Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Про підсумки роботи із здібними та

Про підсумки роботи із здібними таВІДДІЛ ОСВІТИ

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ГЛАНИШІВСЬКЕ нво «ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ—ДНЗ»

08413, с. Гланишів, Жовтнева, 22, тел.: 045-67-2-93-39, E-mail: Z-glanish@ yandex.ua
НАКАЗ
10.09.2014 року №___

Про підсумки роботи із здібними та


обдарованими учнями

у 2013-2014 навчальному році та

організацію роботи з обдарованою

учнівською молоддю

у 2014-2015 навчальному році
На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 року №927/2010 “Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді”, “Заходів щодо виконання положень Київської обласної програми "Обдарована дитина" в Переяслав-Хмельницькому районі на 2003-2012 роки”, затверджених рішенням сьомої сесії Переяслав-Хмельницької районної ради XXIV скликання від 18.07.2003 року № 66-07-XXIV, Програми розвитку системи освіти Переяслав-Хмельницького району на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької районної ради від 26.05.2011 року №90-6-VІ (проекту "Обдарована дитина"), з метою збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, підтримки талановитої молоді, створення умов для розвитку її інтересів, схильностей, природних обдарувань, підтримки творчої праці вчителів в 2013-2014 навчальному році в школі проводилася цілеспрямована системна робота.

Удосконаленню системи пошуку обдарованих дітей сприяла і робота по введенню поглибленого вивчення української мови та літератури 8-9 клас та 10-11 класів з філологічним профілем навчання, забезпеченню 100% використання варіативної складової навчальних планів (курси за вибором, факультативи, індивідуальні консультації), виділено 5 годин для проведення гурткової роботи.

Науково-методичне забезпечення розвитку обдарованості включає цілу низку напрямків діяльності педагогічних працівників різного рівня.

Одним з таких напрямків є забезпечення науково-педагогічного та психологічного супроводу роботи вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

Задля якісної координаційної роботи в школі створено:

 • методичний банк даних перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів школи ;

 • банк даних електронних навчально-методичних комплектів системи підготовки учнів до інтелектуальних змагань, розроблених творчими групами освітян Київщини;

 • банк даних авторських та адаптованих програм з даної проблеми, розроблених освітянами Переяславщини, особливої уваги з яких заслуговують програми, розроблені вчителем-методистом географії Гланишівського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Опексенко Т.І.

З метою забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання обдарованих дітей необхідно активізувати роботу по розробці й апробації, адаптації й модифікації навчальних програм щодо виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей та здібної учнівської молоді, методичних та навчальних матеріалів роботи з ними.

Базовим блоком у роботі із здібними та обдарованими дітьми є створення найсприятливіших умов для їх розвитку і самореалізації.

Тому, цей блок має більш розвинуту структуру, яка складається з кількох підсистем:

 • предметні олімпіади,

 • конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України,

 • інтелектуальні ігри,

 • інтелектуальні та творчі конкурси,

 • Міжнародні та Всеукраїнські інтерактивні конкурси.

Удосконалити навчально-виховний процес з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні і міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають різні активні сучасні форми роботи : предметні тижні і декади, свято знавців та ерудитів, аукціони, турніри.

Будь-яка робота повинна мати свій результат. Результативністю роботи педагогічного колективу, кожного вчителя є рівень навчальних досягнень учнів в урочній та позаурочній роботі, якісним показником роботи закладів освіти з обдарованими дітьми є результативність виступу учнів на предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів. Високий рівень навчально – виховного процесу підтвердився результатами шкільних, районних, обласних олімпіад, спортивних та мистецьких конкурсів. Учні школи отримали дипломи ІІІ ступеня: зі світової літератури та географії та біології (Авраменко Алла –8 клас); економіки та фізики (Джахая Яна – 9 клас); з біології та образотворчого мистецтва (Журавська Ліна – 9 клас ); з економіки, образотворчого мистецтва та німецької мови (Хобта Анастасія – 10 клас); з географії (Слабинська Юлія – 9 клас); з образотворчого мистецтва (Данилевич Анна- 10 клас); з економіки (Авраменко Вадим -11 клас); з німецької мови (Савчук Микода – 11 клас). Орел Андрій – учень 7 класу - нагороджений дипломом І ступеня за зайняте І місце зі світової літератури; дипломом ІІ ступеня за зайняте ІІ місце з хімії та дипломом ІІІ ступеня за ІІІ місце з фізики.

Учні школи взяли активну участь:

 • у Міжнародному конкурсі імені П.Яцика і оримали перемогу: ІІІ місце в районі – Орел Андрій –7 клас;

 • у Всеукраїнському конкурсі «Кенгуру» і оримали сертифікати високого та достатнього рівня – 6 учнів;

 • у конкурсі «Послання Кобзарю» (Слабинська Юлія – 9 клас – ІІ місце)

 • у конкурсі малюнків «Афганістан очима дітей» (Хобта Анастасія та Борисов Ігор – І місця)

 • у Всеукраїнському конкурсі «Орлятко» з німецької мови – 6 учнів

 • у Всеукраїнському конкурсі «Соняшник» - 8 учнів

 • у Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус» - 14 учнів; диплом ІІ ступеня отримав Сахно Борис – 7 клас

 • у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвич» - Слабинський Сергій Анатолійович - 3 клас.

 • у Всеукраїнському конкурсі з інформатики «Бобер» - 4 учні.


Моніторингові дослідження дають можливість в подальшому проектувати роботу з пошуку, розвитку, навчання і виховання обдарованої учнівської молоді.

Виходячи з вище зазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план роботи з обдарованими учнями на 2014-2015 навчальний рік (додаток №1).

2. Забезпечити виконання Плану класоводами, класними керівниками, вчителями предметниками.

3. Призначити керівником наукового товариства учнів вчителя фізики та математики, вчителя - методиста Опанасенко М.І.
4. З метою організації цілеспрямованої роботи та для здійснення керівництва діяльністю обдарованих учнів, призначити керівниками секцій педагогів школи:
Опанасенко М.І. – вчителя – методиста фізики та математики, керівником фізико-математичної секції.
Розовик Л.І.. – вчителя хімії та біології І категорії, керівником хіміко-біологічної секції.
Лисенка В.М. – учителя історії, старшого вчителя, керівником секції історії та природознавства.
Самсоненко В.Г. – учителя української мови та літератури, старшого учителя, керівником лінгвістичної секції.
5. Сприяти поліпшенню навчально-методичної та матеріально-технічної бази роботи із здібними та обдарованими учнями.

6. Заступнику директора школи з НВР Савчук В.М.

6.1 Сприяти створенню учителями, в тому числі вчителями, які мають педагогічні звання “Старший учитель”, “Вчитель-методист” авторських методичних посібників, авторських програм факультативів та спецкурсів для роботи з обдарованими дітьми та подати на затвердження науково-методичною радою районного методичного кабінету.

6.2 Забезпечити презентацію матеріалів перспективного педагогічного досвіду з проблеми організації роботи з обдарованими дітьми на засіданнях шкільних методичних комісій.

6.3 Включитися в проведення 06.03.2015 р. відкритого конкурсу-захисту проектів щодо організації роботи з обдарованими дітьми.

6.4 Періодично поповнювати і поновлювати шкільний інформаційно-ресурсний банк даних „Обдарована дитина”.

6.5 Систематично поповнювати картотеку науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН школи.

6.6 Підсумки проведеної роботи з питання „Робота з обдарованими дітьми” підвести на шкільному святі “Наша гордість і надія!”

6.7.Забезпечити використання варіативної частини на поглиблення знань учнів з окремих предметів з урахуванням інтересів, запитів учнів та задоволення їх потреб.

6.8.Залучати до занять у факультативах, участі в олімпіадах, конкурсах, фестивалях, виставках, змаганнях обдарованих дітей, підтримувати й надавати їм допомогу.

6.9.Контролювати проведення всіх видів позаурочних занять, ведення вчителями необхідної документації та відвідування занять учнями.

7. Педагогу-організатору Красулі С.В. залу­чати талановиту молодь школи до участі в різно­манітних конкурсах, змаганнях, турнірах, кон­тролювати роботу позакласних гуртків .

8. Керівнику роботи з обдарованими дітьми вчителю-методисту Опанасенко М.І.:

8.1.Розробити шкільні заходи щодо роботи з обдарованими дітьми на 2014-2015 навчальний рік..

8.2. При плануванні роботи з обдарованими дітьми сприяти:

 • плануванню індивідуальної роботи з обдарованими та здібними учнями;

 • внесенню в поурочне планування вчителів розвивальних завдань, спрямованих на розвиток обдарованих та здібних учнів;

 • широкому використанню в навчанні обдарованих дітей випереджувальних завдань, розвитку навичок самоосвіти.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР В.М.Савчук.          


Директор _________ В.М. Лисенко
З наказом ознайомлені: __________ М.І.Опанасенко

__________ С.П.Красуля

Виконавець В.М. Савчук

Додаток №1

до наказу № ___ від 10.09.2014 року
План роботи

зі здібними та обдарованими учнями

на 2014 – 2015 навчальний рік
Мета роботи:

•       пошук талановитих дітей та їх розвиток;

•       створення оптимальних умов для розвитку особистості та її нахилів;

•       розробка системи роботи з обдарованими учнями;

•       удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості  учня.

 

ВЕРЕСЕНЬ

•    Мікродослідження в класах (тестування) «Обдарована дитина». Уточнення списків Банку здібних та обдарованих учнів.

•   Аналіз аналізу стартового моніторингу якості знань з базових предметів.

•    Робота з батьками здібних та обдарованих учнів (індивідуальні бесіди,  рекомендації, анкетування).
ЖОВТЕНЬ

•   Шкільні предметні олімпіади та їх аналіз.

•  Індивідуально-групові заняття з переможцями І (шкільного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад.

•    Предметні тижні (згідно з  планом  роботи  школи).

 

ЛИСТОПАД

•    Підготовча робота з учасниками міських олімпіад.

•    Участь у міських етапах олімпіад, конкурсі ім. П. Яцика, «Колосок», конкурсу «Майстер орфографії».

•   Предметні тижні (згідно з  планом школи).

 

ГРУДЕНЬ

•    Участь у міських етапах олімпіад.

•    Аналіз підсумків ІІ (міського) туру предметних олімпіад, мовних конкурсів.

•    Рейтингова робота з основних базових предметів.

•   Предметні тижні (згідно з робочим планом школи).

•    Аналіз результатів проміжного моніторингу якості знань з базових дисциплін.

•   Визначення рейтингу класних колективів за навчальний семестр.

СІЧЕНЬ

•   Обласні етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад.

•    Предметні тижні (згідно з робочим планом школи).

•  Нарада при директорі  про підсумки навчання в І семестрі та участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

•   Психолого-педагогічний семінар «Робота школи і сім'ї  у визначенні пріоритетів виховання особистості». Індивідуальні консультації для батьків.
ЛЮТИЙ

•    Предметні тижні (згідно з робочим планом школи).

•   Нарада при директорі про перспективу роботи із здібними учнями.

•    Робота з батьками здібних та обдарованих дітей. Батьківські збори.
БЕРЕЗЕНЬ

•  Тиждень української літератури.

•    Перспективи планування роботи із здібними та обдарованими учнями.

•   Відкрите   заняття гуртка «Народні промисли».
КВІТЕНЬ

•   Предметні тижні (згідно з робочим планом школи).

•   Свято вшанування кращих учнів школи, переможців змагань.

•    Підготовка звіту про роботу із здібними та обдарованими учнями у 2012-2013 н.р.

•    Аналіз результатів підсумкового моніторингу якості знань з навчальних предметів.

ТРАВЕНЬ

•   Узгодження плану роботи з учителями - предметниками.

•  Підбиття підсумків роботи (діаграми, схеми).

•    Свято «Останнього дзвоника». Визначення переможців за номінаціями:

•       «Розумник школи»;

•     «Кращий спортсмен»;

•    «Кращий учасник художньої самодіяльності»;

•     «Золоті ручки»;

•    «Кращий еколог школи».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Головному управлінні юстиції у Харківській області 14. 06. 2012 за №42/1405, наказу по Старовірівській зош І-ІІІ ступенів імені двічі...

Заходи щодо розвитку інтелектуальної обдарованості учнів у 2015-2016н р
Вивчати досвід освітян міста щодо організації роботи зі здібними І обдарованим учнями

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Зважаючи на це, вчасно були підготовлені та затверджені Вченою радою плани роботи колективних органів управління університетом на...

Наказ
Державного стандарту повної загальної середньої освіти у 1(5), 2(6) класах, впровадження профільного навчання в старшій школі, організації...

План проведення серпневої наради керівників рмо 19. 08. 2013р. Рнмк
Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році та основні напрямки роботи в 2013-2014 н р

Про підсумки методичної роботи
України 09. 09. 2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених...

Про підсумки методичної роботи
Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно...

Наказ
Про підсумки методичної роботи в Старовірівській зош І ііі ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка за 2015/2016...

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Не дивлячись на політичну та демографічну ситуацію в освіті, удалося не збавити темпи подальшого розвитку І становлення вузу

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Саме на вирішення цих питань спрямовувались зусилля колективних органів управління університетом. Своєчасно були підготовлені, затверджені...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка