Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Наказ

Наказ
Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністраціїНАКАЗ

м. Синельникове

19 грудня 2012 р. № 381
Про підсумки проведення районного

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

у 2012-2013 н. р.
На виконання наказу відділу освіти Синельниківської РДА від 20 вересня 2012 року № 282 «Про проведення районного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів шкільних наукових товариств у 2012-2013 н. р.» та з метою оновлення змісту, форм і методів навчання, виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, у листопаді-грудні 2012 року серед учнів-членів шкільних наукових товариств був проведений районний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт за напрямками: історія, географія, українська мова і література, світова література, англійська мова, німецька мова, математика, фізика, біологія, хімія, екологія, інформатика, художня культура.

До розгляду журі заочного туру конкурсу було представлено 40 робіт з 12 шкіл району:

 • Майська СЗШ – 10 робіт;

 • Раївська СШ-інтернат – 3 роботи;

 • Іларіонівська НСЗШ – 2 роботи;

 • Іларіонівська СЗШ – 6 робіт;

 • Вишневецька СЗШ – 5 робіт;

 • Кислянська СЗШ – 3 роботи;

 • Варварівська СЗШ – 4 роботи;

 • Зайцівська СЗШ – 1 робота;

 • Михайлівська СЗШ – 2 роботи;

 • Славгородська СЗШ – 1 робота;

 • Первомайський НВК – 1 робота;

 • Дерезуватська СЗШ – 1 робота,

 • Роздорська СЗШ – 1 робота.

Учні Вишневецької СЗШ, Майської СЗШ, взяли участь у п’яти номінаціях, Варварівської СЗШ – у чотирьох, Раївської СЗШ-інтернат Іларіонівської СЗШ, Кислянської СЗШ – у трьох, що говорить про активне залучення різнопрофільних вчителів цих навчальних закладів до позакласної наукової роботи з предмету.

Разом з тим, слід зазначити, що з 17 шкільних наукових товариств району тільки 13 подали свої роботи на конкурс, що свідчить про недостатню увагу з боку адміністрації Комуноленінської СЗШ (директор Янчук В.В.), Миролюбівської СЗШ (директор Рижук Л.М.), СЗШ Дослідного поля (директор Прядка А.О.), Циганівської СЗШ (директор Зуб С.М.) до організації діяльності ШНТУ та роботі з обдарованими учнями, залученню їх до роботи у Дніпропетровському відділенні МАН України.

Адміністрація Миролюбівської СЗШ (директор Рижук Л.М.) вже декілька років поспіль ігнорує зазначений конкурс та суто формально підходить до роботи з інтелектуально обдарованими учнями.

В інших навчальних закладах (Василівській НСЗШ, Великомихайлівському НВК, Вільнянській НСЗШ, Дібровській СЗШ, Лозуватській НСЗШ, Тельманівській НСЗШ, Тургенівській НСЗШ, Шахтарській СЗШ, Шевченківській СЗШ) шкільні наукові товариства не створені, діти не мають можливості розвивати власні здібності та нахили, задовольняти потреби у професійному та суспільному самовизначенні.

За результатами моніторингу участі шкільних наукових товариств в районних конкурсах-захистах у 2010, 2011 та 2012 роках, слід відзначити постійну активність та високу результативність учнів Раївської СЗШ-інтернату, Іларіонівської СЗШ, Майської СЗШ, Вишневецької СЗШ, Первомайського НВК.

У 2012-2013 н. р. слухачами Дніпропетровського відділення МАН України є учні Іларіонівської СЗШ, Майської СЗШ, Раївської СЗШ-інтернату, Циганівської СЗШ, Первомайського НВК, Вишневецької СЗШ, що говорить про покращення рівня роботи адміністрації зазначених закладів з обдарованими учнями.

За результатами протоколів заочного туру Конкурсу до захисту на очному турі було допущено 27 робіт:

  • відділення математики, фізики та астрономії, економіки, комп’ютерних та технічних наук – 6 робіт – з Майської СЗШ, Вишневецької СЗШ (2 роботи), Славгородської СЗШ, Кислянської СЗШ, Іларіонівської СЗШ;

  • відділення біології, екології, хімії, аграрних наук та наук про людину – 10 робіт – з Дерезуватської СЗШ, Роздорської СЗШ, Раївської СЗШ-інтернату (2 роботи), Майської СЗШ (5 робіт), Кислянської СЗШ;

  • історико-географічне відділення та права – 7 робіт – з Іларіонівської СЗШ, Іларіонівської НСЗШ, Майської СЗШ (2 роботи), Вишневецької СЗШ, Кислянської СЗШ, Зайцівської СЗШ;

  • відділення філології та мистецтвознавства – 4 роботи – з Варварівської СЗШ, Вишневецької СЗШ, Раївської СЗШ-інтернату та Первомайського НВК.

Всі вони отримали високу оцінку журі за актуальність тем, наявність власного дослідження, опору на місцевий матеріал, аргументованість висновків, грамотність оформлення робіт.

З позитивного боку слід відзначити використання мультимедійних презентацій під час захисту, вільне володіння матеріалом, який представлявся, ерудованість та досить високі комунікативні навички учнів.

Разом з тим, слід вказати, що інші роботи мали недоліки як у змісті, так і в оформленні, структурі поданих матеріалів, містили незначну долю власного дослідження, творчості, відсутня опора на місцевий матеріал. Так, в роботах Третяк Ю., Головченко Є., Волобой А. (Іларіонівська СЗШ), Олексіної А. (Михайлівська СЗШ) відсутній елемент власної творчості, дослідження, аргументовані висновки; роботи Краснової О. (Іларіонівська СЗШ), Євтушок А., Герасимчук І., Михайлової К. (Майська СЗШ), Чигрин Г. (Михайлівська СЗШ), Павленко О. (Кислянська СЗШ) мають недоліки в оформленні, містять граматичні помилки, що говорить про недостатню роботу наукових керівників до підготовки робіт до конкурсу. Дослідницька робота з української мови Сіліної І. (Варварівська СЗШ) подається на захист другий рік поспіль (хоч автор інший), та все одно містить безліч граматичних та пунктуаційних помилок. Наукова робота Мельничука Ю. (Вишневецька СЗШ) хоч і має мету і завдання, але вони поставлені для вчителя, а не для учня, в тексті відсутні посилання на додатки. Роботи Донцової О (Варварівська СЗШ) та Мельничук К. (Вишневецька СЗШ) не містять мети, завдань і висновків, а роботи з іноземної мови – перекладу на українську, бо вчителі на знають про вимоги до наукових робіт.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

 1. Визнати переможцями районного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів шкільних наукових товариств та нагородити грамотами відділу освіти:

1.1. Відділення математики, фізики та астрономії, економіки, комп’ютерних та технічних наук):

1 місце – Дробко Олена (Іларіонівська СЗШ, кер. Хохлова О.Л.) – математика, Павленко Аліна (Кислянська СЗШ, кер. Урдзік Т.І.) – фізика, Михайлова Катерина (Майська СЗШ, кер. Ковтун Н.В.) – інформатика;

2 місце – Фоменко Дарія (Славгородська СЗШ, кер. Кендиш О.В.) – математика, Ніколайчук Дмитро (Вишневецька СЗШ, кер. Сандурська В.Е.) – фізика;

1.2. Відділення біології, екології, хімії, аграрних наук та наук про людину:

1 місце – Берхмілер Олександр (Кислянська СЗШ, кер. Шмагайло Н.В.)

2 місце – Щабельська Валерія (Майська СЗШ, кер. Ніколенко С.П.), Ворощук Аліна (Раївська СЗШ-інтернат, кер. Ворощук Н.В.);

3 місце – Кушнір Аліна (Раївська СЗШ-інтернат, кер. Бугайова О.К.), Михайлова Катерина (Майська СЗШ, кер. Ніколенко С.П.);

1.3. Відділення філології та мистецтвознавства:

1 місце – Кушнір Аліна (Раївська СЗШ-інтернат, кер. Мороз І.В.);

2 місце – Жидченко Олена (Первомайський НВК, кер. Камінська О.С.);

3 місце – Донцова Олена (Варварівська СЗШ, кер. Сторчак К.М.).

1.4. Відділення історико-географічне та права:

1 місце – Коваленко Максим (Зайцівська СЗШ, кер. Ісаєва Т.А.) – історія, Натха Аліна (Кислянська СЗШ, кер. Натха С.П.) – географія;

2 місце – Мурейко Тетяна (Іларіонівська СЗШ, кер. Кочегра Л.В.) – історія, Біланіч Анастасія, Євтушок Аліна (Майська СЗШ, кер. Денисова Г.Г.) – географія;

3 місце – Михайлова Катерина (Майська СЗШ, кер. Ковтун Н.В.) – історія, Мельничук Олександр (Вишневецька СЗШ, кер. Шипіло В.П.), Краснова Оксана (Іларіонівська НСЗШ, кер. Піка І.В.) – географія.

2. Методичній службі відділу освіти (Турченюк О.М.):

2.1. Здійснювати моніторинг діяльності ШНТУ з метою надання методичної допомоги.

Постійно

2.2. Провести районний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів шкільних наукових товариств у 2013-2014 н. р.

Листопад-грудень 2013 р.

 1. Відзначити позитивний досвід роботи з обдарованими учнями у шкільних наукових товариствах: Майської СЗШ (директор П'ятецька Н.А.) Іларіонівської СЗШ (директор Гончар Н.О.), Вишневецької СЗШ (директор Дубовиченко А.М.), Первомайського НВК (директор Горяйнова Л.В.), Раївської СШ-інтернату (директор Рудницький В.М.).

 2. Вказати директору Миролюбівської СЗШ (Рижук) на незадовільну роботу щодо організації діяльності шкільного наукового товариства, виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень.

 3. Директорам шкіл:

5.1. Поновити банк даних обдарованих та здібних дітей, згідно з програмою «Творча обдарованість».

Січень 2013 р.

5.2. Активізувати роботу щодо залучення учнів до роботи в ШНТУ та Дніпропетровському відділенні МАН України у 2013-2014 н. р.

5.3. Враховувати при черговій атестації успішну роботу наукових керівників учнів-призерів районного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.


 1. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на методиста О.М. Турченюк, контроль – на заступника керівника відділу освіти Н.М. Петрик.


Керівник відділу освіти А.О. ЮРЦЕВИЧ
Погоджено:

ю/к _____________ С.І. Ігнатіаді

ОЗНАЙОМЛЕНІ:
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчально- виховний комплекс №1 к о м п ’
Запорізької облдержадміністрації наказ обл. Уон від 21. 07. 2005 №303;грамота управління освіти Енергодарської міської ради наказ...

Наказ
Провести у 2015/2016 навчальному році Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади

Наказ
Були визначені переможці, сформовані команди І делеговані для участі в ІІ етапі

Наказ
Форми звітності з питань загальної середньої освіти та інструкції щодо їх заповнення

Наказ
Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та на виконання Плану національної стандартизації

Наказ
Провести у 2016/2017 навчальному році Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади

Наказ
Відповідно до Закону України “Про стандартизацію” та на виконання Плану національної стандартизації

Склад
Наказ головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 06. 07. 2012 №582/0/212-12

Наказ
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, що додаються

Наказ
Щодо запровадження та функціонування єдиної системи енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження в УкраїніБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка