Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області» вул

«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області» вулКомунальний заклад

«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 11

з поглибленим вивченням окремих предметів

Харківської міської ради

Харківської області»

вул. Межлаука, 7, м. Харків, 61082

тел. 392-13-47, 392-22-76

e-mail:scholl_11@ukr.net

Код: 24479444Коммунальное учреждение

«Харьковская специализированая школа І-ІІІ ступеней № 11

с углубленным изучением

отдельных предметов

Харьковского городского совета

Харьковской области»

ул. Межлаука, 7, г. Харьков, 61082

тел. 392-13-47, 392-22-76

e-mail:scholl_11@ukr.net

Код: 24479444
Н А К А З

01.09. 2014 № 181

Про організацію

науково-методичної роботи у школі

у 2014/2015 навчальному році
Із метою подальшого удосконалення особистiсно орiєнтованого спрямування дидактичних, методичних, технологiчних та морально-психологiчних аспектiв навчально-виховного процесу, пiдвищення загальнокультурного рiвня, психолого-педагогiчної пiдготовки, професiйної майстерностi педагогiчних працiвникiв та науково-методичного забезпечення розвитку освiти в районi, підвищення її якості згiдно з планом роботи управління освіти, на виконання завдань розвитку національної освіти, реалізації Законів України „Про освіту” та „Про загальну середню освіту”, Державної програми „Вчитель”, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, підвищення якості навчально-виховного процесу, створення необхідних умов для науково-методичного забезпечення школи та враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації, КВНЗ „Харківська академія неперерної освіти”, відповідно до наказу управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради від 28.08.2014 № 187 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів району на 2014/2015 навчальний рік»,
НАКАЗУЮ:


 1. Педагогічним працівникам продовжити працювати над науково-методичною темою району «Підвищення ефективності та якості освіти шляхом формування професійної компететності педагогічних працівників».

 2. Визначити пріоритетними напрямками на 2014/2015 н.р.

2.1. якість методичного супроводу запровадження нових Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти і нових навчальних програм(3-й,6-й клас);

2.2. формування професійної мобільності педагогічних працівників в умовах реформування освіти. забезпечення методичної грамотності складання тематично-календарного планування;

3. Проводити дослідно-експериментальну діяльність у школі з:

- забезпечення психолого-педагогічного супроводу процесу вибору учнями

профілів навчання;

- впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

Протягом 2014/2015 навчального року

4. Призначити керівниками шкільних методичних обєднань:

Щербина Н.В.керівник шкільного методичного об’єднання вчителів інформатики та фізико-математичних дисциплін;

Трегуб І.В. - керівник шкільного методичного об’єднання вчителів природничих дисциплін( географія, біологія, хімія, природознавство, основи здоровя );

Мазалова А.І. - керівник шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін( світова література, російська мова, історія та суспільствознавчі дисципліни, етика);

Павленко І.В. - керівник шкільного методичного об’єднання вчителів іноземної мови( англійська та німецька мова);

Пойманова О.Г. - керівник шкільного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури.

Мілютінова О.Г. – керівник шкільного методичного об’єднання вчителів фізичної культури та викладачів військово-патріотичних курсів;

Опришко Т.Ю.- керівник шкільного методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу( образотворче, музичне мистецтво, художня культура, трудове навчання);

Трембач Л.П. - керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів.

5. Затвердити склад методичної ради школи (додаток 1).

6. Затвердити наступну структуру методичної роботи в школі:

6.1. Методична рада (керівник Гелла Т.С.);

6.2. Творча група «Виявлення та розвиток соціальної обдарованості » (керівники Мазалова А.І., Опришко Т.Ю. );

6.3. Шкільний клуб дослідників «Discavery»(керівник Байрамова Н.В.);

6.4. Творча група з впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (керівник Трембач Л.П.);

6.5.Творча група з проблеми психолого-педагогічного супроводження вибору учнями профільного навчання( керівник Спиця –Орищенко Н.А.)

7. Методичній раді школи:

7.1. Спрямувати методичну роботу у 2014/2015 н.р. на реалізацію місії, над якою працює школа «Виховувати вміння гідно зустрічати будь-які життєві ситуації».

Протягом 2014/2015 навчального року

7.2. Інформувати педагогів з питань інноваційних методик навчання, підвищення загальної культури, впровадження в практику роботи ефективного педагогічного досвіду;

7.3. Сприяти організації самоосвіти та неперервної освіти педагогів;

7.4. Надавати методичну допомогу та консультації з питань атестації педагогічних кадрів.

7.5. Забезпечувати психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в школі.

7.6. Вдосконалювати систему роботи з обдарованою учнівською молоддю.

7.7. Організувати взаємодію з вищими навчальними та науковими закладами з метою співпраці з районними, міськими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами.

7.8. Забезпечити координацію діяльності школи та позашкільних закладів.

7.9. Здійснювати організаційно-методичний супровід діяльності шкільної бібліотеки.

7.10. Забезпечувати науково-методичний супровід запровадження системи моніторингу загальної середньої освіти.

7.11. Продовжити методичний супровід роботи осередку учнівського самоврядування – Асоціації учнів.

7.12. Забезпечити організацію науково-дослідної роботи спільно з КВНЗ «ХАНО».

7.13. Сприяти участі учнів в інтелектуальних інтерактивних конкурсах.
7.14. Проводити засідання педагогічної ради школи 2 рази в семестр; наради при директорові – 1 раз на місяць; засідання шкільних м/о – 2 рази на семестр.

7.15. Проводити дні відкритих дверей, відкриті уроки, виховні заходи та предметні тижні

Протягом року

7.16. Організувати наставництво над молодими спеціалістами.

7.17. Забезпечити участь педагогічного колективу та учнів у проведенні наступних науково-методичних заходів:

  • районного педагогічного ярмарку (січень 2015 р.);

  • конкурсів «Учитель року-2015» (жовтень – грудень 2014 р.);

  • І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів (жовтень – грудень 2014);

  • серпневої конференції для педагогічних працівників (серпень 2015 року).

Протягом року

8. Підвищувати психологічну компетентність учасників навчально-виховного процесу через залучення до роботи в психолого-педагогічних консиліумах, семінарах, тематичних виставках тощо.

9. Використовувати програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 2014/2015 н.р., а саме:

9.1. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 1–11(12)-х класах


 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014 № 750 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України».

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 № 895 «Про зміни до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014 № 1/9-425 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

9.2. Програмне забезпечення навчально-виховного процесу в 10-х–11-х класах

Старша школа (10–11-ті класи):

 • Українська мова, українська література, світова література – 2009 рік (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.02.2008 № 122).

 • Іноземна мова, історія України (зі змінами 2014 року), всесвітня історія (лист Міністерства освіти і науки України 26.12.2006 № 1/11-7675).

 • Математика, економіка, фізика (лист Міністерства освіти і науки України 26.12.2006 № 1/11-7674).

9.3. Навчання учнів предмета «Інформатика»

 • Учні 5-х – 9-х класів: оновлена програма в редакції 2014 року на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

 • Учні 10-х–11-х класів: за програмою денної школи редакції
  2010 року (автор Завадський).

9.4. Програмне забезпечення навчально-виховного процесу в 10-х–12-х класах

 • Хімія, біологія, екологія, астрономія (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021).

 • «Психологія» для учнів 11-х (можна використати для 12-х) класів (Укладач: С.І.Болтівець. Автори: О.В.Губенко, О.С.Науменко, О.С.Нечаєва, Я.Є.Стемківська, Л.А.Чепа) // Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.08.11 № 1/11-8010.

9.5. Програмне забезпечення навчально-виховного процесу в 10-х–12-х класах

 • Правознавство (практичний курс) – програма денної школи для 9-го класу (лист Міністерства освіти і науки України від 21.05.2008 № 1/11-1969).

 • Правознавство, 10 клас. Чинною є програма денної школи (лист Міністерства освіти і науки України від 21.05.2008 № 1/11-1968). Рівень стандарту.

9.6. Програмне забезпечення навчально-виховного процесу в 10-х–11-х класах

 • Художня культура, 10-й та 11-й класи.

Програма денної школи (лист Міністерства освіти і науки України від 27.01.09 № 1/9-55) та за рівнем стандарту у 10-11-х класах (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021).

Викладання предмету компактно протягом І (першого) семестру.
10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор КЗ «ХСШ № 11» С.П.Проценко

З наказом ознайомлені:

Додаток 1

до наказу від «01» вересня 2014 року № 181
Склад методичної ради КЗ «ХСШ № 11»
Проценко Світлана Павлівна – директор школи, голова ради

Члени ради:

Гелла Тетяна Станіславівна – заступник директора з навчально-виховної роботи,

Чопік Тетяна Андріївна - заступник директора з навчально-виховної роботи,

Бардакова Людмила Вікторівна - заступник директора з навчально-виховної роботи,

Сизоненко Людмила Іванівна - заступник директора з навчально-виховної роботи,

Спиця-Оріщенко Наталія Анатоліївна – практичний психолог,

Попова Тетяна Василівна – учитель української мови та літератури,

Колесова Світлана Гаврилівна – учитель математики,

Щербина Надія Володимирівна – керівник шкільного методичного обєднання вчителів інформатики та фізико-математичних дисциплін;

Трегуб Інна Володимирівна – керівник шкільного методичного обєднання вчителів природних дисциплін (географія, біологія, хімія, природознавство, основи здоровя);

Мазалова Аліса Ігорівна – керівник шкільного методичного обєднання вчителів гуманітарних дисциплін (світова література, російська мова, історія та суспільствознавчі дисципліни, етика);

Паленко Інна Віталіївна – керівник шкільного методичного об’єднання вчителів іноземної мови (англійська та німецька мова);

Пойманова Олександра Григорівна – керівник шкільного методичного обєднання вчителів української мови та літератури;

Мілютінова Олена Геннадіївна – керівник шкільного методичного об’єднання вчителів фізичної культури та викладачів військово-патриотичних курсів;

Опришко Тетяна Юріївна – керівник шкільного методичного обєднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу (образотворче, музичне мистецтво, художня культура, трудове навчання);

Трембач Ліна Павлівна – керівник шкільного методичного обєднання вчителів початкових класів.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую
«Харківська спеціалізован а школа I -ііі ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Комунальний заклад харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів...
На виконання робочого навчального плану школи та плану роботи школи на 2015/2016 навчальний рік, з метою організації роботи педагогічного...

«харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «ліцей мистецтв»
Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами Харківської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням окремих предметів...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №18 харківської міської ради харківської області
Адміністрації Ленінського району Харківської міської ради, та з метою створення належних умов для виявлення й підтримки обдарованої...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 харківської міської ради харківської області
Затвердити графік проведення предметних тижнів «Предметний марафон» у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №37 Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №35 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 харківської міської ради харківської області

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка