Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

1. Галузь застосування

1. Галузь застосування

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навча...

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01


Зміст документу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного державного

санітарного лікаря України

14.08.2001 N 63

ПОГОДЖЕНО:

Лист Міністерства освіти і науки

України

05.06.2001 N 1/12-1459
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

1. Галузь застосування


ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I-II, I-III ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії, ліцеї, колегіуми, що проектуються, будуються, реконструюються та ті, що існують, незалежно від тилу, форми власності і підпорядкування.

СанПІН 5.5.2.008-01

1. Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН) влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу розроблені:

Цибенко Тамара Олексіївна управління МОЗ України Полька Надія Степанівна, (м. Київ, вул. Грушевського, 7) Єременко Галина Миколаївна, Інститут гігієни та медичної Вдовенко Алла Костянтинівна, екології АМН України Гозак Світлана Вікторівна (м. Київ, вул. Попудренка, 50)

Глущенко Алла Григорівна, ім. О.О.Богомольця Баранова Майя Миколаївна (м. Київ, б-р. Шевченка, 17)

Карповець Петро Макарович (м. Київ, вул. Чигоріна, 18)

Козярін Іван Петрович Київська медична академія Сисоєнко Надія Василівна післядипломної освіти

ім. Л.П.Шупика
Рубашкевич Алла Лукінічна Український центр

держсанепіднагляду МОЗ України

(м. Київ, вул. Ярославська, 41)

У розробці також брали участь

Обласні СЕС Львівської (Савченко Галина Іванівна), Тернопільської (Маціпура Надія Степанівна), Луганської (Маркова Надія Олександрівна), Чернігівської (Тарасенко Алла Миколаївна), Донецької (Шелех Галина Петрівна), Херсонської (Бульба Лариса Павлівна) областей, Міністерство освіти і науки України (Заїка Антоніна Михайлівна).

Державні санітарні правила і норми підготовлені відповідно до Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про загальну середню освіту” з урахуванням сучасних наукових розробок і досліджень з регламентації гігієнічних умов і режимів навчання при чинних формах організації навчально-виховного процесу для всіх загальноосвітніх навчальних закладів для дітей і підлітків від 6 до 18 років.

2. Введено в дію вперше.

Вважати такими, що втратили чинність: ДСанПіН 5.5.2.008-98 “Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу”, СанПиН 42-125-42-16-86 “Санитарно-гигиенические правила и нормы по организации обучения детей шестилетнего возраста”.

3. При розробці ДСанПіНу використані матеріали ДСанПіН 5.5.2.008-98 “Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу”, “Санитарные правила по устройству и содержанию общеобразовательных школ” N 1186-а-74, ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”.

Ці санітарні правила і норми призначені для керівників, учителів, вихователів і медичного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів управління освітою і санітарно-епідеміологічної служби.

Посадові особи і громадяни України, які допустили порушення Державних санітарних правил та норм, можуть бути притягнені до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності у відповідності з чинним законодавством.

ДСанПіН 5.5.2.008-01 — обов’язковий для виконання документ, що регламентує безпечні для здоров’я дітей і підлітків умови навчання та виховання, які сприяють підвищенню їх працездатності протягом навчального дня, тижня, року, поліпшують психофізіологічний розвиток та зміцнюють здоров’я дитини (підстава ст. 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Нормативні посилання

1. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 р. N 4004-XII.

2. Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.99 р. N 651-XIX.

3. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. N 964.

4. СНиП 11-4-79 “Естественное и искусственное освещение”.

5. СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”.

6. СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий”.

7. СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”.

8. СанПіН N 42-121-4719-88 “Влаштування, обладнання і утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх учбових закладів і ПТУ”.

9. ДСанПіН 5.5.6.009-98 “Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах”.

10. СП N 1567-76 “Санітарні правила влаштування і утримання місць занять по фізичній культурі і спорту” від 30.12.76 р.

11. ВСН 59-88 “Электрооборудование жилых и общественных зданий”.

12. СН 3077-84 “Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки”.

13. Методичні рекомендації МР від 26.04.99 р. N 5.5.6.26-99 “Про використання шкільних меблів”.

14. Методичні вказівки з санітарно-мікробіологічного контролю предметів вжитку та обладнання закладів для дітей та підлітків МВК від 24.04.99 р. N 5.10.2.024-99.

15. Санітарно-гігієнічні вимоги від 22.02.85 р. N 3216-85 “Санітарно-гігієнічні вимоги до організації трудового навчання учнів 1-7 класів”.

16. Інструктивно-методичні вказівки від 07.07.80 р. N 11/57-6 “Проведення лікарської професійної орієнтації школярів”.

17. Методичні рекомендації від 19.09.74 р. N 1179-А “Використання технічних засобів навчання в учбовому процесі”.

18. Методичні рекомендації від 27.04.82 р. N 08-14/4 “Комплексна оцінка стану здоров’я дітей і підлітків при масових лікарських оглядах”.

19. Методичні рекомендації від 04.06.83 р. N 2819-83 “Організація роботи спеціаліста по гігієні дітей і підлітків сільських і міських СЕС (1 рівня)”.

20. Методичні рекомендації від 27.12.84 р. N 11-14/30-7 “Лікарський контроль за навантаженням учнів на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах”.

21. Методичні рекомендації від 24.12.86 р. N 08-1412 “Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей шкільного віку”.

22. Методичні рекомендації від 30.04.85 р. N 11-14/13-6 “Визначення функціональної готовності дітей до вступу в школу і організація навчання і режиму продовженого дня в перших класах загальноосвітньої школи”.

23. ДСТУ Б В.2.2-6-97 “Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості”.

24. ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством”.

25. ГОСТ 12.1.036-81 “Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях”.

26. ГОСТ 11015-93 “Столы ученические”.

27. ГОСТ 11016-93 “Стулья ученические”.

28. ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”.

29. ДБН 360-92 “Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень”.

30. ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди”.

31. ДСанПіН “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання” від 15.04.1997 р. N 136/1940.

32. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів від 19.06.1996 р. N 173.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»
Предметна галузь діяльності: виконання робіт, пов’язаних із матеріально-технічним

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової...
Застосування інформаційних І комп’ютерних технологій – необхідна умова розвитку сучасної освіти

виробництво будівельних виробів І конструкцій) Предметна галузь діяльності
Предметна галузь діяльності: організація технологічного процесу діяльності виробництва тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів...

Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Застосування
Мета: розглянути будову оцтової кислоти як представника карбонових кислот, її фізичні властивості, застосування, вдосконалювати вміння...

ІІ. Основний зміст Музичне мистецтво освітня галузь, що формує людину нового тисячоліття
Музичне мистецтво – освітня галузь, що формує людину нового тисячоліття

Розклад занять на 2016-2017 Н. Р. ІІ семестр, модуль І галузь знань...

Працевлаштування учнів 11- мт
Факультет: Природознавства, здоров`я людини І туризму Галузь: Педагогічна освіта Напрям: корекційна освіта

Тема : Як комбінувати графічні об’єкти
Застосування операцій виділення, переміщення, копіювання та вставлення фрагментів

Куйовда Оксана Петрівна, Сокальська зш І-ІІІ ст. №5
У посібнику зібрано методичні рекомендації щодо застосування програмних засобів навчання математики

Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера
Основні надії, при цьому, пов’язані з нанотехнологією – це технологія, що оперує структурами із розмірами порядку нанометра. В даний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка