Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №388-сх-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №388-сх-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперівНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку
П О С Т А Н О В А № 388-СХ-1-Е

про накладення санкції за правопорушення

на ринку цінних паперів
м. Харків «25» жовтня 2012 року
Я, Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія або НКЦПФР) на підставі рішення НКЦПФР № 1239 від 11.09.2012 року «Про надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку посадовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», начальник Східного територіального управління (далі – Східне теруправління) НКЦПФР - Степанова Валентина Сергіївна, у відношенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНФОРМАТИКА" (далі – Товариство), місцезнаходження: 61017, м. Харків, вул. Котлова, 115, код ЄДРПОУ – 21174715, поточний рахунок: *****, тел. (057) 712-89-52, факс (057) 712-90-10,
В С Т А Н О В И Л А :
1. Товариством було розкрито на фондовому ринку особливу інформацію про емітента, а саме відомості про зміну складу посадових осіб за рішенням Наглядової ради Товариства від 19.11.2011. Ця особлива інформація була розміщена у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) про ринок цінних паперів 21.11.2011.

У зазначеній інформації, яка розміщена у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 21.11.2011, вказано, що **** призначена на посаду Голови Правління Товариства.

Товариством 16.05.2012 у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів була спростована особлива інформація про зміну складу посадових осіб за рішенням Наглядової ради Товариства від 19.11.2011, яка була розміщена 21.11.2011. Виправлена особлива інформація про зміну складу посадових осіб за рішенням Наглядової ради Товариства від 19.11.2011 була розміщена у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 16.05.2012.

Згідно з виправленою особливою інформацією про зміну складу посадових осіб за рішенням Наглядової ради Товариства від 19.11.2011 **** призначена на посаду Директора Товариства.

Таким чином, Товариством у особливій інформації, яка була розміщена у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 21.11.2011, розміщено недостовірну інформацію щодо посади, на яку призначена ****.

2. Товариство розкрило на фондовому ринку особливу інформацію про емітента, а саме відомості про зміну складу посадових осіб за рішенням Наглядової ради Товариства від 16.12.2011 (дата вчинення дії). Ця особлива інформація була розміщена у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 16.05.2012, що не відповідає вимогам щодо строку розміщення особливої інформації у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів, який встановлений п. 1 глави 3 Розділу ІІ “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 № 1591, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 р. за № 97/13364, зі змінами, (далі – Положення), а саме – протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії.
Це є порушенням Товариством положень ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 року (зі змінами) з урахуванням вимог п. 1 Глави 3 Розділу ІІ Положення, та є нерозміщенням інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів у строк, встановлений Положенням.

3. Вищезазначені факти підтверджуються актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 388-СХ-1-Е від 15.10.2012р.
Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 14 ст. 8 та п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 1.6 Розділу XVII “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених Рішенням ДКЦПФР від 11.12.07 № 2272 (зареєстровано в МЮУ 12.02.2008 р. за № 120/14811) (зі змінами), -

П О С Т А Н О В И Л А :

1. За порушення чинного законодавства України, а саме: за нерозміщення та розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, застосувати до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНФОРМАТИКА" санкцію у вигляді штрафу в розмірі 20 (двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340 (триста сорок) гривень.

Кошти за штрафні санкції, накладені за порушення законодавства на ринку цінних паперів, слід перерахувати в дохід Державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім`я територіальних органів Державної казначейської служби України за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" по коду бюджетної класифікації 21081100 “Адміністративні штрафи та інші санкції”, символ звітності банку 106.

2. Дану постанову протягом трьох робочих днів направити особі, щодо якої її винесено – до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНФОРМАТИКА".

3. Штраф має бути сплачений не пізніше як через 15 днів з дати отримання цієї постанови.

4. Надати до Східного територіального управління НКЦПФР (61022, місто Харків, площа Свободи, 5, Держпром, 1 під’їзд, 4 поверх, кімнати 71-73) документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом 5 робочих днів після сплати.

Ця постанова набирає чинності з дня її винесення. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.
Уповноважена особа Комісії – начальник

Східного теруправління НКЦПФР В.С. Степанова

Рішення оголошено в засіданні «25» жовтня 2012 року.

Примірник постанови отримано “25”жовтня 2012 року.

Уповноважена особа Товаристваподілитися в соціальних мережахСхожі:

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №178-ха...
Сергіївна, у відношенні відношенні Публічного акціонерного товариства «Обчислювальна техніка та інформатика» (далі – Товариство),...

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків
Надаємо Вам проект Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторських висновків,які подаються до Державної комісії з цінних паперів...

Та фондового ринку
Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів емітентів, які зареєстровані на території Автономної...

«класик-трейд» Київ 2012р. Застереження
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність...

Рішенням Ради уаіб від «10» липня 2008р
Порядок використання інформації, яку отримує Українська асоціація інвестиційного бізнесу при здійсненні саморегулівної діяльності...

Рішенням Правління
Біржа – фондова біржа, яка уклала з публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових...

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Напрям 140103 «Туризм»
Зважаючи на сучасні тенденції світового ринку туристичної галузі, підготовка фахівців у сфері індустрії туризму є нагальною життєвою...

Конспектів 10 Опорні конспекти
Становлення І розвиток відносин в Україні привели до швидкого насичення ринку, посилення нецінової конкуренції. Що й зумовило підвищення...

Інноваційні технології у системі формування компетентностей ділового мовлення студентів
Великої значення у сучасному світі набуває вміння зав’язувати ділові стосунки та підтримувати їх. Головне, чим повинна керуватися...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка