Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Висновок експертної комісії Міністерства освіти І науки України про наслідки ліцензійної експертизи

Висновок експертної комісії Міністерства освіти І науки України про наслідки ліцензійної експертизиВИСНОВОК

експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про наслідки ліцензійної експертизи
Навчальний заклад: вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»

Напрям: 0201 «Культура»

Спеціальність: 5.020107 «Діловодство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст»
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29.08.2003р. №1380 «Про ліцензування освітніх послуг» з метою проведення ліцензійної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 5.020107 «Діловодство» у Володимир-Волинському педагогічному коледжі ім. А.Ю.Кримського наказам Міністерства освіти і науки України від 06.04.2007р. №935-л затверджена експертна комісія для роботи безпосередньо у навчальному закладі з 11.04.2007р. по 13.04.2007р. у складі: Уланова Світлана Іванівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Зайцева Галина Володимирівна – голова циклової комісії комп’ютерного діловодства технікуму промислової автоматики Одеської академії холоду.

Керуючись «Положенням про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24.10.2003 р. за №710 і зареєстрованим Міністерством юстиції України 19.01.2004р. за №71/8670, експертна комісія розглянула подану Володимир-Волинським педагогічним коледжем ім.А.Ю.Кримського ліцензійну справу та провела експертну перевірку і оцінення відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального закладу державним вимогам щодо ліцензування спеціальності 5.020107 «Діловодство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕДЖУ

Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» є самостійною організацією комунальної форми власності і здійснює свою діяльність на підставі Статуту.

З 1939 року навчальний заклад функціонував як педагогічна школа, з 1944 року заклад було реорганізовано у педагогічне училище, а з 2005 року у Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського.

Засновником коледжу є Волинська обласна рада.

Форма власності – комунальна.

Комісії пред’явлені засновницькі документи:

 1. Статут вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського».

 2. Свідоцтво про державну реєстрацію вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім.А.Ю.Кримського».

 3. Довідка управління статистики про включення до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України №46 від 19.01.2006р.

 4. Ліцензія на право провадження освітньої діяльності: серія АБ №298844 від 27.02.2006р.

 5. Концепція функціонування та подальшого розвитку вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського».

 6. Концепція освітньої діяльності вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім.А.Ю.Кримського» з підготовки фахівців спеціальності 5.020107 «Діловодство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», затверджена Волинською обласною державною адміністрацією 01.02.2007р.

Відкриття нової спеціальності «Діловодство» обумовлене потребою області в забезпеченні підприємств, організацій, установ та в першу чергу навчальних закладів (усіх рівнів та ступенів) кваліфікованими кадрами. Комісії був представлений моніторинг ринку праці Волинського регіону, проведеного коледжем, у відповідності з яким фахівці кваліфікацій «секретар адміністративний», «інспектор з кадрів», «фахівець з найму робочої сили», «референт» потрібні практично у кожній організації та установі, приватному чи державному підприємстві, виконавчих органах влади районного, міського та обласного рівнів, що також підтверджує лист Волинського обласного центру зайнятості від 24.01.2007р. №266-08/4. На сьогоднішній день вищезазначені посади обіймають особи, серед яких лише 6,2% мають відповідну освіту за спеціальностями 5.020107 «Діловодство» або 6(7).020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

Комплектування контингенту студентів коледжу здійснюється відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №84 від 05.02.2007р. і зареєстрованих Міністерством юстиції України 13.02.2007р. за №118/13385 та Правил прийому, затверджених наказом директора коледжу.

Головним замовником на підготовку фахівців зі спеціальності 5.020107 «Діловодство» буде управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (лист від 25.01.2007р. №181/01-07 додається до ліцензійної справи).
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Підготовка спеціалістів здійснюється на основі Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)», Національної доктрини розвитку освіти України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», діючих державних документів, навчальних планів, затверджених у встановленому порядку. Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» №161 від 02.07.1993р.

У процесі експертизи комісією було проаналізовано методичне забезпечення, документи і матеріали, що визначають зміст освіти: навчальний план зі спеціальності 5.020107 «Діловодство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма, графіки навчального процесу, типові та робочі навальні програми з дисциплін, передбачених планом, програмно-методичне забезпечення педагогічної практики та комплексні контрольні роботи. Всі вищенаведені документи є в наявності та відповідають діючим державним вимогам і критеріям.

Освітньо-кваліфікаційна програма підготовки фахівців зі спеціальності 5.020107 «Діловодство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» складається з чотирьох модулів: цикл загальноосвітньої підготовки; цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки; цикл природничонаукової підготовки; цикл професійно-практичної підготовки.

Комісія констатує у коледжі значна увага приділяється практичній підготовці майбутніх фахівців. Органічною складовою частиною вивчення спеціальних дисциплін і забезпечують формування практичних умінь і навичок є технологічна та навчальна практики.

У навчальному плані підготовки фахівців спеціальності 5.020107 «Діловодство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» передбачена технологічна практика (4 тижні в 4 семестрі) та навчальна практика (4 тижні в 5 семестрі).

Базами для проходження практики студентів даної спеціальності стануть:

 • музей коледжу, поліграфічний центр коледжу;

 • Володимир-Волинський міський краєзнавчий музей;

 • архівний відділ Володимир-Волинського МВК;

 • державні підприємства та організації, виробничі комбінати, навчальні заклади міста та області.

Коледж увійшов до складу навчально-науково-виробничого комплексу з Волинським державним університетом імені Лесі Українки (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2006р. №99) з метою продовження ступеневої освіти, спеціальностей ліцензованих у коледжі та університеті, зокрема, випускники заявленої спеціальності 5.020107 «Діловодство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», зможуть здобувати освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр» та «спеціаліст» за спеціальністю 6(7).020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» в університеті.

У навчально-виховний процес закладено забезпечення повноцінного розвитку студентів, охорону та зміцнення їхнього здоров'я, утвердження здорового способу життя, виховання патріотичних почуттів та правової культури, розвиток естетичних смаків та поглядів (різнобічні факультативи, що дозволяють опанувати додаткові класифікації).

У навчальному закладі створені всі умови для того, щоб студенти знайомилися з історією традицій, звичаїв, обрядів українського народу. У коледжі шість років функціонує фольклорний ансамбль української пісні «Розмай», ансамбль бандуристів, гурток «Великодня писанка».

Для більш повної реалізації творчих здібностей у коледжі працюють гуртки художньої самодіяльності, гурток театрального мистецтва «Слово». Коледж активно співпрацює з міським центром народної творчості. Традиційними стали зустрічі з народними майстрами міста, які виставляють свої роботи для студентства, знайомляться з історією народних промислів. На кожному відділенні і в гуртожитку функціонують студентські ради, тому студентське самоврядування бере активну участь у житті коледжу.

Педагогічним колективом накопичено великий досвід провадження у навчальний процес різноманітних педагогічних технологій з виховання та навчання студентської молоді, розвитку її творчих інтересів до пошукової та дослідницької діяльності. Ним розроблена система організації виховної роботи, що активізує творчі здібності студентів, сприяє формуванню в них громадянських якостей, навичок збереження духовної єдності поколінь, поваги історико-культурної спадщини колективу коледжу.

У коледжі працюють секції з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу. Традиційними стали фізкультурні свята, присвячені Дню фізкультурника, «Козацькі забави».

Творча група студентів працює у клубі «Оберіг».

Педагогічний колектив коледжу потужно працює над підвищенням фахової кваліфікації, активно впроваджуючи інноваційні педагогічні технології. Новий педагогічний досвід всебічно розглядається на засіданнях циклових комісій, обговорюється на конференціях та семінарах. Зокрема, у січні 2006 року проведено науково-практичну конференцію «Інтерактивні технології організації навчання» з участю завідувачки кабінету керівних кадрів Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Л.О.Щоголевої. У коледжі постійно діє семінар з проблем впровадження кредитно-модульної системи навчання та вдосконалення форм контролю знань студентів за вимогами європейських стандартів.

У навчальному закладі створено умови для стимулювання інтересу студентів до майбутньої професійної діяльності. Розроблено методики діагностики сформованості пізнавальних інтересів. Широко впроваджуються у навчальний процес проблемні лекції та семінари, функціонує ефективна система тестового контролю знань, матеріали до використання якої сфокусовано у методичному кабінеті.

Інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до діяльності в галузі науки забезпечує студентське наукове товариство, яке діє у коледжі, і також сприяє самовизначенню в майбутній професії, формуючи навички опрацювання ретроспективної та нової наукової інформації.

Студентське наукове товариство залучає студентів до систематичної науково-дослідницької, експериментальної діяльності з гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних загальноосвітніх, професійно орієнтованих дисциплін, педагогічної практики тощо.

Студентське наукове товариство активно залучає студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, Всеукраїнських фестивалях-конкурсах творчих здобутків викладачів і студентів факультетів, освітньої галузі «Технологія», де протягом останніх двох років студенти здобували призові місця та були нагороджені почесними грамотами. Вони також активно беруть участь у пленарних засіданнях наукових конференції Волинського та Рівненського університетів.

Самореалізації та професійному самовизначенню майбутніх фахівців сприяє створені у коледжі можливості оприлюднення результатів студентських досліджень у вигляду тез і статей у різних виданнях обласного значення.
III. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Коледж укомплектований керівними та педагогічними кадрами, які мають значний досвід практичної та педагогічної роботи.

Навчально-виховний процес за спеціальністю «Діловодство» здійсню-ватимуть 20 штатних викладачів та один сумісник, які здатні забезпечити належний рівень підготовки молодших спеціалістів. Всі викладачі мають вищу педагогічну освіту і працюють за фахом.

За якісним складом: 1 кандидат історичних наук (5%), а також мають:

 • вищу категорію − 13 (65%) осіб,

 • першу категорію − 1 (5%),

 • другу категорію − 1 (5%),

 • спеціалістів − 4 (20%).

Крім того, за циклами підготовки:

 • цикл соціально-гуманітарних дисциплін 100% (відхилення + 75,0%), у тому числі на постійній основі 100%;

 • цикл фундаментальних дисциплін 39,2% (відхилення +14,2%), у тому числі на постійній основі 100%;

 • цикл фахових дисциплін 33,3% (відхилення +12,3%), у тому числі на постійній основі 63,6%.

15 викладачів коледжу є здобувачами наукового ступеня при відповідних кафедрах Волинського державного університету імені Лесі Українки та Рівненського державного гуманітарного університету.

Загальна характеристика рівня кваліфікації викладачів, що готуватимуть фахівців за спеціальністю 5.020107 «Діловодство», наведена в таблиці.

Викладачі коледжу, що готуватимуть фахівців за заявленою спеціальністю, у відповідності із чинним законодавством кожні 5 років підвищують свій кваліфікаційний рівень та проходять стажування на відповідних кафедрах Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти та Волинського державного університету імені Лесі Українки. Нові напрацювання, одержані викладачами на стажуванні, заслуховуються на засіданнях циклових комісій та впроваджуються у навчальний процес.

Атестація викладачів відбувається згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» та перспективного плану атестації викладачів коледжу.

У коледжі функціонують циклові комісії у відповідності до дисциплін навчального плану.

Випускаючу комісію викладачів інформаційної діяльності та діловодства очолюватиме Н.І.Просова – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Коледж ефективно співпрацює з вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної освіти педагогічних кадрів у проведенні спільних наукових конференцій, науково-практичних семінарів. Крім того, на базі коледжу функціонують постійно-діючі курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів області.

У плані розвитку наукової та педагогічної діяльності викладачі та студенти коледжу виступали на науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, які проводилися на базі навчального закладу, а також у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова та інших. Широких масштабів набула участь викладачів коледжу у наукових Інтернет-конференціях.

За останні три роки матеріали науково-дослідницьких та методичних статей друкувалися у «Педагогічному пошуку» №3, 2006р. − В.К.Лихолєтовою «Співпраця продовжується»; у збірнику Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології навчання в початковій освіті», №13 від 14.04.2006 року: Г.С.Шостак «Використання інноваційних технологій навчання для розвитку логічного мислення студентів», М.В.Троцюк «Групові форми роботи з іноземної мови»; на сайті www.socium.sitecity.ru конференції «Актуальні проблеми сучасної науки» вміщена стаття О.О.Юринця «Про порушення професійної етики педагога» 2006р.; конференції «Соціум. Наука. Культура», 2007р. стаття С.М.Лупенко-Ковтун «Інтерактивне навчання: організація діалогового навчання».

Викладачі систематично подають до друку результати наукових досліджень у фахові видання, зокрема: «Педагогічний пошук» (м. Луцьк), «Проблеми педагогічних технологій» (м. Луцьк), «Науковий вісник ВДУ» (м. Луцьк), «Проблеми славістики» (м. Луцьк) та ін.

Протягом п’яти останніх років викладачами коледжу опубліковано: 31 методичну розробку, 12 публікацій, 12 доповідей і 14 описів досвіду роботи.

Викладачі коледжу тісно співпрацюють з такими видавничими центрами: Волинська обласна друкарня (м. Луцьк), «Вежа» (м. Луцьк), «Надстир'я» (м. Луцьк).
IV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Колективом коледжу створено належну навчально-матеріальну базу для підготовки молодших спеціалістів.

Коледж розміщується у трьох корпусах загальною площею 8882 квадратних метрів, з них 6668 квадратних метрів – навчальної, що в розрахунку на одного студента складає 8,85 квадратних метрів. Створені і працюють всі необхідні кабінети, майстерні, лабораторії. Забезпеченість лабораторіями, обладнанням, необхідним устаткуванням становить 100%.

До послуг студентів гуртожиток на 560 місць, що складає 100,0% від потреби, їдальня на 85 місць.

На 100 студентів кількість робочих комп'ютерних місць становить 7,4 при нормативі 6,0. У навчальному закладі розпочата робота по створенню електронної бібліотеки.

У коледжі є актова зала на 250 місць, спортивний зал, спортивний майданчик, бібліотека з читальним залом на 90 місць; функціонує медичний пункт.

Навчально-виховний процес здійснюється в 45 навчальних кабінетах, лабораторіях та майстернях, які знаходяться в головному та музичному корпусах, у навчальних майстернях. Окремі навчальні кабінети, майстерні, зали знаходяться в приміщенні гуртожитку, їх оснащення забезпечує проведення навчальної роботи. Крім того, навчальні кабінети коледжу активно використовуються для самопідготовки студентів у позанавчальний час.

Станом на 01.01.2007р. у навчальних кабінетах знаходилось: 4 відеомагнітофони, 2 відеокамери, 27 телевізорів, 21 магнітофон, 6 кінопроекторів, 3 мультимедійних проектори тощо. У навчальному закладі 5 комп’ютерних лабораторій, чотири з яких із комплектацією «15+1» до послуг студентів, а одна, із комплектацією «8+1», для роботи викладачів та лаборантів. Усі наявні у коледжі робочі комп’ютерні станції об’єднані у єдину корпоративну мережу, яка в свою чергу під’єднана до швидкісного каналу Інтернет (100Mb/s) за технологією Radio-LAN. Сукупний місячний трафік складає 5,8Gb, що є яскравим показником використання учасниками навчально-виховного процесу ресурсів Інтернет у своїй роботі.

Завершується робота по створенню кабінетів машинопису та діловодства.

Музей історії коледжу містить різноманітні матеріали, документи та експонати, необхідні для забезпечення викладання дисципліни «Архівознавство».
V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 5.020107 «Діловодство» базується на наявності: освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми і навчального плану, які представлені в матеріалах ліцензійної справи.

Усі наведені документи відповідно узгоджені та затверджені науково-методичною комісією з напрямку «Культура» МОН України, Інститутом інноваційних технологій та засобів навчання МОН України, Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до навчального плану підготовки спеціалістів у коледжі розроблені та затверджені робочі навчальні програми з усіх навчальних дисциплін та педагогічної практики, створені навчально-методичні комплекси дисциплін, які включають в себе матеріали лекцій, семінарів, практичних та лабораторних робіт, методичних рекомендацій для позааудиторної самостійної роботи студентів, матеріали контролю знань, тематику та методичні вказівки до виконання курсових робіт.

Центром методичної роботи у коледжі є методичний кабінет, який здійснює пропаганду передового педагогічного досвіду шляхом проведення наукових конференцій, тижнів (декад) циклових (предметних) комісій, відкритих занять та інших заходів.

У 2005/2006н.р. проводились такі конференції: «Сучасні інтерактивні технології організації навчально-виховної діяльності» (циклова комісія викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик – Н.М.Гавда), «Концептуальні заходи розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в Європейський освітній простір. Методика складання інформаційних пакетів в системі ESTC» (циклова комісія викладачів шкільної педагогіки, психології та окремих методик – Л.Л.Катинська), «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в освітній діяльності педагога» (циклова комісія викладачів інформатики – Р.Й.Цаль-Цалько).

Методичний кабінет спрямовує і організовує роботу циклових комісій на створення навчальних програм, написання та рецензування підручників і посібників. У методичному кабінеті систематизовано науково-практичний матеріал, а саме: методичні розробки – 81, публікації – 18, доповіді – 24 і опис досвіду роботи – 56.

Згідно робочих планів в процесі підготовки фахівців спеціальності 5.020107 «Діловодство» будуть виконуватися курсові роботи з дисципліни фахового спрямування «Діловодство».

Практична підготовка фахівців буде здійснюватися згідно «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 05.04.1993 р. за №93.

Для забезпечення викладання дисциплін спеціальності «Діловодство» придбано навчальної літератури на суму 6189 грн. Крім того, комісії представили навчально-методичні посібники, розроблені викладачами коледжу, а саме: Г.О.Ващук, Л.П.Матвієнко «Ділова українська мова»; С.М.Лупенко-Ковтун «Практикум з ділової української мови»; Н.І.Просова «Самостійна та індивідуальна робота з української мови за професійним спрямуванням (кредитно-модульне навчання)»; Р.Й.Цаль-Цалько «Системи керування базами даних Microsoft Access XP»; Р.Й.Цаль-Цалько «Використання програми NetOp School у навчальному процесі»; Р.Й.Цаль-Цалько «Основи роботи в мережі Інтернет»; М.А.Чуцький «Електронне документознавство».
VI. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основними джерелами інформаційного забезпечення навчального процесу спеціальності в коледжі є: бібліотечний фонд, навчальні кабінети, лабораторії, які містять необхідну наукову, методичну і художню літературу, підручники, технічні засоби навчання, наочні посібники, роздатковий матеріал.

Читальна зала бібліотеки розрахована на 70 місць, книжковий фонд бібліотеки становить 56,6 тисяч примірників. Таблиця інформаційного забезпечення додається.

Комп'ютерна технікою дає можливість забезпечити тривалість роботи кожного студента спеціальності 5.020107 «Діловодство» з ПЕОМ у межах 0,6 години на день.

Разом з тим, експертна комісія вважає за доцільне висловити такі пропозиції:

 1. Посилити роботу щодо підготовки та видання навчальних підручників, посібників та методичних рекомендацій з дисциплін фундаментальної та фахової підготовки для забезпечення самостійної роботи студентів.

 2. Продовжити роботу педагогічного колективу коледжу з проведення наукових конференцій Всеукраїнського та регіонального рівнів з метою апробації результатів дослідницької діяльності та обміну інноваційною інформацією між викладачами закладів.

 3. Розширити базу україномовних електронних підручників з загальноосвітніх та фахових дисциплін з метою створення належних умов для організації дистанційного навчання.


ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

На підставі викладеного вище та порівняння фактичних показників навчально-виховного процесу і вимог щодо ліцензування, які подані у порівняльній таблиці, експертна комісія вважає, що умови, створені у Вищому комунальному навчальному закладі «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського», відповідають ліцензійним вимогам з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.020107 «Діловодство» із запропонованим управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації ліцензованим обсягом 30 (тридцяти) осіб.
Голова експертної комісії

доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри філософії Національної

академії керівних кадрів культури і мистецтв С.І.Уланова
Член експертної комісії

голова циклової комісії комп’ютерного

діловодства технікуму промислової

автоматики Одеської академії холоду Г.В.Зайцева
Ознайомлений

директор ВКНЗ «Володимир-Волинський

педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» М.Г.Савельєв

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

фактичного рівня освітньої діяльності

ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» та вимог щодо ліцензування спеціальності

5.020107 «Діловодство»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»


Назва показника (нормативу)

Значення показника

Норматив

Фактично

Відхи-лення

1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією

+

+2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)20,1%

+20,1%

у тому числі на постійній основі2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаменталького циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)у тому числі на постійній основіз них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України)2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)у тому числі на постійній основіз них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук, професорів дозволяється враховувати до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України)2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

25%

54,7%

+29,7%

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної підготовки

+

+2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності:доктор наук або професоркандидат наук, доцент3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних програм (у % від потреби)

100%

100%3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)

70%

100%

+30%

3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів

6

7,4

+1,4

3.4. Наявність пунктів харчування

+

+3.5. Наявність спортивного залу

+

+3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчика

+

+3.7. Наявність медичного пункту

+

+4. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+

+4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку

+

+4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навчального плану (%):

100%

100%4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін

100%

100%4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт

100%

100%4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів)

100%

100%4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки (%)

100%

100%4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (%)

100%

100%4.7. Наявність методичних вказівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

100%

100%4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), %

100%

100%4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів

+

+5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що містяться у власній бібліотеці (%)

100%

100%5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загального контингенту студентів (%)

3%

4%

+1%

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями

2

4

+2

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернет як джерела інформації:


- наявність обладнаних лабораторій

+

+- наявність каналів доступу

+

+

Голова експертної комісії

доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри філософії Національної

академії керівних кадрів культури і мистецтв С.І.Уланова
Член експертної комісії

голова циклової комісії комп’ютерного

діловодства технікуму промислової

автоматики Одеської академії холоду Г.В.Зайцева
Ознайомлений

директор ВКНЗ «Володимир-Волинський

педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського» М.Г.Савельєвподілитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки україни наказ
Міністерства освіти І науки України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за №628/15319 (із змінами...

Міністерство освіти І науки україни наказ
Міністерства освіти І науки України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за №628/15319 (із змінами...

Акт про наслідки атестаційної експертизи кз баглійська середня загальноосвітня школа Підстава
Підстава: наказ відділу освіти Дніпропетровської райдержадміністрації від 07. 07. 2010 р. №136/1 «Про атестацію кз баглійської середньої...

Харьковской области
Міністерства освіти І науки України від 26. 08. 2014 №1/9-425 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства...

Програма навчання та підвищення кваліфікації з питань безпеки життєдіяльності...
Облена відповідно п наказу Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2013р. №378 «Про внесення змін до Положення про порядок...

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція мовлення»
Міністерства освіти І науки України від 08. 09. 2016 року (протокол №9/2-19) «Про надання грифів Міністерства освіти І науки України...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої та дошкільної освіти
Програми розвитку Міністерства закордонних справ Естонії та Міністерства освіти І науки України (лист Міністерства освіти І науки...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Міністерства освіти І науки України від 28. 07. 2013 №1239, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка