Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Навчально- виховний комплекс №1 к о м п ’

Навчально- виховний комплекс №1 к о м п ’


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №1К О М ПЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

АВТОР ДОСВІДУ

Онищук Алла Дмитрівна

вчитель математики,

Енергодарського

навчально- виховного

комплексу № 1,

спеціаліст вищої

кваліфікаційної категорії,

, старший учитель

ЕНЕРГОДАР

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЧИТЕЛЯ


РІК НАРОДЖЕННЯ 1971
ОСВІТА повна вища, Рівненський Державний

педагогічний інститут, 1993 р.
ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ 18 років
В ЕНВК №1 8 років
КАТЕГОРІЯ спеціаліст вищої

кваліфікаційної категорії
ЗВАННЯ старший учитель
ОСТАННІ КУРСИ курси при ЗОІППО, 2012 р.,

посвідка №4432
ОСТАННЯ АТЕСТАЦІЯ березень, 2011 року
ЗАОХОЧЕННЯ грамота ЗОШ-к. №1 м. Енергодара наказ від 25.09.2004 №171;грамота управління освіти Енергодарської міської ради наказ від 19.01.2005 №13,почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації наказ обл. УОН від 21.07.2005 №303;грамота управління освіти Енергодарської міської ради наказ від 24.09.2009 №1971-ос;почесна грамота управління освіти і науки наказ від 10.08.2011 №267

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ

ДОДАТКИ

ДО УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ
Анотація на матеріали досвіду роботи

вчителя математики

Онищук Алли Дмитрівни

«Комп'ютерна підтримка викладання математики»

Проблема, над якою працює автор, дуже актуальна сьогодні, коли одним із стратегічних напрямків реформування національної освіти є її інформатизація, впровадження педагогічних технологій, які базуються на активних методах навчання, на використанні програмних засобів для комп'ютерної підтримки навчально - пізнавальної діяльності, що передбачає зосередження уваги на потребах учнів, стимулює розвиток і саморозвиток школяра, розвиває навички експериментально - дослідницької діяльності.

Сучасна молодь повинна отримувати повний обсяг знань з математики, тому використання на уроках комп'ютера як засобу наочного навчання є необхідним. Він створює сприятливі умови для підвищення якості та кількості здобутих знань, насичення та урізноманітнення процесу навчання.

В теоретичній частині досвіду автор обґрунтовує зміст проблеми, її актуальність, принципи впровадження в навчальний процес, розкриває вплив інформатизації освіти на мету навчання.

У своїй роботі автор здійснює опис використання комп'ютера на різних етапах уроку.

Автор добре розуміє, що урок - основна форма навчально - виховного процесу, де якість навчання - це якість уроку. Саме тому в своїй практичній діяльності вчитель використовує різні форми організації пізнавальної діяльності учнів з використанням комп'ютера, що є досить ефективним інструментарієм, який стимулює мотивацію учнів до навчання.

Використання комп'ютерних технологій для індивідуальної роботи й самопідготовки є важливим чинником у розвитку пізнавальної діяльності школярів, удосконаленні, закріпленні й практичному застосуванні набутих знань.

У практичній частині досвіду автор виділила кілька раціональних методів навчання з використанням комп'ютерної техніки: словесні методи, наочні, репродуктивні, пошукові, індуктивні, дедуктивні, самостійна робота.

Автор детально розглядає такі форми використання інформаційних технологій на уроці як комп'ютерна демонстрація, комп'ютерний практикум, комп'ютерний довідник-підручник, комп'ютерне тестування та самоконтроль.

Конспекти уроків свідчать, що вчителька вдало використовує інформаційні технології як на уроках математики, так і під час факультативних занять та при написанні учнівських науково - дослідницьких робіт.

У роботі наведено моніторинг навчальної діяльності класу з поглибленим вивченням математики, де апробується дана методика.

Автор вважає, що комп'ютерна підтримка освітнього процесу повинна виконувати наступні функції:

1.Надання гнучкості навчально-виховному процесу шляхом варіативності в зміні змісту та методів викладання і учіння, форм організації навчальних занять, одночасного поєднання на одному уроці різноманітних методик для різних груп учнів;

2. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів за рахунок високо наочності,
ігрового характеру, підвищеної динамічності, діалогової форми навчання;

3. Забезпечення індивідуалізації та диференціації навчання за рахунок можливостей поетапного просування до мети по лініям різного ступеня складності, з варіаціями для кожного учня темпу, об'єму, міри самостійності;

4. Організація гнучкого управління освітнім процесом і здійснення педагогічної корекції;

5. Здійснення самоосвіти школярів і вчителів;

6. Інтенсифікація процесу навчання за рахунок звільнення учбового часу (без утрати
якості засвоєння) при виконанні на комп'ютері об'ємних обчислювальних

робіт.

Директор ЕНВК№1 Т.В.Крамаренко

Зміст
1. Опис узагальнення досвіду роботи ………………………………………...1
1.1. Базова модель досвіду……………………………………………………..2
1.2. Зміст проблеми,її актуальність,перспективність ……………………….3
1.3. Умови формування досвіду……………………………………………….5
1.4. Теоретична база досвіду…………………………………………………..5
1.5. Характеристика досвіду за інноваційним потенціалом………………...7
1.2. Інформаційно-педагогічна модель досвіду……………………………...8
1.2.1.Технологія діяльності вчителя………………………………………….8
1.2.2. Ведуча педагогічна ідея…………………………………………………12
1.3. Рекомендації щодо впровадження досвіду………………………………12
1.4.Список використаної літератури

Додатки до узагальнення досвіду роботи
1. Додаток №1 Тестові завдання до різних етапів уроків з теми «Нерівності»

(9 клас,алгебра)
2. Додаток №2 Мультимедійні презентації до різних етапів уроків
3. Додаток №3 Конспекти уроків
4. Додаток №4 Фотографії з уроків та позакласних заходів
5. Додаток №5 Дані про результативність діяльності вчителя
6. Додаток №6 Методична діяльність


1.1. Базова модель досвіду.

1.1.1. Зміст проблеми, її актуальність і перспективність.

XXI століття вже давно назвали століттям інформаційних технологій, в якому спостерігається домінування інформації як основної цінності Саме тому в Україні у 1988 році була прийнята Конвенція інформатизації суспільства, в якій важливим напрямком є інформатизація освіти як перший крок до формування висококваліфікованих фахівців.

Мета інформатизації освіти полягає у використанні нових інформаційних технологій, які радикально інтенсифікують освітній процес та дозволяють ефективніше реалізувати управлінську функцію вчителя та здійснювати педагогічну корекцію.

Навчання в школі повинно забезпечити формування в учнів нових компетентностей знань, умінь і навичок, тобто способів діяльності, які їм потрібні в сучасному інформаційному середовищі.

Одним із стратегічних напрямків розв'язання цієї проблеми є впровадження педагогічних технологій, які базуються на активних методах навчання, на використанні педагогічних програмних засобів комп'ютерної підтримки навчально - пізнавальної діяльності.

Тому виникла потреба спрямувати зусилля на з'ясування дидактичних можливостей використання комп'ютерних засобів навчання на різних етапах засвоєння змісту освіти, виявлення ефективності різних моделей навчання з використанням комп'ютерних технологій.

В загальному об'ємі знань, умінь і навичок, що отримують учні в школі, важливе місце належить математиці, елементи якої широко використовуються при вивченні

інших предметів і в практичній діяльності людини.

Базовим предметом для проведення інтегрованих уроків з математики стала інформатика, де програмне забезпечення надає вчителю можливість знайти власний підхід до викладання математики із застосуванням сучасних інформаційний технологій.

Крім того, комп'ютерна підтримка математики дозволяє вирішувати протиріччя між навчальною програмою, обов'язкової для всіх учнів, і необхідність індивідуалізації та врахування природних здібностей і різних темпів засвоєння окремо взятого школяра.
Головними діючими особами в навчальному процесі залишаються учні та вчителі. Комп'ютери разом з усім програмним забезпеченням — лише засоби їх діяльності. Від обізнаності і майстерності вчителя залежить ефективність і результативність навчально пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх творчої особистості, здатність до самореалізації в умовах сучасного інформаційного суспільства.

1.1.2. Результативність діяльності вчителя.

Моніторинг навченості свідчить про досягнення автора досвіду з означеної проблеми: в класі з поглибленим вивченням математики позитивний ріст рівня навчальних досягнень учнів з предмету - однією з причин цього, вважає вчитель, комп'ютерна підтримка викладання математики.

Навч. рік

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

Початковий рівень

-

-

-

Середній рівень

27%

25%

23%

Достатній рівень

53%

66%

50%

Високий рівень

20%

9%

27%

Використання комп'ютера в позакласній діяльності дає можливість вихованцям займати призови місця в інтелектуальних конкурсах.

Участь в олімпіадах, конкурсах

2010-2011

2011-2012

2012-2013
Кількість

учасників

Зайняте місце

Кількість

учасників

Зайняте місце

Кількість

учасників

Зайняте

місце


1. І етап Все українс ького конкурсу предметних олімпіади з математики

2. Все український

математичний конкурс

«Кенгуру»
3.Міжнародний Чемпіонат розв’язування логічних задач

4

63

5ІІ,ІІІ


12

2

3

71

-І,ІІІ


16

-

3


82

-


ІІ,ІІІ


-


-


4

До результатів, отриманих автором досвіду можна віднести наступне:

 • розроблено завдання творчого характеру, які дають можливість реалізувати право
  учня на вибір;

 • створено умови для комбінації школярами навчального матеріалу при учнівських
  дослідженнях.

Автор вважає, що результатом використання комп'ютера на уроці може бути:

 1. Урізноманітнення методів та організаційних форм навчання.

 2. Більш повна реалізація таких цілей навчально - виховного процесу:
 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

 • продовження формування інформаційної культури;

 • вдосконалення навчальних можливостей кожного школяра;

 • можливість самостійного пошуку знань, активізація розумової діяльності.
 1. Формування цілісної особистості, здатної до постійного самовдосконалення.

 2. Розвиток творчих здібностей та особистісних якостей учнів.

5. Забезпечення спрямованості індивідуальності учня на успіх, формування
життєвої компетентності, готової до самореалізації в різних сферах суспільного
життя.

 1. Свідоме ставлення учнів до навчання, розуміння його необхідності для того, щоб
  стати високоосвіченою, гармонійно розвиненою, творчою людиною, здатною до
  свідомого суспільного вибору.

 2. Перетворення комп'ютера, що активно використовується на уроках, на нове,
  нетрадиційне джерело інформації.

 3. Підвищення ефективності самостійної роботи.

Автор досвіду впевнений, що кожен учень повинен не тільки творчо використовувати запас знань, а й шукати нові, задовольняючи його потреби у навчанні, і комп'ютер при цьому може стати надійним помічником.
1.1.3. Умови формування досвіду.

Повноцінно використовувати комп'ютер на уроці можливо лише при наявності певної матеріально-технічної бази (достатня кількість комп'ютерних класів, робочі комп'ютери сучасної комплектації, вільний доступ вчителів-предметників).

Автор досвіду, не зважаючи на наявність матеріально-технічних проблем в навчальному закладі, де вона працює(десять робочих комп'ютерів на базі Іпіеі Репіішті, перевантаженість комп'ютерного класу), намагається використовувати комп'ютер на уроках математики якнайчастіше. При цьому вчителька здійснює творчий підхід, наприклад, невідповідність між кількістю робочих комп'ютерів і наповнюваністю класу може бути вирішена кількома шляхами:

- застосування групової форми роботи, коли одна група працює за

- комп'ютерами, а друга - за робочим столом (по виконанню завдання вони

обмінюються місцями);

- організація учнів в статичні або динамічні пари при одному комп'ютері;

використання мультимедійного проектора.

1.1.4. Теоретична база досвіду.

Суспільство зазнає швидких та фундаментальних змін у структурі і галузях діяльності. Корені багатьох змін криються в нових засобах створення, збереження, передачі та використанні інформації. Тому очевидна зацікавленість автора досвіду використанням комп'ютера на уроках математики, що є підставою для творчого розвитку дітей, дозволяє звільнитись від однотипності традиційного навчання і розробляти нові ідеї, які дають можливість вирішувати цікаві і складні проблеми.

Розробка комп'ютерних технологій навчання на тернах України почалася в середині 70-х років.

Урядова постанова «Про заходи щодо забезпечення комп'ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронні — обчислювальної техніки в начальний процес» (1985 р.) заклала основи для впровадження інформаційних технологій в освітній процес.
6

У 1988 році робоча група під керівництвом академіка АПН України А. П. Єршова запропонувала на обговорення Конвенцію інформатизації освіти, в якій давалося визначення поняття «інформатизація освіти». Згодом з'явилися фундаментальні і прикладні вітчизняні психолого - педагогічні дослідження з питань нових інформаційних технологій.

Автор досвіду вивчала дидактичні проблеми і перспективу використання комп'ютерних технологій в роботах доктора педагогічних наук І.В. Роберт, а психологічні основи комп'ютерного навчання - за посібником «Основи нових технологій навчання»(Ю. І. Машбіц), який основну увагу звертає на використання комп'ютерних технологій для індивідуальної роботи і самопідготовки, що є важливим чинником у розвитку пізнавальної діяльності школярів, удосконаленні, закріпленні й практичному застосуванні набутих знань.

Використання інформаційних технологій в освітньому процесі є предметом розгляду вітчизняних та зарубіжних дослідників комп'ютерного навчання, які відзначають, що комп'ютер добре поєднується з традиційною системою освіти. Застосування його в межах класно — урочної системи на уроках математики має визначний вплив на результати навчання, підвищує мотивацію навчальної діяльності.

Автор опрацювала навчально-методичний посібник «Освітні технології»(О. М. Пєхота), виділяє такі переваги використання комп'ютера:

 • розвиток творчого потенціалу учня;

 • формування його інформаційної культури;
 • побудова відкритої системи, що забезпечує особистості власну траєкторію
  самоосвіти;

 • реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацію сучасного
  суспільства тощо.

Спираючись на статтю «Інформаційні технології навчання»(В. Ф. Шолохович), автор досвіду визначає, що інформатизація освіти - це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки й використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого - педагогічної мети навчання і виховання.
7

Використовуючи навчальний посібник «Сучасні педагогічні технології»(Г. К.

Селевко), автор вважає основними напрямками зміни змісту навчання в сучасних умовах:

 • активне використання комп'ютерів на уроках математики, застосування яких є
  нормою в усіх галузях навчання;

 • вплив інформатизації на мету навчання, тобто, відповідальна громадянська
  позиція і розвинена свідомість стануть початковою життєвою потребою.

Теоретичною базою для визначення типів дидактичних завдань інформатизації освіти стала стаття «Логічно - технологічні основи використання комп'ютерних технологій в процесі навчання»(Крилов Є.С.):

 • комп'ютер використовується як допоміжний засіб для ефективного розв'язання
  вже існуючої системи дидактичних завдань;

 • комп'ютер - засіб, що допомагає засвоювати складні, абстрактні теоретичні
  питання;

- комп'ютер дозволяє дати учневі інструмент дослідження реальних явищ, об'єктів.
Опрацювавши статтю дійсного члена АПН України О. А. Стахової, автор досвіду

визначила, що комп'ютерні програми можуть впроваджуватись при проведенні контролю знань на уроках математики;

- при попередньому контролі - з метою з'ясування рівня знань, умінь,

навичок учнів з предмету, розділу, теми;

- при поточному контролі — з метою перевірки засвоєння попереднього

матеріалу й виявлення прогалин у знаннях школярів;

- при тематичному контролі;

- при підсумковому контролі.

«

1.1.5. Характеристика досвіду за інноваційним потенціалом.

Досвід «Комп'ютерна підтримка викладання математики» можна вважати модифікаційним, бо він представляє собою пристосування описаних в літературі прийомів, методів, технологій до конкретних умов роботи. Внесок автора виявляється у використанні наукових положень інформаційної технології навчання відповідно до
8

різних вікових груп у класах з поглибленим вивченням математики, а також до учнів з

різним рівнем інтелектуальних здібностей та темпами засвоєння навчального матеріалу,

що відповідає новітнім розробкам науки і педагогічної практики.

Крім удосконалення вже описаних методів і прийомів, вчитель здійснює творчий

підхід у практичній діяльності, використовуючи елементи новизни та оригінальності.

Автор вважає, що використання комп'ютера на уроках, по-перше, забезпечує

підготовку учнів до повноцінної життєдіяльності в сучасних умовах, а, по-друге, значно

підвищує ефективність навчально-виховного процесу, бо, як свідчать її власні

спостереження:

- комп'ютер на уроці значно економить час на всіх його етапах і звільнені

хвилини дають можливість глибше опрацьовувати навчальний матеріал; - учні з великим задоволенням працюють на комп'ютері, що значно

активізує їхню пізнавальну діяльність та покращує мотиви навчання;

- використання сучасних інформаційних технологій істотно розширює

можливості у виборі матеріалів і форм навчальної роботи, робить уроки

яскравими, захоплюючими і емоційно-насиченими.

Подальші плани вчителя:

- залучати учнів до підготовки уроків математики з використанням

комп'ютерних технологій(створення інформаційних файлів);

- пошук додаткової інформації за допомогою мережі Іпіетеі на уроці;

- вдосконалення власних навичок роботи за допомогою спеціальних курсів при

ЗОІППО.

1.2. Інформаційно-педагогічна модель досвіду.

1.2.1. Технологія діяльності та основні принципи роботи вчителя.

З появою нового виду діяльності в учнів значне місце займає використання комп'ютера і на уроках. Це дозволяє не тільки здобувати знання шляхом пізнавальної діяльності, а й сприяє розвитку індивідуальних творчих здібностей.
9

Автор прийшла до висновку: використання нових комп'ютерних технологій на уроках математики полегшує вирішення пізнавальних, розвивальних і виховних завдань; вносить елементи зацікавлення; забезпечує живий інтерес до процесу пізнання; допомагає засвоїти навчальний матеріал.

В роботі автора інформаційні технології сприяють можливості досягти дидактичної мети навчання, застосовуючи комп'ютер як окремий вид навчальної роботи, що підвищує якість та ефективність освіти.

Вчитель використовує базу даних, електронні таблиці, текстові та графічні редактори, Іпіегпеі;, мультимедійні презентації на різних етапах уроку:

 • під час контролю знань учнів;

 • мотивації пізнавальної діяльності;

 • вивчення нового матеріалу;

 • первинної перевірки знань;

 • первинного закріплення знань;

 • контролю та самоперевірки знань;

 • при індивідуальній роботі;

 • самопідготовці;

 • підведенні підсумків роботи.

Вибираючи етап, на якому використати комп'ютер, вчитель дбає про відповідність його застосування меті та типу уроку, добирає ступінь складності завдань, продумує методи і форми організації пізнавальної діяльності учнів, які сприятимуть активізації їх емоційної сфери і розумової діяльності.

Автор досвіду на уроках математики впроваджує різні форми організації пізнавальної діяльності учнів з використанням інформаційних технологій:

1. Комп'ютерна демонстрація мультимедійного уроку або окремої його частини.

Основним позитивним моментом при застосуванні цього прийому є те, що він може органічно увійти у будь-який урок і ефективно допомогти вчителеві й учневі. Діяльність учителя полягає в керуванні подачею матеріалу, акцентуванні уваги учнів на найбільш важливому матеріалі, повторенні і роз'ясненні незрозумілих моментів. Учні в робочих зошитах роблять позначки, виписки, цитати, складають конспект матеріалу, що
10

викладається, - тим самим у школярів формуються нвчально-інформаційні уміння і навички.

В процесі використання даного прийому не потрібно великої кількості комп'ютерів, - досить одного, а недолік, пов'язаний з невеликим розміром екрана монітора, може бути усуненим за допомогою мультимедійного проектора. В додатках наведені мультимедійні презентації до різних етапів уроку:

 1. «Квадратична функція» (алгебра, 9 клас);

 2. «Паралельність прямих і площин в просторі» (геометрія, 10 клас);

 3. «Піраміда» (геометрія, 11 клас).

2. Комп'ютерний практикум. Цей прийом має на увазі діалог учень - комп'ютер,
при цьому учень здобуває навички роботи за запропонованим планом, інструкцією -
контроль за їх виконанням і керування ходом навчання здійснює комп'ютер, який
частково виконує роль учителя. Наскільки це виправдано, визначається якістю
навчальної, тренажерної програми. Тут необхідна наявність комп'ютерного кабінету і
розподілу класу на підгрупи. Даний прийом може знайти широке поширення в
самостійній роботі учня над навчальним матеріалом (у позаурочний час та вдома).

Прикладом може бути урок-практикум «Многогранники»(11 клас, геометрія), який розміщений в додатках.

3. Комп'ютерний довідник-підручник. Цей прийом дає учневі можливість
самостійного (або під керівництвом учителя) пошуку відповідей на поставлені питання,
повторення будь-якої теми шкільного курсу і вироблення навичок розв'язання типових
задач за темою з наступним переглядом отриманих результатів усім класом і вчителем з
можливим застосуванням мультимедійного проектора (після цього здійснюється
самоаналіз і рецензування виступу). Тим самим учні здобувають навички роботи з
навчальною і довідковою літературою, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати і
презентувати отримані знання, оцінювати власну навчальну діяльність і діяльність
однокласників.

Приклад.

Тема. Квадратична функція, її графік (9 клас, алгебра).

План уроку з використанням комп'ютерного довідника-підручника:

1) повторення теоретичного матеріалу:
11

а) означення квадратичної функції;

б) функція у=ах, та її графік;

в) графік функції у=ах2+вх+с (),

г) знайти координати вершини параболи

д) вісь симетрії параболи

є) точки перетину з осями координат

є) послідовність побудови графіка квадратичної функції (у випадку не вірної відповіді учень може звернутися до електронного довідника-підручника).

2)Виконання практичного завдання. Для функції 2х2-6х-8 визначити:

а) напрям віток параболи;

б) координати вершини;

в) координати точок перетину з осями Ох і Оу;

г) побудова параболи за алгоритмом.

(У випадку незрозумілих завдань учень може звернутися до наведених прикладів у довіднику-підручнику).

Учні, демонструючи свої завдання для класу за допомогою мультимедійного проектора, здійснюють самоаналіз, порівнюють, узагальнюють отримані завдання.

4. Комп'ютерне тестування і самоконтроль. У навчальному процесі тестування у тій або іншій формі використовується давно. Програма пропонує відразу відповісти на питання задачі або скористатися підказкою, здійснюючи при цьому контроль за кількістю використаних підказок і вірних та невірних відповідей учня, завдяки чому він вже після закінчення тесту зможе переглянути кількість допущених помилок та час, витрачений на проходження тесту і кількість набраних балів. У випадку незадовільного результату школяр зможе повернутися до тестування після повторення або уточнення окремих питань. Таким чином учні здобувають навички самоконтролю за засвоєнням навчального матеріалу.

В додатку наведені тестові завдання до різних етапів уроку з теми «Нерівності» (алгебра, 9 клас):

1. «Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значень
виразів»;

2. «Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною»;
12

3. «Розв'язування систем лінійних нерівностей з однією змінною». Автор досвіду визначила для себе основні принципи роботи:

- всебічне вивчення і розвиток природних можливостей учнів, знання

психологічних особливостей кожного школяра;

- усесторонній розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей та

нахилів;

- формування умінь експериментально - дослідницької діяльності та

математично - інформаційної культури;

- формування потреби в саморозвитку; потреби в колективній праці,

спрямованої на одержання спільного позитивного результату;

- взаємодія учня з комп'ютером за типами: суб'єкт - об'єкт; суб'єкт -

суб'єкт; об'єкт - об'єкт;

- формування у школярів навичок розв'язання логічних завдань із

загальними способами дій (пошук закономірностей, аналогії, індукції,

розвиток творчої уяви);

- дотримання нормативів збереження здоров'я учнів.

1.2.2. Ведуча педагогічна ідея.

Учень в персоніфікованому освітньому просторі: освіта для всіх і для кожного окремо з урахуванням його здібностей, можливостей та нахилів .

1.3. Рекомендації щодо впровадження досвіду.

Матеріали досвіду «Комп'ютерна підтримка на уроках математики» можуть використовуватися в масовій практиці за умов:

- знання вчителем основних ідей технології, методики викладання, вікових

та психологічних особливостей школярів;

- наявності дидактичного матеріалу;

- певних професійних якостей педагога; його уявлення про можливості

комп'ютера, як засобу навчання;
13

 • знання основних вимог до навчальних програм;

 • вміння використовувати комп'ютер у повсякденній діяльності;

- співпраця вчителів математики та інформатики;

- наявністю професійно - особистісних якостей вчителя: демократичність, відкритість, альтернативність, рефлективність;

- технічної забезпеченості навчально - виховного закладу;

- вміння складати плани проведення уроку з використанням комп'ютерних технологій;

- володіння базовими методиками роботи з електронною інформацією.
Методична діяльність Онищук Алли Дмитрівни.

Онищук А. Д. працює в ЕНВК№ 1 з 2003-2012 н.р. і з перших же днів активно займається методичною роботою як на рівні методичного обєднання, так і на рівні навчального закладу.

Вчителька серйозної уваги надає самоосвітній діяльності, особливо в межах реалізації проблемної теми „Використання комп'ютерних технологій на уроках математики".

З метою підвищення фахової майстерності Онищук А. Д. закінчила курси „Іпіеі® Навчання для майбутнього".

Вчителька щороку бере участь в місячниках відкритих уроків, в ході яких здійснюється не лише звітування щодо власних творчих напрацювань, а й передача передового педагогічного досвіду менш досвідченим колегам:Навчальний рік

Методична діяльність


Професійні конкурси

Учнівські конкурси

Навчальна діяльність,профільне навчання

2007-2008 н.р.

1.Науково-теоретичний семінар «Технологія організації групової навчальної діяльності школярів»- виступ «Колективна форма організації пізнавальної діяльності учнів».

2. Керівник творчої групи «Комп’ютерна підтримка освітнього процесу ».

3.Керівник предметного методичного об’єднання.

4.Член атестаційної комісії.

5.Член НМР.

6.Учасник круглого столу міського семінару ППЦ «Дар».

7.Виступ на ММО про роботу з обдарованими дітьми.
1.Всеукраїнський конкурс предметних олімпіад (1 призове місце)

2.Міський конкурс «Брейн-ринг» (2 призових місця)

3.Всеукраїнський конкурс «Золотий ключик»

- 7 учасників

4.Міжнародний конкурс «Кенгуру» - 72 учасники ,9-добрий результат


1.Поглиблене викладання математики в 10-А класі.


2008-2009 н.р.1.Засідання педагогічної ради «ЕНВК №1 вчора, сьогодні, завтра» - презентація проекта «Вдосконалення НВР»

2. Керівник творчої групи «Комп’ютерна підтримка освітнього процесу

3.Керівник предметного методичного об’єднання.

4.Член атестаційної комісії.

5.Член НМР

6.Консиліум «Формування життєвої компетенції учнів 11 -го класу»-«Життєві орієнтири 11-А класу»

7.Учасник семінару зпідготовки педагогів тренерів- програми МОНУкраїни ПРООН «Сприяння просвітницькій роботі «рівне-рівному» серед молоді Україні щодо здорового способу життя»

8. Участь у конкурсі шкільних предметих МО «Педагогічні знахідки щодо активних методів навчання та виховання».

1.Всеукраїнський конкурс предметних олімпіад (1 призове місце)

2.Міжнародний конкурс «Кенгуру» - 54 учасники

3.Міжнародний чемпіонат розв’язування логічних задач – 3 учнів

4.Всеукраїнський конкурс «Золотий ключик»-12 учнів


1.Тиждень математики в ЕНВК №1

2.Поглиблене викладання математики

3.Позакласний захід «Математичний КВК».

2009-2010 н.р.1. Керівник творчої групи «Комп’ютерна підтримка освітнього процесу »

2.Керівник предметного методичного об’єднання.

3.Член атестаційної комісії.

4.Член НМР

5.Підбір та узагальнення матеріалів зтеми «Ідеї українознавства на уроках математики» та надання їх для участі в шкільному конкурсі МО.

1.Всеукраїнський конкурс предметних олімпіад (1 призове місце);

2.Міжнародний конкурс «Кенгуру» - 69 учасників ;

3.Міжнародний чемпіонат розв’язування логічних задач – 7 учнів;

4.Всеукраїнський конкурс «Золотий ключик»-5 учнів
1.«Психолого-педагогічний супровід адаптації учнів 5-х класів" - відкритий урок в 5-А класі з теми «Куб. Прямокутний паралелепіпед».

2010-2011н.р.1.Керівник предметного методичного об’єднання.

2.Член атестаційної комісії.

3.Член НМР

4. Участь в конкурсі шкільних кабінетів – ІІІ місце

5.Участь у місячнику відкритих уроків «Управлінський аспект діяльності вчителя на уроці»-відкритий урок у 8-А класі з теми «Перетворення виразів,що містять квадратні корені».
1.Всеукраїнський конкурс предметних олімпіад

(2 призових місця),

2.Міжнародний конкурс «Кенгуру» - 67 учасників;

3.Міжнародний чемпіонат розв’язування логічних задач – 6 учнів


1.«Психолого-педагогічний супровід адаптації учнів 5-х класів" - відкритий урок в 5-А класі з теми

«Площа прямокутника,квадрата».


Крім тематичних виступів, вчителька постійно бере участь в обговоренні проблемних питань, обміні досвідом; вона - активний учасник психолого - педагогічних консиліумів, засідань НМР, інструктишю-методичних нарад тощо. В 2005-2011 н.р. Онищук А. Д. - член атестаційної комісії.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт директора комунального закладу «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13»
«Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13» Харківської обласної ради михайленко г. В

Робочий навчальний план комунального закладу «Куп’янський спеціальний...
Комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради з українською мовою навчання...

Нетішинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ...
Нетішинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей»

План роботи комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний...
Комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників Комунального закладу...
Комунального закладу «Куп'янський спеціальний навчально-виховний комплекс»Харківської обласної ради

План роботи комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний...
Комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

Список педагогічних працівників Комунального закладу «Куп'янський...
Комунального закладу «Куп'янський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Наталинський навчально-виховний комплекс програма факультативного...
За загальною редакцією А. Г. Мустафіної, директора Наталинського навчально-виховного комплексу

«функціонування інформаційно-освітнього простору – активна форма...
Ркзо «Богданівський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка