Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методична розробка уроку-конференції з інформатики «Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів»

Методична розробка уроку-конференції з інформатики «Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів»Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецька обласна державна адміністрація

Управління освіти і наукиДОНЕЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ МАШИНОБУДІВНЕ УЧИЛИЩЕМетодична комісія природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ-КОНФЕРЕНЦІЇ З ІНФОРМАТИКИ
«Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів»
Розробив:

викладач інформатики

та інформаційних технологій

Іванов О.О.

Донецьк-2012

Анотація
Представлена методична розробка уроку призначена для проведення уроку інформатики для учнів з професії «Верстатник широкого профілю», «Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням, оператор верстатів з програмним керуванням», що навчаються у ПТНЗ на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти. Урок проводиться під час вивчення теми «Інформаційні технології у навчанні» за програмою 10-11 класу рівня «стандарт».

Урок представляє собою імітацію конференції-звіту наукових співробітників щодо виконаної дослідницької роботи.

Кількість задіяних учнів становить: президент академії, 9 представників відділів академії, 2 журналісти (загалом 12 осіб).

Учні-доповідачі та учні-журналісти отримують завдання, які вони повинні виконати самостійно за помірної допомоги викладача. Завдання учням щодо пошуку матеріалів доцільно видавати заздалегідь та разом з ними впорядкувати підібрану інформацію, створюючи презентацію для показу та редагуючи питання, які будуть ставити журналісти. Питання, підготовлені учнями-журналістами учням-доповідачам не повідомляються.

У випадку, якщо серед учнів групи є ті, хто вже знайомий з роботою у настільний видавничій системі Publisher, то їх доцільно залучити до створення буклету під контролем викладача.

Разом з демонстрацією презентації учням видаються розроблені буклети, що будуть виконувати роль конспекту уроку та залишаються у учнів для подальшого використання.

Для закріплення вивченого матеріалу учням видаються картки з визначеннями та тексом по змісту уроку, в яких пропущені слова. Задача учнів вставити пропущені слова. При цьому вони можуть користуватися буклетами.

Домашнє завдання розроблене з урахуванням реальних можливостей учнів скористатися ресурсами Інтернету та передбачає ситуацію, що учень не має комп’ютера з підключенням до всесвітньої глобальної мережі.

Для проведення уроку передбачається наявність постійного підключення до мережі Інтернет.


Тема: Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів.
Цілі уроку:

Навчальна виявити особливості отримання нових знань за допомогою мережі Інтернет, ознайомитися з наявними освітніми веб-ресурсами та можливостями їх використання

Розвиваюча –підвищити рівень пізнавального інтересу до інформатики, розвивати вміння користуватися навчальною літературою, додатковими джерелами інформації, формулювати питання, самостійно мислити та робити висновки

Виховна – виховання уваги, активності, самостійності, активної життєвої позиції
Тип уроку: засвоєння нових знань

Форма уроку: урок - конференція

Обладнання та матеріали: мультимедійний проектор, екран, ноутбук, wi-fi роутер, бейджи із зазначенням ролі учнів, буклети, картки із завданнями для закріплення навчального матеріалу.
I.Організаційний момент (2-3 хв.)

Викладач:

Шановні присутні! В Україні була створена нова наукова установа – Академія сучасних знань, основною метою якої є допомогти молоді отримати якісні знання та вміння для того, щоб бути успішними у своїй професійній діяльності та допомогтися особистого зростання протягом всього життя.

В академії працює дев’ять відділів, кожен з яких проводить роботу зі свого питання. Сьогодні шановні академіки запропонують Вам ознайомитися з результатами власних досліджень, які допоможуть Вам більш успішно навчатися та отримувати додаткові знання, використовуючи всесвітню мережу Інтернет. А присутні у нашій залі журналісти зможуть поставити академікам питання, які їх цікавлять та отримати вичерпні відповіді.
II.Мотивація навчальної діяльності (2-3 хв.)

Викладач:

Зараз я надаю слово Президенту Академії сучасних знань.

Президент:

Чи легко верстатником бути?

Навчатися треба весь час!

Що вивчити? Як не забути?

Ми маєм поради для Вас.

У морі великому знань

Вам треба потрібні знайти

І далі без жодних вагань

До цілі вперед лише йти!

І в справі Вам цій допоможе,

Придбати в майбутнє білет,

Щоб стати успішним, заможним,

Знайомий Вам всім Інтернет!

III.Вивчення нової теми (30 хв.) (супроводжується демонстрацією презентації, яка містить гіперпосилання для перегляду сайтів в режимі он-лайн, учням на початку уроку видаються буклети).

Викладач:

Електронні ресурси – це електронні дані (у вигляді символів, графічних, звукових, відео даних, або їх комбінацій), які можуть бути розміщені на будь-якому електронному носії, а також опубліковані в локальній чи глобальній мережі.

ОЕР відрізняються від інших ресурсів тим, що вони безпосередньо стосуються освіти, навчального процесу, окремої предметної галузі.

Як відомо, освіта особистості – це сукупність систематизованих знань, умінь, навичок, поглядів і переконань, набутих у результаті навчання в навчальному закладі або шляхом самоосвіти.

Таким чином, освітні електронні ресурси (ОЕР) – це інформаційні ресурси, що можуть бути представлені у вигляді текстових, графічних, звукових, відео даних або їх комбінацій, які відображають певну предметну галузь освіти та призначені для забезпечення процесу навчання особистості, формування її знань, умінь та навичок. ОЕР повинен мати високий рівень виконання, гарне художнє оформлення, характеризуватися повнотою матеріалу, забезпечувати якість методичного інструментарію та якість технічного виконання, відповідати дидактичним принципам.

Освітні веб-ресурси – це інформаційні ресурси освітнього характеру, які розміщенні у веб-просторі локальної чи глобальної мережі у вигляді різних форматів (текстового, графічного, архівного, аудіо та відео форматів і т.д.).

Для зручного структурування, перегляду та пошуку ОВР використовуються системи управління. Найпоширенішими системами управління освітніми веб-ресурсами на сьогодні є сайти.

Сайт – це сукупність веб-сторінок з однаковим дизайном, тематично і навігаційно об'єднаних, які фізично знаходяться на одному сервері.


А зараз представники наукових відділів академії презентують нам свої дослідження.
Представник відділу офіційних сайтів:

Офіційні сайти – це сайти органів управління. На них розміщені такі освітні веб-ресурси: урядові документи, положення закони. Громадянину необхідно вміти використовувати такі ресурси, щоб мати змогу вчасно ознайомлюватися із змінами у законодавстві, та у випадку необхідності користуватися нормативними актами із достовірних джерел.

Прикладами таких сайтів можуть бути:
www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

www.kmu.gov.ua – Урядовий портал;

http://portal.rada.gov.ua- сайт Верховної Ради України.
Представник відділу культурно-освітніх сайтів:

Культурно-освітні сайти – це:

-Віртуальні бібліотеки: З розвитком інформаційних технологій та Інтернет стали доступні віртуальні бібліотеки, які також як звичайні бібліотеки накопичують в собі ОВР з багатьох напрямків. Але на відміну від звичайної бібліотеки її ОВР знаходяться в електронному варіанті. Тут можна знайти такі ОВР: електронні книги, журнали, статті, довідники та інше.

Як і в звичайній бібліотеці, віртуальна бібліотека має каталог. Зазвичай він має риси пошукової системи – тобто, користувачу необхідно ввести ключові слова (за автором чи назвою книги) і по електронному каталозі здійснюється пошук, після чого видається результат пошуку на екран.

Деякі бібліотеки мають комерційний характер та пропонують відвідувачам придбати ту чи іншу книгу, замовити реферат чи статтю.

-Довідкові сайти бібліотек: Крім того, потрібно вміти відрізняти віртуальні бібліотеки від довідкових сайтів бібліотек. Довідкові сайти бібліотек не містять ОВР, на них лише відображені довідкові відомості про роботу бібліотеки, її структуру, основні послуги, контакти. Існують також довідкові сайти бібліотек, які займаються розповсюдженням книжних публікацій на комерційній основі. Відомості, що наводяться про ту чи іншу книгу, носять рекламний характер і містять відомості про автора, стислий зміст книги в цілому та її розділів, ціну та умови придбання.

-Колекції рефератів на інших наукових робіт: На цих сайтах безкоштовно, або за плату можна ознайомитися чи завантажити реферати, курсові та дипломні роботи, автореферати наукових робіт тощо.

-Віртуальні журнали та газети: Зазвичай це електронна копія паперового журналу чи газети. Дуже часто на сайтах видавництв можна скористатись великою кількістю журнальних публікацій, які є доступними в повному обсязі. Такі публікації можуть зберігатися у файлах, які мають формат pdf або користувач може переглядати статті, які розміщені на окремих сторінках сайту.

-Віртуальні музеї: Тип веб-сайту, оптимізований для експозиції музейних матеріалів. Представлені матеріали можуть бути з самих різних областей: від предметів мистецтва та історичних артефактів до віртуальних колекцій і фамільних реліквій. Віртуальні музеї за рахунок застосування інтернет-технологій пропонують рішення таких традиційних музейних проблем, як зберігання, безпека, забезпечення широкого, швидкого та легкого доступу до експонатів. На відміну від від простих колекцій фотографій, віртуальний музей характеризується такими можливостями, як наявність віртуального туру і розширеними пошуковим можливостями для знаходження і класифікації експонатів.

Зокрема ми рекомендуємо Вам користуватися наступними сайтами:

www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського;

http://www.library.donetsk.ua - Донецька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської (довідковий бібліотечний сайт).

www.ukrreferat.com – безкоштовна колекція рефератів

http://www.segodnya.ua – електронна версія суспільно-політичної газети «Сьогодні»

http://www.hermitagemuseum.org – віртуальний музей «Ермітаж»
Представник відділу сайтів навчальних закладів:

Зазвичай, сайти навчальних закладів містять довідкові відомості. Проте, існують такі заклади, які розміщуються різноманітні ОВР: навчальні матеріали своїх працівників, пропонують дистанційні курси (платні і безкоштовні), проводять різноманітні олімпіади, змагання. Крім того, можуть містити тестові системи, за допомогою яких користувач може перевірити свої знання. Поширені випадки, коли навчальний заклад має дві версії сайту – один для мережі Інтернет, інший корпоративний (тобто розрахований тільки для працівників навчального закладу). Той сайт, який розміщують в мережі Інтернет має довідковий характер, на відміну від нього, корпоративний – вміщує в собі велику кількість ОВР, доступ до яких відкритий лише працівникам закладу. Відповідно ці версії сайтів мають різницю в розмірі. В якості приклада наведемо Вам сайти:

http://www.dgma.donetsk.ua -Донбаська державна машинобудівна академія;

http://tm-mmi.kpi.ua - Кафедра технології машинобудування НТУУ "КПІ"Представник відділу персональних сайтів:

Сайт окремої особи, на якому міститься загальні відомості про цю особу, чим займається, які має інтереси та ін. Також на такому сайті можуть міститися різноманітні розробки цієї людини. Людина, яка створює сайт має певну мету його створення. Такі сайти створюються з метою обміну досвідом з іншими колегами, з метою співпраці, а також для доступу учнів до навчальних матеріалів з предмету, що викладає вчитель. На сайті розміщують розробки уроків, бібліотеку, глосарій чи словник термінів, журнал оцінок. Також може бути сторінка для батьків та організаційної роботи.

www.shyrochin.kiev.ua – навчально-пізнавальний сайт Валерія Павловича Широчина, доктора технічних наук, професора кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сайт присвячений інформатиці, комп’ютерному моделюванню, комп’ютерним системам реального часу, захисту відомостей і системній психології (все це представлено в структурах, формулах, прозі та віршах).

Представник відділу засобів спілкування:

Телеконференції, чати, форуми служать для обміну думками, відомостями, співпраці з колегами інших регіонів.

http://stanoks.com/forum - форум верстатників

http://ostankah.ru/forum/index.html - форум верстатників, про верстати та устаткування

forum.i-mash.ru – форум машинобудівників
Представник відділу сайтів дистанційного навчання:

Надання освітніх послуг та доступу до віддалених відомостей користувачу незалежно від його місцезнаходження:

-Центри дистанційної освіти:

Це сервери дистанційного навчання учбових закладів або навчальні заклади, що спеціалізуються на віддаленому навчанні слухачів (студентів). В деяких країнах таким способом проводиться навіть професійна підготовка громадян.

-Електронні підручники:

Найпопулярніший електронний ресурс, який використовується практично на всіх етапах і рівнях навчання. Зазвичай, це електронний текст, заголовки якого представлені у вигляді гіпертексту. Використання електронних підручників є добрим доповненням до традиційної системи навчання за конспектом лекцій та підручником, що дозволяє поєднати ці знання з навиками роботи на комп’ютері в одне ціле.

-Тестові системи

Системи (сайти) для тестування осіб з певного предмету або галузі знань.

До цього виду сайтів можна віднести:

www.intuit.ru – Відкритий національний університет (м.Москва)

www.is.svitonline.com/vcg/useful_ukr.html – електронні підручники з інформатики (доступні для вільного завантаження)

www.altnet.ru – центр тестування

Представник відділу довідкових сайтів:
До довідкових сайтів ми вирішили віднести:

- Енциклопедії:

Це електронні сторінки з текстами і графічними зображеннями класичного енциклопедичного характеру. Головна перевага такої енциклопедії перед звичайною паперовою – система пошуку інформаційних даних, заснована на спеціальних алгоритмах пошуку, електронні каталоги, функція пошуку подібних матеріалів, підтримка відео та анімації, та безумовно великий фізичний об’єм.

- Словники:

Електронна база даних визначень з певної галузі знань або за декількома напрямками. Мережений словник може бути у вигляді окремого ресурсу або інтегрований в інші ресурси.

-  Каталоги:

Містять перелік веб-адрес сайтів за тематиками. Каталоги зазвичай можна знайти на будь-якій пошуковій системі. Там каталоги впорядковані за напрямами та тематиками. Проте, існують спеціальні каталоги, які містять лише посилання на окремий напрямок, наприклад, на освітні сайти.; 
 -  Інформаційно–довідкові ресурси:

Сайти, що містять довідкові відомості про конференції, конкурси, семінари, гранти і т.д. На таких сайтах розміщується контактні відомості, час проведення конференції чи конкурсу, документи, які подають щоб взяти участь і т.д.

Приклади таких сайтів:

www.ua.wikipedia.com – відкрита українська вікі–енциклопедія.

www.dictionaries.rin.ru – набір словників різного спрямування

www.dmozzy.net.ru – каталог веб–ресурсів за різними тематиками

www.olymp.vinnica.ua – Всеукраїнський центр олімпіад школярів в Інтернеті
Представник відділу порталів:

Один із самих ефективних способів накопичення великих обсягів інформаційних ресурсів Якщо сайт – це місце в Інтернеті, де фізично розміщуються матеріали, то портал – це сайт, який виконує роль відправної точки по таким сайтам. Портал має власну систему пошуку, базу даних веб-сайтів, які знаходяться в каталозі та інші корисні сервіси для користувачів.

www.osvita.org.ua – освітній портал. Має велику кількість посилань на різні теми присячені освіті - це і перелік ВНЗ України, новини освіти та науки, статті з питань освіти, реферати, курсові, навчальні курси. Відомості для абітурієнтів, студентів. Ресурси з дистанційної освіти. Всі бажаючі обговорити проблеми освіти мають можливість скористатися послугами Форуму
Представник відділу тематичних сайтів:

Це сайти з певної тематики чи галузі знань.

http://www.i-mash.ru - ресурс з машинобудування

stanoks.com – сайт про верстати, системи ЧПК, документацію до металообробного устаткування, системи автоматики
Викладач:

Шановні академіки завершили свої виступи. А тепер панове журналісти можуть поставити свої питання.
Журналіст № 1:

Які технічні вимоги до Інтернету, що дають користувачу можливість використовувати зазначені вами веб-ресурси?

Журналіст № 2:

На скільки стало зрозуміло, користування освітніми веб-сайтами є безкоштовним та оплачуваним. Яким чином користувачі можуть вносити оплату?

Журналіст № 1:

Чи є вікові чи будь-які інші обмеження щодо користування освітніми веб-сайтами?

Журналіст № 2:

Як ви вважаєте, чи може навчання через Інтернет замінити повністю традиційну освіту?
Викладач:

Чи є ще питання у присутніх? (У випадку якщо є додаткові питання у учнів та час, доцільно дати змогу учням поставити питання доповідачам).
IV.Закріплення вивченого матеріалу(5 хв.)

Викладач:

Зараз ви отримали картки. На них записані визначення, що сьогодні розглянули та поданий невеликий текст по змісту уроку. Як ви бачите, деякі слова пропущені. Ваша задача, використовуючи роздані Вам буклети та Вашу пам’ять, заповнити пропущені слова.

(Учням роздаються картки із завданнями)

V. Підбиття підсумків уроку(2 - 3 хв.).

VІ. Домашнє завдання (2-3 хв.):

Варіант № 1 (для учнів, що мають доступ до мережі Інтернет).

1.Скласти перелік веб-сайтів та порталів, присвячених машинобудуванню, металообробці та механіці.

2. Зареєструватися на сайті intuit.ru. Надіслати на електронну пошту викладачу підтвердження реєстрації (скріншоти).

Варіант № 2 (для учнів, що не мають доступу до мережі Інтернет).

1. Написати есе «Перспективи використання освітніх сайтів для мене».

2. Ознайомитися з локальної версією тематичної бібліотеки з машинобудування. Надати викладачу на флеш-карті скріншоти відкритих підручників та посібників з цього сайту.поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Інформаційні технології у навчанні (2 год.)
Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання

Методична розробка уроку з предмету «Інформатика»
Методична розробка складена за програмою «Інформатика 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень». Тема програми з інформатики...

Методична розробка проведення відкритого уроку з економіки «Ринок капіталів»
Дана методична розробка вміщує досвід викладача по проведенню уроку засвоєння нових знань з використанням інформаційно-дослідницької...

Старший науковий співробітник Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних...
У статті проаналізовані та визначені загальні тенденції розвитку глобальних освітніх мереж, використання їх ресурсів у системах освіти...

Методична розробка інтегрованого уроку інформатика+біологія викладачів: інформатики
Тема уроку: Електронні таблиці. Оцінка продуктів харчування. Складання добового меню в програмі Microsoft Excel

Тема: Основи веб-дизайну
Мета: ознайомити основними поняттями мови html, тег, гіперсилок, розглянути структуру веб-сайтів, призначенням та огляд середовища...

Методична розробка уроку математики з використанням інтерактивних...
Тема уроку: Урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу у формі ділової гри

Методична розробка позакласного заходу з інформатики на тему: „Найрозумніший
Методична розробка позакласного заходу з інформатики на тему: „Найрозумніший user”

Позакласний захід з інформатики для учнів 9-11 класів
Методична розробка – сценарій проведення позакласного заходу з інформатики «квк з інформатики» може бути використана у практиці роботи...

Розробка уроку інформатики для 2 класу учителя Первомайського нвк...
Тема уроку : Закріплення навичок введення та редагування тексту. Цікаві випробовуванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка