Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Робочий навчальний план кам’янського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області

Робочий навчальний план кам’янського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Ізюмської районної

державної адміністрації

________________С.Г.Дворкіна

___”___________2016 року

м.п.


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Кам’янського навчально-виховного комплексу

Ізюмської районної ради Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради НВК

від ____________ протокол №__

Голова ради НВК

______________О.Ю.Олексенко
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради НВК

від _____________ протокол №__

Голова педагогічної ради,

директор НВК

______________Н.В.Перепелиця

м.п.

Лист-погодження
РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Кам‘янського навчально-виховного комплексу

Ізюмської районної ради Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік


Заступник начальника відділу освіти Н.М.Золотарьова
Завідувач МК відділу освіти Л.С.Теницька
Методист відділу освіти Т.О.Калаш
Методист відділу освіти С.Ю.Татарінов
Методист відділу освіти А.З.Вербенко

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Кам‘янського навчально-виховного комплексу

Ізюмської районної ради Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік
І. Загальні засади

Робочий навчальний план складено на виконання Законів України «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 12.03.2003 №306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс “дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад ”, ”загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», від 27.08.2010 №778 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, від 12.03.2013 №305 “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”, 22.01.2014 № 28 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України”, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, наказів Міністерства освіти і науки України від 22.05.2012 № 615 « Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)», від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», від 08.05.2015 №518 «Про внесення зміни до деяких наказів», від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», Статуту Кам’янського навчально – виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області, листів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 № 476 «Про впровадження у навчально-виховний процес курсу за вибором «Харківщинознавство», листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від13.06.2016 № 01-38/2564 «Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік», наказу відділу освіти Ізюмської райдержадміністрації від 01.08.2016 №200 “Про формування робочих навчальних планів на 2016/2017 навчальний рік навчальних закладів Ізюмського району”.

Навчальний заклад є навчально-виховним комплексом, який у своїй структурі має загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів та дошкільний навчальний заклад і працює за 5-денним робочим тижнем.

Навчальна діяльність закладу буде здійснюватися за типовими навчальними планами:

І. У дошкільному підрозділі:

  • Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (2016), рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( лист МОН України № 1/11- 16163 від 09.11.2015).

ІІ. У шкільному підрозділі:

-у початкових класах:

  • 1-4-х класах - наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 , із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014. №460; (додаток 2);

  • 5-8-х класах - наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465; (додаток 12);

  • 9-му класі - наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2);

-у старшій школі:

  • 10-11-х класах - наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 4);


Відповідно до рішення педагогічної ради (протокол від 17.06.2016 №6) та ради закладу (протокол від №2 від 17.06.2016), з метою підготовки учнів до вибору профілю навчання, підготовки до ДПА, допрофільна підготовка учнів 8 класу буде здійснюватися за суспільно-гуманітарним спрямуванням, а в 9 класі — за природничо-математичним.

Навчання у 10-11 класах здійснюватиметься за універсальним профілем.

Мережа у дошкільному підрозділі складатиме — 22 вихованці.

Мережа у шкільному підрозділі складатиме — 11 класів, 109 учнів.

Робочий навчальний план складено для загальноосвітнього навчального закладу з українською мовою навчання.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Планування освітнього процесу для дітей дошкільного підрозділу здійснюється за лініями розвитку, з реалізацією блочно-тематичного принципу та організацій життєдіяльності вихованців. Організовано навчально-виховну зайнятість за різними формами. Однією з форм роботи є заняття, тип яких визначає вихователь залежно від:

  • спрямованості змісту (предметне, інтегроване, комплексне);

  • дидактичних цілей на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, сюжетно-ігрові), на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, предметні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри);

  • способу організації (групові, підгрупові, індивідуальні).

Планування навчально-виховного процесу здійснюється за освітніми лініями. Модель планування освітнього процесу є модель за режимними моментами. Рівномірно розподіляються види активності за освітніми лініями розвитку протягом дня в залежності від бажань та інтересів дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші. За планом вихователя здійснюється індивідуальна робота.
Робочий навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття. Зміст варіативної складової робочого навчального плану конкретизовано з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів і можливостей закладу щодо навчально-методичного та кадрового забезпечення.

Виділяються додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової:

- з метою виконання навчальних програм:

образотворче мистецтво — 1-4 клас — по 0,5 години на тиждень,

музичне мистецтво - 1-4 клас — по 0,5 години на тиждень;

- на виконання програм академічного рівня універсального профілю виділяються додаткові години в 10-му класі:

з геометрії — 1 година на тиждень;

додаткові години в 11-му класі:

з алгебри і початків аналізу — 1 година на тиждень;

з геометрії - 1 година на тиждень;

з хімії — 1 година на тиждень;

-з метою розвитку особистості учнів, формування і готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, підготовки молоді до захисту життя та здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу в 10 та 11 класах відводиться додатково по 0,5 годин на тиждень на вивчення предмета “Захист Вітчизни”.

Відведено години на вивчення курсу «Харківщинознавство» у 8, 9 класах по 1 годині на тиждень та курсу за вибором “Православна культура Слобожанщини” у 5- 8 класах по 1 годині.

Виділяється 1 година на тиждень на вивчення у 10-му класі факультативного курсу “Захисти себе від ВІЛ”.

На реалізацію допрофільної підготовки, задоволення освітніх запитів учнів виділено:

- 1 годину на тиждень на вивчення у 8 класі курсу “Видатні постаті України середини XVI – XVIII століття”;

- 0,5 години на тиждень на вивчення у 8 класі курсу «В похід, юні туристи»;

- 0,5 години на тиждень на вивчення у 9 класі - курсу «Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей».

З метою розвитку здібностей учнів, з урахуванням інтересів і потреб, розширенням всебічного кругозору відведено:

- у 5-6 класах на вивчення курсу “Етика” по 1 годині на тиждень;

- у 5-6 класах по 0,5години на тиждень на вивчення курсу за вибором “Споживча етика”;

- у 6 класі - 1 година на вивчення курсу за вибором «Міфологія стародавнього світу»;

- у 7-му класі по годині на тиждень на вивчення курсу за вибором “Вибрані питання алгебри”;

На вивчення курсів за вибором:

в10 класі:

- «Раціональні функції»- 1 година на тиждень;

- «Виразне читання» - 1 година на тиждень;

- «Функції та алгебраїчні вирази на координатній площині» - 1 година на тиждень;

в 11класі:

-”Застосування похідної для розв’язування задач” - 1 година на тиждень;

З метою підгоовки до ЗНО в 10 та 11 класах виділяється по 1 годині на тиждень індивідуальні та групові заняття з української мови.

Викладання трудового навчання в 5-10 класах здійснюватиметься за модулями:

5 клас – «Технологія виготовлення виробів з аплікацією»

«Технологія виготовлення вишитих виробів»

«Технологія плетіння з бісеру»

6 клас - «Технологія виготовлення вишитих виробів»

«Технологія виготовлення народної ляльки»

«Технологія виготовлення писанок»

7 клас – «Технологія виготовлення виробів в’язаних гачком»

«Технологія виробів у техніці макраме»

8 клас - «Технологія виробів інтер’єрного призначення»

«Технологія виготовлення виробів зі шкіри»

9 клас – «Технологія української народної вишивки»

«Проектування та виготовлення комплексного виробу»

10 клас – «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини»

«Технологія вишивання шовковими стрічками»

11 клас- «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини»

“Технологія ниткової графіки”

Відповідно до статевих особливостей учнів та їх інтересів, які визначено шляхом проведення анкетування серед учнів, ураховуючи специфіку і потреби школи, навчально-матеріальну базу та освіту вчителя фізичної культури, на засіданні шкільного методичного об'єднання (протокол №5 від 17.06.2016) затверджено план-графік таких варіативних модулів:

5 клас – легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика (1 рік навчання);

6 клас - легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика (2 рік навчання);

7 клас - легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика (3 рік навчання);

8 клас - легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика (4 рік навчання);

9 клас - легка атлетика, футбол, волейбол (5 рік навчання),

10 клас - легка атлетика, футбол, волейбол (6 рік навчання);

11 клас - легка атлетика, футбол, волейбол (7 рік навчання).

Предмети, на які виділяється дробова кількість годин (0,5; 1,5; 2,5) вивчатимуться наступним чином:


Предмет

Клас

Кіл-ть годин на тиждень

І семестр

ІІ семестр

Українська мова

2

3,5

4

3

Літературне читання

2

3,5

34


Решта предметів, на які виділено дробову кількість годин, викладатимуться через тиждень протягом року.

Структура навчального року
Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у дошкільному підрозділі Кам’янського НВК розпочинається 1 вересня 2016 року і закінчується 31 травня 2017 року.

З 01 червня по 31 серпня 2017 року триватиме літній оздоровчий період, під час якого освітня робота буде формуватися відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Орієнтовні терміни канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться:

осінні – з 24 жовтня по 30 жовтня;

зимові – з 26 грудня по 10 січня;

весняні – з 27 березня по 2 квітня;

літні – з 01 червня по 31 серпня.

У дошкільному підрозділі тривалість фронтальних занять для різних підгруп залежно від віку дітей становить:

  • Для дітей п’ятого року життя – 20—25 хвилин;

  • Для дітей шостого року життя – 25-30 хвилин.


Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2016/2017 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2016 року святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня 2017 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 24 грудня 2016 року, ІІ семестр - з 11 січня по 26 травня 2017 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року, зимові з 26 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року, весняні з 27 березня по 2 квітня 2017 року.

Відповідно до рішення педагогічної ради від 17.06.20166 протягом навчального року для учнів початкових та 5-6 класів організовуються навчальні екскурсії та навчальна практика, а в кінці навчального року для учнів 7 - 8, 10 класів. Оцінювання, форми проведення практики визначаються педагогічною радою НВК.

У випускних 4, 9, 11 класах проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до чинного законодавства у терміни визначені Міністерством освіти і науки України.

Тривалість перерв між заняттями – 10 хвилин.

У шкільному підрозділі початок занять о 8.30.

Тривалість уроків у 1 класі — 35хв.,

2 - 4класи — 40хв., 5 - 11класи — 45хв.

Тривалість перерв — 10 хв., а після 2 та 3 уроків — по 20 хв.

Директор НВК Н.В.Перепелиця

Додаток 2

складений відповідно до додатку 2

Типових навчальних планів початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460)
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робочий навчальний план Охрімівського навчально-виховного комплексу...
На засіданні ради Охрімівського нвк вовчанської районної ради Харківської області

Перелік навчальних програм робочого навчального плану Кам’янського...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1- 4 класи. Українська мова. Програма...

Робочий навчальний план красноградського навчально-виховного комплексу...
Красноградської районної державної адміністрації Харківської області на 2013/2014 навчальний рік

Робочий навчальний план жовтневого навчально-виховного комплексу...
Робочий навчальний план Жовтневого навчально-виховного комплексу (загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – дошкільного навчального...

Робочий навчальний план костянтинівської зош І-ІІІ ступенів Сахновщинської...
«Сто відсотків» на період до 2015 року», Державних санітарних правил І норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів...

Робочий навчальний план старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка Шевченківської районної ради Харківської області

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти. Організація навчально-виховного процесу 22

Робочий навчальний план первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року»

Річний план роботи Костянтинівської зош і-іііступенів Сахновщинської...
Костянтинівської зош і-іііступенів Сахновщинської районної ради Харківської області

Робочий навчальний план Ірпінського навчально-виховного об’єднання...
ДСанПіН 5 008-01, угоди «Про науково-методичне співробітництво між Інститутом Педагогіки напн україни (лабораторії педагогічних інновацій)та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка