Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Нака з

Нака з
УКРАЇНА

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З


м. Краматорськ

23.10.2015 № 211


Про проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році

Відповідно до чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого Міністерством юстиції України 17.11.2011 № 1318/20056 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2015 № 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2015-2016 навчальному році, з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, наказу Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації від 23.10.2015 р. № 298 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році»

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам навчальних закладів:

1) забезпечити участь учнів шкіл, які стали переможцями І (шкільного) етапу, у листопаді-грудні 2015 року у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад у терміни:


Дата
проведення


Дисципліна

Класи,
учні яких беруть участь у ІІ етапі


Місце та час
проведення


14.11.15

Екологія

10- 11

управління освіти, МНВК, к. 15

15.11.15

Фізика

7 - 11

ДДМА (ІІ корпус)

21.11.15

Інформаційні технології

8 - 11

ДДМА (комп. центр)

21.11.15

Біологія

8 - 11

ЗОШ № 12

22.11.15

Хімія

8 - 11

ДДМА

22.11.15

Історія

8 - 11

ЗОШ № 3

28.11.15

Українська мова і література

7 - 11

ЗОШ № 12

29.11.15

Інформатика

8 - 11

ДДМА (комп. центр)

29.11.15

Астрономія

10 -11

ЗОШ № 35 (УО, каб. 28)

05.12.05

Математика

6 - 11

ДДМА

06.12.15

Трудове навчання, технології

8-11

ЗОШ № 3, 17, школи міста

06.12.15

Іноземні мови (англійська, іспанська)

8-11

ЗОШ № 4

12.12.15

Правознавство

9-11

ЗОШ № 8

12.12.15

Економіка

9-11

управління освіти, МНВК, к. 16

12.12.15

Російська мова і література

7-11

ЗОШ № 8

19.12.15

Зарубіжна література

7-11

ЗОШ № 8

20.12.15

Географія

7 - 11

ЗОШ № 15

20.12.15

Іноземні мови (німецька, французька)

8-11

управління освіти


2) організувати супровід учнів до місця проведення олімпіад, поклавши на вчителя відповідальність за безпеку життєдіяльності школярів;

3) забезпечити участь учителів - предметників у проведенні олімпіади та перевірці олімпіадних робіт;

4) керівникам ЗОШ № 3, 4, 8, 12, 22, 35, забезпечити умови щодо проведення олімпіади на базі вищезазначених закладів.
2. Призначити методиста методичного кабінету УО Сєргєєва С.В. (Сисоєва Д.В.) відповідальним за своєчасне отримання матеріалів олімпіадних завдань, інформації з електронної пошти департаменту освіти і науки: don_oda@ukr.net о 8 годині в терміни, визначеній для проведення олімпіад.
3. Методичному кабінету (Меленець О.І., завідуючій МК УО):

1) забезпечити організаційно-методичний супровід ІІ етапу предметних олімпіад;

2) в організації та проведенні учнівських олімпіад дотримуватися чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (із змінами), Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області;

3) взяти до відома, що документація і роботи учасників II (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад зберігаються у методичному кабінеті управління освіти упродовж року з дня закінчення олімпіади. Переможці обласного етапу учнівських олімпіад 2014-2015 навчального року обов’язково приймають участь у міському етапі;

4) висвітлювати результати проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на сайті методичного кабінету управління освіти, у місцевих засобах масової інформації;

5) надати звіти та заявки на участь команд у ІІІ (обласному) етапі учнівських олімпіад центру організаційно-методичного супроводу обдарованості Донецького облІППО (comsro_donippo@ukr.net) у визначені терміни (Додатки 1, 2);
4. Затвердити склад:

1) міських оргкомітетів щодо підготовки та проведення ІІ етапу учнівських олімпіад (додається);

2) міських журі ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад (додається);

3) експертів-консультантів ІІ (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад (додається).
5. Даний наказ розмістити на сайті МК УО.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Меленець Ольгу Іванівну, завідуючу методичним кабінетом управління освіти.

Начальник управління освіти Є.Є. Сидорова

Виконавець: Завізовано: Надіслано:

методист МК УО завідуюча МК УО до справи - 1

_________ Л.М. Клюкіна _________ О.І. Меленець МК - 2

на мережу

Додаток 1

до наказу управління освіти

від 23.10.2015 № 211

ЗАЯВКА

на участь команди _______________________________________

(міста)

у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з ___________________ у 20___ році.
За рішенням оргкомітету і журі II етапу Всеукраїнської олімпіади на IІІ етап Всеукраїнської олімпіади направляються такі учні-переможці II етапу олімпіади:
з/п

Прізвище, ім’я

та по батькові учня

Число, місяць (словами), рік народжен­ня

Повне найменування навчального закладу

Клас навчання

Кількість балів

(максимальна кількість)

Клас,

за який буде

виконувати

завдання на олімпіаді

Місце,

зайняте на II етапі олімпіади

Прізвище, ім’я та по батькові праців­ника, який підготував учня, мобл. тел., електрона адреса

Додаткова інфор­мація (комп’ю­терна мова програ­мування, умови для дітей з особливими потребами тощо)
Керівником команди призначено

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)
Начальник управління освіти

М.П. Голова оргкомітету олімпіади

Голова журі олімпіади

«____» _______________ _20__ року.

Начальник управління освіти Є.Є. СидороваДодаток 2

до наказу управління освіти

від 23.10.2015 № 211
ЗВІТ

про проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів у 2015 /2016 навчальному році

з___________________________________

(назва олімпіади) (міста)


  1. Відомості про учасників олімпіад:

Кількість

навчальних

закладів, учні яких брали участь

Класи


Кількість учасників олімпіад за етапами

Кількість переможців

II етапу за ступенями дипломів

у I етапі олімпіади
I

II
міських

сільсь­ких (селищ­них)

спе­ціалі­зова­них*

міських

сільських (селищних)

спеціалі­зованих*

міських

сільських (селищних)

спе­ціалізова­них*


I


II


III


6
7
8
9
10
11

Ра­зом

2. Інформація про учасників з особливими потребами, якщо такі діти брали участь

3. Коротко подаються відомості про організацію і проведення олімпіад, виконання учасниками завдань, участь учителів і працівників закладів освіти, вносяться пропозиції щодо поліпшення роботи олімпіади.

Начальник управління освіти ______________

Голова оргкомітету олімпіади ______________

М.П. Голова журі олімпіади ______________

«____» 2015 року.

Начальник управління освіти Є.Є. Сидорова

ЗАТВЕРДЖЕНО:
наказом управління освіти
від 23.10.2015 № 211

СКЛАД

міських оргкомітетів щодо проведення ІІ (міського) етапу учнівських олімпіад

Історія

Кравцова Л.Ф., методист МК;

Сєрікова Ж.В., директор ЗОШ № 3;

Решетняк В.О., заступник директора, вчитель історії ЗОШ № 3;

Зубова Л.М., керівник ММО вчителів історії, ЗОШ № 3;

Рачинський А.А., учитель ЗОШ № 22;

Губіна Л.В., учитель ЗОШ № 5.
Українська мова і література

Кравцова Л.Ф., методист МК;

Ткач В.О., директор ЗОШ № 12;

Чачанідзе Н.Г., заступник директора з НВР ЗОШ № 8;

Бурлака Р.В., керівник ММО вчителів української мови і літератури;

Чеснокова М.В., керівник ОМО № 4 вчителів української мови і літератури, ЗОШ № 23;

Жаран Н.Б., керівник ОМО № 2 вчителів української мови і літератури, ЗОШ № 4.
Математика

Петренко С.В, методист МК;

Гатченко О.М., учитель ЗОШ № 25, керівник ММО вчителів математики;

Верховецька Л.В. учитель ЗОШ № 8;

Шаповалова О.М., учитель ЗОШ № 8.
Географія:

Нікішина Л.М., методист МК;

Катасонова В.П., директор ЗОШ № 15;

Шелуханова А.І., керівник ММО вчителів географії;

Діденко С.М., учитель ЗОШ № 10.
Хімія

Нікішина Л.М., методист МК;

Крупченко М.М., директор ЗОШ № 22;

Рудика В.В., учитель ЗОШ № 22, керівник ММО вчителів хімії;

Важева О.О., учитель ЗОШ № 5.
Фізика, астрономія

Петренко С.В, методист МК;

Рідош М.І., директор ЗОШ № 35;

Ліфарь С.В., керівник ММО вчителів фізики, ЗОШ № 35;

Кравченко Л.В., учитель ЗОШ № 20.
Біологія

Нікішина Л.М., методист МК;

Ткач В.В., директор ЗОШ № 12;

Мельник Т.Л., учитель ЗОШ № 12;

Велика Н.М., учитель ЗОШ № 12.

продовження додатку 1

Інформатика

Петренко С.В., методист МК;

Лук’яненко А.М., методист МК;

Герасимович Л.Й., керівник ММО вчителів інформатики, учитель ЗОШ № 4;

Капелещук І.Я., заст. директора ЗОШ № 35.
Іноземні мови:

Англійська мова

Кравцова Л.Ф., методист МК;

Каракулова І.А., директор ЗОШ № 4;

Д’яконова І.Я., учитель ЗОШ № 22, керівник ММО вчителів англійської мови;

Зінченко О.А., керівник ОМО № 1 вчителів англійської мови, учитель ЗОШ № 9.
Німецька мова

Кравцова Л.Ф., методист МК;

Кобзіна Н.Г., керівник ММО вчителів німецької мови, учитель ЗОШ № 26;

Терент’єва С.В., вчитель німецької мови ЗОШ № 30.
Французька мова

Кравцова Л.Ф., методист МК;

Ситнік І.В., вчитель французької мови ЗОШ № 3, керівник ММО;

Стеблянко М.В., вчитель французької мови ЗОШ № 4.
Екологія

Нікішина Л.М., методист МК;

Каракулова І.А., директор ЗОШ № 4;

Велика Н.М., учитель ЗОШ № 12;

Саматова О.В., учитель біології ЗОШ № 4.
Правознавство

Кравцова Л.Ф., методист МК;

Калініна В.П., директор ЗОШ № 8;

Решетняк В.О., заступник директора, вчитель історії ЗОШ № 3;

Зубова Л.М., керівник ММО вчителів історії, ЗОШ № 3;

Машкіна Н.О., учитель ЗОШ № 8.
Російська мова і література

Кравцова Л.Ф., методист МК;

Калініна В.П., директор ЗОШ № 8;

Григор’єва І.О., керівник ММО вчителів російської мови та літератури, ЗОШ № 8;

Лучко В.В., керівник ОМО, учитель ЗОШ № 31;

Лагно А.І., керівник ОМО, учитель ЗОШ № 22.
Трудове навчання

Петренко С.В., методист МК;

Сердюк О.О., керівник ММО вчителів трудового навчання, учитель ЗОШ № 17;

Швецов В.П., учитель ЗОШ № 2;

Ліхошва М.А., учитель ЗОШ № 17.
Начальник управління освіти Є.Є. Сидорова

ЗАТВЕРДЖЕНО:
наказом управління освіти
від 23.10.2015 № 211
СКЛАД

міських журі щодо проведення ІІ (міського) етапу учнівських олімпіад
Історія

Кравцова Л.Ф., методист МК - голова журі;

Зубова Л.М., керівник ММО вчителів історії, учитель ЗОШ № 3 – заступник голови;

Гочошвілі І.О., учитель ЗОШ № 35, член журі;

Рачинський О.В., учитель ЗОШ № 22, член журі;

Бородай О.В., учитель КУГ, член журі;

Коритко А.Б., учитель ЗОШ № 4, член журі.
Українська мова і література

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова журі;

Бурлака Р.В., керівник ММО вчителів укр. мови і літ-ри, учитель ЗОШ № 12 – заст. голови;

Федіна Л.М., учитель ЗОШ № 25, член журі;

Казакова Н.Д., вчитель ЗОШ № 2, член журі;

Яхимович В.В., учитель ЗОШ № 10, член журі.
Математика

Петренко С.В, методист МК – голова журі;

Гатченко О.М., ОШ 25, керівник ММО вчителів математики, – заступник голови;

Донська Т.Ф., учитель ЗОШ № 12, член журі;

Скітська О.В., учитель ЗОШ № 20, член журі;

Рябуха О.З., учитель ЗОШ № 35, член журі.
Географія:

Нікішина Л.М., методист МК – голова журі;

Шелуханова А.І., керівник ММО, учитель ЗОШ № 15 – заступник голови;

Захарова О.М., учитель ЗОШ № 12 – секретар;

Діденко С.М., учитель ЗОШ № 10, член журі;

Зубко Н.П., учитель ЗОШ № 26, член журі.
Хімія

Нікішина Л.М., методист МК – голова журі;

Рудика В.В., керівник ММО вчителів хімії – заступник голови;

Раковська Л.С., учитель ЗОШ № 32, член журі;

Прасолова Н.Ф., учитель ЗОШ № 10, член журі;

Стародубцева О.М., учитель хімії КУГ, член журі.
Фізика, астрономія

Петренко С.В., методист МК - голова журі;

Ліфарь С.В., керівник ММО вчителів фізики, учитель ЗОШ № 35 – заступник голови журі;

Голованова О.І., учитель ЗОШ № 25, член журі;

Храменко І.Г., учитель № 12, член журі.
Біологія

Нікішина Л.М., методист МК – голова журі;

Велика Н.М., керівник ММК учителів біології, ЗОШ № 12 — заступник голови;

Несчетна О.М., учитель ЗОШ № 3, член журі;

Кедровський В.Д., учитель ЗОШ № 26, член журі;

Сафронова Т.М., учитель ЗОШ № 5, член журі.
продовження додатку 2

Інформатика

Петренко С.В., методист МК – голова журі;

Герасимович Л.Й., керівник ММО вчителів інформатики ЗОШ № 4 – заступник голови журі;

Мірінський В.Е., учитель ЗОШ № 22, член журі;

Копецька Е.П., учитель ЗОШ № 35, член журі;

Степенко Л.В., учитель МНВК, член журі.
Іноземні мови:

Англійська мова

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова журі;

Д’яконова І.Я., керівник ММО учителів англійської мови, заступник голови;

Мелещенко В.В., учитель ЗОШ № 23, член журі;

Мирошниченко Н.В., учитель ЗОШ № 22, член журі;

Гулькова М.Р., учитель ЗОШ № 4, член журі;

Єфименко Т.В., учитель ЗОШ № 10, член журі.
Німецька мова

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова журі;

Кобзіна Н.Г., керівник ММО учителів німецької мови ЗОШ № 26 – заступник голови;

Терентьєва С.В., учитель ЗОШ № 16, член журі;

Ладика М.С., учитель КУГ, член журі.
Французька мова

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова журі;

Куликова Т.В., учитель ЗОШ № 35, заступник голови;

Надієнко Л.О., учитель ЗОШ № 3, секретар;

Ситнік І.В., учитель ЗОШ № 3, член журі.
Екологія

Нікішина Л.М., методист МК – голова журі;

Велика Н.М., керівник ММК учителів біології, ЗОШ № 12 — заступник голови;

Саматова О.В., учитель біології ЗОШ № 4, член журі;

Александров О.В., учитель КУГ, член журі.
Правознавство

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова журі;

Зубова Л.М., керівник ММО вчителів історії, учитель ЗОШ № 3 – заступник голови;

Решетняк В.О., учитель ЗОШ № 23, секретар;

Савчук О.А., КУГ, член журі;

Люта Н.С., ЗОШ № 23, член журі.
Російська мова і література

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова журі;

Григор’єва І.О., керівник ММО вчителів російської мови та літератури, ЗОШ № 8 – заступник голови;

Рульова Н.В., учитель ЗОШ № 2, член журі.

Шейман Ю.Г., учитель ЗОШ № 5, член журі;

Кротова Н.М., учитель ЗОШ № 10, член журі;

Кравцова В.Ф., учитель ЗОШ № 19, член журі;

Карташова С.С., учитель ЗОШ № 4, член журі.
Трудове навчання

Петренко С.В., методист МК – голова журі;

Корзюкова Л.М., учитель ЗОШ № 8 - заступник голови;

Васильєва Т.Ю., учитель ЗОШ № 5, член журі;

Плахута В.В., учитель ЗОШ № 12, член журі;

Шепілов С.І, учитель ЗОШ № 30, член журі.
Начальник управління освіти Є.Є. Сидорова

ЗАТВЕРДЖЕНО:
наказом управління освіти
від 23.10.2015 № 211

СКЛАД

міських експертів-консультантів
Історія

Кравцова Л.Ф., методист МК, голова комісії;

Зубова Л.М., керівник ММО вчителів історії, учитель ЗОШ № 3 – заступник голови;

Бородай О.В., учитель КУГ, член комісії;

Машкіна Н.О., учитель ЗОШ № 8, член комісії;
Українська мова і література

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова комісії;

Бурлака Р.В., керівник ММО вчителів української мови і літератури – заступник голови;

Чачанідзе Н.Г., заступник директора з НВР, учитель ЗОШ № 8, член комісії;

Карабутка Н.В., учитель ЗОШ № 17, член комісії.
Математика

Петренко С.В., методист МК – голова комісії;

Скітська О.В., учитель ЗОШ № 20, член комісії;

Бондаренко Л.І., учитель ЗОШ № 2, член комісії;

Донська Т.Ф., учитель ЗОШ № 12, член комісії;

Рябуха О.З., учитель ЗОШ № 35, член комісії.
Географія

Нікішина Л.М., методист МК - голова комісії;

Шелуханова А.І., керівник ММО вчителів географії, учитель ЗОШ № 15 – заступник голови;

Симонова-Казміна О.М., учитель ЗОШ № 9 – заступник голови;

Діденко С.М., учитель ЗОШ № 10, член комісії.
Хімія

Нікішина Л.М., методист МК – голова комісії;

Рудика В.В., керівник ММО вчителів хімії, учитель ЗОШ № 22 – заступник голови;

Степановська І.Л., учитель ЗОШ № 19, член комісії;

Нестерова Т.М., учитель ЗОШ № 30, член комісії.
Фізика, астрономія

Петренко С.В., методист МК – голова комісії;

Ліфарь С.В., керівник ММО вчителів фізики – заступник голови;

Храменко І.Г., учитель ЗОШ № 12, член комісії;

Касьян Г.С., учитель ЗОШ № 4, член комісії;

Голощапов К.О., керівник гуртка юних астрономів ЦПР, член комісії.
Біологія

Нікішина Л.М., методист МК – голова комісії;

Преподобна Г.В., учитель ЗОШ № 8 – заступник голови;

Звягіна Л.К., учитель ЗОШ № 2, член комісії;

Ульянова К.П., учитель ЗОШ № 4, член комісії.
Інформатика

Петренко С.В., методист МК – голова комісії;

Герасимович Л.Й., керівник ММО вчителів інформатики, ЗОШ № 4 – заступник голови;

Копецька Е.П., учитель ЗОШ № 35, член комісії;

Мірінський В.Е., учитель ЗОШ № 22, член комісії.

продовження додатку 3
Іноземні мови:
Англійська мова

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова комісії;

Д’яконова І.Я., керівник ММО учителів англійської мови, ЗОШ № 22 – голова комісії;

Гулькова М.Р., учитель англійської мови ЗОШ № 4, заступник голови;

Каракулова І.А., директор ЗОШ № 4, член комісії.
Німецька мова

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова комісії;

Кобзіна Н.Г., керівник ММО учителів німецької мови, ЗОШ № 26 – голова комісії;

Терентьєва С.В., учитель ЗОШ № 30 – заступник голови;

Сопіна Л.А., учитель КУГ, член комісії.
Французька мова

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова комісії;

Ситнік І.В., керівник ММО учителів французької мови – заступник голови;

Куликова Т.О., заступник директора ЗОШ № 35, член комісії;

Надієнко Л.А., учитель французької мови ЗОШ № 3, член комісії.
Екологія

Нікішина Л.М., методист МК – голова комісії;

Велика Н.М., керівник ММО вчителів біології, ЗОШ № 12 – заступник голови;
Правознавство

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова комісії;

Михальова С.В., учитель ЗОШ № 22 - заступник голови;

Зубова Л.М., керівник ММО вчителів історії, учитель ЗОШ № 3, член комісії.
Російська мова і література

Кравцова Л.Ф., методист МК – голова комісії;

Григор’єва І.О., керівник ММО вчителів російської мови та літератури, ЗОШ № 8 - заступник голови;

Шейман Ю.Г., учитель ЗОШ № 5, член комісії;

Калашнікова Т.М., учитель ЗОШ № 4, член комісії.
Трудове навчання

Петренко С.В., методист МК – голова комісії;

Сердюк О.О., керівник ММО вчителів трудового навчання, учитель ЗОШ № 17- заступник голови;

Осипець В.Г., учитель ЗОШ № 3, член комісії;

Зайцев В.М., учитель ЗОШ № 3, член комісії.
Начальник управління освіти Є.Є. Сидорова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Збагачення навчально-виховного середовища багатонаціональної школи шляхом розширення комунікативних компетенцій вчителя

Нака з
З метою систематизації номенклатури справ по закладу освіти та ведення ділової документації у встановленому порядку

Нака з
Затвердити Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових І спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти

Нака з
Затвердити Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів

Нака з
Про проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році у закладах освіти районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка