Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» житомирської обласної ради

«житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» житомирської обласної ради


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 15, тел./факс +38 0412 473689, e-mail zippo@ukrpost.ua, http://www.zippo.net.ua


№ 07-620 від 06.10.2016 року

на _______ від _____________


Місцевим органам управління освітою


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.09.2016 року №1/9-517 «Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017" надсилаємо умови проведення другого (обласного) туру всеукраїнського конкуру «Учитель року-2017».

Рекомендуємо провести перший тур конкурсу відповідно до умов другого (обласного) туру (додаток). Також звертаємо увагу на забезпечення прозорості й відкритості конкурсних випробувань першого туру Конкурсу, висвітлення перебігу конкурсу на сайтах місцевих органів управління освітою.

Наголошуємо, що участь вчителів у конкурсі є добровільною та не впливає на рейтинг навчальних закладів.
Додаток: на 10 арк.Виконавець: Н.В. Кравчук,

тел: 0412 47 38 64

Додаток

до листа КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР

від 06.10.2016 року № 07-620

Умови та порядок проведення другого (обласного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»
1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2017» (далі – Конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638, наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 № 668 у номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Початкова освіта».

2. Участь вчителів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

До участі у другому (обласному) турі Конкурсу допускаються переможці першого туру, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем роботи, стаж педагогічної роботи яких не менше 5 років.

3. Відповідні оргкомітети другого туру до 16 січня 2017 року надсилають на адресу КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (м. Житомир, вул. Михайлівська, 15):

заяву учасника другого (обласного) туру Конкурсу до обласного оргкомітету про участь у Конкурсі, написану власноруч (додаток 1);

згоду учасника другого (обласного) туру Конкурсу на обробку персональних даних (додаток 2);

висновок міського (районного) методичного об’єднання про педагогічну та методичну діяльність учасника другого (обласного) туру Конкурсу (обсяг – до 2 сторінок);

анкету учасника другого (обласного) туру Конкурсу (з особистим підписом) (додаток 3).

4. Учасники другого (обласного) туру Конкурсу до 16 січня 2017 року на електронну адресу КЗ«Житомирський ОІППО»ЖОР: vmzo@ukr.net надсилають:

інформаційну картку учасника другого (обласного) туру Конкурсу (додаток 4);

портретне фото (формат JPEG, 400х400 пікселів).

5. Другий (обласний) тур Конкурсу проводиться в очній формі у першій половині лютого 2017 року.

5.1. Відбірковий етап другого (обласного) туру Конкурсу:

  • «Тестування з фахової майстерності» (40 балів);

  • «Практична робота» (40 балів);

5.2. Фінальний етап:

  • «Майстер-клас» (20 балів);

  • «Навчальний проект» (30 балів);

  • «Урок» (50 балів).

6. Голова та члени фахових журі Конкурсу забезпечують секретність завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення.

7. Оцінювання конкурсних випробувань другого (обласного) туру Конкурсу.

7.1. Оцінювання здійснюється за критеріями, затвердженими відповідним фаховим журі.

7.2. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом фахового журі, бали вносяться до оціночної відомості відповідного конкурсного випробування, член журі підписує та здає відомість секретарю журі одразу після закінчення кожним конкурсантом відповідного конкурсного випробування.

7.3. Не допускається обговорення членами фахових журі виступів учасників під час проведення та оцінювання конкурсного випробування.

7.4. Зведені відомості кожного конкурсного випробування підписуються головою та секретарем фахового журі, розміщуються щодня на офіційній сторінці Конкурсу у сканованому вигляді.

7.5. Рейтингові листи відбіркового та фінального етапів підписуються головою, секретарем та всіма присутніми членами фахового журі й у сканованому вигляді розміщуються на офіційній сторінці Конкурсу.

8. Для участі у фінальному етапі другого (обласного) туру Конкурсу у кожній номінації визначається 5 конкурсантів, відповідно до рейтингового листа відбіркового етапу.

Кількість учасників які допускаються до конкурсного випробування «Урок», визначаються фаховим журі.

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності».

Бали, набрані учасниками на відбірковому етапі Конкурсу, анулюються.

9. За загальною кількістю балів конкурсних випробувань фінального етапу членами фахового журі у кожній номінації визначається переможець та 2 лауреати, які посіли друге та третє місця.

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за конкурсне випробування «Урок».

10. Рішення фахового журі другого (обласного) туру Конкурсу у відповідній номінації оформляються протоколами, які підписують голова та секретар фахового журі.

11. Підсумки відбіркового та фінального етапів другого (обласного) туру Конкурсу є колегіальним рішенням фахового журі, тому перегляду не підлягають. У разі виникнення конфліктних та суперечливих питань щодо результатів оцінювання конкурсних випробувань роз’яснення учасникам надає голова відповідного фахового журі.

12. Переможці, лауреати та учасники нагороджуються відповідними дипломами, подарунками обласного оргкомітету Конкурсу.

13. Громадське спостереження.

13.1. З метою формування незалежного уявлення про хід другого (обласного) туру Конкурсу можлива присутність представників громадських організацій, засобів масової інформації (далі – Спостерігачі).

13.2. Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та зареєструватися в оргкомітеті обласного туру Конкурсу.

13.3. Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від громадських організацій і двох – від засобів масової інформації.

13.4. Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг другого (обласного) туру Конкурсу та його результати, перешкоджати проведенню Конкурсу, відволікати учасників та членів фахових журі тощо.

13.5. Висновок про перебіг другого (обласного) туру Конкурсу Спостерігачі мають довести до організаторів у письмовій формі.

13.6. Члени відповідних оргкомітетів та фахових журі другого (обласного) туру Конкурсу сприяють Спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень.

Додаток 1


Голові обласного оргкомітету всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2017»

_____________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові)

вчителя _______________________

(предмет)

______________________________

(найменування закладу)

_____________________________

(область, місто)

ЗАЯВА

Я, ___________________________________________ , даю згоду на участь у другому (обласному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» у номінації «_________________».

З умовами та порядком проведення конкурсу ознайомле(на/ий) і погоджуюсь.

Даю згоду на публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням.

«____» __________ 2017 р. ______________


Додаток 2

Згода

на збір та обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________,

паспорт серії ______№ _______________, шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ, надаю згоду обласному оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення моєї участі у другому (обласному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» та заходах, що пов’язані з його проведенням.

Ця згода надається на здійснення дій відносно моїх персональних даних, що будуть необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, а саме: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження (передача), надання третім особам (Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради та ін.).

«____» __________ 2017 р. _______________ / _______________________ /

(підпис) (ПІБ)
Підпис ______________________________________ підтверджую.
Директор ЗНЗ _______________ / ___________________________ /

(підпис) (ПІБ)


Додаток 3
Анкета

учасника другого (обласного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»

у номінації ________________________
Прізвище, ім’я, по батькові


Дата народження


Домашня адреса з поштовим індексом


Мобільний телефон


Електронна пошта


Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання, спеціальність за дипломом)


Стаж роботи:

загальнийпедагогічний


Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту), телефон з кодом, електронна адреса


Посада


Кваліфікаційна категорія


Звання


Державні, урядові нагороди, відзнаки Верховної Ради України, відомчі заохочувальні відзнаки (рік нагородження)

«____» _________ 2017 р. _______________ /____________ /

* Формат таблиці не змінювати

Додаток 4

Інформаційна картка

учасника другого (обласного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»

у номінації ________________________


Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Посада
Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання)
Самоосвіта (за останні 5 років; очна, дистанційна форма; рік проходження та найменування освітніх програм, курсів, тренінгів тощо)
Педагогічний стаж
Кваліфікаційна категорія
Звання
Педагогічне кредо
Технології, методи та форми, що використовуються

у навчально-виховному процесі
Автопортрет «Я – педагог і особистість»

(у формі есе)
Посилання на персональний Інтернет-ресурс (за наявності)
* Формат таблиці не змінювати

Додаток 5

Конкурсні випробування

третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»
Відбірковий етап
Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності»
Мета: перевірити знання конкурсантів з фаху, методики викладання предмета, психології та педагогіки.

Формат: тестування (40 питань: 10 – психологія й педагогіка, 30 – предмет і методика).

Тести можуть містити завдання з вибором однієї або декількох відповідей із запропонованих, встановлення відповідності логічно-пов’язаних пар, встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю.

Конкурсне випробування «Практична робота»
Мета: перевірити вміння конкурсантів виконувати практичні завдання у межах навчального предмета.

Формат залежить від навчального предмета та визначається членами фахового журі.

Як приклад: лабораторна робота з біології, музикування з музичного мистецтва, робота з базами даних з інформатики, розроблення етапів роботи над художнім твором за програмою початкової школи.

Критерії оцінювання розробляються членами фахових журі відповідно до формату практичної роботи.

Фінальний етап (5 учасників у кожній номінації)
Конкурсне випробування «Майстер-клас»
Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння транслювати власний досвід учасникам майстер-класу.

Формат: домашня заготовка у формі міні-тренінгу «учитель – учителю» тривалістю до 30 хв., відповіді на питання журі до 5 хв.

Аспекти, на які слід звернути увагу:

знання сучасних ідей та теорій з теми майстер-класу;

методично грамотне формулювання теми майстер-класу;

дотримання принципу майстер-класу – «Я знаю, як це робити. Я навчу вас»;

представлення власних методичних знахідок та коментування методичної доцільності їх використання;

дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав, зазначення авторів ідей, технологій, що використовуються у ході майстер-класу;

залучення учасників майстер-класу до активної діяльності, практичне опрацювання представлених методів та прийомів роботи.

Орієнтовні критерії оцінювання: актуальність теми і змісту майстер-класу, методична доцільність і цінність (можливість набуття учасниками нового методичного досвіду); застосування інноваційних освітніх розробок та напрацювань; застосування методів активізації аудиторії, інтерактивних методів; доцільне застосування мультимедійних засобів; оригінальність проведення; педагогічний такт, професійне спілкування з аудиторією; предметна культура; володіння державною мовою; дотримання часового регламенту.

Конкурсне випробування «Навчальний проект»
Мета: перевірити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову діяльність учнів.

Формат: розроблення у межах визначеного часу та презентація технологічної карти навчального проекту тривалістю до 20 хв., відповіді на питання журі – до 5 хв.

Проблеми для розроблення технологічних карт навчальних проектів визначаються фаховим журі з урахуванням їх актуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування.

Аспект, на який слід звернути увагу:

технологічна карта проекту містить: проблему, тему, мету, завдання, план реалізації проекту, форми та критерії оцінювання діяльності, передбачувані результати.

Орієнтовні критерії оцінювання: відповідність між проблемою і темою, метою, завданнями проекту; практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; планування та організація самостійної дослідницької діяльності учнів; доцільне використання дослідницьких та пошукових методів; створення атмосфери успіху, підтримка позитивного емоційного настрою; методи та форми оцінювання; структурна цілісність проекту; змістовність, науковість проекту; логіка та послідовність виконання проекту.

Конкурсне випробування «Урок»
Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта.

Формат: урок тривалістю 45 хв.

Теми конкурсних уроків обираються фаховим журі з усієї чинної навчальної програми відповідного предмета; розподіл тем серед конкурсантів здійснюється шляхом жеребкування.

Аспекти, на які слід звернути увагу:

використання у ході уроку технологій, методів, прийомів, про які заявлено в інформаційних картках та презентовано під час попередніх конкурсних випробувань;

формування ключових і предметних компетентностей;

мотивація учнів до самостійної навчальної діяльності;

оптимальне співвідношення індивідуальної й групової роботи учнів;

доцільність використання інформаційно-комунікаційних технологій, організаційних форм;

дотримання часового регламенту.

Орієнтовні критерії оцінювання: володіння дидактичними та фаховими знаннями, навчальним матеріалом; науковість та доступність викладення навчального матеріалу; досягнення мети й завдань уроку; дотримання архітектоніки уроку; відповідність методів, форм, прийомів роботи, засобів навчання завданням уроку і змісту навчального матеріалу, їх оптимальне поєднання; доцільність використання інноваційних педагогічних технологій, ІКТ; активізація пізнавального інтересу учнів; організація самостійної діяльності учнів; індивідуальний та диференційований підходи до учнів; реалізація діяльнісного підходу; наявність завдань, пов’язаних із формуванням ключових і предметних компетентностей; реалізація міжпредметних зв’язків, формування цілісності знань; психологічний та виховний аспекти уроку; зміст, форми, доцільність, диференційованість та обсяг домашнього завдання; володіння державною мовою, дотримання культури мовлення педагога та учнів; особистісні якості вчителя.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Черкаської обласної державної адміністрації
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Черкаської обласної державної адміністрації
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Міністерство освіти І науки України Луганський обласний інститут...
Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм

Графік
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2015 році

Управління охороною праці
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинського

Двнз «Університет менеджменту освіти» напн україни
Комунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Алгоритм контрольно-аналітичної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи

А.І. Постельняк Майстер-клас в системі методичної роботи
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя СухомлинськогоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка