Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Письмовий звіт про хід виконання бюджету міста Києва за І квартал 2016 року Виконання дохідної частини бюджету міста Києва

Письмовий звіт про хід виконання бюджету міста Києва за І квартал 2016 року Виконання дохідної частини бюджету міста Києва

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Письмовий звіт

про хід виконання бюджету міста Києва за І квартал 2016 року
Виконання дохідної частини бюджету міста Києва

До бюджету міста Києва за І квартал 2016 року надійшло 8 485 677,5 тис. грн податків, зборів та інших платежів (119,0% до плану І кварталу), у тому числі - до загального фонду 7 518 309,6 тис. грн (29,4% до плану), до спеціального фонду – 967 368,0 тис. грн (74,7% до плану). У загальному обсязі надходжень трансферти з державного бюджету (субвенції та дотації) становили 2 105 629,2 тис. грн, їх питома вага у структурі надходжень - 28,0%.Структура дохідної частини бюджету міста Києва

Надходження до загального фонду бюджету м. Києва за І квартал 2016 року склали 5 412 680,4 тис. грн, що становить 128,4% до планового показника І кварталу та на 45,5% (+1 692 633,8 тис. грн) більше рівня аналогічного періоду 2015 року. Крім того, надійшло дотацій та субвенцій з державного бюджету 2 105 629,2 тис. грн.
Загальний фонд бюджету міста КиєваУ структурі надоджень загального фонду І кварталу 2016 року податкові надходження складають 5 253 661,1 тис. грн, або 97,1% обсягу надходжень загального фонду бюджету міста Києва або на 146,1% більше відповідного показника 2015 року (+1 656 705,8 тис. грн).Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва у І кварталі 2016 року залишався податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого склала 42,9 до обсягу доходів загального фонду бюджету міста Києва.

У І кварталі 2016 року надходження цього податку становлять 2 323 063,8 тис грн, або 122,4% до плану І кварталу та на 583 001,4 тис. грн, або на 33,5% більше за аналогічний показник 2015 року.Після законодавчих змін друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету міста Києва належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких 36,5%. Надходження місцевих податків і зборів за звітний період становлять 1 972 979,4  тис грн, або 143,2% до планових показників І кварталу за 2016 рік.

За структурою місцевих податків і зборів за І квартал 2016 року виконання річних планових показників забезпечено за рахунок:

орендної плати за землю та земельного податку на 189,3% (надійшло 1 132 533,3 тис грн, що більше на 581 941,6 тис грн відповідного періоду 2015 року). Збільшення надходжень відбулось за рахунок введення в дію рішення Київської міської ради від 03 липня 2014 року №23/23 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва») та високого показника індексу інфляції (143,3%);

єдиного податку на 101,0% (надійшло 748 258,7 тис грн, що більше надходжень аналогічного періоду 2015 року на 271 276,5 тис грн);

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.

Розподіл місцевих податків і зборів за структурою у І кварталі 2015-2016 років відображено на діаграмі.У звітному періоді до бюджету м. Києва податку на прибуток підприємств надійшло 641 887,4 тис. грн, що становить 108,8% до планового показника І кварталу 2016 року та більше на 22 774,7 тис. грн, ніж у аналогічному періоді 2015 року (за рахунок зарахування до загального фонду бюджету міста Києва 10% податку на прибуток підприємств та фінансових установ недержавної форми власності відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України).

Якщо розглядати податок на прибуток в розрізі його окремих складових, то помітно, що найбільші перерахування податку здійснюють підприємства, створені за участю іноземних інвесторів та приватні підприємства - 82,6% усіх надходжень податку на прибуток за І квартал 2016 року.Надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів склали 10 18064 тис. грн, або на 135,1% до планових показників І кварталу 2016 року.

Відповідно до Бюджетного кодексу України до загального фонду бюджету міста Києва зараховується акцизний податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, якого у І кварталі 2016 року надійшло 291 662,7 тис. грн, що становить 121,8% до запланованих показників.

Структура акцизних надходжень представлена на діаграмі.


Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду (без урахування субвенцій з державного бюджету) складають 2,9%. За І квартал 2016 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 157 257,3 тис. грн, що на 181,0% більше відповідного показника 2015 року, (+34 455,2 тис. грн).

За структурою надходжень виконання планових показників забезпечено за найбільшими джерелами:

плати за надання адміністративних послуг надійшло 69 910,5 тис. грн, (124,4%);

плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності надійшло 28 405,6 тис. грн;

частини прибутку надійшло – 12 917,3 тис. грн;

державного мита надійшло – 16 639,9 тис. грн.Спеціальний фонд бюджету міста Києва

За І квартал 2016 року до спеціального фонду бюджету м. Києва надійшло 967 368,0 тис. грн, що становить 74,7% до плану І кварталу.Обсяг власних надходжень бюджетних установ становив 713 934,9 тис. грн, що становть 59,1% до планового показника. Зменшення власних надходжень у порівнянні з 2015 роком пов’язано з тим, що у І кварталі 2015 року в обліку виконання бюджету було відображено вартість основного капіталу (майно, земля) у загальній сумі 3,1 млрд грн.

Інших неподаткових надходжень до бюджету міста Києва надішло 147 432,6 тис.грн, що на 61 526,6 тис.грн більше ніж у аналогічному періоді 2015 року, внаслідок збільшення у І кварталі 2016 році такого джерела, як - надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури на - 50 536,9 тис. грн. та від дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність  в сумі 23 646,8 тис. грн, перерахованих підприємством ПАТ «КХ «Київміськбуд» за результатами діяльності 2014 року.

У І кварталі 2016 року зменшився обсяг доходів від операцій з капіталом. Так, за цією статтею до спеціального фонду бюджету надійшло 45 809,3 тис.грн, що на 138 419,5 тис.грн менше ніж у аналогічному періоді 2015 року.

Основною причиною зменшення є невчасне прийняття рішення Київської міської ради «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві». Тобто надходженя коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об’єктів благоустрою м.Києва зменшились на 15 321,2 тис грн. в порівняні з аналогічни періодом 2015 року.

Що стосується недовиконання планових показників з надходжень коштів від продажу землі в сумі 7 454,2 тис грн, то при формуванні планових показників бюджету міста Києва приймалося до уваги, що виконання цих показників можливе за умови успішного проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок, які не відбулися.

У І кварталі 2016 року до цільових фондів, утворених Київською міською радою, надійшло коштів в сумі - 51 066,2 тис. грн,
Виконання видаткової частини бюджету міста Києва

Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва затверджено у сумі 26194333,1 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 21913605,3 тис. грн та спеціальному фонду – 4280727,8 тис. грн. Виконання бюджету міста Києва за І квартал 2016 року становить 5177201,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 4194332,7 тис. грн, та спеціальному фонду – 982868,6 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Києва порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 13,5%. Виконання планових річних показників, затверджених Київською міською радою, становить 19,1%.

Видатки спеціального фонду бюджету міста Києва у співставних умовах профінансовано на 47,1% більше, ніж аналогічний показник попереднього року (у І кварталі 2015року проведена грошова оцінка будівлі та земельної ділянки по галузі «Охорона здоров»я на суму 3203404,8 тис. грн). Рівень виконання планових річних показників, затверджених Київською міською радою, склав 23,0 %.

Більшість видатків бюджету традиційно спрямовується на соціально-культурну сферу (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету складала 76,1%, що на 27,9% більше рівня попереднього року
Аналіз видатків за функціональною класифікацією

(в розрізі загального та спеціального фондів)


Найменування показника

Код бюджетної класифікації

Річні планові показники, з урахуванням внесених змін на 01.04.2016

Виконано на 01.04.2016

% виконання

Виконано на 01.04.2015

Відхилення 2016 до 2015, +/-

Видатки (загальний фонд)

 

 

 

 

 
Державне управління

010000

800 206,4

171 593,8

21,4

128 545,2

43 048,6

Освіта

070000

6 372 416,6

1 373 921,6

21,6

1 110 972,6

262 949,0

Охорона здоров’я

080000

4 735 571,1

814 918,7

17,2

762 794,7

52 124,0

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

4 951 972,0

902 403,9

18,2

755 111,9

147 292,0

Житлово-комунальне господарство

100000

752 667,3

159 702,8

21,2

110 280,4

49 422,4

Культура і мистецтво

110000

778 873,3

154 308,0

19,8

130 910,7

23 397,3

Засоби масової інформації

120000

37 681,9

5 939,7

15,8

7 099,4

-1 159,7

Фізична культура і спорт

130000

241 606,2

37 523,1

15,5

35 262,3

2 260,8

Сільське і лісове господарство, рибне господарство

160000

14 986,0

2 346,0

15,7

747,1

1 598,9

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

170000

1 140 237,2

200 035,9

17,5

223 202,0

-23 166,1

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

180000

727 613,0

248 976,5

34,2

4 135,5

244 841,0

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

210000

9 017,1

1 717,3

19,0

1 360,3

357,0

Обслуговування внутрішнього боргу

230000

1 111 021,8

101 615,6

9,1

395 507,0

-293 891,4

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

239 235,4

19 329,8

8,1

30 845,8

-11 516,0

Разом видатків (загальний фонд)

900201

21 913 105,3

4 194 332,7

19,1

3 696 774,9

497 557,8

Інші субвенції

250300

500,0

 

0,0Всього видатків

900202

21 913 605,3

4 194 332,7

19,1

3 696 774,9

497 557,8

Видатки (спеціальний фонд)

 

 

 

 

 

 

Державне управління

010000

50 856,2

1 998,1

3,9

2 815,4

-817,3

Освіта

070000

697 784,3

112 138,4

16,1

101 756,0

10 382,4

Охорона здоров’я

080000

674 054,9

390 377,8

57,9

3 359466,0

-2 969 088,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

69 321,3

6 210,5

9,0

10 280,2

-4 069,7

Житлово-комунальне господарство

100000

394 867,0

4 196,5

1,1

55 124,9

-50 928,4

Культура і мистецтво

110000

212 965,4

145 865,7

68,5

14 011,8

131 853,9

Фізична культура і спорт

130000

20 833,7

2 103,2

10,1

1 702,5 

400,7

Будівництво

150000

1 291 541,7

106 908,6

8,3

61 862,7

45 045,9

Сільське і лісове господарство, рибне господарство

160000

15 340,0

2 474,9

16,1

2 852,3

-377,4

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

170000

428 440,0

194 335,2

45,4

132 396,5

61 938,7

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

180000

174 353,2

0,0

0,0

52 269,4

-52 269,4

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди

180409

150 001,2

0,0

0,0

51 579,5

-51 579,5

Державні цільові фонди

240000

248 470,0

16 785,0

6,8

77 524,8

-60 739,8

Фонд охорони навколишнього природного середовища

240600

1 600,0

0,0

0,0

 

0

Цільові фонди

240900

246 870,0

16 785,0

6,8

77 524,8

-60 739,8

Видатки, не віднесені до основних груп

250000

1 400,0

179,4

12,8

 

179,4

Субвенції

250300

2 000,0

0,0

0,0

 

 

Кредитування місцевих бюджетів

250904/ 250909

-1 500,0

-704,7

47,0

-732,7 

28,0

Всього видатків (спеціальний фонд)

900203

4 280 727,8

982 868,6

23,0

3 871 329,6

-2 888 460,9

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди)

 

26 194 333,1

5 177 201,3

19,8

7 568 104,5

-2 390 903,1
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформація „Про хід виконання Програми економічного, соціального...
За дев'ять місяців 2016 року промисловими підприємствами (за даними підприємств) вироблено продукції в діючих цінах на суму 1811...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу "Спеціалізована школа n 304 Святошинського району міста...

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» (для 10-11-х класів)
Дзюба Сергій Миколайович, заступник директора Технологічного ліцею Дніпровського району міста Києва

Курсова робота на тему: «Характеристика видатків на промисловість...
Розділ теоретичні аспекти видатків зведеного державного бюджету україни на розвиток промисловості та енергетики 6

Надходжень до бюджету повинно забезпечити необхідне коло користувачів...
Оперативний облік платежів до бюджету та складання звітності здійснюється працівниками підрозділу обліку та звітності органу дпс...

Звіт про виконання робіт з розробки техніко-економічного обґрунтування...
Національного проекту «Місто майбутнього» формування стратегічного плану та системи проектів розвитку міста»

Програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним...
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про...

Бюджет родини. Дохідна й видаткова частини бюджету родини (слайд1)
Устаткування: Клас економіки, оснащений сучасною технікою й програмним забезпеченням. На комп'ютерах повинен бути встановлений пакет...

Про мій Харків – моїм учням
Мета: розповісти учням про історію та сучасність міста Харкова; виховати шанобливе ставлення до рідного міста; розвиток патріотичних...

Урок математик-фізика
Для перевірки правильності виконання письмової частини домашнього завдання учням видаються правильні розвязання для виконання роботи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка