Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Нака з - Сторінка 2

Нака з

Сторінка2/3
1   2   3

дискусій обговорюються результати розв'язання завдань

заочного етапу турнірів, в яких безпосередню участь

беруть учені, викладачі, студенти;

- підсумкової гри;

- конкурсу капітанів та болільників;

- змагання команд;

- фіналу як самостійного заходу підведення підсумків.

2.5.5. Навчально-виховний заклад, на базі якого проводиться

олімпіада, конкурс або турнір, готує приміщення і територію,

ділянки на підприємствах, матеріально-технічну базу, технічну і

технологічну документацію, забезпечує безпечні умови для виконання

олімпіадних і конкурсних завдань, виділяє, при необхідності, для

членів журі і оргкомітету спецодяг і захисні засоби.

Обладнання (механізми, машини, агрегати), інструменти для

проведення конкурсів повинні бути однотипними або однакової

продуктивності (потужності, вантажопідйомності, швидкості і

т.ін.), по можливості, новими і найбільш поширеними, попередньо

випробуваними і відрегульованими.

2.5.6. Завдання для проведення олімпіад, конкурсів і турнірів

готують комісії, які затверджує Міністерство освіти України у

складі: голови журі, наукового керівника, експерта-консультанта та

двох членів журі відповідної олімпіади, конкурсу або турніру.

Олімпіадні завдання, як правило, складаються з авторських

задач і вправ (тестів).

2.5.7. Вимоги до написання і оформлення науково-дослідницьких

робіт членів малих академій наук і наукових товариств учнів

додаються до Умов проведення конкурсів-захистів

науково-дослідницьких робіт, які щорічно затверджуються

Міністерством освіти України.

2.5.8. Конкурси фахової майстерності передбачають виконання

їх учасниками теоретичного і практичного завдань, зміст яких має

відповідати вимогам навчальних програм і єдиного

тарифно-кваліфікаційного довідника професій і робіт по розряду,

класу, категорії не нижче випускних, з яких здійснюється

підготовка кваліфікованих робітників у професійних

навчально-виховних закладах.

Теоретичні знання учасників конкурсів перевіряються шляхом

письмового опитування.

2.5.9. Практичні завдання для конкурсів складаються так, щоб

забезпечити рівні можливості виконання їх всіма учасниками і

сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня фахової

майстерності.

2.5.10. При виконанні завдань з математики не дозволяється

користуватися довідковими таблицями, калькуляторами, логарифмічною

лінійкою та іншими обчислювальними засобами.

На практичних турах олімпіад з основ інформатики і

обчислювальної техніки дозволяється користуватись лише

обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами,

що надаються оргкомітетом. Роботи виконуються на IBM - сумісних

комп'ютерах та перевіряються шляхом обробки серії тестів у

присутності учасника.

При виконанні практичних завдань на конкурсах фахової

майстерності можна користуватися власними інструментами і

пристроями.

2.6. За результатами IV етапу олімпіад з базових дисциплін та

III етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та

фінального етапу турнірів визначаються кандидати для участі у

відповідних міжнародних олімпіадах, конкурсах і турнірах, якщо

такі проводяться.

Для визначення остаточного складу і підготовки команд України

для участі у міжнародних олімпіадах, конкурсах і турнірах

Міністерство освіти України разом з Інститутом системних

досліджень освіти та Науково-дослідним інститутом інформаційних

технологій проводять навчально-тренувальні збори.

3. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів

3.1. У I етапі олімпіад з базових і спеціальних дисциплін

можуть брати участь усі бажаючі учні школи або училища, у

конкурсах фахової майстерності - всі бажаючі учні, які мають

відповідний допуск до роботи з механізмами та обладнанням, у

заочному етапі турнірів - команди учнів одного класу (курсу)

навчально-виховного закладу.

3.2. У II етапі олімпіад з базових дисциплін можуть брати

участь:

3.2.1. Учні середніх загальноосвітніх навчально-виховних

закладів:

- з математики 6-11 класів

- з української мови і літератури, фізики

та географії з краєзнавством 7-11 класів

- з історії, хімії, основ інформатики і

обчислювальної техніки, іноземних мов,

біології та трудового навчання 8-11 класів

- з правознавства, екології 9-11 класів

3.2.2. Учні відповідних курсів професійних навчально-виховних

закладів.

3.3. У III етапі олімпіад з базових дисциплін можуть брати

участь:

3.3.1. Учні середніх загальноосвітніх навчально-виховних

закладів:

- з математики 7-11 класів

- з української мови і літератури, фізики,

географії, хімії, основ інформатики і

обчислювальної техніки, біології, історії 8-11 класів

- з правознавства, іноземних мов, екології 9-11 класів

- з трудового навчання 9, 11 класів.

3.3.2. Учні відповідних курсів професійних навчально-виховних

закладів, включених до складу команди району (міста).

3.3.3. Поза конкурсом учні Українського фізико-математичного

ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

які перебувають на зимових канікулах. Їх роботи перевірені журі

передаються до ліцею для визначення переможців і призерів

III етапу.

3.3.4. Кількісний склад учасників, порядок формування команд

та умови проведення II і III етапів олімпіад і конкурсів з кожної

дисципліни або профілю визначають відповідно відділи освіти

виконавчих комітетів районних (міських) Рад народних депутатів,

управління освіти виконавчих комітетів обласних, Київської,

Севастопольської міських Рад народних депутатів, в Автономній

Республіці Крим - Міністерство освіти.

3.4. У IV етапі олімпіад з базових дисциплін беруть участь

обласні, від Автономної Республіки Крим - республіканська,

Київська та Севастопольська міські команди, сформовані, як

правило, з учнів 8-11 класів середніх загальноосвітніх

навчально-виховних закладів (шкіл, ліцеїв та гімназій) та

I-III курсів професійних навчально-виховних закладів, команди

Українського фізико-математичного ліцею Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

Кількісний склад кожної команди визначається відповідно до її

рейтингу. До складу команд включають учнів, які за станом здоров'я

можуть бути допущені до участі у змаганнях і брали участь у

попередньому етапі олімпіад і були призерами.

3.5. У IV етапі олімпіад із спеціальних дисциплін і конкурсів

фахової майстерності беруть участь переможці III етапу цих

олімпіад і конкурсів із числа учнів випускних курсів професійних

навчально-виховних закладів.

3.6. Кількісний склад учасників IV етапу олімпіад із

спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності та

III етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і

фінального етапу турніру та представництво їх у командах від

Автономної Республіки Крим, областей, Києва та Севастополя

визначаються відповідними умовами їх проведення, які

затверджуються Міністерством освіти України.

3.7. У IV етапі олімпіад з базових дисциплін можуть брати

участь за погодженням з Міністерством освіти України команди

переможців заочних телевізійних та інших олімпіад, конкурсів

науково-методичних та фахових журналів.

3.8. До місця проведення олімпіад, конкурсів і турнірів учні

прибувають організовано у супроводі керівника команди або

представника професійного навчально-виховного закладу, маючи при

собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток,

довідку про стан здоров'я, посвідчення про допуск до роботи на

відповідних машинах та обладнанні.

3.9. Команду у кількості не менше 6 чоловік супроводжує двоє

дорослих, один з яких є керівником команди. Кількість

представників на олімпіадах із спеціальних дисциплін і конкурсах

фахової майстерності визначається із розрахунку - один майстер чи

викладач від кожного навчально-виховного закладу, що направив учня

на олімпіаду або конкурс.

Керівники команд, представники навчально-виховних закладів

повинні забезпечити своєчасне оформлення необхідних документів,

прибуття учнів на олімпіаду, конкурс або турнір і повернення їх до

навчально-виховних закладів, необхідну морально-психологічну

підтримку і допомогу.

3.10. Керівник команди (представник), як правило,

призначається з числа вчителів, майстрів виробничого навчання,

викладачів професійних навчально-виховних і вищих навчальних

закладів, які брали активну участь у підготовці учнів до олімпіад,

конкурсів і турнірів, їх проведенні і не є членами журі або

оргкомітету. Він відповідає за життя та здоров'я членів команди.

3.11. Керівник команди (представник) по прибутті на

олімпіаду, конкурс або турнір подає оргкомітету копії звіту та

заявки на право участі команди у них, творчі роботи учнів для

участі в огляді-конкурсі, якщо такий передбачено програмою

олімпіади або конкурсу. До заявки на олімпіаду з основ інформатики

і обчислювальної техніки включаються відомості про мову

програмування для кожного учня.

3.12. При відсутності звіту та заявки, неправильному їх

оформленні або порушенні строку їх подання питання про участь

команди в олімпіаді, конкурсі або турнірі вирішується

оргкомітетом.

3.13. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів мають бути

попередньо ознайомлені з порядком і умовами їх проведення,

обладнанням, інструментами, матеріалами, характером і обсягом

виконуваних робіт, принципами визначення переможців, видами і

формами морального і матеріального заохочення тощо.

3.14. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів повинні суворо

дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил з техніки

безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі, проявляти

бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів

тощо.

У разі порушення вимог вони можуть бути дискваліфіковані.

3.15. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів за попередніми

результатами (до підведення остаточних підсумків) мають право

подавати до журі апеляції з приводу оцінки виконання ними завдань

і одержати на них відповідь в усній формі.

4. Нагородження учасників олімпіад, конкурсів і турнірів

4.1. Порядок нагородження учасників І і ІІ етапів олімпіад,

конкурсів і заочних турнірів встановлюють відповідні оргкомітети

та журі.

4.2. Призери III етапу олімпіад з базових і спеціальних

дисциплін, конкурсів фахової майстерності та II етапу

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт нагороджуються

дипломами окремо по класах (курсах) або за профілями в такій

кількості: I ступеня - 1; II ступеня - 2; III ступеня - 3, решті

учасників вручаються дипломи учасника.

Кращі роботи учасників олімпіад і конкурсів можуть бути

відзначені спеціальними дипломами або призами.

4.3. Призери IV етапу олімпіад з базових і спеціальних

дисциплін, конкурсів фахової майстерності та ІІІ етапу

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і фінального етапу

турнірів нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо по

класах (курсах) або за профілями у кількості, що не перевершує

50% від загальної кількості учасників, з орієнтованим розподілом

їх у співвідношенні 1:2:3. Решта учасників нагороджується

дипломами учасника.

4.4. Учасники олімпіад, конкурсів і турнірів можуть бути

нагороджені спеціальними призами оргкомітету, журі, благодійних

фондів, спонсорів тощо.

5. Оргкомітети олімпіад, конкурсів і турнірів

5.1. Оргкомітет створюється із числа керівників установ та

організацій, що проводять олімпіади, конкурси і турніри,

працівників методичних установ, представників місцевих органів

державної влади, громадських організацій, товариств, благодійних

фондів тощо.

При проведенні конкурсів, пов'язаних з роботою на об'єктах,

піднаглядних спеціальним організаціям і відомствам, до складу

оргкомітетів включаються їхні представники.

5.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників,

секретаря, решта - члени оргкомітету, розподіл доручень між якими

здійснює голова.

5.3. Оргкомітети:

5.3.1. Проводять організаційну роботу по підготовці і

проведенню олімпіад, турнірів та конкурсів.

5.3.2. Визначають і забезпечують порядок проведення олімпіад,

турнірів та конкурсів.

5.3.3. Розподіляють робочі місця між учасниками конкурсів

фахової майстерності відповідно до жеребкування.

5.3.4. Розробляють і затверджують Умови проведення олімпіад

із спеціальних дисциплін та конкурсів фахової майстерності.

5.3.5. Створюють мандатну комісію, яка проводить реєстрацію

учасників олімпіад, конкурсів і турнірів, перевіряє відповідність

складів команд згідно з поданими заявками, наявність і

правильність оформлення документів, приймає рішення про допуск

учнів до участі у конкурсі фахової майстерності, визначає

жеребкуванням стартові номери його учасників.

5.3.6. Створюють робочі групи для проведення олімпіад із

спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності.

5.3.7. Готують документацію для проведення олімпіад,

конкурсів і турнірів (програми, посвідчення учасників, бланки

протоколів, звіти тощо).

5.3.8. Формують склад учасників олімпіад, конкурсів і

турнірів.

5.3.9. За поданням журі приймають рішення про відзначення

учасників олімпіад, конкурсів і турнірів, готують документацію про

результати виступу команд, їх представництво на наступний етап.

5.3.10. Складають звіти про проведення олімпіад, турнірів та

конкурсів.

5.3.11. При порушенні учасниками олімпіад, конкурсів і

турнірів даного Положення позбавляють їх участі у них.

5.3.12. Сприяють висвітленню результатів олімпіад, конкурсів

і турнірів у засобах масової інформації та у періодичній пресі.

5.4. Секретар оргкомітету олімпіади, конкурсу або турніру

забезпечує ведення необхідної документації.

6. Журі олімпіад, конкурсів і турнірів

6.1. Журі створюється з числа наукових працівників

академічних установ, вищих навчальних закладів, вчителів середніх

загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладів,

методистів тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох

заступників, секретаря, решта - члени журі, доручення між якими

розподіляє голова або його заступник.

6.2. Голова журі:

6.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.
1   2   3

Схожі:

Нака з

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Про проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році

Нака з
Збагачення навчально-виховного середовища багатонаціональної школи шляхом розширення комунікативних компетенцій вчителя

Нака з
З метою систематизації номенклатури справ по закладу освіти та ведення ділової документації у встановленому порядку

Нака з
Затвердити Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів

Нака з
Про проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році у закладах освіти районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка