Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Навантаження громадських будинків (приміщень) та споруд, адміністративних і побутових будинків (приміщень) підприємств

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І споруд проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення дбн в

Сторінка8/31
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

Навантаження громадських будинків (приміщень) та споруд, адміністративних і побутових будинків (приміщень) підприємств

4.20 Розрахункове навантаження ліній, що живлять робоче освітлення громадських будинків (приміщень) та споруд, адміністративних і побутових будинків (приміщень) підприємств, Рос.р визначається за формулою

, (10)

де - установлена потужність робочого освітлення, кВт;

- коефіцієнт попиту робочого освітлення залежно від його встановленої потужності.

Коефіцієнти попиту для розрахунку навантажень робочого освітлення мережі і вводів громадських, адміністративних і побутових будинків (приміщень) слід приймати за таблицею 4.6.

Таблиця 4.6


Організації, підприємства та установи


залежно від установленої потужності робочого освітлення, кВт

10

15


25


50


100


200


400


Понад 500


Готелі, спальні корпуси й адміністративні приміщення санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, турбаз, дитячих таборів; по­бутові будинки підприємств0,80


0,700,600,500,400,350,300,30


Підприємства громадського харчуван­ня, дитячі ясла-сади, навчально-виробничі майстерні профтехучилищ0,90


0,850,800,750,700,650,600,50


Організації і установи управління, адміні­стративні будинки підприємств, установи фінансування, кредитування і страхування, загальноосвітні школи, спеціальні навчальні заклади, навчальні корпуси профтехучи­лищ, підприємства побутового обслугову­вання, торгівлі, перукарні0,95


0,900,850,800,750,700,650,60


Проектні, конструкторські організації, науково-дослідні інститути

1

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

Актові зали, конференц-зали (освітлення за­лу і президії), спортзали, культові заклади

1

1


1


1


1
Клуби і будинки культури

0,90

0,80


0,75


0,70


0,65


0,55


Кінотеатри

0,90

0,80


0,70


0,65


0,60


0,50Примітка. Коефіцієнт попиту для встановленої потужності робочого освітлення, не зазначеної у таблиці, визначається інтерполяцією


4.21 Коефіцієнт попиту для розрахунку групової мережі робочого освітлення, мереж живлення і групових мереж аварійного освітлення будинків, освітлення вітрин і світлової реклами слід приймати рівним 1.

4.22 Коефіцієнти попиту для розрахунку електричних навантажень ліній, що живлять постановне освітлення в залах, клубах і будинках культури, слід приймати рівними 0,35 для регульованого освітлення естради і 0,2 - для нерегульованого.

4.23 Розрахункове електричне навантаження ліній, що живлять розетки, слід визначати за формулою

, (11)

де - установлена потужність розетки, що приймається 0,08 кВт (у тому числі для підключення оргтехніки);

Nроз - кількість розеток.

- розрахунковий коефіцієнт попиту, прийнятий за таблицею 4.7;

Таблиця 4.7


Організації, підприємства й установи


Коефіцієнт попиту розеток Кпоп

групові мережі


мережі живлення


вводи будинків


Організації й установи управління, адміністративні будинки підприємств, проектні і конструкторські організації, науково-дослідні інститути, установи фінансування, кредитування і страхування, загальноосвітні школи, спеціальні навчальні заклади, навчальні корпуси профтехучилищ
10,20,1

Готелі*), обідні зали ресторанів, кафе та їдалень, підприємства побутового обслуговування, побутові будинки підприємств, бібліотеки, архіви10,40,2


*) За відсутності стаціонарного загального освітлення в житлових кімнатах готелів розрахунок електричного навантаження розеткової мережі, призначеної для живлення переносних світильників (наприклад підлогових), виконують відповідно до 4.20 і 4.21.


4.24 При змішаному живленні загального освітлення і розеткової мережі розрахункове навантаження Рзм слід визначати за формулою
Рзм = Рзаг + Рроз , (12)

де Рзаг - розрахункове навантаження ліній загального освітлення, кВт;

Рроз - розрахункове навантаження розеткової мережі, кВт.

4.25 Розрахункове навантаження силових ліній живлення і вводів Рсил слід визначати з формулою (див. також 4.27, 4.28 і 4.34)

, (13)

де - установлена потужність електроприймачів (крім протипожежних і резервних пристроїв), кВт;

- розрахунковий коефіцієнт попиту.

4.26 Коефіцієнти попиту для розрахунку навантаження вводів і ліній силових електричних мереж слід визначати за таблицею 4.8.

Таблиця 4.8


Лінії до силових електроприймачівприймається при кількості працюючих електроприймачів

до 3


більше 5


Технологічного обладнання підприємств громадсь­кого харчування, харчоблоків у громадських будівлях


за табл. 4.9

і 4.28


за табл. 4.9

і 4.28


Механічною обладнання підприємств громадського харчування, харчоблоків громадських будівель іншо­го призначення, підприємств торгівлі


за поз. 1

табл. 4.10


за поз. 1

табл. 4.10


Посудомийних машин


табл.4.11


-

Будівель (приміщень) управліннія, проектних і конструк­торських організацій (без харчоблоків), готелів (без ресто­ранів), продовольчих і промтоварних магазинів, загально­освітніх шкіл, спеціальних навчальних закладів і про­фесійно-технічних училищ (без харчоблоків)
за табл. 4.10
за табл. 4.10


Сантехнічного і холодильного обладнання, холо­дильних установок систем кондиціонування повітря


за поз. 1

табл.4.10


за поз. 1

табл.4.10


Пасажирських і вантажних ліфтів, транспортерів


за 4.11

і табл. 4.4


за 4.11

і табл. 4.4


Кінотехнологічного устаткування


за 4.33


за 4.33


Електроприводів сценічних механізмів


0,5


0,2


Обчислювальних машин (без технологічного кон­диціонування)


0,5

0,4

Технологічного кондиціонування обчислювальних машин


за поз. 1

табл. 4.10


за поз. 1

табл. 4.10


Металообробних і деревообробних верстатів у май­стернях


0,5

0,2

Розмножувальної техніки, фотолабораторій


0,5


0.2


Лабораторного і навчального обладнання загально­освітніх шкіл, професійно-технічних училищ, се­редніх спеціальних навчальних закладів0,40,15


Навчально-виробничих майстерень професійно-технічних училищ, загальноосвітніх шкіл і спеціальних навчальних закладів0,50,2


Технологічного обладнання перукарень, ательє, май­стерень, комбінатів побутового обслуговування, підприємств торгівлі, медичних кабінетів0,60,3


Технологічного обладнання фабрик хімчистки і пра­лень


0,7


0,5


Руко- і рушникосушники

0,4

0,15

Примітка 1. Розрахункове навантаження повинне бути не меншим ніж потужність найбільшого з електроприймачів.

Примітка 2. Коефіцієнт попиту для одного електроприймача приймають рівним 1.

Примітка 3. Коефіцієнти попиту для кількості працюючих електроприймачів, не зазначених в таблиці, визначають інтерполяцією.


4.27 Розрахункове навантаження ліній живлення технологічного устаткування і посудо­мийних машин підприємств громадською харчування і харчоблоків Рзаг.т слід визначати за формулою

Рзаг.т = Рпм + 0,65 Ртех.обРтех.об , (14)

де Рпм - розрахункове навантаження посудомийних машин, визначене з коефіцієнтом попиту, що приймається за таблицею 4.11, кВт;

Ртех.об - розрахункове навантаження технологічного обладнання, визначене з коефіцієнтом попиту, що приймається за таблицею 4.9, кВт.

Таблиця 4.9

Кількість електроприймачів тепло­вого устаткування підприємств гро­мадського харчування і харчоблоків, підключених до даного елемента ме­режі235810152030


Від

60 до 100


Біль-

ше

125


для технологічного обладнання

0,90

0,85

0,75

0,65

0,60

0,50

0,45

0,40

0,30

0,25

Примітка 1. До технологічного обладнання слід відносити: теплове (електричні плити, марміти, сковороди, жарильні і кондитерські шафи, казани, кип'ятильники, фритюрниці тощо); механічне (тістомісильні машини. універсальні приводи, хліборізки, вібросита, коктейлезбивалки, м'ясорубки, картоплечистки, машини для різання овочів тощо); дрібне холодильне (шафи холодильні, побутові холодильники, низькотемпературні прилавки і тому подібні пристрої одиничною потужністю менше ніж 1 кВт); ліфти, підйомники та інше устаткування (касові апарати, радіоапаратура тощо).

Примітка 2. Коефіцієнти попиту для ліній, що живлять окремо механічне, холодильне чи сантехнічне устаткування, а також ліфти, підйомники тощо, приймаються за таблицею 4.8.

Примітка 3. Потужність посудомийних машин у максимумі навантажень на вводах не враховується (див. 4.28).

Примітка 4. Визначення коефіцієнтів попиту для кількості приєднаних електроприймачів. не вказаної в таблиці, визначається інтерполяцією.

4.28 Сумарне розрахункове навантаження ліній живлення і силових вводів підприємств громадського харчування Рпід слід визначати за формулою
Рпід = Ртех.об + 0,6Рсан , (15)
де Рсан - розрахункове навантаження ліній сантехнічного устаткування чи холодильних машин, визначене з коефіцієнтом попиту, що приймається за поз.1 таблиці 4.10 і примітки 2 до таблиці 4.9, кВт.

Розрахункове навантаження силових вводів підприємств громадського харчування при підприємствах, організаціях і установах, що обслуговують осіб, які постійно працюють в установі, а також при навчальних закладах, слід визначати за наведеною вище формулою з коефіцієнтом 0,7.
4.29 Навантаження розподільних ліній електроприймачів прибиральних механізмів для розрахунку перетинів провідників і уставок захисних апаратів слід приймати рівним 9 кВ і при напрузі 380/220 В і 4 кВт - при напрузі 220 В. При цьому встановлену потужність одного прибирального механізму, що приєднується до трифазної розетки, слід приймати рівним 4,5 кВт, а до однофазної - 2 кВт.
4.30 Потужність резервних електродвигунів, прибиральних механізмів, протипожежних пристроїв слід враховувати згідно з рекомендаціями 4.12,
4.31 Розрахункове навантаження ліній, що живлять ліфти, підйомники і транспортери слід визначати відповідно до 4.11.

Таблиця 4.10

Питома вага встановленої по­тужності працюючого сантех­нічного і холодильного устат­кування, включаючи системи кондиціонування повітря, в загальній установленій по­тужності працюючих силових електроприймачів, %

при кількості електроприймачів


2


3


5


8


10


15


20


30


50


100


200

100-85


1.00 (0,8)


0,90 (0,75)


0,80 (0,70)


0,75


0,70


0,65


0,65


0,60


0,55


0,55


0,50


84 - 75


-

-

0,75


0,70


0,65


0,60


0,60


0,60


0,55


0,55


0,50


74 - 50


-

-

0,70


0,65


0,65


0,60


0,60


0,55


0,50


0,50


0,45


49 - 25


-

-

0,65


0,60


0,60


0,55


0,50


0,50


0,50


0,45


0,45


24 і менше


-

-

0,60


0,60


0,55


0,50


0,50


0,50


0,45


0,45


0,40


Примітка 1. До встановленої потужності резервні електроприймачі не включаються.

Примітка 2. У дужках наведені коефіцієнти попиту для електродвигунів одиничною потужністю більше ніж 30 кВт.

Примітка 3. Коефіцієнт попиту для кількості приєднаних електроприймачів, не вказаної в таблиці, визначається інтерполяцією.


Таблиця 4.11

Кількість посудомийних машин

1

2

3

Коефіцієнт попиту,

1,00

0,65

0,90

0,60

0,85

0,55

Примітка. У чисельнику наведені для посудомийних машин, що працюють від мережі холодного водопостачання, у знаменнику - від мережі гарячого водопостачання.


4.32 Розрахункове електричне навантаження конференц-залів і актових залів у всіх елементах мережі будівель слід визначати за найбільшим з навантажень - освітлення залу і президії, кінотехнології чи освітлення естради.

4.33 У розрахункове навантаження кінотехнологічного устаткування конференц-залів і актових залів слід включати потужність одного найбільшого кінопроекційного апарата з його випрямною установкою і потужність працюючої звукопідсилювальної апаратури з коефіцієнтом попиту рівним 1. Якщо в кінопроекційній встановлена апаратура для кількох форматів екрана, то в розрахункове навантаження повинна включатися апаратура найбільшої потужності.

4.34 Розрахункове навантаження силових вводів будівель (приміщень), що належать до одного комплексу, але мають різне функціональне призначення (наприклад, навчальні приміщення і майстерні ПТУ, спеціальні навчальні заклади і школи; перукарні, ательє, ремонтні майстерні комбінатів побутового обслуговування; громадські приміщення і обчислювальні центри тощо), слід приймати з коефіцієнтом розбіжності максимумів їхніх навантажень рівним 0,85. При цьому сумарне розрахункове навантаження повинне бути не меншим за розрахункове навантаження найбільшої з груп споживачів.

4.35 Розрахункове навантаження ліній живлення і вводів у робочому та післяаварійному режимах при спільному живленні силових електроприймачів і освітлення Рзаг слід визначати за формулою

Рзаг = К (Рос + Релпс + К1 ), (16)

де К - коефіцієнт, що враховує розбіжність розрахункових максимумів навантажень силових електроприймачів, включаючи холодильне устаткування і освітлення, прийнятий за таблицею 4.12;

Рос - розрахункове навантаження освітлення, кВт;

Релпс - розрахункове навантаження силових електроприймачів без холодильних машин систем кондиціонування повітря. кВт;

- розрахункове навантаження холодильного устаткування систем кондиціонування повітря, кВт;

К1 - коефіцієнт, що залежить від відношення розрахункового навантаження освітлення до навантаження холодильного устаткування холодильної станції, прийнятий за приміткою 3 до таблиці 4.12.

Таблиця 4.12


Будівлі


Коефіцієнт К при відношенні розрахункового

навантаження освітлення до силового, %


від 20 до 75 включно


більше 75 до 140 включно


більше 140 до 250


Підприємства торгівлі і громадського хар­чування, готелі, побутові будинки підприємств
0,90(0,85)0,85 (0,75)0,90 (0,85)


Загальноосвітні школи, спеціальні нав­чальні заклади, профтехучилища0,950,900,95


Дитячі ясла-садки


0,85


0,80


0,85

Ательє, комбінати побутового обслугову­вання, хімчистки з пральнями самообслуго­вування, перукарні
0,850,75
0,85

Організації й установи управління, фінан­сування і кредитування, адміністративні будинки підприємств, проектні та конст­рукторські організації0,95 (0,85)0,90 (0,75)


0,95 (0,85)

Примітка 1. При відношенні розрахункового освітлювального навантаження до силового до 20 і більше 250% коефіцієнт К приймають рівним 1.

Примітка 2. У дужках наведении коефіцієнт К для будинків і приміщень з кондиціонуванням повітря.

Примітка 3. Коефіцієнт К1 при відношенні розрахункового навантаження освітлення до розрахункового навантаження холодильного устаткування холодильної станції, %:

1 до 15 %

0,8 20 %

0,6 50%

0,4 100%

0,2 більше 150%

При цьому коефіцієнт попиту для проміжних співвідношень визначається інтерполяцією. У розрахунковому і навантаженні освітлення не враховуються навантаження приміщень без природного освітлення
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

Схожі:

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни будинки І споруди навчальні заклади дбн в 2-3-201Х
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні санітарні правила та норми
Влаштування І обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах

Затверджено
Державні санітарні правила І норми влаштування І обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці...

1. Галузь застосування
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навча

Урок №3 Тема. Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація...
Призначення та принцип дiї мiкропроцесорiв; призначення пристроїв, що входять до складумультимедiйного обладнання; розглянути: класифiкацiю...

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I ii, I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

Урок 2 тема. Проектування бази даних
Обладнання: комп’ютери, проектор або мультимедійна дошка, таблиці, схеми, підручники, робочі зошити та зошити для практичних робіт,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка