Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

8. Обладнання основних приміщень - 1. Галузь застосування

1. Галузь застосування

Сторінка7/16
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

8. Обладнання основних приміщень


8.1. Обладнання шкільних приміщень повинно відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, сприяти забезпеченню педагогічного процесу та проведенню позакласної навчально-виховної роботи.

8.2. Навчальні класи і кабінети обладнуються меблями згідно з діючими нормативними документами.

Меблі слід добирати відповідно до зросту дітей. Заборонено використання замість стільців, лав і табуретів.

Для учнів не допустима поза, при якій відстань від поверхні парти до очей менша 30 см. Фізіологічною є поза, при якій кут нахилу грудної частини тіла до поперекової дорівнює 145 град.

Для забезпечення учнів меблями, у відповідності з довжиною тіла, необхідно мати б їх розмірів. Різниця між ростовими групами становить — 15 см. У кожному класі (кабінеті) слід передбачати 2-3 розміри меблів з перевагою одного із них. Суттєву перевагу в сучасних умовах мають трансформуючі меблі. Правильне розміщення дітей за шкільними партами (столами) може бути за умови, коли в одному приміщенні навчаються діти з різницею у віці не більше як два роки. Допустима кількість меблів по класах і кабінетах середньої школи представлена в Табл. 2.

Таблиця 2.

------------------------------------------------------------------

|Ростова|Група меблів і колір| Клас |

| група | Маркування | |

| | |-----------------------------------|

| | | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|

|-------+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

|До 115 |1 оранжевий | +| | | | | | | | | | | |

|-------+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

|До 130 |2 фіолетовий | +| +| +| | | | | | | | | |

|-------+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

|130-145|3 жовтий | | +| +| +| +| +| | | | | | |

|-------+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

|146-160|4 червоний | | | | +| +| +| +| +| +| +| +| +|

|-------+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

|161-175|5 зелений | | | | | | | +| +| +| +| +| +|

|-------+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|

|175 |6 блакитний | | | | | | | | | +| +| +| +|

------------------------------------------------------------------

Розміщувати меблі у класній кімнаті прямокутної конфігурації слід так, щоб відстань була:

- між зовнішньою стіною і першим рядом парт 0,6-0,7 м (в будівлях із цегли допускаються 0,5 м);

- між рядами двомісних парт (столів) — не менше 0,6 м;

- між III рядом парт (столів) і внутрішньою стіною або шафами, які стоять біля стіни, не менше 0,7 м;

- між передньою партою (столом) і демонстраційним столом не менше 0,8 м;

- від передньої стіни з класною дошкою до передніх столів не менше 2,4-2,6 м;

- від задніх столів до задньої стіни не менше 0,65 м (якщо задня стіна зовнішня — не менше 1,0 м);

- від задніх столів до шаф, які стоять вздовж заднього краю стіни — не менше 0,8 м;

- від демонстраційного столу до класної дошки — не менше 1,0 м;

- між столом викладача і переднім столом учнів — не менше 0,5 м;

- найбільша відстань останнього місця від класної дошки — 9 м;

- висота нижнього краю дошки над підлогою для учнів першого класу 0,7-0,8 м, 2-4 класів — 0,75-0,8 м, 5-12-0,8-0,9 м.

У класних кімнатах поперечної і квадратної конфігурації, в якій меблі розміщуються у 4 ряди, повинна бути збільшена відстань від дошки до першого ряду парт (не менше 3 м), щоб забезпечити кут розглядання до 35 град. Відстань від першого ряду парт до зовнішньої стіни повинна бути 0,8-1,0 м, між рядами парт, столів — 0,6, від задніх парт до шаф, розміщених біля внутрішньої стіни — 0,9-1,0 м.

Учні з пониженою гостротою зору повинні сидіти за першими партами в першому ряду (від світлонесучої стіни). Школярі з пониженим слухом розміщуються за першими і другими партами крайніх рядів. Учні, які часто хворіють простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, розміщуються у третьому ряду парт (біля внутрішньої стіни).

Для профілактики порушень постави не менше 2-х разів на рік школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності групи меблів їх зросту та з урахуванням гостроти зору і слуху.

Шкільні меблі розставляються в навчальному приміщенні так, щоб ближче до дошки були менші розміри, далі — більші.

Шкільні меблі повинні бути промаркованими. Маркування наноситься у вигляді лінії завширшки 2 см або кола діаметром 2,5 см на обох боках парти, стола, стільця. Меблі 1 групи позначаються оранжевим, 2 — фіолетовим, 3 — жовтим, 4 — червоним, 5 — зеленим і 6 — блакитним кольорами. Окрім кольорового маркування для контролю групи меблів повинно бути цифрове маркування у вигляді дробу:

2 (група стола, стільця)

----------

115-130

(довжина тіла дітей),

яка наноситься на внутрішню поверхню кришки стола.

Для визначення учням необхідного розміру меблів у класній кімнаті повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінійка. На висоті до 115 см наноситься оранжева лінія, 115-130 см — фіолетова, 130-145 см — жовта, 145-160 см — червона, 160-175 см — зелена, більше 175 см — блакитна.

У класному журналі в листку здоров’я необхідно вказати необхідний розмір меблів для кожного учня. Зразок листка здоров’я надано в Додатку 4.

Колір фарби для фарбування кришки парт — зелена гама і натурального дерева пастельних тонів, фарба повинна бути матовою. Класні кімнати для молодших школярів необхідно обладнувати партами. Навчальні кабінети для учнів середніх і старших класів повинні забезпечуватись одно-двомісними столами і стільцями, кабінети хімії, фізики, біології — спеціальними лабораторними столами груп 4, 5, 6.

Парти (столи) повинні бути тільки стандартні, погоджені з МОЗ України. Розміри столів і стільців в кожному комплекті меблів повинні співпадати за маркуванням.

Лабораторні столи слід покрити лінолеумом або іншими матеріалами, які миються та дозволені МОЗ України. В біологічній лабораторії столи кріпляться до полу. Для обладнання кабінету креслення використовують спеціальні столи, кут нахилу кришки яких дорівнює 30 град. при виконанні креслення і 60 град. — при малюванні.

8.3. Робочі місця у виробничих майстернях школи повинні забезпечувати правильну робочу позу учнів та відповідати вимогам техніки безпеки.

Виробничі майстерні повинні бути розраховані на 13-15 робочих місць, обладнаних верстатами і станками. У столярних майстернях повинні бути передбачені верстати висотою 75,5; 78,0 і 80,5 см; а для обробки металу — верстати висотою 95 і 87 см від підлоги до губок тисків. Верстати в майстерні з обробки металу обладнуються захисними екранами.

Кожне робоче місце слід забезпечити сидінням на кронштейні або табуретами висотою 40-42 см, з розміром сидіння 35 х 35 см і 40 х 40 см. Для підбору відповідних меблів у майстернях повинні бути підставки (решітки) розміром 55 х 75 см, висотою 5, 10, 15 см по 5 підставок кожного розміру. Раціонально мати універсальну підставку, де регулюється висота.

У столярній майстерні верстати розміщуються або під кутом 45 град. або в три ряди перпендикулярно світлонесучій стіні. Відстань між верстатами в передньо-задньому напрямі повинна бути не менше 0,8 м, між рядами — 1,2 м.

У майстерні по обробці металу раціонально розміщувати верстати так, щоб світло падало на робоче місце спереду або справа. Відстань між рядами — 1,0 м; від внутрішньої стіни до верстатів не менше як 0,8 м. Краще всього розміщувати однойменні верстати в шахматному порядку. Відстань між тисками не менше 1,0 м.

8.4. У майстернях для учнів 10-12 років слід використовувати інструменти розміром N 1, для 13-15-річних учнів — N 2, після 15 років — інструментами для дорослих.

Максимальна маса вантажу для підняття школярами: 11-12 років до 4 кг, 13-14 років — до 5 кг, 15 років: хлопчики — 12 кг, дівчатка — 6,0 кг, 16 років відповідно 14 і 7 кг, 17 років — 16,0 і 8,0 кг.

8.5. Кімнати для відпочинку (сну) для першокласників та ізолятор повинні бути обладнані ліжками з жорстким ложем.

Забороняється обладнання спальних кімнат двохярусними ліжками.

8.6 Перелік обладнання медичного кабінету наведено у Додатку 5.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Схожі:

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»
Предметна галузь діяльності: виконання робіт, пов’язаних із матеріально-технічним

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової...
Застосування інформаційних І комп’ютерних технологій – необхідна умова розвитку сучасної освіти

виробництво будівельних виробів І конструкцій) Предметна галузь діяльності
Предметна галузь діяльності: організація технологічного процесу діяльності виробництва тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів...

Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Застосування
Мета: розглянути будову оцтової кислоти як представника карбонових кислот, її фізичні властивості, застосування, вдосконалювати вміння...

ІІ. Основний зміст Музичне мистецтво освітня галузь, що формує людину нового тисячоліття
Музичне мистецтво – освітня галузь, що формує людину нового тисячоліття

Розклад занять на 2016-2017 Н. Р. ІІ семестр, модуль І галузь знань...

Працевлаштування учнів 11- мт
Факультет: Природознавства, здоров`я людини І туризму Галузь: Педагогічна освіта Напрям: корекційна освіта

Тема : Як комбінувати графічні об’єкти
Застосування операцій виділення, переміщення, копіювання та вставлення фрагментів

Куйовда Оксана Петрівна, Сокальська зш І-ІІІ ст. №5
У посібнику зібрано методичні рекомендації щодо застосування програмних засобів навчання математики

Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера
Основні надії, при цьому, пов’язані з нанотехнологією – це технологія, що оперує структурами із розмірами порядку нанометра. В даний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка