Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курсова робота на тему: «Характеристика видатків на промисловість та енергетику державного бюджету України»

Курсова робота на тему: «Характеристика видатків на промисловість та енергетику державного бюджету України»

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8Курсова робота на тему:

«Характеристика видатків на промисловість та енергетику державного бюджету України»
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 6

1.1. Економічний зміст та призначення видатків бюджету 6

1.2. Структура і класифікація бюджетних видатків 16

1.3. Особливості галузевої структури видатків бюджету України на розвиток промисловості та енергетики 30

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ БЮДЖЕТУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2012-2014 РР. 39

2.1. Методологічні основи аналізу виконання місцевого бюджету 39

2.2. Аналіз доходів і видатків бюджету Волинської області за 2012-2014 рр. 46

2.3. Аналіз видатків на промисловість бюджету Волинської області за 2012-2014 рр. 58

ВИСНОВКИ 60

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63


ВСТУП


Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.

Але реалізація законодавчо закріплено права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.

Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення [18, c. 176].

Сучасний етап розвитку бюджетних відносин в Україні характеризується посиленням ролі бюджетних видатків у процесі регулювання соціально - економічного розвитку держави та її регіонів.

Ефективне та результативне використання бюджетних коштів є однією з найважливіших проблем планування та виконання бюджету в умовах достатньо обмежених бюджетних ресурсів. На сьогодні у цій сфері постійно здійснюються роботи щодо посилення наукової обґрунтованості планування видаткової частини бюджету з позиції її впливу на економічне зростання та соціальний розвиток.

Дослідженням питання видаткової частини бюджету протягом тривалого періоду займалося багато вчених, серед яких можна виділити Чернявського О., Юрія С., Омелянович Л. Проте і сьогодні воно залишається відкритим та потребує подальшого вивчення.

Бюджетні видатки повинні спрямовуватись на стабілізацію економіки, створення необхідного ринкового середовища, підтримання пріоритетних і базових галузей економіки, що є важливим для розвитку країни взагалі. Саме тому тема даної роботи є актуальною.

Отже, метою курсової роботи є вивчення механізму функціонування і виконання місцевих бюджетів щодо видатків на промисловість та енергетику державного бюджету України.

Відповідно до мети роботи потрібно вирішити такі завдання:

  1. Визначити економічний зміст та призначення видатків бюджету.

  2. Розглянути структуру і класифікацію бюджетних видатків.

  3. Проаналізувати особливості галузевої структури видатків бюджету України на розвиток промисловості та енергетики.

  4. Розглянути методологічні основи аналізу виконання місцевого бюджету .

  5. Здійснити аналіз доходів і видатків бюджету Волинської області за 2012-2014 рр.

  6. Провести аналіз видатків на промисловість бюджету Волинської області за 2012-2014 рр.

Предметом дипломної роботи є теоретичні та практичні аспекти формування та виконання місцевих бюджетів.

Об’єкт дослідження – видатки Волинської області в розрізі 2012 – 2014 років.

Теоретичне значення роботи полягає у тому, що вперше здійснено вивчення механізму функціонування і виконання місцевих бюджетів щодо видатків на промисловість та енергетику державного бюджету України, проведено аналіз доходів та видатків на промисловість та енергетику бюджету Волинської області за 2012-2014 рр.

Практичне значення роботи. Результати дослідження можуть бути використані студентами під час підготовки до практичних та семінарських занять, а також при написанні подальших наукових робіт (дипломних, магістерських).

Теоретично-методологічну основу написання курсової роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань формування та виконання місцевих бюджетів (Закони України: “Про бюджетну систему України”, “Про місцеве самоврядування” та ін.), інформаційну – дані Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації праці О.Д. Василика, К.В. Павлюк, І.В. Сало, І.І. Д’яконова, М.І. Деркача, Я.П. Городєєвої та інших вчених-економістів, матеріали періодичного друку, інші джерела інформації.

Логіка та методологія дослідження обумовили структуру роботи, яка складається з двох розділів, вступу та висновків, переліку використаної літератури.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Письмовий звіт про хід виконання бюджету міста Києва за І квартал...
У загальному обсязі надходжень трансферти з державного бюджету (субвенції та дотації) становили 2 105 629,2 тис грн, їх питома вага...

Міністерство освіти І науки україни
Про затвердження переліку підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти...

Курсова робота на тему: «Фінансова санація та банкрутство підприємств»
Як він має вчинити, щоб у рамках закону захистити свої права та інтереси? Закон про банкрутство встановлює спеціальну судову процедуру,...

Надходжень до бюджету повинно забезпечити необхідне коло користувачів...
Оперативний облік платежів до бюджету та складання звітності здійснюється працівниками підрозділу обліку та звітності органу дпс...

I-iii ступенів
Бродяна Н. Л. Використання комп’ютерних технологій при вивченні математики: Курсова робота – Благодатне, Амвросіївський район

Курсова робота
Необхідність докорінної зміни освітньої парадигми на етапі переходу до постіндустріального суспільства, економіка якого базуватиметься...

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» Напрям підготовки
Галузь знань: 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Курсова робота має чітку структуру. Вона складається зі вступу, двох...
«Опрацювання вставних І вставлених конструкцій у шкільному курсі української мови»

Дипломна робота на тему: «позакласна робота з математики як засіб...
Червоний день «Любов до науки» Святкова лінійка – відкриття тижня математики Математика у … сірниковій коробці(5 та 6класи) Усний...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка