Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Нака з - Сторінка 3

Нака з

Сторінка3/3
1   2   3

6.2.2. Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та

оцінювання робіт учасників оліпіади, конкурсу або турніру.

6.2.3. Очолює комісію по складанню завдань для олімпіад,

конкурсів або турнірів.

6.З. Журі олімпіад, конкурсів і турнірів:

6.3.1. Перевіряє і оцінює рівень і якість учнівських робіт.

6.3.2. Проводить консультації по розв'язуванню завдань для

учасників олімпіад, турнірів та конкурсів і керівників команд,

розглядає апеляції.

6.3.3. Аналізує рівень підготовки учасників олімпіад,

турнірів та конкурсів, визначає переможців у загальному заліку та

з окремих завдань і складає про це звіт.

6.3.4. Визначає склад кандидатів команд для участі у

наступному етапі олімпіад, конкурсів і турнірів.

6.3.5. Визначає склад учасників навчально-тренувальних зборів

команд України по підготовці до міжнародних олімпіад, конкурсів і

турнірів, рекомендує іх керівників, заступників та тренерів.

6.4. Секретар журі олімпіади, конкурсу або турніру забезпечує

ведення необхідної документації.

7. Робочі групи олімпіад із спеціальних дисциплін

і конкурсів фахової майстерності

7.1. Робочі групи створюються із числа інженерно-педагогічних

працівників професійних навчально-виховних закладів, працівників

підприємств і організацій, на базі яких проводиться олімпіада або

конкурс.

7.2. Кількість робочих груп та їх склад визначається залежно

від конкретних умов проведення олімпіади або конкурсу.

Очолює робочу групу керівник.

7.3. Керівником робочих груп призначається, як правило,

старший майстер професійного навчально-виховного закладу, в

обов'язки якого входить організація проведення інструктажу

учасників олімпіади або конкурсу з техніки безпеки з оформленням

відповідного протоколу.

7.4. Робочі групи:

7.4.1. Забезпечують справність обладнання, машин, механізмів,

агрегатів, режим їх експлуатації, перевіряють наявність на робочих

місцях учасників необхідних інструментів, приладів, матеріалів, що

використовуються в процесі проведення олімпіади або конкурсу.

7.4.2. Стежать за дотриманням учасниками конкурсів правил

техніки безпеки.

7.4.3. Беруть участь, при необхідності, в технологічному

процесі, котролюють процес виконання учасниками олімпіад або

конкурсу робіт, готують необхідні матеріали на розгляд журі.

8. Порядок визначення рейтингу команд

8.1. Рейтинг (оцінка) команд на Всеукраїнських учнівських

олімпіадах з базових дисциплін визначається за результатами їх

участі протягом трьох останніх років.

8.2. За кожний диплом члена команди нараховується така

кількість балів:

Диплом I ступеня - 5 балів;

Диплом II ступеня - 3 бали;

Диплом III ступеня - 1 бал.

8.3. Щорічний рейтинг команди Rі визначається як частка від

ділення загальної кількості балів (ЗКБ), набраних усіма членами

команди, на їх кількість n, тобто:

ЗКБ

Rі = ---

n

8.4. Загальний рейтинг команди Rзаг визначається як сума

рейтингів за останні три роки, тобто:

Rзаг = R3 + R2 + R1.

За рейтингом складається список команд, починаючи з команди,

яка має найбільший рейтинг. При однаковому рейтингу команди у

списку розташовуються в алфавітному порядку.

8.5. Команда, яка зайняла 1 місце, на наступний рік

формується у кількості не більше 14 чоловік;

II-III місця - не більше 12 чол.;

IV-VI місця - не більше 10 чол.;

VII-X місця - не більше 8 чол.;

XI-XV місця - не більше 6 чол.

Решта команд формується у складі не більше 4 чоловік.

8.6. До складу команд, що зайняли I-VI місце, обов'язково

включається по 2 учні, а решти - по одному учню із класу.

9. Фінансування олімпіад, конкурсів і турнірів

9.1. Проведення олімпіад, конкурсів і турнірів фінансується

за рахунок місцевих бюджетів органів державного управління освіти

та Міністерства освіти України.

9.2. Витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі,

відрядження супроводжуючих, проведення навчально-тренувальних

зборів кандитатів до команд на наступний етап олімпіад, конкурсів

і турнірів несуть органи або заклади освіти, які направляють

команду або окремих учасників на олімпіаду, конкурс або турнір, а

на проживання, харчування, культурне обслуговування учасників

олімпіад, конкурсів і турнірів, оплату членів журі і оргкомітету,

експертів-консультантів, заохочення учасників - органи освіти і

заклади, на які покладається їх проведення.

9.3. Харчування учасників I-III етапів олімпіад і конкурсів

фахової майстерності та I-II етапів конкурсів-захистів

науково-дослідницьких робіт проводиться за нормами, передбаченими

для вихованців шкіл-інтернатів, IV етапу олімпіад з базових

дисциплін, ІІІ етапу олімпіад із спеціальних дисциплін, конкурсів

і фінальних турнірів - за нормами для вихованців училищ фізичної

культури.

9.4. За працівниками установ та закладів освіти, які

залучаються до проведення олімпіад, конкурсів і турнірів

зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження,

що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

9.5. До роботи у робочих групах по складанню завдань для

олімпіад конкурсів і турнірів та журі можуть залучатися працівники

різних закладів, установ та організацій на договірних умовах з

оплатою праці відповідно до діючого законодавства.

Додаток 1

до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади

з базових і спеціальних дисциплін, конкурси-захисти

науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової

майстерності

Звіт

про проведення I, II та III етапів Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових дисциплін у

199_/199_ навчальному році

з ___________________ ___________________

(назва олімпіади) (назва територій)

1. Відомості про учасників олімпіад:

----------------------------------------------------------------

|Класи|Кількість навч. закладів, |Кількість учасників олімпіад|

| |учні яких брали участь в |----------------------------|

| |олімпіаді | I етап |

|-----+---------------------------+----------------------------|

| | | З них | | З них |

| |Всього|--------------------|Всього|---------------------|

| | |міськ|сіл.|ліц.|гім.| |міськ|сіл.|ліц.|гім. |

|-----+------+-----+----+----+----+------+-----+----+----+-----|

| 6. | | | | | | | | | | |

| 7. | | | | | | | | | | |

| 8. | | | | | | | | | | |

| 9. | | | | | | | | | | |

|10. | | | | | | | | | | |

|11. | | | | | | | | | | |

|-----+------+-----+----+----+----+------+-----+----+----+-----|

|Разом| | | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

|Класи| Кількість учасників олімпіад: |

| |-------------------------------------------------------|

| | II етап | III етап |

|-----+---------------------------+---------------------------|

| | | З них | | З них |

| |Всього|--------------------|Всього|--------------------|

| | |міськ|сіл.|ліц.|гім.| |міськ|сіл.|ліц.|гім.|

|-----+------+-----+----+----+----+------+-----+----+----+----|

| 6. | | | | | | | | | | |

| 7. | | | | | | | | | | |

| 8. | | | | | | | | | | |

| 9. | | | | | | | | | | |

|10. | | | | | | | | | | |

|11. | | | | | | | | | | |

|-----+------+-----+----+----+----+------+-----+----+----+----|

|Разом| | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------

2. У цьому пункті коротко висвітлюється організація і

проведення олімпіад, виконання учасниками завдань, участь учителів

і працівників навчальних закладів, вносяться пропозиції щодо

поліпшення роботи олімпіади.

Голова оргкомітету олімпіади

Голова журі олімпіади

"_____"_____________ 199__ року

Додаток 2

до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади

з базових і спеціальних дисциплін,

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та

конкурси фахової майстерності

Заявка

на участь команди _______________________________ області у

IV етапі Всеукраїнської олімпіади з _________________ у 199_ році

За рішенням оргкомітету і журі III етапу Всеукраїнської

олімпіади на IV етап Всеукраїнської олімпіади направляються такі

учні-переможці III етапу олімпіади:

------------------------------------------------------------------

| |Прізвище, | Число, |Назва |Клас,|Місце, зай-|Прізвище, ім'я|

| N |ім'я та | місяць,|навчаль|курс |няте на III|та по батькові|

|п/п|по батько-|рік на- |ного за|навча|етапі олім-|працівника, |

| |ві учня |родження|кладу |ння |піади |який підготу- |

| | | | | | |вав учня |

|---+----------+--------+-------+-----+-----------+--------------|

| | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Керівником команди призначено __________________________________

прізвище, ім'я та по батькові,

__________________________________

посада
1   2   3

Схожі:

Нака з

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Про проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році

Нака з
Збагачення навчально-виховного середовища багатонаціональної школи шляхом розширення комунікативних компетенцій вчителя

Нака з
З метою систематизації номенклатури справ по закладу освіти та ведення ділової документації у встановленому порядку

Нака з
Затвердити Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів

Нака з
Про проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році у закладах освіти районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка