Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Державні будівельні норми україни будинки І споруди навчальні заклади дбн в 2-3-201Х

Державні будівельні норми україни будинки І споруди навчальні заклади дбн в 2-3-201Х

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Будинки і споруди
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

ДБН В.2.2-3-201Х

Проект, друга редакція

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Київ – 20ХХ

Передмова


  1. РОЗРОБЛЕНО:

Публічне акціонерне товариство «Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (ПАТ «КиївЗНДІЕП»)


РОЗРОБНИКИ:

Б.Губов, М.Коренюк, канд. техн. наук, В.Куцевич, д-р архіт. (науковий керівник); Б.Польчук, І.Чернядьєва


ЗА УЧАСТЮ:

ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. .М.Марзєєва НАМН України» (С.Гозак, д-р мед. наук, В.Махнюк, д-р мед. наук, П.Семашко, д-р мед. наук, Н.Павленко, Н.Стеблій, А.Яригін, канд. біол. наук)

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (В.Лясковський, В.Ніжник, канд. техн. наук, Р Уханський, канд. техн. наук)  1. ВНЕСЕНО:

Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України


3 ПОГОДЖЕНО:

Міністерство освіти і науки України (лист від № )

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів (висновок від 14.12.2016 № 602-123-2/ 4155)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від № )


4 ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № від 201_ р., чинні з 2017.ХХ.ХХ


  1. НА ЗАМІНУ:

ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчаль­них закладів»


Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України

ІІ

ЗМІСТ
Стор.

1

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ……………………………………..

1

2

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ………………………………....

2

3

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ………………………

8

4

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………...

9

5

ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДІЛЯНОК…………………………

10
Загальні вимоги…………………………………….……………

10
Вимоги до функціональних зон………………………………..

12

6

об'ємно-планувальні рішення………………….........

15
Загальні вимоги…………………….……………………………

15
Навчальні приміщення………………..…………………………

19
Навчально-виробничі приміщення.……………………………

24
Фізкультурно-спортивні приміщення………………………….

25
Бібліотека…………………………………………………………

27
Клубно-видовищні приміщення………………………………..

28
Приміщення харчування………………………………………..

30
Приміщення медичного обслуговування………………………

32
Адміністративно-службові приміщення………………………

32
Допоміжні та підсобні приміщення……………………………

34

7

ВИМОГИ МЕХАНІЧНОГО ОПОРУ ТА СТІЙКОСТІ……….

37

8

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ……………………

39
Ліфти та інші види вертикального транспорту..………............

39
Сміттєзбирання……..……………………………………............

40
Водопостачання та каналізація……………………...................

40
Опалення та вентиляція…………………………………………

42
Газопостачання та постачання стиснутого повітря…………..

47
Електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення….

48
Системи зв’язку та сигналізації………………………………..

49

ІІІ

9

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА………………………………………….

53

10

БЕЗПЕКА ТА ДОСТУПНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ…..…….

57

11

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ………………………….

59

12

ДОВГОВІЧНІСТЬ І РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ…..…………

66

13

ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ та Енергоефективності……………………………………..


68


ДОДАТОК А. Типи і місткість навчальних закладів

(табл. А.1, А.2)…………………………………………69

ДОДАТОК Б. Склад та площі зон земельних ділянок загальноосвітніх шкіл (табл. Б.1)…………………….…


71

ДОДАТОК В. Відстань між обладнанням і вимоги щодо умов видимості у класах, навчальних кабінетах та лабораторіях, аудиторіях (табл. В.1, В.2, В.3)………...72

ДОДАТОК Г. Площі підсобних приміщень
при шкільних майстернях (табл. Г.1)…………………...


75

ДОДАТОК Д. Приміщення для фізкультурно-спортивних занять
у загальноосвітніх школах (табл. Д.1) ………………….


76

ДОДАТОК Е. Приміщення для студійно-гурткових занять у загальноосвітніх школах (табл. Е.1) ……………………


77

ДОДАТОК Ж. Склад та площі приміщень їдальні
для загальноосвітніх шкіл (табл. Ж.1) …………………


78

ДОДАТОК И. Вимоги до проектування загальноосвітніх шкіл
із організацією інклюзивного навчання………………


80

ДОДАТОК К. Бібліографія……………………………………………..

88


ІV

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

Навчальні заклади

Здания и сооружения

Учебные заведения

Buildings and construction

works of educational institutionsДБН В.2.2-3-201Х

На заміну ДБН В.2.2-3-97Чинні від 201х-хх-хх

  1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків закладів освіти (крім дошкільних навчальних закладів):

загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі, опорних шкіл, шкіл-інтернатів, шкіл із організацією інклюзивного навчання, гімназій, ліцеїв, колегіумі, та інших середніх навчальних закладів) (в подальшому − загальноосвітні школи);

професійно-технічних навчальних закладів (в подальшому − профтехучилища), навчальних закладів професійного навчання та перепідготовки робітничих кадрів та спеціалістів на виробництві (в подальшому − навчальні комбінати);

− вищих навчальних закладів (світських та духовних: університетів, академій, інститутів, коледжів, семінарій);

− навчальних закладів післядипломної освіти (в подальшому − інститути підвищення кваліфікації);

− навчальних комплексів (центрів), що включають декілька навчальних закладів одного або різних рівнів освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН 360-92** Планування та забудова міських та сільських поселень (ДБН Б.1.1-Х:201Х «Планування і забудова територій» 1))

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

ДБН B.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-5-2000 Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Основні положення проектування

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-6-2008 основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір на стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008 основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008 основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти будинків і споруд. Основні положення проектування

________________

1) На розгляді
ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.2.9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-201Х1) Багатоквартирні житлові будинки

ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-20:2010 Газопостачання

ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24-2012 Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-56: 2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДБН В.2.6-14:201Х1) Покриття будинків і споруд

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-161: 201Х1) Дерев’яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу

________________

1) На розгляді

ДБН В.3.1-ХХ:201Х1) Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення

ДСТУ 7201:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів.
Частина 72. Ліфти пожежні (EN 81-72:2003, MOD)

ДСТУ Б В.1.2-3:2006  Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Сміттєповоди житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006. NEQ)

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. ліфти електричні (EN 81-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. ліфти гідравлічні (EN 81-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 81-70:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями (EN 81-70:2003, IDT)

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT)

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, ІІ, ІІІ, VІ (ISO 4190-1:1999, IDT)
________________

1) На розгляді

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ІV (ISO 4190-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи (ISO 9386-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів,
що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках
(ISO 9386-2:2000, IDT)

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ «Енергоефективнвсть» у складі проектної документації

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель

ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Настанова основи проектування конструкцій
(EN 1990:2002, IDN)


ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізо­ляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків
ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах

ДСТУ-Н В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд

ДСТУ 7246:2011 Дизайн і ергономіка. Сигналізатори звукові немовних повідомлень. Загальні вимоги ергономіки

ПУЕ:2016 Правила улаштування електроустановок

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежо­вибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікаціїй. Лінійно-кабельні споруди

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу
ДСанПіН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах

ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги

ДСанПіН 145-2011 Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту від впливу електромагнітних випромінювань

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I ii, I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

Вищі навчальні заклади європи І світу
Відомості про вищі навчальні заклади європейських (у тому числі І пострадянських) країн: система освіти, факультети, контакти

1. Галузь застосування
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навча

Державні санітарні правила та норми
Влаштування І обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах

Затверджено
Державні санітарні правила І норми влаштування І обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці...

Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у...
Програма Після тренінгу студентам пропонується протягом педпрактики реалізувати у школі розроблені при навчанні навчальні проекти....

Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у...
Програма Після тренінгу студентам пропонується протягом педпрактики реалізувати у школі розроблені при навчанні навчальні проекти....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка