Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І споруд проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення дбн в - Сторінка 7

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І споруд проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення дбн в

Сторінка7/31
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

На передпроектних стадіях розрахункові питомі навантаження жител 3-го виду допускається визначати згідно з додатком К залежно від заявленої (установленої) потужності електроприймачів та їх характеристик, а на стадії робочої документації уточнювати їх відповідно до 4.7.

4.9 Розрахункове навантаження від жител з різними питомими розрахунковими електричними навантаженнями Рж.різ , приведене до лінії живлення, вводу в житловий будинок, шин 0,4 кВ ТП, слід визначати за формулою
(5)

де - питомі розрахункові навантаження на вводі жител (квартир, котеджів) різновидів “1”, “2”, “3”, кВт (найбільшому значенню присвоюється номер “1”, найменшому -останній номер);

N1, 2, 3 - кількість жител (квартир, котеджів) відповідних різновидів;

Kод1 - коефіцієнт одночасності, визначений за таблицею 4.3 для кількості жител “1” різновиду;

Kод(1+2) - коефіцієнт одночасності, визначений за таблицею 4.3 для сумарної кількості жител “1” та “2” різновидів;

Kод(1+2+3) - коефіцієнт одночасності, визначений за таблицею 4.3 для сумарної кількості жител “1”, “2” і “3” різновидів.
4.10 Якщо розрахункове навантаження на вводі в житло будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним.
4.11 Розрахункове навантаження силових електроприймачів житлового будинку, приведене до вводу, лінії або шин напругою 0,4 кВ ТП, Рсил визначається за формулою
(6)
де Рл1Рлп - встановлена потужність електродвигуна кожного з ліфтів за паспортом, кВт;

- коефіцієнт попиту для ліфтів, що визначається за таблицею 4.4 залежно від кількості ліфтових установок та кількості поверхів будинку;

Рсан1Рсанп - встановлена потужність кожного електродвигуна сантехнічних установок за їх паспортами, кВт;

- коефіцієнт попиту для електродвигунів сантехнічних установок, що визначається за таблицею 4.10.
Таблиця 4.4 - Коефіцієнти попиту для ліфтових установок

Кількість ліфтових


установок


- для будинків заввишки

до 12 поверхів


12 і більше поверхів


2 – 3


0.80


0.90


4 – 5

0.70


0.80


6

0.65


0.75


10

0.50


0.60


20

0.40


0.50


25 і більше

0.35


0.40


Примітка. Коефіцієнт попиту для кількості ліфтових установок, не вказаної в таблиці, визначається інтерполяцією.
4.12 Потужність резервних електродвигунів, механізмів для прибирання загально-будинкових приміщень та протипожежних установок при розрахунку навантажень ліній живлення та вводів у будівлю не враховується, за винятком тих випадків, коли вона визначає вибір захисних апаратів і перетинів провідників.

Для розрахунку ліній живлення одночасно працюючих електроприймачів протипожежних пристроїв приймається рівним 1. При цьому слід враховувати одночасну роботу вентиляторів димовидалення і підпирання повітря, розташованих лише в одній секції.

4.13 Значення розрахункових коефіцієнтів потужності (cos ) і реактивного навантаження (tg ) житлових будинків слід приймати за таблицею 4.5.

Таблиця 4.5


Лінія живлення


Розрахункові коефіцієнти


потужності

(cos )


реактивного навантаження

(tg )


Квартири з електричними плитами


0,98

0,20

Квартири з електричними плитами і побутовими кондиціонерами повітря0,930,40

Квартири з плитами на природному, зрідженому газі, на твердому паливі0,960,29


Квартири з плитами на природному, зрідженому газі. Твердому наливі та з побутовими кондиціо­нерами повітря
0,92
0,43


Загальнобудинкове освітлення:

з лампами розжарювання;

те саме з люмінесцентними лампами1

0,920,00

0,43


Господарські насоси, вентиляційні установки та інші санітарно-технічні пристрої0,800,75


Ліфти


0,65


1,17


Примітка 1. Коефіцієнт потужності лінії, яка живить один електродвигун, приймається за каталожними даними цього двигуна.

Примітка 2. Коефіцієнт потужності групових ліній освітлення з розрядними лампами приймають за 4.37.1.4.14 Розрахункове навантаження ліній живлення, вводів і на шинах 0,4 кВ ТП від загального освітлення гуртожитку коридорного типу визначається з урахуванням коефіцієнта попиту Кпоп, прийнятого відповідно до встановленої потужності світильників, наведено нижче:

до

5

кВт

включно
-

1,00

понад

5

до

10 кВт

включно

-

0,901015 кВт-

0,851525 кВт-

0,802550 кВт-

0,7050100 кВт-

0,65100200 кВт-

0,60200

кВт-

0,55

4.15 Розрахункове навантаження групових ліній та ліній живлення від електроприймачів, що підключаються до розеток у гуртожитках коридорного типу, РрозN визначається за формулою
РрозN = Pпит Nроз Код. роз (7)
де Pпит - питома потужність на 1 розетку при кількості розеток до 100 приймається 0,1 кВт, понад 100 – 0,06 кВт;

Nроз - кількість розеток;

Код. роз - коефіцієнт одночасності для мережі розеток, що визначається залежно від кількості розеток:

до

10

розеток

включно
-

1,00

понад

10

до

20 кВт

включно

-

0,902050 кВт-

0,8050100 кВт-

0,70100200 кВт-

0,60200400 кВт-

0,50400600 кВт-

0,40650


-

0,35


4.16 Розрахункове навантаження ліній живлення, вводів і на шинах 0,4 кВ ТП від побутових підлогових електричних плит РплN гуртожитків коридорного типу визначається з формулою

, (8)

де - установлена потужність електроплити, кВт;

Nпл - кількість електроплит;

- коефіцієнт попиту, обумовлений кількістю приєднаних плит, необхідно приймати

1 — при одній плиті

0,9 — » двох плитах

0,4 — » 20 »

0,2 — » 100 »

0,15— » 200 »

Примітка 1. Коефіцієнти попиту дані для електроплит а чотирма конфорками. При визначенні коефіцієнта попиту для плит із трьома конфорками кількість плит слід враховувати з коефіцієнтом 0,75 від кількості встановлених плит, а з двома - з коефіцієнтом 0,5.

Примітка 2. Коефіцієнт попиту для кількості плит, не вказаної вище, визначається інтерполяцією.

4.17 Розрахункове навантаження вводів і на шинах 0,4 кВ ТП при змішаному живленні від них загального освітлення, розеток, кухонних електричних плит і приміщень громадського призначення в гуртожитках коридорного типу визначається як сума розрахункових навантажень ліній живлення, помножена на 0,75. При цьому розрахункове навантаження ліній освітлення загальбудинкових приміщень визначається з урахуванням 4.6.

4.18 Розрахункове навантаження житлового будинку в цілому (від жител, силових електроприймачів та вбудованих чи прибудованих приміщень) за умови, коли найбільшою складовою є навантаження від жител, Рбуд.ж визначають за формулою

, (9)

де Рж - розрахункове навантаження електроприймачів жител (квартир), кВт;

Рсил - розрахункове навантаження силових електроприймачів житлового будинку, кВт:

Ргр1…Ргрп - розрахункові навантаження вбудованих чи прибудованих громадських приміщень, кВт, що живляться від електрощитової житлового будинку (визначаються за методикою, викладеною в підрозділі «Навантаження громадських будинків (приміщень), та споруд, адміністративних і побутових будинків (приміщень) підприємств» цих Норм), кВт.

Кy1…Ку п - коефіцієнти участі в максимумі навантаження квартир і силових електроприймачів житлового будинку, навантажень вбудованих і прибудованих приміщень що визначаються за таблицею 4.13.

Розрахункове навантаження житлового будинку, коли найбільшою складовою і навантаження вбудованої чи прибудованої громадської установи, визначається за 4.38.

4.19 При проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мережу сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їхнього перспективного зростання до 30 %. При цьому сумарні розрахункові навантаження не повинні перевищувати значень, визначених відповідно до вимог цих Норм.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

Схожі:

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І...
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні будівельні норми україни будинки І споруди навчальні заклади дбн в 2-3-201Х
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. №160 І введені в дію з 1 червня 2004 р наказом...

Державні санітарні правила та норми
Влаштування І обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах

Затверджено
Державні санітарні правила І норми влаштування І обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці...

1. Галузь застосування
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навча

Урок №3 Тема. Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація...
Призначення та принцип дiї мiкропроцесорiв; призначення пристроїв, що входять до складумультимедiйного обладнання; розглянути: класифiкацiю...

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I ii, I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

Урок 2 тема. Проектування бази даних
Обладнання: комп’ютери, проектор або мультимедійна дошка, таблиці, схеми, підручники, робочі зошити та зошити для практичних робіт,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка