Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Робочий навчальний план удянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М. М. Угловського Золочівської районної державної адміністрації

Робочий навчальний план удянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М. М. Угловського Золочівської районної державної адміністрації

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Золочівської районної державної

адміністрації

__________ Н.Оберемок

"_____" _____________ 2013 року

М.П.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Удянської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.М.Угловського

Золочівської районної державної адміністрації

Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

від 17.05.2013 протокол № 12

Голова ради школи

___________О.Сміцкова

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

від 15.05.2013 протокол № 10

Голова педагогічної ради

____________В.Наговіцина

М.П.
Лист – погодження

робочого навчального плану

Удянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Угловського М.М.

Золочівської районної державної адміністрації

Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік

Головний спеціаліст відділу освіти

Золочівської районної державної адміністрації
__________ О.М.Цилюрик
Економіст відділу освіти

Золочівської районної державної адміністрації
__________ В.В.Балюк

Завідувач районним методичним кабінетом відділу освіти

Золочівської районної державної адміністрації

__________ Г.І.Кислякова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Удянської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу Угловського М.М.

Золочівської районної державної адміністрації

Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
І. Загальні засади

Робочий навчальний план розроблено на виконання ст. 15,16,22,33 Законів України: "Про загальну середню освіту", «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" від 06.07.2010 № 2442-ІV, постанов Кабінету Міністрів України: від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній начальний заклад», від 13 квітня 2011 року № 561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти», від 13 квітня 2011 року № 494 «Про затвердження Державної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»,

Робочий навчальний план враховує вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року

№ 1392, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24, Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Робочий навчальний план на 2013/2014 навчальний рік складений на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 №1/9-349 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру на 2013/2014 навчальний рік", загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»( затверджена законом України від 19.02.2009 № 1026-VI), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини» і розроблений:

 • для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»

додаток 3 (додаток 1 робочого навчального плану);

 • для 3-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи,

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005

№ 682 «Про Типові навчальні плани початкової школи» додаток 3 (додаток 2 робочого навчального плану);

- для 5-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» додаток 2 (додаток 3 робочого навчального плану);

- для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» додаток 4 ( додаток 4 робочого навчального плану);

- для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» додаток 14 ( додаток 5 робочого навчального плану).

У 8-му класі здійснюється допрофільна підготовка: вивчається курс з алгебри "Подільність цілих чисел" ( 0,5 годин). Навчання учнів 10-11-х класів здійснюється за універсальним профілем.

В закладі 11 класів, 91 учень.

Мова навчання - російська.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів.

Для поліпшення знань учнів з української мови введено додаткову годину в 4-му класі.

У 5-7-х класах вивчається факультативний курс "Православна культура Слобожанщини" (по 0,5 години на тиждень).

З метою здійснення допрофільної підготовки у 8-му класі за рахунок варіативної складової продовжується вивчення курсу з алгебри "Подільність цілих чисел" ( 0,5 год).

Відповідно до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.01 № 476, з метою виконання в учнівської молоді поваги і бережливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, відродження традицій та історичної пам'яті народу, розвитку краєзнавчого руху у 8-9-х класах за рахунок варіативної складової продовжується вивчення спецкурсу "Харківщинознавства" (по 0,5 год).

На виконання загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки» ( затвердженої законом України від 19.02.2009

№ 1026-VI), метою формування в учнів здоров’язберігаючої компетентності в 10 класі (1 година) вивчатиметься факультативний курс формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу

Навчальні предмети, в яких непарна кількість годин, будуть вивчатись протягом навчального року в чередуванні з іншими предметами через тиждень, а саме:

- біологія/історія України;

- російська мова/історія України;

- алгебра/геометрія;

- географія/основи здоров'я ;

- географія/художня культура;

- біологія/екологія;

- фізична культура/православна культура Слобожанщини.

Вивчення предмета «Фізична культура» здійснюється за такими модулями:

 • легка атлетика (5-11 класи),

 • настільний теніс (5-11 класи),

 • футбол (5-11 класи),

 • волейбол (5-11 класи).

Вивчення предмета «Трудове навчання» буде вивчатись за такими модулями:

5 клас

1.Бісероплетіння на дротяній основі.

2.Вишивка.

3.Технологія виготовлення виробів з аплікацією.

6 клас

1.Технологія виготовлення вишитих виробів (І семестр)

2.Технологія виробів з текстильних і тканих матеріалів ручним способом

(ІІ семестр)

7-8 класи

1.Технологія природнього землеробства

2.Технологія української народної вишивки

3.Технологія писанкарства

4.Технологія вирощування рослин та догляд за ними

9 клас

1.Технологія української народної вишивки (І семестр)

2.Проектування та виготовлення комплексного виробу (ІІ семестр)

У 2-10 класах вивчається іноземна мова (англійська мова).

У 5-му класі вивчається друга іноземна мова (німецька мова).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 2 вересня по 27 грудня 2013 року,

ІІ семестр - з 13 січня по 30 травня 2014 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

 • осінні з 14 жовтня по 20 жовтня;

 • зимові з 30 грудня по 12 січня;

 • весняні з 7 квітня по 13 квітня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України" від 06.02.2008 № 1/9-61 "Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів" навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4 класів протягом 4-х днів (2 червня - 5 червня) тривалістю не більше 3-х академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х та 10-го класів проводяться протягом 10 днів (2 червня – 13 червня) тривалістю:

- у 5-6-х класах не більше 3-х академічних годин на день;

- у 7-8-х класах не більше 4-х академічних годин на день;

- у 10-му класі класах не більше 5-х академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація випускників початкової, основної та старшої школи здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842), зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532).

Заняття починаються о 8-30, а закінчуються о 15-15. Після 1-го, 2-го,

4-6-го уроків перерва триває 10 хв., а після 3-го уроку – 30 хв.

Тривалість уроків у закладі:

 • для учнів 1 класу – 35 хвилин;

 • для учнів 2-4 класів – 40 хвилин;

 • для учнів 5-8,11 класів – 45 хвилин.

П’ятиденний робочий режим.

Директор школи В.Наговіцина

Додаток 1

складений відповідно до додатка 3

Типових навчальних планів початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України від

11.06.2012 № 572)


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-2-х класів

з російською мовою навчанняОсвітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах1

2

Мови і літератури

Російська мова

(навчання грамоти)

6

6

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3

3

Іноземна мова (англійська)

1

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Мистецтво

Музичне мистецтво,

0,5

0,5

0,5
образотворче мистецтво

0,5

Технології

Трудове навчання

1

1

Сходинки до інформатики
1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього
19+3

21+3

Варіативна складова
1

1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

1

1

Музичне мистецтво

0,5

0,5

образотворче мистецтво

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робочий навчальний план старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка Шевченківської районної ради Харківської області

План роботи Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка

Розклад уроків
Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка

Наказ
Про підсумки методичної роботи в Старовірівській зош І ііі ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка за 2015/2016...

Перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних...
Педагогіка І методика початкового навчання. Учитель початкових класів початкові класи

Водяницький навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад...
Л. І. Білоусова, Н. В. Олесіренко. Інформатика. Веселі вправи: Харків, 2011, с. 43-54

Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені двічі Героя...
Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році

Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені двічі Героя...
Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у 2016 році та про завдання на 2017 рік

Робочий навчальний план красноградського навчально-виховного комплексу...
Красноградської районної державної адміністрації Харківської області на 2013/2014 навчальний рік

Робочий навчальний план жовтневого навчально-виховного комплексу...
Робочий навчальний план Жовтневого навчально-виховного комплексу (загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – дошкільного навчального...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка