Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ У 2013/2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Упродовж 2013/2014 навчального року робота Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41 Харківської міської ради Харківської області була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти шляхом забезпечення виконання міських освітніх програм, в тому числі і Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки і забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.


1.1. Виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки.

1.1.1. Мережа школи.

Навчально-виховний про­цес відбувається в одну зміну. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази школа організує навчання в старшій школі за профільними напрямами, які визначаються у робочому навчальному плані.У школі визначена українська мова навчання.

Станом на 05.09.2014 у школі навчається 187 учнів, що на 9 учнів менше ніж торік.

За підсумками руху учнів протягом вересня 2013 року на 01.10 2013 збільшено кількість учнів у школі на 1 учня, що є позитивним. Але вцілому шкільна мережа у минулому навчальному році вперше за три останні роки не є позитивною.Якщо проаналізувати мережу школи за класами, то одразу видно, що таке зменшення шкільної мережі обумовлене малою кількістю набору учнів до першого класу.

1-А

2-А

3-А

4-А

5-А

6-А

7-А

8-А

9-А

10-А

11-А

13

23

21

17

22

12

14

21

15

12

17

Субєктивною причиною даного факту є відсутність вчителя-класовода першого класу аж до вересня місяця. Але поруч з цим, для колективу має бути очевидним завдання максимального збереження мережі школи. Тим більше, що наповнюваність старших класів критично низька. Протягом наступного року перед вчителями початкової і старшої школи постає єдине завдання максимального збереження мережі школи і залучення нових учнів шляхом створення позитивного іміджу школи, реклами навчального закладу, проведення Днів відкритих дверей, роботи Школи майбутнього першокласника тощо. Ще одним завданням стане і збереження мережі 9-го класу, що є не менш актуальне, ніж набір до першого класу школи. Вчителі школи мають проводити ціленаправлену профорієнтаційну роботу, індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками, анкетування тощо. Ці види роботи мають стати пріоритетними у роботі з дев’ятикласниками по збереженню та організованому набору до десятого класу та збереженню шкільної мережі вцілому.

На кінець 2013/2014 навчального року мережа учнів школи склала 148 чоловік. Прибуло за рік 9 учнів, (що на 4 більше ніж торік). Вибуло 48 (торік 36 учнів). З них 33 випускники. Різниця (без урахування випускників) між кількістю учнів, які вибули та прибули за минулий навчальний рік склала мінус 6 осіб. Згідно аналізу причини вибуття учнів протягом навчального року є виключно об’єктивні чинники (зміна місця проживання). Троє учнів вибуло у межах району, восьмеро по місту Харків, четверо по Україні.

Завданням для педагогічного колектива школи на наступний рік стане недопущення невідвідування учнями школи без поважних причин та посилення роботи по збереженню контингенту учнів школи.

1.1.2.Облік дітей шкільного віку та забезпечення охоплення навчанням дітей шкільного віку.

На виконання ст. 35 Закону України «Про загальну середню освіту» та ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти у школі проводиться облік дітей шкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням.

Звітом 77-РВК встановлено, що загальна кількість дітей шкільного віку (6-18 років) у мікрорайоні школи складає 348 осіб, що на 37 менше, ніж у минулому році (2012 рік – 385) і на 53 менше, ніж у 2011 році (2011 рік - 401). Тобто прослідковується значне зменшення кількості дітей шкільного віку в мікрорайоні школи. Зменшення яскраво простежується і на діаграмі.Усього навчається в навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти 344 дитини. З них в загальноосвітніх навчальних закладах -326. Слід зазначити, що у порівнянні з минулими роками спостерігається тенденція зменшення кількості дітей, які продовжують навчання в ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.а. Так у 2011 році таких дітей було 34, у 2012 – 25, а у 2013 році - 15.У ході роботи з обліку дітей шкільного віку з’ясовано, що залишається постійною кількість дітей з вадами розумового та (або) фізичного розвитку, їх 5 (в 2011 році - 5).

Дітей 6-річного віку за мікрорайоном школи 16 (у 2012 році – 34), з них таких, які не навчаються – 2 (12,5% від їх загальної кількості), що удвічі менше, ніж відсоток минулого року.Вже три роки поспіль не виявлено дітей, які не охоплені навчанням. Дітей, відомості про яких відсутні не виявлено.

Крім дітей віком від 6 до 18 років, обліку підлягали 11 дітей 5-річного віку. Кількість дітей, яким виповнилося 5 років у минулому році складала 28 осіб (позаторік 32). Таким чином по нашому мікрорайоні зберігається тенденція зменшення дітей п’ятирічного віку, хоча вцілому по Червонозаводському району їх кількість збільшується. У зв’язку зі змінами до Закону України «Про дошкільну освіту» щодо обов’язковості дошкільної освіти, школою вжито заходів щодо охоплення таких дітей дошкільною освітою. Так, у школі, з листопада по травень безкоштовно діяла Школа майбутнього першокласника, яку мали змогу відвідувати всі бажаючи жителі мікрорайону. Школа працювала за державною програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

На таких дітей була націлена пропаганда навчання у нашій школі. З 15 учнів, що її відвідували, всі 15 збираються йти до нашого навчального закладу.

Таким чином кількість потенційних першокласників 25 осіб, що меньше, ніж три роки поспіль, але така кількість замала навіть для одного повного класу. Тому задля оптимального набору дітей до першого класу нашої школи, педагогічним колективом має проводитись послідовна цілеспрямована робота. Більш продуктивною та рекламованою має бути робота «Школи майбутнього першокласника». Завданням для колективу школи стає збільшення та урізноманітнення Днів відкритих дверей, збільшення кількості відкритих заходів для мешканців мікрорайону. Кожен член педагогічного колективу школи має формувати позитивний імідж навчального закладу та рекламувати школу серед громадськості мікрорайону.

На підставі порівняльного аналізу шкільної мережі та обліку дітей шкільного віку за територією обслуговування (обліку), закріпленою за школою встановлено, що у мікрорайоні школи зареєстровано на 161 дитину більше, ніж кількість учнів, які користуються освітніми послугами закладу (зареєстровано – 344 дитини, за шкільною мережею станом на 05.09.2013 - 187).Аналізуючи інформацію діаграми про місце проживання (згідно з реєстрацією) учнів, за даними затвердженої шкільної мережі станом на 05.09.2013, виявлено, що відсоток дітей, які навчаються в школі та зареєстровані в мікрорайоні школи – 114. Тобто відсоток дітей, які навчаються в школі за мікрорайоном, становить 35%. Даний факт свідчить про те, що діти мікрорайону школи у більшій своїй кількості (212 учнів – 65%) навчаються в школах не за мікрорайоном. Слід зауважити, що достатнім об’єктивним фактором цього процесу є ситуація з розподіленням за територіями обслуговування (обліку) учнів. Деякі вулиці території обслуговування школи (Валдайська, Гутянська, Озерна, Железнякова, Томська), розташовані так, що дітям зручно відвідувати інші школи (не переходити автомобільні шляхи, міст, залізничну колію та ліс). Тому батьки дітей, що мешкають на цих вулицях, віддають перевагу навчальним закладам, що розташовані територіально ближче (ЗОШ №53, ЗОШ №35, ЗОШ №48). Суттєву проблему для відвідування учнями занять становлять залізничні колії ст.Основа та складний не тільки для переходу, а і для переїзду міст, які є єдиним шляхом потрапляння до нашого району. І цей шлях доводиться долати певній кількості учнів, тому актуальності набувають уроки та бесіди з безпеки руху учнів до школи. Близько до школи розташовані заклади нового типу: спеціалізована школа № 66 та гімназія № 34. Майже поруч розташована російськомовна школа № 53. Тому об’єктивно батьки дітей мікрорайону школи обирають сусідні конкурентні школи до яких ближче та майже без перешкод можуть потрапити їх діти. Але, разом з цими об’єктивними факторами, слід і зауважити, що слабкою залишається ланка реклами та інформованості населення про наші послуги. Тому слід активізувати дану роботу. Більш активно має працювати сайт школи. Саме ці завдання стануть актуальними протягом наступного навчального року.

У межах Червонозаводського району навчається 92,6% дітей від загальної кількості дітей мікрорайону школи, які навчаються в школах. В школі за мережею станом на 05.09.2013 навчається 187 учнів, з них 73 (39%) учні з інших районів м.Харкова, Харківської області та інших областей України (найбільше із Харківської області ).

Станом на 01.09.2013 не виявлено учнів, які не приступили до занять без поважних причин. За результатами щоденної перевірки відвідування учнями занять станом на 01.12.2013 року учнів, які не відвідують навчальні заняття без поважної причини, не виявлено. За для продовження даної позитивної тенденції перед педагогічним колективом школи ставиться завдання тримати під контролем роботу з профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та бродяжництва, систематично проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та їх батьків щодо значення та необхідності здобуття обов’язкової повної загальної середньої освіти

Забезпечення виконання мовного законодавства

Навчально-виховний процес в школі здійснюється українською мовою, всі види документації ведуться державною мовою. При атестації вчителів ураховується знання державної мови.

У всіх класах та кабінетах створені куточки державної символіки, у вестибюлі школи учнів та гостей зустрічає яскравий змістовний стенд, присвячений Україні та її державним символам. Учителі школи, що викладають українську мову, постійно проводять консультації для працівників школи з питань орфографії, ділового мовлення тощо.

Активізовано роботу щодо залучення учнів і вчителів до читання книг українською мовою. Всі заходи, заплановані в річному плані школи на 2013/2014 навчальний рік з питання виконання мовного законодавства були протягом року проведені і виконані. Вересень 2013 – виховна година «Незалежній Україні – слава нині і вовік»; 09.09.2013 – заходи присвячені Міжнародному дню письменності (грамотності); жовтень 2013 - виховні години «Державні символи України», «Конституційні основи держави», «Ми — громадяни України»; 08.11.2013 - День української писемності і мови; 09.11.2013 – літературно-музична композиція до Дня української писемності «Чарівна наша українська мово»; грудень 2012 – виховна година «Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини»; година спілкування «3 чого починається Вітчизна?» години спілкування до дня соборності України «Люби Україну – твою рідну Землю»; лютий 2014 - заходи присвячені Міжнародному дню рідної мови (21.02.2014); місячник національного виховання (07-28.02.14); березень 2014 - Всесвітній день поезії, конкурс ораторського мистецтва(21.03.2014), Шевченківські дні, тиждень української мови та літератури; конкурс юних поетів. екскурсії до краєзнавчого музею; квітень 2014 - урок-презентація «Люди, які прославили мій край»( 11.04.2014).

Згідно до постанови Верховної Ради України від 22 травня 2012 року № 4804 "Про відзначення 175-річчя з дня народження Івана Нечуя-Левицького" у листопаді 2013року проведені різноманітні заходи, присвячені 175-річчу від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького (1838-1918), видатного письменника та публіциста. У грудні 2013 – заходи, присвячені 150-річчу від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка (1863-1910), українського письменника, вченого-мовознавця, педагога, бібліографа, громадсько-політичного діяча, автора Словника української мови, голови Київської "Просвіти", автора ряду шкільних підручників (Постанова Верховної Ради України від 4 липня 2012 року № 505 "Про відзначення 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка"). З нагоди 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання були проведені наступні заходи: урок позакласного читання та виставка дитячих малюнків до віршів Т.Г.Шевченка «Мій Кобзар»; засідання «круглого столу» за темою: «Життєве призначення людини в поезії Тараса Шевченка»( 07.02.2014); Шевченківські читання «Золоті зерна поезії Шевченка Т.Г.»( 04.03.2014).

Стимулювання інтересу школярів до вивчення української мови забезпечує участь наших учнів у щорічному міському конкурсі знавців української мови для учнів 8-11 класів. У цьому навчальному році 2 учнів стали переможцями районної олімпіади з української мови: Кулік Олександр( 11 – А клас) – І місце, Цема Євгенія( 10-А клас) – ІІ місце. У літературно – творчому конкурсі «Шевченківські читання» І місце посіла Сумко Олена(3-А клас). Такі конкурси розвивають в учнів мислення, пам'ять, увагу, виховують кмітливість, уміння вправно орієнтуватись у питаннях мови, сприяють поглибленню і систематизації знань учнів з мови та повторенню окремих тем і розділів шкільного курсу.

Про рівень володіння державною мовою яскраво свідчать результати державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів з української мови. У 4-А класі достатній рівень засвоєння учнями програмного матеріалу за період навчання у початковій школі. Знання учнів з базових дисциплін відповідають державному стандарту початкової загальної освіти.Навчальний

предмет

Кількість

учнів 4-х класів

Складали

ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

Початко

вий

Серед

ній

Достат

ній

Високий

10-12 балів
%
%
%
%

1


Українська мова

17

16

0

0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2014 році та завдання на 2015 рік
Розділ контрольно-аналітична діяльність та організаційна робота з підвідомчою мережею 107

Затверджено
Розділ Основні підсумки діяльності відділу освіти у 2015 році та основні пріоритетні завдання в освітній галузі на 2016 рік

Річний план на 2014-2015 навчальний рік серпень 1 тиждень
Аналіз діяльності школи в 2013-2014н р та стратегічні завдання на 2014-2015н р. (доповідь директора школи)

Звітування
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області Білаш Я. В. перед педагогічним колективом...

Інформація про підсумки роботи школ у 2014-2015 навчальному році
Порівняльний аналіз контингентів учнів та педагогів школи за 2013-2014 та 2014-2015 н р

Пояснювальна записка 46 49
Аналіз роботи школи за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік

«Про підсумки роботи відділу та закладів освіти району у 2012/2013...
Новий навчальний рік розпочинається під знаком важливих подій в освіті. У цьому році Указом Президента України від 25 червня 2013...

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...

Доповідь директора сзш №73 Петькова С. Г. Організаційні питання навчального...
Аналіз роботи школи за 2013-2014 рік та визначення пріоритетних напрямків на 2014-2015 рік

Засідання №1
Організаційне забезпечення навчально-виховного процесу Підсумки роботи методоб’єднання у 2013-2014 навчальному році. Обговорення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка