Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рекомендації щодо роботи рмо вчителів географії/економіки. Загальні поняття

Рекомендації щодо роботи рмо вчителів географії/економіки. Загальні поняття

Рекомендації щодо роботи РМО вчителів географії/економіки.

Загальні поняття.

     Районне методичне об’єднання (РМО) вчителів географії/економіки – це група педагогів, яка здійснює проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, є організатором районних конкурсів, олімпіад для учнів навчальних закладів.
     Методична робота – це постійна колективна та індивідуальна діяльність вчителя для підвищення своєї науково-теоретичної та методичної підготовки, а також професійної майстерності.
     РМО у своїй діяльності керується законами України про освіту, рішеннями міністерства освіти і науки, місцевих органів освіти.


Основні напрямки роботи РМО

 1. Забезпечення державних вимог щодо рівня освіти учнів.

 2. Сприяння національно-культурному відродженню.

 3. Підвищення професійної компетентності вчителів географії/економіки району.

 4. Удосконалення рівня викладання курсу географії/економіки по базових, профільних і експериментальних програмах.

 5. Забезпечення диференційованого, профільного підходу до навчання

 6. Створення банку інформації про творчі знахідки вчителів.

 7. Забезпечення роботи з використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному й управлінському процесі школи.

 8. Організація позакласної роботи з обдарованими дітьми.

Задачі РМО вчителів географії/економіки

 • знайомство з нормативною та методичною документацією з питань освіти, інформатизації, комп’ютеризації, викладання шкільного курсу географії/економіки;

 • забезпечення професійного, культурного та творчого росту вчителя;

 • вивчення нового змісту, технологій та методів педагогічної діяльності з предмету;

 • організація експериментів;

 • розробка єдиних вимог щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з географії/економіки;

 • вивчення та аналіз стану викладання географії/економіки у навчальних закладах;

 • організація роботи з обдарованими дітьми, проведення олімпіад, конкурсів;

 • проведення конкурсів професійної майстерності педагогів;

 • узагальнення передового педагогічного досвіду учителів та впровадження його в практику;

 • організація відкритих уроків, позакласних заходів;

 • організація роботи з молодими вчителями географії/економіки;

 • заслуховування звітів о курсах підвищення кваліфікації, творчих відряджень.

Форми роботи з педкадрами

 1. Групові: засідання МО, творчі групи, динамічні групи, семінар-практикум, проблемний семінар, методична конференція, круглий стіл.

 2. Диференційовані: дослідницькі лабораторії, школа молодого вчителя, клуб творчо працюючих вчителів, захист творчого досвіду.

 3. Індивідуальні: консультації, співбесіди.

Документація та звітність

 • положення про РМО вчителів географії/економіки;

 • план роботи РМО на поточний навчальний рік,;

 • відомості про теми самоосвіти вчителів-членів РМО;

 • банк даних про вчителів РМО (бланк БД уч_инф.xls);

 • протоколи засідань РМО (3-4 за рік);

 • анкетування членів МО щодо професійних потреб;

 • план роботи з молодими та новими спеціалістами;

 • фонд методичних розробок вчителів географії/економіки району;

 • каталог та банк ППЗ, які використовуються в навчальних закладах;

 • інформаційні та аналітичні довідки за останні три роки;

 • матеріали районних олімпіад за останні три роки:

 • аналіз діяльності РМО за останні три навчальних років.

Рекомендації
до складання плану роботи РМО географії/економіки     Основні напрямки та форми роботи формулюються на першому засіданні на початку навчального року (серпень). Детальний план складається керівником РМО у вересні і узгоджується у завідувачем РМК.

     У плані роботи РМО обов’язковими мають бути такі розділи:

 1. Аналіз роботи РМО за попередній рік (стислий, з висновками).

 2. Графік і тематика засідань методичних об’єднань (традиційні - вересень, січень, всього на рік 4-5 засідань)

 3. Організація межсекційної роботи та самоосвіти вчителів: участь в роботі семінарів-практикумів, творчих та динамічних груп, дослідницьких лабораторій, школи молодого вчителя, клубів, методичних виставках, конференціях.

 4. Вивчення, узагальнення і втілення передового педагогічного досвіду: вчителів республіки, нашого регіону, району.

 5. Діагностична діяльність: вивчення рівня професійної компетентності вчителів, характеристики окремих елементів педагогічної діяльності, вивчення труднощів у роботі вчителів.

 6. Робота з вчителями, що атестуються: відвідування уроків, діагностування рівня професійної майстерності, визначення рейтингу цих вчителів у РМО.

 7. Робота з починаючими педагогами: наставництво з числа досвідчених вчителів району, консультації з питань методики проведення уроку та викладання курсу, тощо.

 8. Заходи по вивченню та підвищенню рівня навчальних досягнень учнів: проведення тематичних перевірок, контрольних робіт, взаємоперевірка зошитів, аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів за обов’язковими результатами навчання, узгодження екзаменаційних матеріалів.

 9. Позакласна робота: розробка олімпіадних завдань, підготовка та проведення шкільних та районних олімпіад, конкурсів, предметних тижнів.

Орієнтовні теми для обговорення на засіданнях МО, семінарах.

 1. Обов'язковий мінімум змісту освіти з географії/економіки у загальноосвітній школі.

 2. Основні складові шкільного курсу географії/економіки.

 3. Реалізація особисто – зорієнтованої моделі навчання в курсі географії/економіки.

 4. Зміст вимог до обов'язкової підготовки школярів по географії/економіці і їхнє відображення в освітній програмі навчання.

 5. Профільне і поглиблене вивчання географії/економіки в старшій ступіні школи.

 6. Пропедевтика елементів географії/економіки в початковій школі.

 7. Тести як вимірники навчальних досягнень учнів за курс географії/економіки.

 8. Зміст і організація екзамену за вибору по ОІОТ.

 9. Навчальні проекти й інші види інноваційної діяльності учнів на уроках географії/економіки.

 10. Робота з обдарованими дітьми при підготовці до олімпіади.

 11. Форми організації позакласної діяльності учнів.

 12. Розвиток творчого мислення на уроках географії/економіки.

 13. Формування надпредметних вмінь та навичок учнів на уроках географії/економіки.

 14. Огляд інноваційних технологій при викладанні курсу географії/економіки.

 15. Сучасний урок географії/економіки: форми та методи навчання.

 16. Діагностика (самодіагностика) професійної компетентність вчителя інформатики.

 17. Охорона праці. Санітарно-гігієнічні вимоги до уроку географії/економіки.

 18. Використання комп’ютерних технології навчання при викладанні базових дисциплін.

 19. Організація роботи сучасного комп’ютерного класу.

 20. Виховна роль шкільного курсу географії/економіки.

 21. Інтеграція курсу географії/економіки з загальноосвітніми дисциплінами.

 22. Авторські програми: технологія їх розробки.

Рекомендації
до складання аналітичної довідки роботи МО

     Довідка про роботу РМО складається наприкінці навчального року (травень-червень) та затверджується на останньому засіданні РМО.
     У довідці (звіті) слід відбити такі відомості:

 1. Кількісний і якісний склад педагогів РМО.

 2. Завдання, які ставились перед РМО на минулий рік.

 3. Зміст діяльності РМО, що був спрямований на розв’язування поставлених завдань (які проблеми піднімались, краще розв’язувались, які ефективні форми використовувались, чий досвід вивчався, втілювався).

 4. Ефективні прийоми, методи, методики, технології, що втілювались в діяльність РМО та вчителів.

 5. Результати атестацій вчителів.

 6. Результати конкурсів, олімпіад, тощо.

 7. Кількісні та якісні показники знань, умінь і навичок учнів у динаміці (у порівнянні з минулим роком). Основні причини такої якості знань.

 8. Проблеми і недоліки у роботі РМО. Їх причини.

 9. Основні завдання в роботі РМО на наступний рік.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Моделювання економіки» для студентів спеціальності...

2. Засідання творчих груп рмо 1,2,3,4 класів. Планування роботи
Розробка методичних рекомендації по роботі вчителів – предметників у 2014-2015 навчальному році

Рмо вчителів початкової школи
Матеріали ІІІ засідання творчої групи вчителів початкових класів Кіровського району

Звіт про підсумки роботи методичного об’єднання вчителів математики,...
Методичне об'єднання вчителів математики, фізики, інформатики, економіки складається з 4 осіб, з них 3 вчителі вищої категорії (один...

Методичні рекомендації щодо облаштування І використання
Методичні рекомендації щодо облаштування І використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх...

Методичні рекомендації для вчителів економіки, які працюватимуть у 2011/2012 начальному році
Структура курсу передбачає дотримання певної логіки, яка спирається на основні принципи пізнання

Положення про керівника методичного об ’ єднання вчителів природничо-математичного...
Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу– це структурний підрозділ методичної служби навчального закладу, який...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...

Методичні рекомендації для вчителів початкових класів
«Вимоги щодо ведення класного журналу в початковій школі у зв’язку з переходом початкової школи на нові Державні стандарти»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка