Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок математики та інформатики (4 клас)

Урок математики та інформатики (4 клас)

Бінарний урок математики та інформатики (4 клас)

(Вчитель молодших класів Сморжевська Жанна Людвігівна, вчитель інформатики Семенишена Наталія Анатоліївна

НВК №17 м.Кам’янця-Подільського Хмельницької області)

Тема урок: Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня (№№ 682–692).

Мета уроку:

Освітня мета з математики: закріплювати вміння учнів знаходити дріб від числа; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі, які включають знаходження дробу від числа; повторити нумерацію багатоцифрових чисел та дії з ними, правило знаходження площі прямокутника, назви геометричних фігур.

Освітня мета з інформатики: формувати практичні уміння і навички роботи у графічному редакторі Paint; повторити поняття файлу, папки та основні операції над даними об’єктами; реалізувати розв’язання прикладних задач за допомогою програмного забезпечення.

Розвиваюча мета бінарного уроку: розвивати обчислювальні навички, просторову уяву, вміння аналізувати та робити висновки, пізнавальний інтерес; сприяти розвитку логічного мислення.

Виховна мета бінарного уроку: виховувати в учнів інтерес до предмету на прикладах оригінальних розв’язків математичних задач за допомогою комп’ютера; використовуючи диференціальний та особистісний підхід, сприяти самореалізації учнів; виховувати культуру усного та писемного мовлення.

. Обладнання: Демонстраційний матеріал «Дроби», індивідуальні завдання, завдання для самостійної роботи, завдання для роботи в групі та в парах, геометричний матеріал, «Дидактичні матеріали» (Фінько Г.М., Абельчук З.С. Дидактичні матеріали з математики. 4 клас. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 76 с.), сигнальні картки; демонстраційний матеріал для повторення команд у графічному редакторі, заготовки файлів для виконання завдань з інформатики у графічному редакторі, наклейки «смайлики» та «рука допомоги» для оцінювання виконання завдань з інформатики.

Тип уроку: бінарний урок (математика-інформатика)
Хід уроку

І. Організаційний момент.

Вчитель математики: Сходинка за сходинкою ми піднімаємось з вами, діти, до вершини знань. Сьогоднішній урок не буде винятком. Але буде він не звичайним, а бінарним. Сьогодні на уроці ми поєднаємо два навчальні предмети – математику та інформатику.

Вчитель інформатики: Тому нам потрібно повторити правила безпечної поведінки за комп’ютером.

Відповіді учнів:

 • Сидячи за комп’ютером спину тримати прямо;

 • Сидіти за комп’ютером так, щоб відстань від очей до монітора була 60 см (на відстані витягнутої руки);

 • Працювати чистими руками;

 • На клавіші натискати легко та плавно.


А решту правил поведінки повторимо за допомогою віршика

Учні всі разом розповідають вірш

Щоб з комп’ютером дружити

Треба правила учити.

Не шуміти , не ходити,

Тільки тихо говорити.

Руки чистими тримати,

Сухо-сухо витирати.

Незнайомі кнопки

Не потрібно натискати.

Слухай вчителя уважно

І виконуй все, що скаже

Тільки так знання здобути

Допоможе друг – комп’ютер!
ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

– Отож, на сьогоднішньому уроці ми пригадаємо вивчений матеріал з теми «Дроби», повторимо правило знаходження дробу від числа, правило знаходження площі прямокутника, попрацюємо з виразами на сумісні дії різного ступеня, з геометричним матеріалом, а також перевіримо наші знання за допомогою комп’ютерних програм.
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Математична розминка.

 • Каліграфічна хвилинка.. 172 (характеристика числа).

 • Запитання:

– Чи є записане число натуральним?

– Яке найменше натуральне число? Найбільше?

– Назвати: найбільше одноцифрове число; найменше трицифрове число; найбільше п’ятицифрове число; найменше чотирицифрове число; найменше семицифрове число.

– Яким натуральним числом можна зобразити кількість фігур? (1)

– Ціле поділили на 8 рівних частин. Який дріб позначає зафарбовану червоним кольором частину фігури? (6/8)

2. Диференційовані завдання (картки).

1. Запиши цифрами дроби.

Три дев’яті, одна шоста, сім восьмих, п’ять дев’ятих.
2. Знайди 2/5 числа 20455. (20455 : 5 · 2 = 8182)

3. Робота в групах.

Задача. Перевірка – сигнальні картки (з трьох відповідей одна правильна).

У книзі 60 сторінок. Першого дня учень прочитав 2/3 частини книги, а другого – у 2 рази менше, ніж першого дня. Скільки сторінок прочитав учень за два дні разом?

1) 60 : 3 · 2 = 40 (ст. ) – прочитав учень першого дня;

2) 40 : 2 = 20 (ст.) – прочитав учень другого дня;

3) 40 + 20 = 60 (ст.) – прочитав учень за два дні разом.
Сигнальні картки: 40 ст. 60 ст. 20 ст.

4. Колективна робота..

а) Записати утворений дріб: 6/8.

Як називається число, записане під рискою? Що показує знаменник дробу?

Як називається число, записане над рискою? Що показує чисельник дробу?
б) Робота з демонстраційним матеріалом «Дроби».

Утворення та запис дробових чисел за моделями.

в) Записати, чому дорівнює 1/6 від 420 (70).
– Яке число серед записаних є зайвим? (70 – натуральне число, всі інші – дробові).
ІV. Формування вмінь та навичок.

1. Усні задачі № 683 (М.В. Богданович «Математика 4 клас»)

2. Робота в парах.

Підготовча робота до розв’язання задачі № 686

(М.В. Богданович «Математика 4 клас»)

– Як називаються фігури, що лежать у вас на партах?

(Три різних за кольором і розмірами прямокутників:

10 см і 5 см; 10 см і 4 см; 6 см і 5 см.)

 • Що потрібно знати, щоб знайти площу ваших прямокутників?

 • Знаючи довжину і ширину, як знайдемо площу фігури?

(Таблиця: S = a · b)

 • Виміряйте довжини сторін ваших прямокутників і знайдіть їх площі.

Перевірка: 50 см2, 40 см2, 30 см2.

Якщо заштрихуєте 1/5 частину прямокутника, то яка площа буде заштрихованої частини?

3. Розв’язування задач (аналіз колективно, запис з коментуванням

Задача № 686 (М.В. Богданович «Математика 4 клас»)

1) 100 – 60 = 40 (м) – ширина прямокутника;

2) 100 · 40 = 4000 (м2) – площа садиби;

3) 4000 : 8 · 3 = 1500 (м2) – займають будівлі, двір і сад; –– на дошці запис

4) 4000 – 1500 = 2500 (м2) – займає город.
V. Фізкультхвилинка (для очей).

  1. Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і подивитись на кінчик носа на рахунок «Три-чотири».

  2. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.

  3. Швидко кліпати очима протягом 15 с.


Вчитель інформатики: Всі ми з вами знаємо, що комп’ютер є засобом роботи з інформацією. За допомогою комп’ютера можна збирати інформацію, обробляти її, працювати з інформацією та передавати. Давайте пригадаємо:

З якою інформацією може працювати комп’ютер?

(Ймовірні відповіді учнів)

 • Текстом

 • Цифрами

 • Музика

 • Малюнки

 • Відео

 • Фото


А як же комп’ютер справляється з такою різною інформацією. У чому зберігається інформація у комп’ютері?

(Ймовірні відповіді учнів)

 • Інформація у комп’ютері впорядкована і зберігається у файлах.


Так, отже малюнки, текст, відео, фото зберігаються у різних файлах.

А як же нам знайти потрібний файл?

(Ймовірні відповіді учнів)

 • Файл можна знайти по імені, яке складається з імені файлу та типу файлу.

 • Для того щоб впорядкувати інформацію файли зберігають у папках.


Метод «Доміно»

Для того щоб згадати, що таке папка та основні операції, що виконуються над цим об’єктом, я починаю буду починати означення, а хтось із вас продовжує його.

Папка – це

 • спеціальне місце на диску, в якому зберігаються файли та інші папки.

Щоб відкрити папку

 • потрібно вибрати папку і двічі натиснути ліву кнопку миші.

Щоб переіменувати папку

 • потрібно виділити папку, натиснути клавішу F2 та ввести нове ім’я.


Добре, а зараз ми з вами будемо працювати у знайомому вам графічному редакторі Paint і будемо використовувати деякі елементи з панелі інструментів графічного редактора. Я буду демонструвати вам елементи з панелі інструментів і ставити вам відповідні запитання:
Що можна зробити використовуючи такий інструмент?


Виділення


Який інструмент ви бачите?Лінія

Еліпс

Прямокутник


VІ. Закріплення умінь і навичок.

Учні працюють по варіантах:

1в. – робота за комп’ютерами.

2 в. – обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня.

Вчитель інформатики: Отже, будемо працювати. Зараз ми з вами розділимось на два варіанти. Кожен з вас займе своє робоче місце. Спочатку буде працювати варіант1, а варіант 2 буде виконувати завдання з математики, потім навпаки..

Відкриєте спочатку папку «4 клас» на робочому столі, потім відкриваєте файл учень1 (учень варіанту 1), учень 2 (учень варіанту 2) відповідно.

Вам треба виконати 3 завдання застосовуючи набуті знання з інформатики і математики.

На виконання завдання відводиться до 5 хвилин. Хто виконає завдання піднімає руку. Якщо завдання виконано правильно ви отримуєте смайлик, хто допустить помилки – «руку допомоги». Кожен свою позначку наклеїть на зошит. Смайлик дасть вам можливість отримати додатковий бал з інформатики, а рука допомоги – виправлення помилок і виконання додаткових завдань. Якщо ви виконаєте із завданням швидше ніж за 5 хвилин, то будете мати можливість отримати додаткове завдання.

Учні працюють у графічному редакторі Paint, використовують команди панелі інструментів «Заливка», «Виділення», демонструють навички створення геометричних фігур.

Завдання у графічному редакторі
Додаткове завдання у графічному редакторі


Вчитель математики: Варіант, що не працює за комп’ютером отримує завдання на картках, хто виконає завдання зможе отримати додаткові завдання.

Завдання на картках.

1 в. Знайти значення виразів. 2 в. Знайти значення виразів.

75446 + 2307 · (81 – 75) = 54662 + 3105 · (91 – 85) =

60825 : 3 + 10850 : 5 = 64260 : 9 + 82056 : 4 =
Перевір себе: 22445, 89288. Перевір себе: 27654, 73292.

Додаткові завдання:

Обчисли.

(340 + 260) : 100 = 36000 : 1000 · 2 =

40000 : 100 · 3 = 7300 – 70000: 10 =

(6400 – 400) · 4 = (680 – 60) · 10 =

VІІ. Узагальнення і систематизація знань. Підведення підсумків уроку.

Вчитель інформатики:

З якими інструментами вам довелося працювати виконуючи поставлене перед вами завдання?

Які геометричні фігури навчились створювати і за допомогою яких інструментів?

Отже, сьогодні ви мали можливість переконатись, що практичні навики роботи за комп’ютером, а зокрема навики роботи у графічному редакторі можна використовувати не лише для створення яскравих, гарних та творчих малюнків, але й для розв’язання задач з математики. Запам’ятайте, вміння працювати за комп’ютером – це інструмент, який допомагатиме вам при вивченні не тільки математики, але й інших предметів.
Вчитель математики:

З якими числами ми працювали на сьогоднішньому уроці?

Як знайти дріб від числа?

Ось і піднялись ми до вершини сьогоднішнього уроку. Але таких вершин нам прийдеться подолати дуже й дуже багато. Тож я бажаю вам подальших успіхів і дякую за роботу на уроці.
VІІІ. Домашнє завдання.

Вчитель математики:

Диференційовані завдання

Зважте свої можливості і виконайте на вибір завдання одного із рівнів роботи № 9 (за варіантами), 1 в. – с. 16, 2 в. – с. 17 «Дидактичних матеріалів».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з математики
Т. О. Гаденко, учитель математики інформатики, зш№7, м. Дружківка, Донецька обл

Урок інформатики. 9 клас. Тема: Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Мета
Тип уроку: комбінований (урок засвоєння нових знань, формування умінь та навичок)

Урок інформатики в 9 класі Тема: Комп'ютерні віруси та антивірусні засоби
Обладнання: пк підключені до мережі Internet, мультимедійна дошка, проектор, папка на робочому столі «9 клас. Урок №13» з заготовками...

Урок алгебри, 9-а клас «Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною»
«Нетрадиційні підходи до розвитку пізнавальних інтересів учнів, створення позитивної мотивації та активізація навчальної діяльності...

Урок з інформатики 10 клас. Тема: 10 клас: Поняття комп’ютерної публікації....
Навчальна: сформувати поняття публікації; розглянути види публікацій та їх структуру; формувати вміння створювати публікації

Програма курсу «Основи інформатики. 7 клас»
Тому метою викладання пропедевтичного курсу „Основи інформатики” (7 клас), що є складником курсу „Основи інформатики та обчислювальної...

Календарно-тематичне планування вчителя інформатики Веселовської...
«Сходинки до інформатики 2-4 клас» (авт. Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Ф. М. Рівкінд, Й. Я. Ривкінд). Затверджено Наказом Міністерства...

Уроку математики та інформатики у 5 класі
Обладнання І матеріали до уроку: комп'ютерний клас (програмне забезпечення: графічний редактор Paint), картки з тестовим завданням,...

Урок математики в 6-му класі
Предмет математики такий серйозний, що корисно не нехтувати нагодою робити його трохи цікавим

Урок №20 Урок інформатики 2 клас Дата: Тема: Ознайомлення з поняттям...
Тема: Ознайомлення з поняттям алгоритму. Виконавці алгоритмів. Практична робота №17 «Ознайомлення з програмою Scratch. Надання команд...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка