Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Довідник місцевих І територіальних

Довідник місцевих І територіальних

Сторінка1/41
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Довідник

місцевих і територіальних

громад

Довідник

місцевих і територіальних

громад


Під редакцією

Бернара Дрейфюса

Перекладено з французької за виданням

Vademecum des collectivités locales et territoriales. Réforme de la TP. 9e édition.

06/2010

Зміст
Місцевий адміністративний устрій
Основоположні принципи законодавства

Адміністративно-територіальній устрій Франції

Комуна. Департамент. Регіон

Регіони

Департаменти

Комуни

Порядок обрання муніципальних рад до 2014 р.

Мер

Роль муніципальної ради

Заступники мера

Міжкомунальні об'єднання

Характеристика комун Франції

Розподіл комун за населенням у 2007 р.

Реформа територіального устрою 2010 р.

Останні події
Бюджет. Податкова система
Загальні принципи

Фази виконання бюджету за видатками

Бюджет комуни

Інструкція з формування бюджету та бухгалтерського обліку М14

Місцеві податки

Загальне фінансування місцевих органів (DGF)

Звідки беруться гроші департаментів і регіонів?

Показники фінансового стану комуни
Безпека. Допомога громадянам
Поліцейські повноваження мера

Адміністративна поліція

Загальна та спеціальна поліція

Повноваження мерів як особисті права й можливості

Запобігання ризикам

Протипожежна охорона, захист від аварій та стихії

Муніципальна поліція

Стан природного лиха
Державна служба
Загальний статус і три види державної служби

Структура і принципи поділу на категорії

Кар'єрний принцип

Права і обов'язки чиновників

Порядок набору на державну службу

Характеристика статусу

Паритетні органи і управління службою

Принципи оплати праці

Розподіл обов'язків між представницькими й виконавчими органуми
Освіта
Характеристика освітньої галузі

Хто за що відповідає?

Комуни й шкільне навчання

Турбота про дітей меншого віку

Комуни й приватне початкове навчання

Регіони, департаменти та місцеві державні навчальні заклади (ліцеї, колежі)

Перевезення школярів

Місцева громада і безпека

Вища освіта і професійно-технічне навчання

Політика міста і освіта
Державне замовлення
Які договори можна укладати?

Повноваження й порядок роботи тендерної комісії

Виконання державних замовлень

Угоди про генеральний підряд і стосунки з замовником

Пряме й непряме управління місцевими комунальними службами

Угоди про делегування комунальних послуг

Кримінальна відповідальність і державні замовлення
Навколишнє середовище
Вода

Енергоносії

Відходи

Повітря

Шум

Природне середовище й ландшафти

Промислова діяльність

Що повинен і може робити мер у питаннях охорони довкілля

Сталий розвиток
Соціальна сфера
Соціальний захист у Франції

Державна соціальна допомога і розподіл повноважень

Захист осіб групи ризику

Зайнятість
Міське планування й будівництво

Місто. Житло
Загальні принципи містобудування

Місцевий план містобудування і план землекористування

Схема системного розвитку території (колишній Генплан)

Операції національного масштабу і Плани загального призначення

Дозволи на будівництво

Земельна політика

Благоустрій міст

Фінансування об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури

Консультації та опитування населення

Політика міста. Житло
Партнери
Європа

Суміжні організації. Асоціації громадян

Підприємства
Додатки
Статус місцевих обранців

Відповідальність місцевих обранців

Місцеві громади і транспорт

Місцеві громади та інформаційно-комунікаційні технології

Скільки це коштує?

Додатки до бюджету

Місцевий адміністративний устрій

Основоположні принципи законодавства


 • Конституцією 1958 р. (а також і Статутом Ради Європи 1985 р., Європейською хартією місцевого самоврядування 1985 р., схваленою законом від 10.07.06) утверджується принцип свободи управління місцевими громадами. Конституційною реформою від 28.03.03 закріплений "децентралізований устрій Республіки".

 • Самостійність місцевих громад виражається в п'яти основних принципах:

 1. Право на вільне управління, на свободу діяльності в рамках закону.

 2. Фінансова самостійність (див. конституційну реформу від 28.03.03 і органічний закон про фінансову самостійність від 29.07.04), яка не передбачає самостійності в питаннях оподаткування.

 3. Демократичний характер керівних органів.

 4. Право на виконання загального кола обов'язків (враховувати місцеві інтереси, не порушуючи права держави та інших місцевих громад). Цей принцип відтепер закріплюється за комунами.

 5. Контроль (законності, а також і звітності) із дотриманням принципу самостійності.

  • Конституційна реформа від 28.03.03 доповнена іншими законодавчими актами:

 • Органічний закон про експеримент (01.08.03).

 • Органічний закон про місцеві референдуми (01.08.03).

 • Органічний закон про фінансову самостійність (27.07.04).

 • Закон про місцеві свободи та відповідальність від 13.08.04 і проект закону про реформу територіального устрою.

До цього механізму входять також наступні акти:

 • Закон про мінімальний соціальний доход/мінімальний доход від діяльності від 18.12.03 і Закон про активну солідарність від 1.12.08.

 • Закон про цивільну безпеку (13.08.04), Закон про профілактику злочинності (05.03.07) і Закон про посилення боротьби з рецидивом від 10.08.07, а також Програмний закон про внутрішню безпеку.

 • Закон про самостійність літніх осіб від 30.06.04.

 • Закон про інвалідів від 11.02.05 і Закон про захист дитинства від 05.03.07.

 • Закон про соціальну консолідацію, Закон про національні житлові програми від 13.07.06, Закон про право на житло від 05.03.07 і Закон від 25.03.09 про мобілізацію дій для забезпечення житлом.

 • Закон 2010 р. про територіальних радників (2014 р.) і про створення міських центрів, нових комун і посилення руху міжкомунальних об'єднань.

Після закріплення принципу самостійності судовою практикою були виділені інші основоположні принципи, яких повинні дотримуватися місцеві громади:

 • Принцип наступності служб і послуг колективного призначення.

 • Принцип незаконності загальних і абсолютних заборон.

 • Принцип відсутності зворотної сили.

 • Принцип свободи торгівлі та промисловості.

 • Принцип змагальності (поважання прав громадян).

 • Принцип спеціалізації (напр., державні заклади).


Місцевий адміністративний устрій
Адміністративно-територіальний устрій Франції
1. Від централізації до деконцентрації


Централізація

Деконцентрація

Вся адміністративна діяльність держави здійснюється з єдиного керівного центру, і тільки держава має статус юридичної особи.

Державні чиновники на місцевому рівні:

- призначаються державними органуми;

- контролюються державою:

→ вертикальна влада;

- є простими виконавцями, не мають свободи ініціативи;

- діють у рамках території.

Адміністративні округи.

Все спускається з центру і все знову подається нагору.

Один із способів організації централізованої системи.

- Деконцентрація полягає в наданні права прийняття рішень службовим особам у адміністративних округах, які не мають жодної правосуб'єктності.

- Відбувається перерозподіл права прийняття рішень через механізм делегування повноважень.

- Проте службова особа наділена повноваженнями за принципом деконцентрації:

• завжди діє від імені держави;

• завжди підлягає контролю з боку керівних органів (вертикаль влади).

- Організація та діяльність державних служб були переглянуті згідно з декретами від 10.11.09 і 03.12.09 про нові напрямки розвитку держави.

Вертикаль влади

Центральні органи

Деконцентровані органи

- Контроль керівника над підлеглим.

- Контроль особи та її дій.

- Контроль, що може здійснюватися попередньо, передбачати право розслідування, скасування актів, заміни службовця або його звільнення.

Органи, служби, повноваження яких поширюються на всю територію країни:

→ міністерства.

Призначені органи (у т.ч. префекти) місцевих служб держави, повноваження яких обмежуються певною частиною території країни:

→ адміністративні округи.

У регіоні 8 великих управлінь.

У департаменті 2-3 міжвідомчих управління.


2. Децентралізація
Право вільного врядування, надане різним суб'єктам.

Децентралізація передбачає передачу функцій держави органум, які юридично не є державними і які користуються під наглядом держави певною самостійністю управління.
Складові елементи децентралізації


Статут юридичної особи для децентралізованого органу

Самостійність місцевих органів влади

Наявність місцевих справ

Контроль центральної влади

- Децентралізований орган повинен мати власний юридичний статус, відмінний від статусу держави.

- Територіальні громади та їхні публічні заклади мають також статус юридичних осіб публічного права.


- Децентралізовані органи влади обираються громадянами, яких вони представляють, а не призначаються центральною владою.

- Децентралізований орган отримує специфічні повноваження для задоволення потреб території чи ділянки, якою він опікується.

- Децентралізація – це форма самостійності, а не незалежності.

- Децентралізовані органи залишаються в складі державної системи, і держава здійснює контроль (контроль законності, а не відомчий контроль).


Місцевий адміністративний устрій
Адміністративно-територіальний устрій Франції
2-й етап децентралізації
Перший етап децентралізації розпочався з прийняттям закону від 2 березня 1982 р., яким скасовувався адміністративний і фінансовий нагляд префекта, а виконавчі повноваження передавалися від префекта головам Генеральної ради та Регіональної ради.

2-й етап був підготовлений доповідями Хоффеля і Монорі і, головно, дуже важливими законами "Жокса" 1992 р. і "Шевенмана" 1999 р. про міжкомунальні об'єднання.

Відповідно до територіальної децентралізації, територія набуває статусу юридичної особи, має свій бюджет і свій представницький орган, що обирається за загальним виборчим правом.

На 2-му етапі народжуються територіальні громади.

Згідно з функціональною чи технічною децентралізацією, відповідні структури набувають статусу юридичної особи.

На 2-му етапі створюються публічні заклади.

Територіальні громади

Публічні заклади


Територіальні громади

Призначення органів (представницький орган) на загальних виборах.

Територіальні громади мають загальні повноваження.

Регіони (22) (+ 4 заморські)

Регіональна рада: Голова Регіональної ради + консультативний орган – Економічна й соціальна рада.

Департаменти (96) (+ 5 заморських)

Генеральна рада: Голова Генеральної ради.

Комуни (36682)

Муніципальна рада.

Мер.

+ заморські комуни (Полінезія, Валіс і Футуна, Сен-П'єр і Мікелон, Сен-Мартен і Сен-Бартелемі), заморські провінції (Нова Каледонія), Французькі південні й антарктичні землі.

Національні публічні заклади

(підпорядковані державі: 1200) – Національний центр наукових досліджень, Національна школа адміністрації. Університети, ЕДФ, ГДФ, Національна залізнична компанія.

Місцеві публічні заклади

Призначення органуми влади (представницькими), обрання непрямими виборами або призначенням.

Публічні заклади мають спеціалізовані та обмежені повноваження (при одній чи декількох територіальних громадах).

Міжрегіональні угоди – змішані спілки (+ або Об'єднання за колективними інтересами).

- Місцеві публічні навчальні заклади, ліцеї, колежі.

- Комунальні центри соціальної допомоги.

- Шкільні каси.

Департаментська служба пожежної охорони та рятування.

Публічні агентства соціального житла.

Органи співпраці (профспілки, міські співтовариства, співтовариства комун і агломерацій).Процес перетворення територіальної громади на Майотті в департаментську громаду був підтверджений Органічним законом від 03.08.09, а на Мартініці та в Гвіані після січневого референдуму 2010 р. розпочався процес створення регіонів типу "регіон-департамент".

Конституційна реформа від 28.03.03 містить положення щодо заморських територій, як от створення єдиного представницького органу замість Регіональної ради та Генеральної ради після консультацій з населенням. Крім того, були внесені зміни в статті 73 і 74 Конституції, для спрощення адаптування законів і декретів до місцевих реалій. Децентралізовані громади мають право ухвалювати нормативні акти, які мають прямий вплив на життя і економічний розвиток на заморських територіях. Згідно з Органічним законом від 21 лютого 2007 р. були створені заморські громади Сен-Бартелемі і Сен-Мартен.

Місцевий адміністративний устрій
Комуна. Департамент. Регіон
1. Однаковий правовий статус
Наявність двох керівних органів:

 • Представницький орган (рада), що обирається безпосередньо виборцями громади і керує справами місцевого значення.

 • Виконавчий орган (мер або голова), який обирається представницьким органом, очолює раду і наділений власними повноваженнями.

Відмінності:

 • У регіоні існує ще один орган без права прийняття рішень (економічна й соціальна рада → консультативний орган).

 • У регіоні й департаменті створюється постійна комісія, яка є допоміжною структурою виконавчого органу і якій можуть делегуватися права представницького органу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник можна використовувати на уроках для закріплення І повторення вивченого матеріалу
Довідник допоможе учням швидко І якісно засвоїти основний теоретичний матеріал, який повинні знати всі п’ятикласники, І навчить виділяти...

Пояснювальна записка до річного звіту. Форма №1 «Звіт про фінансовий стан (баланс)»
Річна звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку про виконання місцевих бюджетів до річного заключення рахунків...

Методичний супровід впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій
Відділом освіти за рахунок місцевих бюджетів придбано 16 мультимедійних навчальних комплексів та 1 інтерактивну дошку. Таким чином...

Звіт директора
Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Регіональної програми розвитку загальної середньої освіти (1999...

Тема : Використання списків в текстовому документі
Корнієнко, М. М., Іванова, І. Д. Інформатика [Текст] : довідник учня та абітурієнта / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. – Х. Веста:...

Тема: Створення веб-сторінки засобами Word
Корнієнко, М. М., Іванова, І. Д. Інформатика [Текст] : довідник учня та абітурієнта / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. – Х. Веста:...

Тема: Форматування сторінки. Налаштування параметрів тексту
Корнієнко, М. М., Іванова, І. Д. Інформатика [Текст] : довідник учня та абітурієнта / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. – Х. Веста:...

Тема: Використання прийомів форматування до абзаців документу
Корнієнко, М. М., Іванова, І. Д. Інформатика [Текст] : довідник учня та абітурієнта / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. – Х. Веста:...

Тема: Створення таблиці. Розміщення тексту та виконання обчислень у таблиці
Корнієнко, М. М., Іванова, І. Д. Інформатика [Текст] : довідник учня та абітурієнта / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. – Х. Веста:...

Довідник портал
В інтернеті, портал це веб-сайт, який виконує роль відправного пункту для пошуку в інтернеті. Існують горизонтальні портали загального...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка