Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма реалізується в період 2010-2014рр за такими етапами

Програма реалізується в період 2010-2014рр за такими етапами

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ДОР

Комунальний заклад

«ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

52600 вул.Леніна,25 сел. Васильківка Васильківський район Дніпропетровська область Україна тел.(05639)9-10-52 e-mail: sekretar-rmk@ukr.net vasilkrmk.dnepredu.com

ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКНА ПРОГРАМА«ОБДАРОВАНІСТЬ »

сел. Васильківка

2015 рік

Зміни, що відбулися у вітчизняній системі освіти за останні десятиліття,її переорієнтування на гуманістичні, особистісно-орієнтовані й розвивальні технології змінили відношення до учнів з підвищеними розумовими здібностями.

Виховання та розвиток обдарованих дітей є одним із пріоритетних завдань цивілізованого суспільства. А завдання сучасної школи - виховання громадянина в дусі патріотизму та демократичних цінностей, надання системної підтримки обдарованій молоді,створення умов для її творчого,інтелектуального,духовного і фізичного розвитку.

Для реалізації цих завдань в районі створено цільову комплексну програму «Обдарованість»


Повна назва програми

«Обдарованість»

Розробник програми

КЗ «Васильківський районний методичний кабінет» Васильківського району Дніпропетровської області

Учасники проектної діяльності

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,КЗ «Васильківський районний методичний кабінет»,відділ освіти Васильківської РДА, педагогічні колективи ЗНЗ,позашкільних закладів,громадські та державні організації.

Підстава для розробки програми

Державна цільова Програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010рр,затверджена Постановою Кабінету міністрів України №1016 від 08 серпня 2007р.

Районна цільова соціальна програма «Освіта Васильківщини на 2010-2014рр»,затверджена рішенням Васильківської районної ради №332-16/УІ від 29.04.2010р.

Мета програми

Створення умов виявлення,підтримки та розвитку обдарованої молоді шляхом новітніх педагогічних технологій

Період та етапи реалізації програми

Програма реалізується в період 2010-2014рр за такими етапами:

І етап (вересень 2010-жовтень 2010р)- пошуково-організаційний.

Розробка тексту програми,її обговорення та експертиза на різних рівнях,затвердження кінцевого варіанту програми,ознайомлення з програмою педагогічних працівників навчальних закладів.

ІІ етап (листопад 2013р-грудень 2013р)- теоретичний.

Проведення уточню вальної комплексної діагностики,необхідної для визначення умов реалізації програми. Формування та планування діяльності творчих груп щодо реалізації окремих проектів програми. забезпечення необхідними ресурсами для реалізації основного етапу програми.

ІІІ етап (грудень-2011-травень 2014р)-практичний.

Реалізація основних цільових проектів програми. Проведення проміжного моніторингу,експертиза реалізації проектів.

ІУ етап (вересень2014р-грудень 2014р)-підсумково-презентаційний.

Виявлення позитивної динаміки,узагальнення оптимальних результатів. Презентація досвіду реалізації програми на методичній раді РМК,ДОІППО у фахових виданнях, на конференціях і форумах.

Завдання програми

Забезпечення максимально сприятливих умов для роботи вчителів з обдарованими учнями,розкриття їх творчого потенціалу.

- впровадження інноваційних педагогічних технологій,що передбачають розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів;

- створення районного банку даних «Обдарованість»;

- створення проектів для роботи з обдарованими учнями різних вікових категорій;

- розробка механізмів упровадження найбільш ефективних форм індивідуальної та масової роботи з дітьми та учнівською молоддю.

Джерела фінансування

Бюджетні та позабюджетні коштиІнновації у змісті роботи з обдарованими учнями реалізуються за цільовим програмно - проектним принципом через упровадження проектів «Обдарована дитина», «Особистість», «Позашкілля».

Ці проекти спрямовані на розвиток обдарованих дітей різних вікових категорій.
Завдання цих проектів:


 • забезпечення сприятливого інноваційного середовища для педагогічних працівників;

 • створення системи інформаційного та науково-методичного супроводу педагогічних працівників щодо організації роботи з обдарованими учнями;

 • підбір інструментарію для пошуку та виявлення обдарованих дітей,визначення рівня обдарованості та розробка механізмів його впровадження;

 • створення банку найбільш ефективних форм індивідуальної роботи з обдарованою молоддю;

 • організація діяльності міжшкільних та районних клубів,гуртків,творчих об»єднань;

 • поліпшення умов організації повноцінного дозвілля дітей та учнівської молоді,задоволення їх освітньо - культурних потреб,потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.Проект «Обдарована дитина»
. І.Актуальність і необхідність проекту
Специфіка розвитку сучасного суспільства обумовлює актуальність для педагогів діяльності, пов»язаної з пошуком, виявленням та розвитком обдарованих дітей. Створення системи пошуку, виявлення обдарованих дітей та їх розвитку на початковому етапі навчання,насамперед,викликане необхідністю посилення уваги до проблем особистості,тим більше - особистості обдарованої і талановитої. Отже,необхідно створити таку систему навчально-виховного процесу,в якій учень,як унікальна і неповторна особистість, стає активним суб»єктом навчання і виховання.

ІІ Мета проекту

Забезпечення умов для пошуку,виявлення та розвитку обдарованих дітей на початковому етапі навчання. Визначення виду обдарованості та створення траєкторії особистісного розвитку кожного учня для подальшого навчання і самоосвітнього життя.

ІІІ. Завдання проекту

 • забезпечення сприятливих умов для роботи вчителів з обдарованими учнями,розкриття їх інтелектуального та творчого потенціалу;

 • підбір інструментарію для пошуку та виявлення обдарованих дітей та механізмів його упровадження;

 • визначення найбільш оптимальних форм роботи з обдарованими учнями школи І ступеня на рівні навчального закладу;

 • створення районного банку форм індивідуальної та масової роботи з обдарованими учнями;

 • організація роботи міжшкільних гуртків ,студій, секцій для творчого та інтелектуального розвитку молодших школярів

ІУ .Шляхи реалізації проекту

 • створення творчої групи вчителів 1-4-х класів,вибір науково-методичної проблеми та шляхів їх реалізації;

 • розробка інструментарію для пошуку,виявлення та розвитку обдарованих учнів на початковому етапі навчання та механізмів його упровадження;

 • залучення учнів до роботи в секціях, гуртках,студіях шкільного та районного рівня, до участі в творчих та інтелектуальних конкурсах.

У.Очікувані результати

- створити сприятливе інноваційне середовище для вчителів,формувати їх готовність до інноваційної діяльності з пошуку,виявлення та розвитку обдарованих дітей;

- створити систему пошуку та розвитку обдарованих дітей на початковому етапі навчання;

 • створити нестандартну систему роботи з обдарованими дітьми;

 • розробити районні заходи для обдарованих дітей з метою їх інтелектуального та творчого розвитку

Механізм впровадження проекту
з/п

Напрямок роботи

Термін виконання

Відповідальні

І.Організаційний етап.

1

Створення та опрацювання нормативно-правової бази з питань роботи з обдарованими учнями школи І-го ступеня

Вересень 2010р

РМК

2

Підбір наукової педагогічної та психологічної літератури з даного напрямку для районної медіа-теки

Вересень-грудень

2010р

РМК

ЗНЗ

3

Створення творчої групи вчителів 1-4-х класів для координації роботи з обдарованими учнями

Вересень 2010р

РМК

4

Здійснення моніторингу готовності вчителів 1-4-х класів ЗНЗ району щодо роботи з обдарованими учнями

Вересень-жовтень 2010р

РМК

5

Проведення теоретичного семінару «Методи й способи дослідження творчої активності молодших школярів»

Жовтень 2010р

РМК

6

Семінар-практикум «Розвиток креативних якостей молодших школярів засобами інноваційних технологій»

Листопад 2010р

РМК,Васильківський НВК №1

7

Тренінг для вчителів 1-4-х класів

«Форми і методи роботи щодо виявлення обдарованих дітей. Види дитячої обдарованості»

Грудень 2010р

РМК

8

Психологічний тренінг «Психологічні спостереження за розвитком творчих здібностей дитини»

Грудень 2010р

РМК

9

Підбір інструментарію з пошуку виявлення та розвитку обдарованих дітей

Жовтень 2010р

РМК

10

Розробка методичних рекомендацій для вчителів з розвитку у дітей молодшого шкільного віку інтелектуальних та креативних здібностей.

Жовтень 2010р

РМК

11

Створення банку найбільш ефективних індивідуальних та масових форм роботи з обдарованими дітьми

Жовтень2010р,

листопад 2010р

РМК

ІІ Практичний етап

1

Створити систему пошуку обдарованих дітей,внести корективи та доповнення до районного банку даних «Обдарованість»

Вересень, жовтень 2010р

РМК ЗНЗ

2

Сприяти створенню на базі ЗНЗ мережі предметних гуртків та гуртків за інтересами

Вересень 2010р

ЗНЗ

3

Активізувати роботу ДЮСШ та ЦПО з залучення до участі в роботі гуртків та секцій учнів початкової школи

Вересень 2010р

РМК,ЗНЗ

4

Залучати до роботи з учнями молодших класів керівників гуртків та відділень районної школи естетичного розвитку,РБК,сільських клубів, районної та сільських бібліотек.

Вересень 2010р

РМК,ЗНЗ

5

Сприяти створенню груп молодших школярів на базі районних об»єднань художньо-естетичного напрямку

Вересень,жовтень 2010р

РМК

6

Започаткувати проведення щорічних районних заходів:

 • олімпіади з математики для учнів 3-4-х класів;

 • конкурсу знавців рідної мови;

 • вікторини «Знавці олімпійського спорту»

 • районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник»;

 • конкурсу шкільних лялькових театрів «В гостях у казки»;

 • колективне творче панно «Моральний вчинок»Травень
Жовтень

Березень
Листопад
Травень
Квітень

РМК

7

Залучати молодших школярів до участі в творчих конкурсах:

 • «Собори наших душ»;

 • «Я хочу жити в якісному світі»;

 • «Чорнобильська палітра»;

 • «Жити безпечно»;

 • «Податки очима дітей»»;

 • «Міліція очима дітей»


Січень –лютий

Вересень – жовтень

Жовтень

Березень

Квітень

Грудень

РМК

11

Залучати молодших школярів до роботи в рамках акцій:

 • Лист пораненому»;

 • «Шануймо Україну»

Експедицій:

 • «Звичаї,обряди,традиції мого краю»;

 • «Моя Батьківщина - Україна»

Протягом року

РМК

12

Залучати учнів до пошукової роботи щодо збору експонатів та оформлення експозицій у шкільних музеях,музейних кімнатах,залах бойової та трудової слави»

Постійно

ЗНЗ


Проект «Особистість»
І.Актуальність і необхідність проекту

Основне завдання становлення освіти в Україні у ХХІ столітті полягає в тому, щоб «дати широкий,вільний розвиток усім духовним силам і здібностям дитини,сформувати ключові життєві компетентності як важливий чинник та результат розвитку життєдіяльності особистості.

ІІ. Мета проекту

Забезпечення розвитку креативної особистості шляхом формування ключових життєвих компетентностей.

ІІІ. Завдання проекту

 • визначення ключових життєвих компетентностей для розвитку креативної особистості;

 • розробка механізмів упровадження таких інноваційних технологій,як артпедагогіка,театральна педагогіка,музейна педагогіка;

 • створення сприятливих умов для формування креативної особистості;

 • організація діяльності міжшкільних та районних творчих об»єднань;

 • організація співпраці з районними громадськими організаціями, державними установами,органами місцевого самоврядування;

 • популяризація творчості юних обдарувань на рівні району та області.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До рішення 33 сесії
Сто відсотків на період до 2015 року», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №785 «Про затвердження Державної цільової...

Програма розвитку науково-методичного центру на 2012-2014рр
Концепція діяльності науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10 класах надруковано...
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Програма для учнів основної школи пояснювальна записка програма Intel ® «Шлях до успіху»
Програму адаптовано до Державних освітніх стандартів України та навчальних програм, до вимог та основних положень «Концепції профільного...

Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала
М74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. І (137). – 408 с

Харьковский
України від 31. 10. 2011 №1243 Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх начальних закладів України з метою...

Урок № тема уроку
Тема уроку: Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2010 2007База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка