Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Харьковской области

Харьковской областиХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 55

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 55

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИН А К А З

10.11.2014

№ 243


Про проведення шкільного конкурсу

на кращий дистанційний курс

На виконання основних заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, плану роботи Харківської гімназії № 55 ХМР ХО на 2014/2015 навчальний рік, з метою залучення педагогічних працівників гімназії до запровадження у систему роботи елементів дистанційного навчання
НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити:

  1. Положення про проведення шкільного етапу конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів Харківської гімназії № 55 – далі Конкурсу (додаток № 1).

  2. Склад журі Конкурсу (додаток № 2).

 2. Заступнику директора з навчальної роботи Алієвій А.В.:

  1. Інформувати педагогів гімназії про проведення Конкурсу.

До 17.11.2014

  1. Забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу згідно з Положенням.

З 17.11.2014 до 15.02.2015

  1. Розмістити цей наказ на сайті Харківської гімназії № 55.

До 15.11.2014

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор гімназії І.П.Дементьєва
З наказом ознайомлені: Алієва А.В.

Алієва

Додаток 1

до наказу Харківської гімназії № 55 ХМР ХО

від 10.11.2014 № 243
Положення

про проведення конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів Харківської гімназії № 55

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів Харківської гімназії № 55 (далі Конкурсу).

1.2. Конкурсний відбір дистанційних курсів проводиться з метою залучення педагогічних працівників гімназії до запровадження у систему роботи елементів дистанційного навчання та організації навчання з учнями, які мають обмежені фізичні можливості та потребують підвищеної педагогічної уваги.

1.3. Конкурс проводиться адміністрацією закладу на засадах відкритості, прозорості й гласності.

1.4. Конкурс проводиться за предметними номінаціями: математика, інформатика, фізика, хімія, біологія/природознавство, географія, історія, правознавство, технології, українська мова, українська література, російська мова, світова література, англійська мова.
ІІ. Подання документів на Конкурс

2.1. Для участі в Конкурсі учасники подають до оргкомітету:

 • анотацію дистанційного курсу із зазначенням відповідності державній навчальній програмі та класу навчання;

 • розроблений дистанційний курс за окремою темою з предмета.

2.2. Вимоги до дистанційних курсів:

Кількість занять 8-10 (за бажанням може бути збільшено). Словник термінів (глосарій) до всього курсу; рекомендації щодо роботи з дистанційним курсом (в описі повинен міститися логіко-дидактичний аналіз змісту дистанційного курсу, який включає перелік тем для вивчення, кількість занять, які необхідно пройти учню, кількість тестів для самоконтролю, кількість контрольних тестів тощо, а також рекомендації щодо організації навчання учнів з даного дистанційного курсу у разі, якщо його супроводжуватиме інший учитель).
Структура одного заняття дистанційного курсу включає обов’язкові складові:

 • рекомендації (коротка інструкція або алгоритм роботи з матеріалами заняття) щодо опрацювання заняття;

 • тема заняття;

 • цілі заняття;

 • теоретичний матеріал заняття з теми;

 • відомості про практичне застосування теоретичного матеріалу;

 • практичні завдання щодо реалізації набутих теоретичних знань на практиці;

 • графічні матеріали;

 • комп’ютерні презентації;

 • тести (не менше 12 тестових завдань різного формату: з вибором однієї правильної відповіді, з вибором кількох правильних відповідей, на встановлення відповідності, з короткою відповіддю тощо).

Тести за змістом дистанційного курсу повинні бути двох типів: для здійснення самоконтролю за якістю отриманих знань та контрольні тести, що визначатимуть рівень навчальних досягнень учня з дистанційного курсу, що вивчався.

Мінімальна кількість тестів – 1.

Обов’язковою умовою при розробці тестів є наявність шкали оцінювання навчальних досягнень учня з теми дистанційного курсу за результатами тестування.

На титульній сторінці роботи, що подається на Конкурс, зазначається назва навчального закладу, де працює автор, назва курсу, навчальний предмет, клас навчання, кількість годин, на яку розрахований курс, кількість тестів для самоконтролю та кількість контрольних тестів, відомості про автора.

2.3. Матеріали дистанційного курсу, подані на Конкурс, мають бути виконані державною мовою.
ІІІ. Здійснення експертизи

3.1. Оцінювання дистанційних курсів проводиться членами журі.

3.2. Протокол оцінки робіт, поданих на конкурс, включає такі критерії оцінки:

 1. Відповідність вимогам Положення за обсягом.

 2. Відповідність вимогам Положення за структурою.

 3. Відповідність запропонованого матеріалу державній навчальній програмі з предмета (або її розділу).

 4. Змістовність курсу.

 5. Логічність викладення матеріалу.

 6. Якість підібраних матеріалів до занять.

 7. Автентичність авторської розробки, представленої на Конкурс.

Оцінювання здійснюється за п’ятибальною шкалою:

1 – критерій проявляється на високому рівні без зауважень та недоліків;

0,75 – критерій проявляється на достатньому рівні з незначними зауваженнями та недоліками;

0,5 – критерій проявляється на середньому рівні зі значними зауваженнями та недоліками;

0,25 – критерій проявляється на початковому рівні;

0 – критерій не проявляється або не виражений.
ІV. Терміни та порядок проведення Конкурсу

4.1. До участі у шкільному конкурсі допускається необмежена кількість робіт.

4.2. Конкурс проходить з 15.01.2015 по 15.02.2015.
V. Підбиття підсумків Конкурсу та визначення переможців

5.1. Журі під час прийняття робіт перевіряються усі конкурсні матеріали на відповідність вимогам цього Положення.

5.2. На підставі рішення журі видається відповідний наказ гімназії.

Додаток 1

до Положення про конкурс

на кращий дистанційний курс
Протокол оцінювання робіт учасників конкурсу

на кращий дистанційний курс у 2015 році

Номінація_____________________________

ПІБ автора____________________________Критерії оцінювання

Оцінка

1

Змістовна складова

1

Відповідність вимогам Положення за обсягом.
2

Відповідність вимогам Положення за структурою.
3

Відповідність запропонованого матеріалу державній навчальній програмі з предмета (або її розділу).
4

Змістовність курсу.
5

Логічність викладення матеріалу.
6

Якість підібраних матеріалів до занять.
7

Автентичність авторської розробки, представленої на Конкурс.
 

 

 

СУМА
2

Оформлення матеріалів

1

Дотримання вимог Положення щодо оформлення матеріалів.
2

Наявність усіх обов’язкових документів.
3

Культура оформлення поданих матеріалів.
 

 

 

СУМА
3

Вимоги до оформлення тестів

1

Дотримання мінімальної кількості розроблених тестів.
2

Різноманітність форматів тестових завдань.
3

Наявність шкали оцінювання та раціональність її розробки.
4

Охоплення усіх складових змісту дистанційного курсу.

СУМА


ЗАГАЛЬНА СУМАПозитивні риси дистанційного курсу

Зауваження та недоліки

Додаток 2

до наказу Харківської гімназії № 55 ХМР ХО

від 10.11.2014 № 243
Склад журі

шкільного конкурсу на кращий дистанційний курс

серед учителів Харківської гімназії № 55
Голова журі:

Дементьєва І.П. – директор Харківської гімназії № 55.
Члени журі:

 1. Алієва А.В. - заступник голови журі, заступник директора з навчальної роботи.

 2. Лісовенко Н.Л - заступник директора з навчально-виховної роботи.

 3. Надточій І.В.- заступник директора з виховної роботи.

 4. Мазикіна О.Б. - заступник директора з навчально-виховної роботи.

 5. Міцай О.В. – практичний психолог.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Затвердити зміни в режимі роботи школи та у розкладі уроків на 23, 27, 29 травня 2014 року

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Затвердити зміни в режимі роботи школи та у розкладі уроків на 23, 27, 29 травня 2014 року

Харьковской области
«Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти І науки України, для використання у загальноосвітніх...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Харківської вечірньої (змінної) школи №3 Харківської міської ради Харківської області, з метою забезпечення рівного доступу до якісної...

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №35 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Харківської вечірньої (змінної) школи №3 Харківської міської ради Харківської області Корєнєвій Анні Сергіївні, з метою забезпечення...

Харьковского городского совета харьковской области наказ
Ознайомити педагогічних працівників школи на нараді при заступнику директора з умовами проведення VІІ міського Кубку з пошуку в мережі...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка