Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Х. Пріоритети реалізації засад - Гімназії: шляхи реалізації

Гімназії: шляхи реалізації

Сторінка4/8
1   2   3   4   5   6   7   8

Х. Пріоритети реалізації засад

державної мовної політики
Зміст заходу

Термін


Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в навчально-виховному процесі, позакласній роботі, роботі з батьківською громадськістю

Постійно


Адміністрація, педагогічний колектив
2

Дотримуватися мовного режиму в навчальному закладі

Постійно

Педагогічний колектив
3

Систематично проводити широке роз’яснення серед педагогів і учнів, батьківської громадськості чинного законодавства про мови

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив
4

Продовжити роботу етнокультурного центру гімназії з глибокого оволодіння національними традиціями, цінностями та реалізовувати освітній проект “Етнокультурне виховання школярів”


Постійно

Адміністрація

5

Виховувати в учнів незалежно від їх національної приналежності розуміння соціального призначення української мови як державної мови в Україні

Постійно

Педагогічний колектив
6

Системою внутрішньогімназійного контролю системно вивчати стан викладання української мови та літератури в школі І,ІІ,ІІІ ступенів

Щорічно

Адміністрація
7

Забезпечити умови інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу

2014-2015 рр

Адміністрація
8

Системно готувати учнів до перемог у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури, світової літератури, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури
9

Організувати гімназійні турніри, конкурси з метою виявлення кращого знавця української мови, культури та поглиблення мовних знань

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури
10

Шевченківська декада

Березень, щорічно

Бойко Н.Я.
11

Участь у культурно-мистецьких заходах школи, району, міста, області.

Згідно плану

вчителі


ХІ.Створення умов для здобуття учнями

повної середньої освіти

1.Початок та закінчення навчального року.Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази гімназії до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов.

До 15.08.2014


Костюченко В.П.

Комендант В.В.

2

Завершити підготовку гімназії до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, вжити заходів щодо реалізації програм з енергозбереження.


До 01.10.2014


Костюченко В.П.

3

Сприяти подальшому впровадженню енергозберігаючих заходів, в тому числі обладнанню гімназії приладами обліку споживання теплової енергії, води, електроенергії із застосуванням прогресивних теплозберігаючих конструкцій і матеріалів.

Постійно


Костюченко В.П.

4

Забезпечити участь педагогічних працівників у заходах, які будуть проводитися у рамках серпневого педагогічного тижня.

Серпень 2014


Гранкіна Л.А.

5

Спільно з працівниками закладів охорони здоров’я забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів учнів та працівників гімназії.

До 01.09.2014


Комендант В.В.

6

Організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю представників органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, представників підприємств, організацій, установ і батьківської громадськості.

01.09.2014


Савченко Д.В.
7

Вжити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов

для навчання та виховання учнів в гімназії, приділити особливу увагу організації навчання учнів перших класів.


До 30.08.2014


Савченко Д.В.

8

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку.

Упродовж 2014/2015

навчального року


Класні керівники, педагогічні працівники

9

Встановити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять в гімназії та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків

Упродовж 2013-2014 навчального року


Адміністрація

класні керівники

10

Забезпечити харчуванням учнів

Протягом 2014/2015 навчального року


Савченко Д.В.

11

Вжити невідкладних заходів для оперативної закупки і доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої у переліку Міністерства освіти і науки України на 2014-2015 навчальний рік.

Серпень - вересень

2014 року


Савенко Д.В.

Абрамова Т.В.

12

Забезпечити достовірність інформації баз даних Програмного комплексу «Міська освітня мережа» на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення упродовж навчального року.


До 30.09.2014


Заступник директора з НВР Гранкіна Л.А.

13

Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно-комунікативним технологіям, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Упродовж 2014/2015 навчального року


Аміністрація гімназії
14

Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм з предметів робочих навчальних планів; вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2014/2015 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-гокласу.

Березень-червень 2015 року


Гранкіна Л.А.,Ющенко І.А.

15

Забезпечити дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 24-х класів початкової школи,

- 58-х класів основної школи,

Згідно графіка

Адміністрація

16

Затвердити в установленому порядку розклад проведення державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-го класу початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування.

Згідно наказу

ГГранкіна Л.А.

17

Вжити дієвих заходів з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-у класі під час проведення державної підсумкової атестації.

Згідно розкладу


Гранкіна Л.А.

18

Організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики для учнів 1-8-х, класів відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року № 1/9-61. У разі потреби внести зміни (корективи) у терміни проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів.


до 31.05.2015


Гранкіна Л.А.

19

20

21

22

Провести державну підсумкову атестацію учнів з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів

ДПА:

  • 4 клас – 13-21 травня 2015
Гранкіна Л.А.

23

24

25

26
27

Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го класу. Узагальнену інформацію надати до управління освіти.

Травень- червень 2015

Г Ганкіна Л.А.

28

ХII.Забезпечення виконання навчальних програм

№з/п

Зміст заходу

Термін

проведення

Відпові

дальний

Відм.

про

викон.

1.

Ознайомлення учительського колективу з чинними навчальними програмами в 2014-2015 н.р.

серпень

Гранкіна Л.А.

Библіотекар

2.

Ознайомлення колективу зі змінами в термінах канікул, ДПА, закінчення навчального року 2014-2015

серпень

Директор

Савченко Д.В.

заступник

директора

з НВР

Гранкіна Л.А.

3.

Контроль за дотриманням календаризації поурочних та річних планів учителів

Серпень-вересень
Грудень-січень


Заступники директора з НВР

4.

Корекція календарних планів у разі виникнення непередбачених ситуацій (карантин, перенос занять тощо)

За потребою

Заступники директора з НВР
Вчителі-предметники
5.

Оформлення звітної документації вчителями-предметниками враховуючи всі показники предмету

Квітень-травень

заступник

директора

з НВР

Вчителі-предметники1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

На уроках І позаурочний час
Розділ виставки: Шляхи реалізації профільного навчання та допрофільної підготовки

Засідання міських методичних об’єднань Міські методичні форми роботи,...
Міські методичні форми роботи (семінари, лабораторії, шпд, школа педагогічної майстерності…)

«Доступність та якість загальної середньої освіти: становлення І шляхи вдосконалення»
Доступність та якість загальної середньої освіти: становлення І шляхи вдосконалення: матеріали серпневого круглого столу педагогічного...

Галицька гімназія Галицької районної ради Івано-Франківської області...
Науково-методичний супровід педагогічних інновацій та їх упровадження в практику вчителями Галицької гімназії. З досвіду роботи заступника...

Презентація маловисківської гімназії маловисківської районної ради...
Традиції – це цілий комплекс заходів, що дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини; це моральні засади колективу...

Харківської міської ради харківської області
Додаток ). Із них у ІІ (районному) етапі призові місця посіли 42 учні гімназії. Загальне рейтингове місце у районі – ІІ. А у 2013/2014...

Харьковской области
На виконання основних заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, плану роботи Харківської гімназії...

Виступ директора гімназії 09. 04. 2013 Презентація досвіду Харківської...
Презентація досвіду Харківської гімназії №1 щодо впровадження додаткового дистанційного навчання учнів

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт...
«Про державну атестацію Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області» та Робочої програми державної...

3 аналіз ринку, концепція маркетингу, план продажів
Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів, включаючи технічні, інституціональні питання та питання реалізації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка