - і критичної оцінки , розвиваючи мислення, звертаю увагу на наукове обґрунтування явищ навколишньої діяльності .

Я не випадково обрала саме цю методичну тему . Комп'ютер стає невід'ємним атрибутом багатьох робочих місць . Комп'ютерні технології інтенсивно запроваджуються як у традиційних галузях виробництва , так і в нових , виникнення яких неможливо уявити без застосування комп'ютерної техніки .

Працюючи над проблемою комп'ютерної підтримки навчально – пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення математики , дійшла до висновку , що при продуманому підході можливості її вражаючі .

Перші кроки показали , що комп'ютерна підтримка вивчення геометрії захоплює учнів , полегшує осмислення визначень , дає наглядне уявлення про основні поняття геометрії , сприяє розвитку образного мислення , спонукає учнів до дослідницької діяльності .

Використовуючи комп'ютер на уроках математики , пам'ятаю , що комп'ютер лише засіб , який допомагає в навчанні і , що він не повинен звільнити учня від роздумів . Комп'ютер повинен звільнити учня тільки від механічної знайомої роботи і звільнити час для роздумів та творчого пошуку.

Комп’ютер грає велику роль в індивідуалізації навчання учнів всіх рівней здібностей . За допомогою комп’ютера задаю вправи , які являються додатковими до регулярних програм для відпрацювання навичок у відповідност і з можливостями кожного учня , а також вироблення навичок використання основних понять та ідей при розв’язуванні задач різноманітного роду .

Система діалогу «Запитання – відповідь» , де застосовую комп’ютер:

 • як тренажер;

 • як репетитор;

 • як пристрій , який моделює визначення предметніх ситуації; також використовую для проведення

 • самостійних робіт (перевірка вироблення учнями практичних навичок),

 • контрольних робіт та заліків.


Для останніх використовую контрольно – діагностичну систему , яка має за ціль перевірку теоретичних знань і практичних навичок за допомогою

комп’ютерного тестування , My Test . Спеціальна програма виводить на екран запитання тексту і дає на нього до 5-ти варіантів відповідей , один з яких правильний . Учневі досить вказати правильну , на його думку , відповідь і перейти до наступного запитання . Морозова Г.А. використовувала це на відкритому уроці за темою « Десяткові дроби» 5кл та іншіх. Послідовність виведення запитань тестів на сусідні комп’ютери різна . Час відповіді обмежується 3-10 хвилинами . Залежно від кількості відповідей автоматично виставляється оцінка . Запитання , які залишалися без відповідей , зараховуються як неправильні .

Використання такої системи дає можливість учителю математики під час занять акцентувати увагу на стимулюванні процесів саморозвитку. На уроках математики з використанням інформатики всіх учнів очікує напружена і цікава робота . Кожен працює в міру своїх здібностей і можливостей .

На уроках змішаного типу учень ставиться в такі умови, що відсидітися за спинами інших не можливо . Пропоную учням такі завдання і вправи , щоб їхнє мислення було спрямоване на самостійне розв’язування нестандартних творчих завдань , розвиток індивідуальних здібностей . До використання комп’ютерів ставлю деякі вимоги .

По-перше – без поглибленого вивчення математики і інформатики не слід намагатися вчити дітей «дорослим» мовам програмування.

По-друге – візуалізація (наочність) потужний засіб при вивчннні математики . Наприклад , у викладанні тригонометрії велику допомогу дає перетвореня графіків тригонометричних функцій на комп’ютері . Значно скорочується час , який відводиться на викладання теоретичних положень , а також з більш природних , наочних позицій роз’яснити способи побудов графіків тригонометричних функцій.

Можна виділити позитивні особливості роботи з комп’ютерною технікою

 • скорочення часу вироблення технічних навичок учнів;

 • досягнення оптимального темпу роботи учня;

 • перетворення учня на суб’єкт навчання (так як програма вимагає від нього активного управління);

 • застосування в навчальній діяльності комп’ютерного моделювання реальних процесів;

 • забезпечення навчання матеріалами із віддалених баз даних,

використовуючи засоби телекомунікацій;

 • набуття діалогу з програмою характеру навчальної гри , що у

більшості учнів підвищує мотивацію навчальної діяльності.

Потрібно враховувати і недоліки :

 • відсутність емоційності діалогу з програмою;

 • майже повна відсутність розвитку мовлення , графічної та

писемної культури учнів ;

 • виникнення , крім помилок у вивченні навчального предмету, яких учень допускається і на традиційних уроках , також

 • технологічних помилок – помилок роботи з комп’ютерною

програмою;

 • обмеження контролю знань кількома формами – тестами або

програмованим опитуванням;

 • наявність спеціальних знань самого викладача.

Які ж особливості комп’ютеризованого уроку. Особливо я

Виділяю наступне : крім звичайної мети уроку , урок з комп’ютерною

Підтримкою має технологічну мету: навчання новому методу навчальної

Діяльності , використанню конкретної навчальної комп’ютерної програми.

Фактори, що найбільше впливають на побудову уроку:

 • методична мета уроку і тип уроку , який нею визначається

(пояснення нового матеріалу , закріплення , узагальнення матеріалу,

Проміжний контроль тощо) ;

 • кількість учнів у групі і кількість комп’ютерів в навчальному

кабінеті ;

 • гігієнічні вимоги до роботи учнів за комп’ютером;

 • рівень підготовки групи ;

 • готовність учнів до нового виду навчальної діяльності (від того,

наскільки учні добре володіють прийомами роботи з комп’ютерними програмами залежить темп і успіх уроку) .

На такому уроці викладач виступає в якості консультанта , а не в якості

«джерела знань».

Якщо в групі є учень , що має міцні навички роботи з комп’ютером ,

використовую його як технічного консультанта .

У світі існує багато інформаційних засобів (програм) для спрощення

складних математичних розрахунків і громіздких геометричних перетворень. Образна інформація засвоюється краще, ніж текстова . Мудрість , сформульована древнім китайським філософом , говорить:

Залучення комп'ютерних технологій на різних етапах навчання допомагає


«Скажи мені - і я забуду ,

Покажи мені - і я запам'ятаю .

Дай мені діяти самому - і я навчуся…»
реалізувати основний принцип особистісно-орієнтованого підходу в освіті – принцип діяльності . Учні мають різний психологічний статус і багато хто з них хворобливо ставиться до зауважень , дуже боїться зазнати фіаско на очах у класу . У діалозі з комп'ютером нічого подібного не відбувається: комп'ютер не рахує , скільки було невдалих спроб розв’язання задачі , не робить ніяких зауважень . Він ще й підкаже , що і як потрібно зробити . Таким чином формується ситуація психологічного комфорту, яка створює можливість пізнавального та емоційного розкріпачення учнів.

Програми Advanced Grapher, дозволяють виконувати побудову графіків функцій , проводити дослідження функції , знаходити похідну та площі фігур за допомогою визначеного інтеграла , складати рівняння дотичної , зображати розв’язки рівнянь та нерівностей з двома змінними .

Програма «Математический помічник» дозволяє розв’язувати квадратні рівняння , виконує роль навчального тренажера . Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі дозволяє активізувати роботу учнів , розвивати їх творчі здібності .

Про те , що перевантаження в процесі навчання не дає користі , писав ще К. Ушинський : «Учень – це не посудина , яку слід наповнити , а факел , який треба запалити ». Про освіту стисло сказав Макс Лауе: «Освіта є те , що залишається , коли вивчене забуте » , що не навчальний матеріал формує особистість , а вчитель своєю діяльністю .

Отже , необхідно давати ту освіту учням , яка залишається з ними надовго.

Також важливу роль в активізації пізнавальної діяльності учнів відіграє позакласна робота , зокрема факультативні та гурткові заняття , зокрема добре підготовлені « тижні математики”. Мої учні постійні учасники та переможці олімпіад ( районних та обласних ) ,різних конкурсів (« Кенгуру» , «Євріка»). Такі заходи сприяють вихованню учнів , розширюють і поглиблюють здобуті на уроках знання , показують шляхи їх використання на практиці , допомагають увійти в світ технічної , наукової , комп’ютерної ідеї .

За підсумками результатів ЗНО з математики 2011 року , мої учні отримали найкращі показники у районі .

На протязі п’яти років очолюю методичне обеднання з математики , інформатики , фізики . А також являюсь членом творчої групи вчителів математики району .
Вивчаючи предмети математичного циклу, необхідно забезпечувати розвиток творчих здібностей учнів, залучати їх до творчої діяльності і на уроках, і в позаурочний час. Працюючи над вибраною науково-методичною проблемою, ставлю перед собою завдання: підготувати учня , який володіє не тільки певним багажем знань ,але й здатний до постійного самовдосконалення та самоосвіти . Велику увагу приділяю професійній спрямованості , бо без знань математики і без вмінь їх використовувати на практиці , сучасних споруд не побудуєш . Ось чому продовжую роботу по тісному зв’язку математики (особливо геометрії) з різними галузями будівництва .

Практикую сучасні технології для проведення уроків . Особливу роль в цьому процесі займають комп’ютерні технології , демонстраційні презентації , відео матеріали , спеціальні програми . Розвиваю творчі здібності через виготовлення моделей геометричних тіл учнями.

Використовую задачі з професійною спрямованістю , комп’ютерні ліцензовані програми , ефективність яких важко переоцінити .


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка: «формування інформаційно-комунікативної компетентності...
...

Інформаційно – комунікаційні технології як засіб розвитку творчої...
Розділ Теоретичне обґрунтування доцільності використання ікт в навчально – виховному процесі

Дослідно-експериментальної роботи на 2015-2020 роки з теми: «Формування...
Науково-методичний семінар впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес одеса, Україна, 17 березня...

Використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів 10-11 класів
Стаття висвітлює актуальні питання використання інформаційних технологій в процесі навчання історії учнів 10-11 класів. Пропонується...

Уроках математики та
Згідно річному плану роботи школи вивчалося питання використання дидактичних ігор на уроках математики та інформатики як засіб формування...

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки

Уроках математики
Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів...

Стану впровадження профільного навчання та вивчення рівня навчальних...
Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну...

Довідка про використання ікт в процесі самоосвіти вчителів як засобу...
Згідно з планом внутрішнього контролю протягом грудня 2013 – лютого 2014 року здійснювалося тематичне вивчення питання щодо використання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка