Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

виробництво будівельних виробів І конструкцій) Предметна галузь діяльності

виробництво будівельних виробів І конструкцій) Предметна галузь діяльності

Сторінка1/3
  1   2   3

Спеціальність 5.05130109


"Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів"
Галузь знань: 0513 «Хімічна технологія та інженерія»

Напрям підготовки: 051301 «Хімічна технологія»

Освітньо - кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Освітній рівень: неповна вища освіта

Кваліфікація: 3112 «технік-технолог» (виробництво

будівельних виробів і конструкцій)

Предметна галузь діяльності: організація технологічного процесу діяльності виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів, контроль якості продукції.

Освіта на базі: повної загальної середньої освіти

Термін підготовки: 3 роки

Форма навчання: денна
Фахівець підготовлений до роботи в галузі «Переробна промисловість» за видом економічної діяльності «Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції»

DI 26.1 Виробництво скла та виробів зі скла

DI 26.11 Виробництво листового скла

DI 26.12 Формування та оброблення листового скла

DI 26.13 Виробництво ємностей зі скла

DI 26.14 Виробництво скловолокна

DI 26.15 Виробництво та оброблення інших скляних виробів

DI 26.2 Виробництво керамічних виробів не для будівництва

DI 26.21 Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів

DI 26.22 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

DI 26.23 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

DI 26.24 Виробництво інших технічних керамічних виробів

DI 26.25 Виробництво інших керамічних виробів не для будівництва, н. в. і. г.

DI 26.26 Виробництво вогнетривких керамічних виробів

DI 26.3 Виробництво керамічних плиток та плит

DI 26.30 Виробництво керамічних плиток та плит

DI 26.4 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

DI 26.40 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

DI 26.5 Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей

DI 26.51 Виробництво цементу

DI 26.52 Виробництво вапна

DI 26.53 Виробництво гіпсових сумішей

DI 26.6 Виробництво виробів із бетону, гіпсу та цементу

DI 26.61 Виробництво виробів із бетону для будівництва

DI 26.62 Виробництво виробів із гіпсу для будівництва

DI 26.63 Виробництво готових для використання бетонних сумішей

DI 26.64 Виробництво сухих будівельних сумішей

DI 26.65 Виробництво виробів із азбестоцементу та волокнистого цементу

DI 26.66 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу
Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи:

3112 технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій);

3111 лаборант (хімічні та фізичні дослідження);

3111 технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);

3111 технік-технолог;

3116 технік-лаборант (хімічне виробництво).
Фахівець може займати первинні посади:

- технік-технолог;

- лаборант;

- технік-лаборант.
Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Технологія кераміки

183

9,2%

Хімії та новітніх хімічних технологій

2

Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

120

6,1%

Хімії та новітніх хімічних технологій

3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

114

5,8%

Іноземної філології

4

Фізичне виховання

114

5,8%

Фізичного виховання

5

Економіка, організація та планування виробництва

114

5,8%

Менеджменту організацій

6

Технічний аналіз і контроль виробництва кераміки

108

5,5%

Хімії та новітніх хімічних технологій

7

Аналітична хімія та інструментальні методи

90

4,5%

Хімії та новітніх хімічних технологій

8

Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

90

4,5%

Хімії та новітніх хімічних технологій

9

Машини та обладнання підприємств ТН і СМ і виробів

90

4,5%

Хімії та новітніх хімічних технологій

10

Теплотехнічне обладнання керамічного виробництва

84

4,2%

Хімії та новітніх хімічних технологій

11

Теплотехнічне обладнання підприємств ТН і СМ і виробів

72

3,6%

Хімії та новітніх хімічних технологій

12

Інженерна графіка

66

3,3%

Природничих наук та інформатики

13

Вища математика

60

3,0%

Вищої математики

14

Основи термодинаміки і теплотехніки

60

3,0%

Природничих наук та інформатики

15

Комп'ютерна техніка та програмування

60

3,0%

Інформаційних технологій та програмування

16

Українська мова (за професійним спрямуванням)

36

1,8%

Української мови та літератури

17

Економічна теорія

36

1,8%

Загальноекономічних дисциплін

18

Культурологія

36

1,8%

Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

19

Соціологія

36

1,8%

Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

20

Загальна електротехніка з основами електроніки

36

1,8%

Природничих наук та інформатики

21

Метрологія, стандартизація та сертифікація

36

1,8%

Хімії та новітніх хімічних технологій

22

Основи автоматизації та АСУТП

36

1,8%

Хімії та новітніх хімічних технологій

23

Охорона праці

36

1,8%

Соціальної безпеки

24

Основи проектування

36

1,8%

Хімії та новітніх хімічних технологій

25

Історія України

30

1,5%

Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

26

Безпека життєдіяльності

30

1,5%

Соціальної безпеки

27

Кристалографія і мінералогія

30

1,5%

Хімії та новітніх хімічних технологій

28

Прикладна механіка

30

1,5%

Природничих наук та інформатики

29

Екологія

30

1,5%

Екології

30

Основи філософських знань

27

1,4%

Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

31

Основи правознавства

27

1,4%

Теорії та історії держави і права

32

Основи патентоведення

27

1,4%

Цивільного, господарського та кримінального права

 

Разом

1 980

100%

 


Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння фахівця:

І. Технологічна

1.1. Участь у розробці та впровадженні технологічного процесу.

В умовах виробництва, керуючись знаннями технології виробництва, технічними завданнями і діючими нормативними документами з проектування, використовуючи довідникову, науково-технічну літературу під керівництвом більш кваліфікованого працівника:

 • розробляти прогресивні технологічні процеси й оптимальні режими виробництва на прості види продукції або її елементи;

 • встановлювати послідовність технологічних операцій у процесі виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів;

 • підбирати основні технологічні параметри процесу;

 • встановлювати контроль за всіма операціями технологічної послідовності;

 • забезпечувати дотримання високої якості продукції;

 • забезпечувати скорочення матеріальних і трудових витрат на виготовлення продукції.

1.2. Аналіз, оперативне ведення і координація технологічного процесу.

Використовуючи технологічні регламенти, режимні та технологічні карти, інструкції; державні стандарти на сировину, матеріали, готову продукцію:

 • не допускати у виробництво сировину, матеріали та напівфабрикати, які не відповідають вимогам до їх якості;

 • не допускати у процесі виробництва порушень параметрів та норм технологічного процесу;

 • аналізувати причини виникнення браку, вміти його попереджувати та усувати;

 • складати та коригувати виробничі рецепти виготовлення напівфабрикатів та продукції;

 • здійснювати коригування технологічного режиму.

1.3. Забезпечення безперервної роботи технологічного обладнання.

Враховуючи норми технологічного режиму, паспортні дані та технічні характеристики технологічного та лабораторного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, визначати несправності, своєчасно повідомляти спеціальні служби про їх наявність.

Використовуючи технологічний регламент і план ліквідації аварій, пускати, зупиняти і виводити на режим нормальної роботи технологічне обладнання, технологічні лінії.

Використовуючи технологічний регламент, технологічні карти, інструкції технічної експлуатації обладнання:

 • забезпечувати безперебійну роботу технологічного обладнання;

 • регулювати роботу обладнання відповідно до заданого режиму;

 • слідкувати за роботою КВП і А, сигналізації та приладів, що блокують роботу обладнання.

1.4. Проведення хімічного аналізу та фізико-механічних випробувань.

Володіючи методикою проведення хімічного та фізико-механічного аналізу згідно з вимогами технічної документації та стандартів:

 • готувати сировину, напівфабрикати та готову продукцію для проведення випробувань;

 • готувати необхідні матеріали та реактиви до аналізу;

 • користуватися лабораторним обладнанням;

 • виконувати хімічні та фізико-механічні випробування;

 • проводити розрахунки результатів аналізу.

1.5. Організація дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження.

В умовах об’єктового рівня:

 • застосовуючи методи спостереження та контролю, визначати потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи природного середовища, що можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

 • на підставі відомостей щодо потенційно небезпечних ділянок виробництва, видів виробничих процесів та елементів природного середовища за допомогою типових інструкцій планувати запобіжні заходи;

 • при загрозі виникнення надзвичайної ситуації за допомогою штатних та індивідуальних джерел інформації забезпечувати оперативне приймання сигналів про виникнення небезпеки та їх розпізнавання персоналом об’єкта.

В умовах надзвичайної ситуації з урахуванням плануючих документів цивільного захисту об’єкта господарювання, використовуючи табельні прилади, інструкції та (за необхідності) транспортні засоби, організовувати встановлення виду і ступеня зараження об’єкта радіоактивними, біологічними та небезпечними хімічними речовинами.

1.6. Організація дотримання безпеки та гігієни праці.

В умовах виробничої діяльності:

 • на підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу з питань охорони праці, організовувати дотримання вимог безпеки праці учасниками трудового процесу;

- на підставі технологічної документації, використовуючи чинну нормативно-правову базу, організовувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу.

1.7. Забезпечення захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації.

В умовах надзвичайної ситуації, орієнтуючись на сигнал про виникнення небезпеки, за планом цивільного захисту об’єкта господарювання та з урахуванням місця знаходження персоналу об’єкта та часу на оперативне реагування:

  • організовувати індивідуальний захист із використанням табельних та підручних засобів;

  • організовувати евакуацію підлеглого персоналу з небезпечної зони;

 • користуючись наданою інформацією про захисні споруди, організовувати укриття підлеглого персоналу.

В умовах надзвичайної ситуації, на основі результатів обстеження об’єкта господарювання:

 • за допомогою табельних та підручних засобів проводити рятувальні та інші невідкладні роботи;

 • застосовуючи засоби індивідуального та колективного біологічного, радіаційного і хімічного захисту, проводити спеціальну обробку об’єкта та його персоналу.


ІІ. КОНТРОЛЬНА

2.1. Здійснення контролю за ходом технологічного процесу.

Використовуючи державні стандарти, технологічні регламенти, режимні і технологічні карти, карти контролю та іншу нормативно-технічну документацію, користуючись лабораторними випробуваннями, засобами вимірювання та КВП і А:

 • дотримуватись графіку виконання лабораторних випробувань;

 • контролювати якість сировини і матеріалів;

 • вести постійний оперативний контроль за ходом технологічного процесу;

 • здійснювати контроль якості готової продукції;

 • контролювати дотримання правил експлуатації устаткування;

 • контролювати дотримання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах підприємства, принципів оптимального природокористування й охорони природи.

Брати участь у випробуваннях технологічного устаткування, у проведенні експериментальних робіт, що включають перевірку й освоєння спроектованих технологічних процесів і режимів виробництва.
ІІІ. Технічна

3.1. Виконання технічних робіт для виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів.

Керуючись правилами ведення технічної документації і формами звітності, використовуючи персональні комп’ютери та іншу оргтехніку:

 • складати карти технологічного процесу, маршрутні і матеріальні карти, карти технологічного контролю, рецептурні карти та іншу технологічну документацію;

 • оформляти зміни в технічній документації у зв’язку з коректуванням технологічних процесів і режимів виробництва і погоджувати їх із підрозділами підприємства.

Брати участь у:

 • проведенні патентних досліджень і визначенні показників технічного рівня об’єктів техніки і технології, що проектуються;

 • впровадженні технологічних процесів у цехах;

 • виявленні причин браку продукції, підготовці пропозицій щодо його запобігання і ліквідації;

 • розробленні технічно обґрунтованих норм часу (виробітку);

- розрахунку поопераційних матеріальних нормативів, норм витрат сировини, матеріалів, інструменту, палива та енергії, економічної ефективності технологічних процесів, що проектуються.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»
Предметна галузь діяльності: виконання робіт, пов’язаних із матеріально-технічним

Узагальнений об’єкт діяльності: технологічні процеси та апарати
Ця спеціальність – завжди гарантоване працевлаштування, оскільки новітні технології будівельних матеріалів І виробів завжди були...

Національний стандарт україни
Ці матеріали на сьогодні не мають конкурентів серед будівельних матеріалів під час виконання ізоляції місць прилягання до стін будинків...

0303 «Журналістика та інформація» Напрям підготовки : 030303 «Видавнича справа та редагування»
Предметна галузь діяльності: виконання робіт, пов’язаних із прийомом оригіналів від авторів, виготовленням видавничої специфікації...

Навчальних екскурсій та навчальної практики
Заготовлення у лісі природних матеріалів для художніх виробів на уроках трудового навчання

Максимович ярослав володимирович
Розрахунок траєкторій та швидкості поширення втомних тріщин у пластинчатих елементах конструкцій

Освітньо кваліфікаційний рівень: магістр
Виробництво електронно обчислювальних машин та іншого устаткування для обробки інформації

Освітньо кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Виробництво електронно обчислювальних машин та іншого устаткування для обробки інформації

3. Дослідження операцій : Навчально-методичний комплекс. Київ: кімеп, 2007. 62 с
...

Курсова робота має чітку структуру. Вона складається зі вступу, двох...
«Опрацювання вставних І вставлених конструкцій у шкільному курсі української мови»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка