Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рмо вчителів початкової школи

Рмо вчителів початкової школи

РМО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

02.02.2012 р.

Матеріали ІІІ Засідання творчої групи вчителів початкових класів Кіровського району

 

2 лютого на базі ССЗШ № 9 відбулося третє засідання творчої групи вчителів початкових класів Кіровського району. Темою обговорення було питання «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності  навчально-виховного  процесу  у  початковій  школі».          

 Про актуальність використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання (ІКТН) в початковій школі та їх педагогічні основи розповілаСуміна О.В., вчитель-методист НВК №148. Сьогодні перед школою стоїть завдання сформувати креативну, критично мислячу людину, яка здатна користуватися набутими знаннями та оволодівати потрібною інформацією, самостійно приймати рішення й адаптуватися у будь-яких умовах. Реалізувати це з швидкістю, необхідною у сучасному суспільстві, можливо лише за допомогою  ІКТ.        

 Водночас Олександра Василівна звернула увагу на необхідність виваженого, комплексного підходу до використання ІКТ у початковій школі з обов’язковим застосуванням здоров'язбережувальних технологій. Зокрема було наголошено на необхідності проведення психологічних і санітарно-гігієнічних досліджень впливу сучасних інформаційних технологій на процес розвитку і навчання молодших школярів; формування у дітей комп'ютерної грамотності за допомогою пропедевтичних курсів; забезпечення навчальних кабінетів сучасним комп'ютерним обладнанням.             В процесі обговорення питання члени творчої групи зазначали, що сучасні засоби навчання дозволяють розв’язувати складні та актуальні завдання педагогіки, а також обмінялись думками з проблеми недостатньої кількості сучасних педагогічних програмних засобів викладання навчальних предметів початкової школи, методичних розробок використання ІКТ під час реалізації виховних задач, повна або часткова відсутність матеріально-технічного забезпе  чення. Буренко І.В., вчитель вищої категорії ССЗШ №9, акцентувала на важливості більш тісної співпраці вчителя з батьками щодо входження дитини в інформаційний простір. Овчаренко С.І., старший вчитель СЗШ№1, презентувала тематичний посібник Пономаренко Л. В. «Використання  інформаційних технологій у практиці роботи початкової школи».—X.:Вид.група «Основа», 2010.—156с. , у якому подано теоретичні аспекти з проблеми використання нових інформаційних технологій у навчанні молодших школярів, методичні рекомендації щодо використання комп'ютера у навчально-виховній роботі та практичні розробки уроків і виховних заходів з використанням ІКТ) .INTERNET – ресурси1.    On-ляндія – безпечна веб-країна: портал для дітей, батьків, учителів. – Режим доступу: http://www.onlandia.org.ua/
      2.  Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 304 с. – (Педагогика. Психология. Управление).3.  Антонова О.П. Програма пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ciit.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=847&Itemid=2974. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804/
   5.   Брошура про безпечну роботу й розваги дітей в Інтернеті. – Режим доступу: http://www.ifap.ru/library/book099.pdf
  6. Дитина за комп'ютером! Добре чи нi? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moyadutuna.com.ua/index.php?p=catalogue&parent=113
  7. Комп’ютер і дитина: інтелектуальний прогрес чи емоційна катастрофа? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/26-1-0-2121
  8.    Комп'ютер і дитина. Здоровий підхід [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/pc.htm
  9.    Коршунова О.В. Програма пропедевтичного курсу інформатики «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» для 2-4 класів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ciit.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=847&Itemid=297
    На цьому засіданні член творчої групи Гостренко О.А., старший вчитель ССШ №22, запропонувала учасникам переглянути фрагменти уроків з використанням  електронних посібників, власних мультимедійних презентацій, створених до уроків математики, мови, «Я і Україна», та добірку з інтернетмережі. Зазначила, що раціонально застосовувати ІКТ, добирати та створювати програмні дидактичні засоби для молодших школярів під час підготовки та проведення уроків чи інших форм організації навчально-виховного процесу допомагає володіння комп’ютерною технікою, мережею Інтернет та основними програмними ресурсами Windows 2007: Word, Power Point, Excel, Access, Movie Maker. Інформаційно-комунікаційні технології швидко і  надійно входять у повсякденне життя і в поміч вчителю-класному керівнику: ІКТ на класній годині, свята й ігри – на вищому рівні, оформлення документації класного керівника, джерела інформації на батьківських зборах тощо.INTERNET – ресурси                                                                  1. Дитячі презентації [Електронний ресурс].– http://www.nosiki.cv.ua/load/ditjachi_prezentacii/29
   2.Навчальні ігри з математики [Електронний ресурс]–http://samouchka.com.ua/ukr/_matematyka/
    3.Навчальні ігри з письма та читання–http://samouchka.com.ua/ukr/_pysmo_i_chytannya/
   4.  Отрошко Т.В.Організація позакласної та виховної роботи з використанням інформаційних та комунікаційних технологій -http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Nzkp/2008_21/23.htm
  5. Зайцев Г. Использование ИКТ на уроках физической культуры и во внеурочное время – http://festival.1september.ru/articles/566233/
   6.  Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики–http://stsh15.ucoz.ru/publ/mo_uchitelej_matematiki_i_informatiki/ispolzovanie_ikt_na_urokakh_matemi
  7. Сергеева М. А. Использование ИКТ в обучении детей начальной школы. -http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,2306/Itemid,0/
  8.  Степанов Є. Класний керівник. Зміст, форма і структура плану виховної роботи http://osvita.ua/school/upbring/3649
          Відповідно до плану роботи учасники засідання вправлялись у моделюванні уроків з використанням  електронних посібників,рекомендованих  Міністерством освіти і науки України, а саме: * Українська мова, 2 клас: Методичний посібник/ Під ред.. Салтишевої В.М.- Рівне: ПП «Контур плюс», 2010, компакт- диск. * Математика, 3 клас: Методичний посібник / Під ред.. Салтишевої В.М. -Рівне: ПП «Контур плюс», 2009. -38с., компакт- диск.* Образотворче мистецтво, 2 клас: Методичний посібник / Під ред..Томецької О.М.- Рівне:ПП»Контур плюс», 2010.- 38с., компакт- диск.INTERNET – ресурси                                                              

1.Мультимедійні підручники [Електронний ресурс]. –: http://www.novashkola.ua/

2. Педагогічний програмний засіб "Трудове навчання, 1-4 клас" для загальноосвітніх навчальних закладів" . - http://ipit.kiev.ua/03_web-shop/K043_200_trud_1_4.html3.Урок природознавства з елементами ІКТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://konserg.ucoz.ua/load/urok_prirodoznavstva_z_elementami_ikt/40-1-0-2258         Керівник районного МО вчителів початкових класів,вчитель-методист ССЗШ № 9 Коркоц О.О., проінформувала членів творчої групи про посилення уваги щодо формування єдиного освітнього здоров’язберігаючого простору, нагадала, що 2012 рік в Україні оголошено Роком спорту. «Стає очевидною потреба зміни ставлення до здоров’я дитини в системі освіти. Сьогодні урок, як основна форма організації навчально-виховного процесу, вже не вважається сучасним, хоча б він і відрізнявся всім різноманіттям найсучасніших засобів та педагогічних прийомів, якщо на цьому уроці не враховується здоров’я дитини, якщо дитина під час його проведення втрачає своє здоров’я. Завдання педагога не тільки дати учневі знання, а й  зберегти його фізичне, моральне, психічне та соціальне здоров’я. Олена Олександрівна ознайомила присутніх з новими нормативними документами, порекомендувала  добірку  літератури.Література1. Розпорядження від 27 квітня 2011 р. N 360-р «Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя»

2. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 № 1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році».

3. Додаток 1 до листа МОН, молодьспорту України  від  27.01.2012 р. № 1/9-61«Особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році» 4. Рибальченко С. Є. Формування культури здоров'я учнів засобами інноваційних технологій. Модель навчального закладу  — Школа сприяння здоров’ю. - X.: Вид.  група «Основа», 2010.— 143 5. Бойченко Т. Валеологія–мистецтво бути здоровим //Здоров’я та фізична культура.– 2005 – №2. 6. Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – №8. 7. Омельченко Л.П., Омельченко О.В. Здоров’ятворча педагогіка. – Х.: Вид. група “Основа“, 2008. – 205 с.8.Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. – М.: АПК и ПРО, 2002. – 121 с.РЕКОМЕНДАЦІЇ засідання районної творчої групи  вчителів початкових класів «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності  навчально-виховного  процесу  у  початковій  школі»:

1. Активно впроваджувати  ІКТ в навчально-виховному процесі як засіб розвитку інноваційного потенціалу молодшого школяра, задоволення його освітніх потреб, самоактуалізації та самовираженості.

2. Максимально реалізовувати в нвп можливості здоров’язберігаючих   технологій .

3. Розвивати взаємодію з батьками учнів щодо входження дитини в   інформаційний  простір.4. Рекомендувати членам  ШМО  літературу та  INTERNET – ресурси для підвищення рівня самоосвіти та практичного використання в роботі.       

 

 

 

Матеріал підготувала керівник ТГ Гостренко О.А.

http://kirovrvo.klasna.com/uploads/editor/1449/91435/sitepage_38/prezentaciya10(1).jpg

 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендації щодо роботи рмо вчителів географії/економіки. Загальні поняття
Районне методичне об’єднання (рмо) вчителів географії/економіки – це група педагогів, яка здійснює проведення методичної роботи з...

2. Засідання творчих груп рмо 1,2,3,4 класів. Планування роботи
Розробка методичних рекомендації по роботі вчителів – предметників у 2014-2015 навчальному році

Методичні рекомендації для вчителів початкових класів
«Вимоги щодо ведення класного журналу в початковій школі у зв’язку з переходом початкової школи на нові Державні стандарти»

Навчальні програми для початкової школи (1-4 класи)
Оновлені навчальні програми для початкової школи (1-4 класи) затверджені Колегією Міністерства освіти І науки 4 серпня 2016 року

Протокол
Особистісно – соціальний та інтелектуальний розвиток учнів початкової школи в процесі оволодіння ключовими компетентностями в процесі...

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних...

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних...

Звіт роботи шкільного методичного об’єднання вчителів математики,...
У 2013-2014 н р робота шмо вчителів була спрямована на підвищення рівня методичної І фахової компетенції вчителів, вдосконалення...

Пояснювальна записка до навчального плану Кремінської загальноосвітньої школи
Кремінська загальноосвітня школа I-III ступенів №4 є загальноосвітнім навчальним закладом комунальної форми власності. Станом на...

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
На виконання регіонального дослідницько – пошукового проекту на 2010-2016 роки «Модернізація початкової школи на засадах нового змісту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка