Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Державні санітарні правила та норми - Сторінка 3

Державні санітарні правила та норми

Сторінка3/4
1   2   3   4


7.5. Повинна бути забезпечена можливість регулювання користувачем яскравості поля зображення від максимальної (п.7 4.) до значення, яке складає не більше половини від максимальної яскравості.

  1. Нерівномірність яскравості поля зображення не повинна перебільшувати 1,7.

  2. Частота регенерації зображень повинна бути такою, щоб мерехтіння сприймали 90% користувачів при позитивному контрасті зображення.

7.8. Амплітуда дрижання зображення не повинна перебільшувати 0,1 мм по кожній осі координат.

7.9. У багатоколірних відеомоніторах незведення променів повинно бути більшим 0,5 мм у центральному колі і діаметром, який дорівнює висоті поля зображення, та не більшим 0,7 мм в решті частин поля зображення.

7.10. Допустимі і рекомендовані розміри великих літер повинні відповідати значенням, які наведені в таблиці 9.

Таблиця 9.

Вік (клас) учня-користувача відеомонітора

Кутовий розмір (висота) великих літер, цифр, кутових хвилин
граничний (не менше)

рекомендований

6-7 років (1 клас)

45

50-70

7-8 років (2 клас)

35

40-60

8-10 років (3-4 класи)

28

30-40

11-15 років (5-7 класи)

22

25-32

16-18 років і старше (8-10 класи, студенти)

16

22-30


Рекомендується використовувати відеомонітори, конструкція яких допускається в умовах експлуатації зміну розмірів відображення знаків у межах значень, наведених у таблиці 8.

7.11. Конструкція настільних відеомоніторів (не вмонтованих в іншу апаратуру) повинна забезпечувати можливість повороту їх корпусу відносно вертикальної осі - кут, не менший + 30° та зміну кута нахилу екрана відеомонітора відносно вертикальної площини в інтервалі від - 5° (вперед) до + 15° (назад), не меншим.  1. Вимоги до обладнання та організації робочого місця


8.1. При конструюванні ПК та організації робочого місця учня, обладнаного відеомонітором, слід забезпечити відповідність конструкції елементів робочого місця та взаємного розташування до ергономічних вимог з урахуванням характеру виконуваної діяльності комплексності технічних засобів, форм організації праці, морфофункціональних та зросто-вікових особливостей дітей та підлітків.

8.2. Основним обладнанням робочого місця з ПК є відеомонітор, клавіатура, робочий стіл, стілець (крісло), допоміжним - пюпітр, підставка для ніг та ін.

8.3. Екран відеомонітора ПК в залежності від висоти символів рекомендовано розміщувати на відстані 400-800 мм від очей користувача.

Для забезпечення точного та швидкого читання інформації в зоні найкращого бачення площина екрана відеомонітора повинна бути перпендикулярною нормальній лінії зору. При цьому повинна бути передбачена можливість переміщення відеомонітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні.

8.4. Клавіатура повинна бути зручною для виконання роботи двома руками, конструктивно відокремлена від монітора для забезпечення можливості її оптимального розташування та прийняття раціональної робочої пози.

Висота клавіатури на рівні середнього ряду не повинна перевищувати 30 мм. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100-300 мм від краю, який повернутий до користувача. Кут нахилу до панелі клавіатури має знаходитись в межах від 5° до 15°.

8.5. Конструкція робочого столу повинна забезпечувати можливість оптимального розташування на робочій поверхні обладнання, при цьому треба враховувати його кількість та конструктивні особливості (розмір монітора, клавіатури, пюпітра та ін.) та характеру роботи, що виконується.

8.5.1. В процесі занять учнів з ПК слід застосовувати спеціальні столи для ПК, які складаються з двох горизонтальних поверхонь: одна, розмірами 700х800 (600) мм, - для клавіатури і посібників (тобто стіл), а друга, розмірами 800х350, - підставка для відеомонітора. Обидві поверхні повинні регулюватись по висоті в межах 460-760 мм.

За відсутності спеціальних меблів допускається застосовувати типові учнівські столи, які розраховані на шість вікових груп: № 1 - 1000-1150 мм, № 2 - 1151-1300 мм, № 3 - 1301-1450мм, № 4 - 1451-1600 мм, № 5 - 1601-1750 мм, № 6 - більше 750-мм, з висотою столішниць відповідно 460 мм, 520 мм, 580 мм, 640 мм, 700 мм, 760 мм.

8.5.2. Ширина і глибина робочої поверхні столу повинна забезпечувати можливість виконання трудових операцій в межах зони досяжності моторного поля.

Кращими модульними розмірами столу, на основі яких розраховуються конструктивні розміри, слід вважати ширину 600, 800, 1000, 1200 та 1400 мм, глибину - 800 та 600 мм при висоті столу 725 мм (при умові, що висота не регулюється).

Столи, які розраховані на одного учня для роботи з ПК, повинні мати ширину не менше 700 мм, глибину - 600-800 мм.

8.6. Конструкція робочого стільця (крісла) повинна забезпечувати підтримку раціональної пози при виконанні основних виробничих операцій, створювати умови для зміни пози з метою зниження статичного напруження м'язів шийно-плечової області й спини та попередження втоми.

8.6.1. Для занять школярів слід використовувати стільці, які мають поверхню сидіння 260 мм, 300 мм, 340 мм, 380 мм, 420 мм, 460 мм відповідно до вікових груп (дивись п.8.5.1.), або використовувати стілець, в якому висота поверхні сидіння регулюється в межах 260-460 мм.

8.6.2. Ширина сидіння стільця для занять школярів з ПК повинна бути 250 мм, 290 мм, 320 мм, 340 мм і 360 мм; глибина - 260 мм, 290 мм, 330 мм, 360 мм, 380 мм і 400 мм, відповідно до вікових груп, які вказані в п.8.5.1. Поверхня сидіння повинна бути плоскою, передній край закруглений. Доцільно передбачити можливість зміни кута нахилу поверхні від 15° вперед і до 5° назад.

  1. Опорна поверхня стінки стільця повинна мати висоту 300120мм, ширину - не менше 380 мм та радіус кривизни горизонтальної поверхні - 400 мм. Кут нахилу стінки у вертикальній площині повинен регулюватися в межах 0°30° від вертикального положення. Відстань спинки від переднього краю сидіння повинна регулюватися в межах 260-400 мм.
  1. Вимоги до організації режиму праці учнів на персональних комп'ютерах


9.1. До занять з ПК учні повинні бути допущені після інструктажу з техніки безпеки.

9.2. Раціональний режим учбових занять школярів передбачає додержання регламентованої тривалості безперервної роботи з ПК регламентованих перерв та їх активне проведення. Сигнали про початок перерви слід подавати на екрані ВДМ. Робота з ПК повинна проводитися в індивідуальному режимі.

9.2.1. Безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:

- для учнів Х-ХІ класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин;

- для учнів VІІІ-ІХ класів - 20-25 хвилин;

. дня учнів VI- VII класів - до 20 хвилин;

-для учнів II- V класів -15 хвилин.

9.2.2. Для навчання дітей 6 років роботі з ПК безперервні заняття в індивідуальному режимі не повинні бути більше 10 хвилин.

9.2.3. Після безперервної роботи за екраном ВМ повинні проводити протягом 1,5-2 хвилин вправи для профілактики зорової втоми; через 45 хвилин роботи з використанням комп'ютерів - фізичні вправи для профілактики загального втомлення.

9.2.4. Безперервна робота з ПК учнів Х-ХІ класів при спарених уроках не повинна бути більше 25-30 хвилин на першому уроці; 15-20 хвилин - на другому.

9.2.5. Для учнів Х-ХІ класів дозволяється варіант організації занять по основах інформатики і обчислювальної техніки, при якому передбачається одна академічна година - теоретичних занять, друга година - практичних занять. Практичне заняття містить:

- безперервну роботу з екраном ПК - 25-30 хвилин;

- виконання комплексу вправ для профілактики зорового і статичного втомлення - 5 хвилин;

- продовження роботи з комп'ютером до кінця занять -15-10 хвилин.

9.4. При виробничому навчанні учнів старших класів програмуванню з використанням ПК в навчально-виробничому комбінаті 50% часу слід відводити теоретичним заняттям, 50% часу - практичним. Безперервна тривалість роботи школярів з ВМ під час занять повинна відповідати п. 9.2.1.

9.4.1. При проведенні занять з учнями старших класів дозволяється до застосування апаратних засобів віртуальної реальності, що мають дозвіл органів Державної санепідслужби на використання їх в навчально-виховному процесі.
9.4.2. При проведенні виробничої практики учнів необхідно через кожні 20-25 хвилин роботи з ПК проводити вправи для профілактики зорового втомлення, через 45 хвилин роботи на перерві - вправи для профілактики загального втомлення.

9.5. Заняття в гуртках програмування з використанням ПК проводити не раніше, ніж через годину після закінчення учбових занять у школі. Цей час відводиться для обіду та відпочинку учнів.

9.5.1. Заняття в гуртках програмування проводяться не більш 2-х разів на тиждень, тривалість яких для учнів 7-10 років не повинна бути більше 45 хвилин; 11-15 років - не більше 60 хвилин. Робота учнів з ПК повинна проводитись в індивідуальному режимі.

9.5.2. Для профілактики втомлення школярів в середині занять необхідно проводити перерву тривалістю не менше 10 хвилин, під час якої організовувати фізичні вправи, в тому числі гімнастику для очей і рухові ігри.

9.5.3. Комп'ютерні ігри з нав'язаним ритмом роботи швидше викликають втому, і в порівнянні з програмуванням, і повинні проводитись в гуртках не частіше 1-2 разів на тиждень тривалістю до 10 хвилин для дітей молодшого шкільного віку і до 15 хвилин для дітей середнього і старшого шкільного віку.

9.6. В період шкільних канікул організуються заняття в школах "Юних програмістів" тривалістю від 2-х до 4-х тижнів. Санітарно-гігієнічні умови і організація режиму дня в школах "Юних програмістів" повинні відповідати нормативам для дитячих позашкільних закладів.

9.6.1. Заняття з ПК у школах "Юних натуралістів" допустимо не частіше 6 разів на тиждень, 7-й день відводиться для повного відпочинку, з виключенням роботи за екраном ВМ.

9.6.2. Загальна тривалість роботи з ПК під час канікул повинна бути обмежена протягом дня:

- для школярів 8-10 років - І заняття (45 хвилин);

- для школярів 11-13 років - 2 заняття по 45 хвилин:

- для школярів 14-16 років - 3 заняття по 45 хвилин.

9.6.3. Регламентовані перерви для відпочинку під час канікул слід проводити протягом 5 хвилин через кожні 20 хвилин роботи і протягом 10-15 хвилин через кожні 45 хвилин роботи. Перерви слід проводити на відкритому повітрі з включенням рухових і фізкультурно-спортивних ігор.

9.6.4. Заняття з ПК у школах "Юних програмістів" для учнів 10 років слід проводити в ранкові години, для учнів 11-13 років - одне заняття проводити в першій половині дня і одне - в другій, для учнів 14-16 років два заняття проводити в першій половині дня і одне - в другій.

9.6.5. В школах "Юних програмістів" комп'ютерні ігри слід проводити не більше одного разу в день з тривалістю не більше 10 хвилин для дітей молодшого шкільного віку і 20 хвилин для дітей середнього і старшого шкільного віку. Не рекомендується проводити комп'ютерні ігри перед сном дітей.

9.7. Показання до занять з ПК і режиму роботи дітям шкільного віку з аномаліями рефракції повинні встановлюватись офтальмологом.

9.8. Заняття з ПК повинні проводитись лише в присутності педагога. Педагог, який має вищу педагогічну освіту і пройшов інструктаж з техніки безпеки при роботі на ПК, несе відповідальність за безпеку дітей.

Додаток 1

Санітарний паспорт

кабінету комп'ютерної техніки

І. Паспортна частина

Школа .................................................................................................................................

Адреса:м...............................................................вул..........................................................

Будинок № ..........................................район......................................................................

Побудована: по типовому проекту - 1, у пристосованій будові - 2.................................

Розташована: в середині кварталу - 1, біля дороги - 2.....................................................

Рік побудови........................................................................................................................

Кількість поверхів...............................................................................................................

2. Санітарно-гігієнічні умови приміщення

Кабінет комп'ютерної техніки: глибина (ширина) ..................м, довжина .................м,

висота ...................................м, площа ............................ кв.м, кубатура......................м

поверх .......м, орієнтація вікон: північ - 1, південь - 2, схід - 3, захід - 4, південно-західна - 5. північно-західна - 6, південно-східна - 7, північно-східна - 8........................

Фарбування стін..................................................................................................................

Фарбування дошки.............................................................................................................

Матеріали для оздоблення стін: олійна фарба - 1, крейда чи вапно - 2, дерев'яні панелі - 3, синтетичні матеріали - 4 ...................................................................................

..............................................................................................................................................

Підлога покрита: фарбою - 1, мастикою - 2.....................................................................

Наявність штор на вікнах: так - 1, ні - 2 ...........................................................................

Колір штор: світлі тони - 1, темні тони - 2 .......................................................................

Вентиляція: природня - 1, штучна - 2, змішана - 3...........................................................

Примусова: так - 1, ні - 2....................................................................................................

Тип примусової вентиляції ................................................................................................

Приток через: фіранки - 1, фрамуги - 2, канали - 3 ..........................................................

Кількість каналів.......................................................................................................... шт.

Площа каналів ...........................................................................................................кв.м.

Швидкість повітря у витяжному каналі (показн. анемометра)

Початкові значення ...........................................................................................................

Кінцеві значення ................................................................................................................

Температура повітря: точка № 1 (висота 0,2 м ..............................................................)

вн. кут

(висота 1,5 м ..............................................................)

точка №2 (висота 0,2м .................................................................)

середина

(висота 1,5 м ..............................................................)

точка № 3 (висота 0,2 м ...............................................................)

зовн. кут. (висота 1,5м... .............................................................)
Показання вологого термометра:

точка № 1 (висота 0,2 м ...............................................................)

вн.кут.

(висота 1,5 м ..............................................................)

точка№2 (висота 0,2м.................................................................)

середина

(висота 1,5м ................................................................)

точка № 3 (висота 0,2м ................................................................)

зовн. кут.

(висота 1,5м ...............................................................)

Відносна вологість повітря:

точка № 1 (Н - 1,2 м-..................... Н - 1,5 м................................)

вн.кут.

точка № 2 (Н - 0,2м....................... Н - 1,5 м................................)

середина

точка № 3 (Н - 0,2м ...................... Н - 1,5 м ...............................)

зовн. кут.

Освітлення: природнє - 1, штучне - 2, змішане - 3 ...........................................................

Загальна площа світлоносних поверхонь ................................................................кв. м

КПО %.................................................................................................................................

Світ. коефіцієнт...................................................................................................................

Штучне освітлення .............................................................................................................

Типи світильників ..............................................................................................................

Лампи люмінісцентні - 1, лампи розжарення - 2 .............................................................

Загальне освітлення: рівномірн. - 1, локал. - 2, комб. - 3 ................................................

Питома потужність світильників....................................................................... .ВТ/м кв

Розміщення світильників відносно екрану ......................................................................

..............................................................................................................................................

Висота підвісу світильників...............................................................................................

Освітлення місць на робочих місцях:

№ 1........................................... № 2.................................... № 3......................................

№ 4........................................... № 5.................................... № 6......................................

№ 7........................................... № 8.................................... № 9......................................

№ 10......................................... № 11.................................. № 12.....................................
Освітлення на вулиці.................................................................................................... LX

Освітлення штучн. на роб. місцях: під час роботи - 1, коли відсутні учні - 2:

№ 1.......................................... № 2..................................... № 3......................................

№ 4.......................................... № 5..................................... № 6.....................................

№ 7.......................................... № 8..................................... № 9.....................................

№ 10........................................ № 11................................... № 12....................................

Рівень шуму в ДБ................................................................................................................

1   2   3   4

Схожі:

1. Галузь застосування
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навча

Затверджено
Державні санітарні правила І норми влаштування І обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці...

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I ii, I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

Державні будівельні норми україни будинки І споруди навчальні заклади дбн в 2-3-201Х
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Форми виховної роботи в початковій школі
Вчитель – об’єднує дітей за лічилкою у малі групи та роздає учням ситуації малюнки, які заготовлює заздалегідь (невеличкі ситуації-малюнки...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Урок №17 Тема уроку: Правила безпечного користування Інтернетом при...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка