Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Довідник можна використовувати на уроках для закріплення І повторення вивченого матеріалу

Довідник можна використовувати на уроках для закріплення І повторення вивченого матеріалу

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

ЦЕ ПОВИНЕН ЗНАТИ
КОЖЕН
ПЯТИКЛАСНИКЦей довідник складений відповідно до чинної програми з математики для 5 класу (12-річна програма) і містить основні визначення, правила, формули, приклади розв’язування типових задач п’ятого класу та завдання для закріплення матеріалу.

У багатьох параграфах довідника є рубрика «Це цікаво». Вона містить додаткові відомості для зацікавлених учнів.


Довідник допоможе учням швидко і якісно засвоїти основний теоретичний матеріал, який повинні знати всі п’ятикласники, і навчить виділяти головне в навчальному матеріалі при підготовки до уроку.

Довідник можна використовувати на уроках для закріплення і повторення вивченого матеріалу.

Творча група учнів


5-А та 5-Б класів

Керівник


вчитель математики та інформатики

Ковальова Лариса Юріївна

§ 1. Натуральні числа. Запис натуральних чисел. Розряди і класи
Число – одне з основних понять математики, яке дозволяє виразити результати лічби або вимірювання.

Натуральні числа- це числа, що використовуються для лічби предметів.

Кількісне число – це число, яке відповідає на питання «Скільки?».

Порядкове число – це число, яке відповідає на питання «Який?», «Яка?».

Цифра – це знак, за допомогою якого записуються числа:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Множина натуральних чисел

Послідовність натуральних чисел- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...

Натуральний ряд чиселЦИФР ВСЬОГО 10,

А ЧИСЕЛ БЕЗЛІЧ !

Цифри: одиниця, двійка, трійка, четвірка,

п’ятірка, шістка, сімка, …

Числа: один, два, три, чотири, п’ять, шість,

сім, вісім, дев’ять, десять, …Властивості натурального ряду чисел

 1. Найменше число натурального ряду – 1, найбільшого числа - немає.

 2. Для кожного натурального числа знайдеться таке, що більше за нього на 1.

 3. Для кожного числа, крім 1, знайдеться таке, що менше за нього на 1.

 4. Число 0 не є натуральним, бо не вказує на кількість предметів.


125 087 200 3451 000 000 – 1 мільйон

10 000 000 – 10 мільйонів

100 000 000 – 100 мільйонів

1000 000 000 – 1000 мільйонів (1 мільярд)

Нумерація – це спосіб читання або записування чисел.

В різних мовах числа читають (називають) по-різному.Українські назви: один, два, три, чотири… . Англійські: one, two, three, four… .


По-своєму називають числа німці, китайці, японці, араби та інші народи. А цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тепер користуються всі. Цю нумерацію іноді називають арабською, хоча вперше вона виникла в Індії. Проте не завжди було так. Колись різні народи користувалися своїми нумераціями. В Європі найбільш поширеною була римська нумерація.


Римська

І

V

X

L

C

D

M

Арабська

1

5

10

50

100

500

1000


Тепер ми користуємося десятковою системою числення. В ній 10 одиниць складають десяток, 10 десятків – сотню, 10 сотень – тисячу і т. д. А в деяких народів колись були інші системи числення, зокрема шістдесяткова. Відтоді прийнято 60 сек називати хвилиною, 60 хв – годиною. Колись українці число 60 називали копою, а п’яту частину копи – число 12 – дюжиною.Запиши числа цифрами

 1. сто сім тисяч три;

 2. 3 мільйони 2 тисячі 42;

 3. 79 мільйонів 8 тисяч 100;

 4. 25 мільярдів 7 мільйонів 24

 5. 107 мільярдів 8 тисяч 5

 6. 95 мільярдів 7 мільйонів 35 тисяч

 7. 302 мільярди 32

§ 2. Порівняння натуральних чисел

Порівняти два натуральних числа – це означає з’ясувати, яке з них більше, а яке – менше, або показати, що вони рівні.

Результати порівняння записують за допомогою знаків менше (<) або більше (>). Такі записи називаються нерівностями.

Нерівність – два числа або вирази, з’єднані знаком < або >.

Які не були б два числа, то можливим є один з трьох випадків: або ці числа рівні, або перше число менше за друге, або перше число більше за друге.

З двох натуральних чисел більшим є те, яке має в

своєму записі більше цифр.

Якщо два натуральних числа мають однакову

кількість цифр, то більшим з них є те, в якому більше одиниць у найвищому розряді. Якщо ж і цифри найвищого розряду однакові, то порівнюють розряди «сходинкою» нижче і т.д. 1. > 98 3607 < 3609

3765 > 2498 2564 = 2564

Якщо до якого-небудь натурального числа а додати 1, то утвориться число а + 1. Його називають наступним за числом а.Крім знаків > і < (більше і менше) викори-

стовують також знаки ≤ (не більше) і ≥ (не

менше). Наприклад, коли х може дорівнювати 5 або бути меншим від 5, то пишуть х ≤ 5. Кажуть: х не більше від 5. А коли значення а може бути більшим від 8 або дорівнювати 8, то пишуть а ≥ 8 і кажуть: значення а не менше від 8.Порівняй числа

 1. 145 і 3452

 2. 275 і 267

 3. 4907 і 5432

 4. 8764 і 8764

5) 32678001000 і 32678010000

§ 3. Додавання та віднімання натуральних чисел.

Додавання натуральних чисел

 Збільшення натурального числа на декілька одиниць здійснюють дією додавання.

Числа, які додають, називають доданками. Одержаний результат називають сумою.


доданок

доданок

сума
+ =Додавання багатоцифрових натуральних чисел здійснюють порозрядно: до одиниць додають одиниці, до десятків – десятки. До сотень – сотні і так далі. При цьому додавання виконують, починаючи з одиниць.

Багатоцифрові числа зручно додавати у стовпчик. При цьому треба слідкувати, щоб одиниці були записані під одиницями, десятки під десятками і так далі.

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок № Тема
Мета: Повторення вивченого матеріалу, виявити наявність недоліків в знаннях учнів

Урок № Тема
Мета: Повторення вивченого матеріалу, виявити наявність недоліків в знаннях учнів

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...

Тема: Прямокутна система координат. Графік. Розв’язування вправ
Мета: Повторення вивченого матеріалу, виявити наявність недоліків в знаннях учнів

2. Обґрунтування актуальності досвіду І його практичної значущості
«Використання комп’ютерних тестових методик під час вивчення та закріплення нового матеріалу на уроках математики»

Повторення вивченого у 5 класі та основних відомостей предмету інформатика
Повторення правил поведінки та техніки безпеки у комп’ютерному класі. Питання, які вивчає наука інформатика. Галузі знань, з якими...

Нетребенко Маргарита Аркадіївна, вчитель фізики та інформатики
Анотація: у статті розглядаються ігрові методи підвищення інтересу учнів до предмету фізики та особливості застосування їх на уроках...

Уроку
Особливі елементи технології навчання – міжпредметні зв’язки – можна використовувати практично на всіх уроках. Міжпредметні зв’язки...

Уроку
Тема Повторення, узагальнення І систематизація навчального матеріалу за 3-й клас (1 год.)

Урок 7 Тема. Повторення вивченого
Обладнання: ілюстрації сучасних комп'ютерів, таблиці, 2 мікрофона, презентація «Миша», комп’ютерна гра «Стрільці по яблуках»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка