Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

План проведення серпневої наради керівників рмо 19. 08. 2013р. Рнмк

План проведення серпневої наради керівників рмо 19. 08. 2013р. РнмкПлан

проведення серпневої наради керівників РМО
19.08.2013р.

РНМК 1. Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році та основні напрямки роботи в 2013-2014 н.р.

Ланчковська Т.А.


 1. Про стан роботи РМО на сайті методичного кабінету та у обласному інформаційному просторі.

Леонтьєва О.М.


 1. Про організацію роботи з питань адаптації учнів початкових та 5-х класів в умовах впровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти.

Леонтьєва А.О.


 1. Психологічна безпека учнів в школах району.

Титаренко С.І.


 1. Про організацію докурсової, курсової та післякурсової підготовки педагогічних працівників та її використання для забезпечення якісної атестації та використання у роботі РМО

Бібік Т.Л. 1. Про самоосвітню діяльність педагога в між атестаційний період

Трофименко О.Д. 1. Організація обласної серпневої конференції та засідання РМО.

Бібік Т.Л.

 1. Різне

Рекомендації

щодо проведення Серпневих засідань

районних методичних об’єднань

у 2013-2014 навчальному році

Новий навчальний рік розпочинається під знаком важливих подій в освіті. У цьому році Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 була схвалена Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах у 2013-2014 н.р. має стати забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання; гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави. Сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.

З огляду на зазначене, актуальними питаннями для обговорення на серпневих нарадах РМО є:

- підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання, впровадження компетентнісного підходу, програм допрофільної підготовки та профільного навчання, підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

 • особливості формування єдиного освітнього простору регіону.

 • науково-методичні проблеми оновлення змісту навчальних предметів, організація науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу

- використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій в системі науково-методичної роботи, надання індивідуальної допомоги у професійному самовдосконаленні педагогів;

 • розвиток інформаційних та комунікативних технологій, організація дистанційного навчання;

 • забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України, підготовка молоді до трудової діяльності.

 • створення здоров’язберігаючого освітнього середовища;

На засіданнях РМО слід використати матеріали підсумкових колегій департаменту освіти і науки облдержадміністрації та аналітичні матеріали, підготовлені ДОІППО.

Характерною особливістю засідань РМО мають бути «вільна трибуна», мікрофони, прес-центри, що дає можливість кожному учаснику при бажанні чи потребі висловити свої пропозиції в усній чи письмовій формі.

При підготовці серпневих конференцій особливу увагу слід приділити презентації педагогічного досвіду. З цією метою радимо провести: виставки науково-методичних матеріалів; майстер-класи; ярмарки педагогічної творчості; авторські творчі майстерні; творчі галереї педагогічного досвіду «Джерело творчості».

Однією з актуальних проблем є науково-методичне забезпечення впровадження профільного навчання. При проведенні засідань радимо обговорити актуальні, перспективні й необхідні для вирішення цієї проблеми:

 • Системний та компетентнісно-орієнтований підхід до впровадження та реалізації профільного навчання

 • Упровадження інноваційних педагогічних технологій навчання в систему профільної освіти.

 • Проблеми науково-методичного та організаційного забезпечення профільного навчання в умовах діяльності освітніх округів.

Належну увагу слід приділити реалізації проблеми забезпечення підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми, яка нині є провідною.

Сучасні тенденції соціального розвитку, обласна цільова програма («Ерудит», «Що? Де? Коли?», ДВМАН, тощо) ставлять перед освітою нові задачі – відхилення від орієнтації на «середнього» учня, підвищений інтерес до обдарованих і талановитих дітей, до особливостей розкриття й розвитку їх здібностей у процесі освіти.

Рекомендуємо заслухати вчителів, які підготували переможців ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсів, турнірів.

При проведенні засідань РМО пропонуємо питання для обговорення:

 • Предметний аналіз результатів участі школярів в олімпіадах, заходи щодо їх істотного покращення.

 • Про наслідки участі школярів району в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних конкурсах.

 • Науково-методичний супровід розвитку професіоналізму вчителів у роботі з обдарованою учнівською молоддю.

 • Педагогічний досвід та проблеми наукового й організаційно-методичного супроводу навчання та виховання обдарованої учнівської молоді.

З метою популяризації кращого досвіду роботи радимо провести  творчі майстерні, майстер-класи вчителів, які підготували переможців
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, які мають досягнення в роботі з обдарованими учнями.

Спільними для всіх секцій мають бути також питання:

 • Опрацювання нових державних стандартів базової школи, навчальних програм для учнів 5-9 класів.

 • Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення предмету в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році.

 • Аналіз стану викладання навчальних предметів і рівня навчальних досягнень учнів, при цьому радимо використати аналітичні матеріали за підсумками зрізів, ДПА, директорських контрольних робіт, тощо.

 • Піднесення якості й ефективності уроку на основі впровадження інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

 • Шляхи формування компетентності вчителя з питань здоров’язбережувальних технологій, формування і збагачення духовної, морально-етичної культури школярів.

 • Психолого-педагогічний супровід викладання навчальних предметів.

 • Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Творче впровадження педагогічних ідей освіти для сталого розвитку.

 • Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів й рекомендації щодо підготовки учнів до ЗНО.

 • Інтернет як засіб створення методично-інформаційного середовища, формування мережевої культури педагогів через активне використання блогів, вікі-технологій, сайтів спільного зберігання закладок, технологій спільного редагування документів і таблиць.

 • Проектна технологія – модель особистісно орієнтованого навчання.

Як і в попередні роки, на секціях слід приділити увагу питанням підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: підбити підсумки курсової підготовки; заслухати звіти вчителів, які підвищували професійну компетентність на курсах; ознайомити з проблематикою обласних постійно діючих семінарів, творчих груп, лабораторій, шкіл перспективного досвіду, авторських творчих майстерень тощо.

Предметом обговорення на всіх секціях мають бути питання щодо організації підвищення професійної компетентності вчителя у рамках роботи РМО. З цією метою радимо: проаналізувати роботу РМО (постійно діючого семінару) та завдання щодо вдосконалення змісту і форм роботи у новому навчальному році, обговорити і затвердити плани роботи методичних обєднань.

Крім спільних для всіх секцій проблем, є, звичайно, і специфічні, характерні для кожної секції питання, які необхідно розглянути на початку нового навчального року, орієнтовний перелік яких рекомендує науково-методичний кабінет:

 • Використання елементів медіакультури на уроках літератури.

 • Підсумки проведення районного етапу конкурсу «Вчитель року – 2013».

 • Про викладання іноземної мови та інформатики у 1 класі.

 • Знання двох іноземних мов – вимога часу (білінгвізм у середній освіті як спосіб інтеграції учнів у європейський полікультурний соціум).

 • Зміст сучасної шкільної історичної освіти.

 • Підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти.

 • Аналіз стану викладання хімії та географії;

 • Забезпечення медико-педагогічного контролю фізичного стану учнів у процесі занять фізичною культурою та спортом. Дозування фізичних навантажень учнів.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

План проведення серпневої наради керівників шкільних методичних об’єднань...
«Державним стандартом базової І повної середньої освіти» та новими програмами для 6 класів з математики

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої...
Наказ мон україни №582 від 28. 05. 2015р: Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

План роботи методичного об’єднання класних керівників
Методичне об’єднання класних керівників – це структурний підрозділ внутрішкільної системи управління виховним процесом, який координує...

44 VІІ. Розгляд питань розвитку освіти на сесіях районної ради
Наради заступників директорів з виховної роботи, педагогів організаторів та керівників позашкільних закладів

Рекомендації щодо роботи рмо вчителів географії/економіки. Загальні поняття
Районне методичне об’єднання (рмо) вчителів географії/економіки – це група педагогів, яка здійснює проведення методичної роботи з...

Програма серпневої наради педагогічних працівників міста Кіровограда Проблема
«Про підсумки розвитку освітянської галузі у 2011/2012 навчальному році та завдання на новий 2012/2013 навчальний рік. Впровадження...

Програма навчання та підвищення кваліфікації з питань безпеки життєдіяльності...
Облена відповідно п наказу Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2013р. №378 «Про внесення змін до Положення про порядок...

План проведення серпневої конференції Комунального закладу «Куп’янський...
...

Тижневий план роботи
Розподіл обов’язків І завдань на тиждень для учителів-предметників І класних керівників

Сьогодні наша громада зібралася, щоб підсумувати, проаналізувати...
Зокрема, виконання резолюції минулорічної серпневої конференції, вирішення проблем та перспектив, причин, що стали на перешкоді виконання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка