Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Конкурсу «Учитель року»

Конкурсу «Учитель року»У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


83001, м.Донецьк, вул.Артема, 129-а, тел/факс: (062) 305-18-86,е-mail: ipoprim@narod.ru
27.11.2012 р. № 697/02 Начальникам управлінь, завідувачам

міських (районних) відділів освітиПро умови, порядок проведення

ІІ (обласного) туру ХVІІІ Всеукраїнського

конкурсу «Учитель року»

у 2012-2013 навчальному році та критерії

відбору поданих на конкурс матеріалів

У доповнення до наказу управління освіти і науки від 10 жовтня 2012 р. № «Про участь у ХVІІІ Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» та від 29 жовтня 2012 р. «Про зміни до наказу УОН» від 10.10.2012 р. №570 обласний оргкомітет повідомляє, що обласний тур конкурсу проводиться з 14 січня по 08 лютого 2013 року. Він складається з двох етапів. Перший етап (відбірковий) триває з 14 січня по 30 січня 2013 року; другий (заключний) з 06 лютого по 08 лютого 2013 року.

Заяви на участь у конкурсі та матеріали (на паперових та електронних носіях) подаються до 10 січня 2013 р. секретарям фахових журі у відповідні структурні підрозділи облІППО (вул. Артема, 129-а, кімн. 401 – «Російська мова», «Іноземна мова. Французька», кімн. 411 – «Фізика», кімн. 313 – «Інформатика»; пр. Миру, 10, кімн. 12 – «Музичне мистецтво»; загальну заявку та звіт – відповідальному секретарю (вул. Артема, 129-а , кімн. 403).

У кожній номінації від міста (району) може бути представлений лише один учасник – переможець першого туру конкурсу.

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» претендент подає такі матеріали:

 1. Особиста заява на участь у конкурсі, у якій учитель обов’язково вказує: «З умовами організації і проведення конкурсу ознайомлений і погоджуюся». Заява має бути написана власноруч претендентом.

 2. Анкета учасника конкурсу встановленого зразка (додаток 1) (особистий підпис).

 3. Лист-представлення управління (відділу) освіти міської ради (райдержадміністрації) (обсяг – до 1 сторінки). Подається на бланку управління (відділу) освіти міської ради (райдержадміністрації) за підписом начальника управління (відділу) (додаток 2).

 4. Висновок, підготовлений відповідним районним (міським) методичним кабінетом (центром), який має містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, МАН, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність учителя на рівні навчального закладу, району, міста, регіону, список публікацій та перелік нагород. Подається за підписом завідувача районного (міського) методичного кабінету (центру) (до 2 друкованих сторінок).

 5. Опис власного педагогічного досвіду з проблеми, над якою працює вчитель. У ньому мають бути розкриті індивідуальні особливості роботи вчителя, сучасні та авторські форми й методи вирішення проблеми, представлені педагогічні знахідки (обсяг – до 5 друкованих сторінок).

Готуючи опис досвіду, можна використовувати такий порядок:

 1. обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість;

 2. висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційна значущість;

 3. перелік наукових чи практичних досліджень, на яких ґрунтується робота, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються;

 4. розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

 5. розкриття запропонованих інновацій щодо організації навчально-виховного процесу;

 6. аналіз результатів професійної діяльності, динаміка змін якості навчальних досягнень учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;

 7. проблеми й труднощі, які виникають у процесі роботи, шляхи їх подолання;

 8. викладення власної точки зору на зміст, форми, методи, прийоми, засоби навчання учнів з предмета, який він викладає.

 1. Презентація власного педагогічного досвіду в програмі Microsoft Роwеr Роіnt (обсяг до 15 слайдів).

При підготовці презентації необхідно враховувати таке:

 1. матеріал слід викладати стисло з максимальною інформативністю тексту, у чіткому порядку, без нагромаджень;

 2. інформацію необхідно ретельно структурувати;

 3. важливу інформацію (висновки, визначення, правила тощо) подавати великим планом, бажано ілюструвати фотографіями, малюнками, схемами;

 4. другорядну інформацію слід вміщувати внизу сторінки;

 5. для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми тощо;

 6. графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст, мати чітке пояснення;

 7. рядок має містити 6-8 слів, а слайд − 6-8 рядків;

 8. загальна кількість слів не повинна перевищувати 50-ти;

 9. заголовок має містити і великі, і малі літери;

 10. слайди мають бути не надто яскравими, витриманими в одному стилі;

 11. під кожним слайдом має бути підпис автора.

 1. Розробка циклу уроків з повним дидактичним забезпеченням однієї з навчальних тем, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (4-5 уроків різних типів).

 2. Розробка позакласного заходу як практичне підтвердження роботи над проблемою.

 3. Фотографії (портрет – кольорове фото розміром 9x14 та 4-5 сюжетних фотоматеріалів про педагогічну діяльність). Фотографії подаються в паперовому та електронному варіантах без зменшення розміру (без стискання).

 4. Перелік публікацій учителя (якщо такі є).

 5. Список використаної літератури.

 6. Перелік матеріалів, поданих на конкурс, із зазначенням сторінок.

Документи оформляються відповідно до поданого вище переліку на паперових (крім уроків та позакласних заходів) та електронних носіях. Матеріали, які подаються на паперових носіях, надаються в одному примірнику та мають бути зібраними в папку. Матеріали в електронному варіанті подаються на 1-2 компакт-дисках із зазначенням на ньому (них) номінації, прізвища, імені та по батькові учасника конкурсу, а також міста (району), який він представляє. Компакт-диск подається в пластиковому футлярі.

Перший етап (відбірковий) II (обласного) туру Конкурсу проводиться з 14 січня до 30 січня 2013 р. і передбачає:

 • ознайомлення членів журі з матеріалами, поданими учасниками на конкурс;

 • виконання письмової роботи, яка перевіряє фахову підготовку учасників конкурсу, володіння ними методикою викладання предмета, а також загальну ерудицію;

 • проведення майстер-класу «Я роблю це так», де конкурсант виконує роль вчителя, демонструє методи своєї роботи, творчі знахідки;

 • проведення співбесіди за змістом проблеми, над якою працює вчитель.

Фахові журі з усіх номінацій розглядають надіслані матеріали, оцінюють їх з точки зору актуальності, глибини розкриття системи роботи вчителя, методик та технологій, які він застосовує у навчально-виховному процесі, змістовності, оригінальності, практичної значущості, стилю викладання тощо. Конкурсантами виконується письмова робота, яка передбачає перевірку фахової підготовки учасників конкурсу, володіння ними методикою викладання предмета, а також рівень загальної ерудиції. Під час проведення майстер-класу «Я роблю це так» кожен учасник упродовж 15 хвилин презентує свої досягнення як педагога, ділиться педагогічними знахідками, творчими доробками, демонструє цікаві форми роботи. Співбесіда відбувається після проведення кожним конкурсантом майстер-класу і передбачає дискусію за змістом проблеми, над якою працює вчитель. Кількість запитань визначає журі.

Графік проведення першого етапу (відбіркового) конкурсу:НомінаціяЗміст


Термін проведенняРосійська мова

Письмова контрольна робота

14 січня 2013 р.

Майстер-клас та співбесіда (І група)

15 січня 2013 р.

Майстер-клас та співбесіда (ІІ група)

16 січня 2013 р.Музичне мистецтво

Письмова контрольна робота

17 січня 2013 р.

Майстер-клас та співбесіда (І група)

18 січня 2013 р.

Майстер-клас та співбесіда (ІІ група)

19 січня 2013 р.Іноземна мова. Французька

Письмова контрольна робота

21 січня 2013 р.

Майстер-клас та співбесіда (І група)

22 січня 2013 р.

Майстер-клас та співбесіда (ІІ група)

23 січня 2013 р.Фізика

Письмова контрольна робота

24 січня 2013 р.

Майстер-клас та співбесіда (І група)

25 січня 2013 р.

Майстер-клас та співбесіда (ІІ група)

26 січня 2013 р.Інформатика


Письмова контрольна робота

28 січня 2013 р.

Майстер-клас та співбесіда (І група)

29 січня 2013 р.

Майстер-клас та співбесіда (ІІ група)

30 січня 2013 р.


Після завершення першого етапу оголошуються його результати. Конкурсанти (8-10 учасників з кожної номінації), які набрали найбільшу кількість балів, запрошуються до участі у подальших конкурсних змаганнях.

Другий етап (заключний) II (обласного) туру Конкурсу проводиться з 06 по 08 лютого 2013 р. і передбачає:

 1. виконання практичної роботи;

 2. проведення уроків у навчальних закладах;

 3. проведення самоаналізу уроку.

На цьому етапі конкурсантам обов’язково пропонується виконати практичну роботу (проектування уроку з використанням ІКТ), форму, зміст і тривалість якої визначає журі.

Кожен конкурсант у присутності всіх членів журі проводить один відкритий урок (45 хвилин) в одній із шкіл м. Донецька (день проведення уроку, клас і тема визначаються жеребкуванням), який оцінюється за відповідними критеріями. При цьому враховується творчий підхід учасника конкурсу щодо використання сучасних педагогічних технологій, у тому числі комп’ютерних, здатності до продукування власних ідей, а також уміння аналізувати шляхи і способи досягнення високих результатів навчально-виховного процесу й оцінювати їх ефективність, мотивувати навчальну діяльність, самостійну роботу тощо.

Під час самоаналізу проведеного відкритого уроку кожен учасник конкурсу аналізує й оцінює власний урок у цілому та окремі його етапи (хід уроку, результати своєї та учнівської діяльності на уроці), оцінює особливості та рівень підготовки учнів; указує на свої помилки та прорахунки. Конкурсант має показати вміння оцінювати правильність формулювання мети та завдання уроку, визначення його типу. Члени журі можуть ставити питання для отримання додаткової інформації про результати діяльності вчителя та учнів на уроці.

За сумою балів, одержаних конкурсантом на другому (заключному) етапі конкурсу, журі визначає одного переможця та чотирьох лауреатів з кожної номінації. Переможцем стає учасник, що набрав найбільшу кількість балів у заключному етапі конкурсу.

У разі, якщо претенденти набрали однакову кількість балів, переможцем стає той, хто набрав більшу кількість балів за проведений урок. У цьому випадку рішення журі оформляється відповідним протоколом.

Предметні журі за узгодженням з обласним оргкомітетом пропонують такі терміни проведення другого етапу (заключного) конкурсу:

Термін


Зміст

Номінація

Місце проведення

6 лютого 2013 р.
1000-1030

1100-1200


Урочисте відкриття.

Практична робота.


Російська мова

Донецька ЗОШ №3

Фізика

Донецька спеціалізована фізико-математична школа №17

Іноземна мова. Французька

Донецька гімназія №18

Інформатика

Донецький НВК «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована з інформаційних технологій ЗОШ I-III ст. № 61 Донецької міської ради Донецької області»

Музичне мистецтво

Донецький ліцей №22

7 лютого 2013 р.
830-1200

1300-1500

Уроки

(перша група).

Самоаналіз уроку.

Російська мова

Донецька ЗОШ №57

Фізика

Донецька спеціалізована фізико-математична школа №35

Іноземна мова. Французька

Донецька гімназія №92

Інформатика

Донецький НВК «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована з інформаційних технологій ЗОШ I-III ст. № 61 Донецької міської ради Донецької області»

Музичне мистецтво

Донецький ліцей №22

8 лютого

2013 р.
830-1200

1300-1500

Уроки

(друга група).

Самоаналіз уроку.

Російська мова

Донецька ЗОШ №3

Фізика

Донецька спеціалізована фізико-математична школа №35

Іноземна мова. Французька

Донецька гімназія №18

Інформатика

Донецький НВК «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована з інформаційних технологій ЗОШ I-III ст. № 61 Донецької міської ради Донецької області»

Музичне мистецтво

Донецька ЗОШ №15


При оцінюванні виступу конкурсанта на всіх етапах змагань враховуються особисті якості вчителя, рівень його соціальної активності, фахова компетентність і загальна культура, ерудиція, рівень педагогічної (методичної) майстерності, креативність, відданість справі, уміння імпровізувати, спілкуватися, дотримання техніки безпеки при роботі тощо. За бальною системою оцінюються результати розв’язування дидактичних задач (на матеріалі власного досвіду), знання сучасних проблем освіти, педагогіки, психології, фахової методики, володіння освітніми технологіями, участь у підготовці авторських програм, посібників, методичних розробок тощо.

Оцінки членів журі не обговорюються до остаточного підведення підсумків окремих етапів, що визначають учасників наступних змагань. Рішення журі на кожному етапі конкурсу оформляється відповідним протоколом, результати турів висвітлюються на відповідному стенді.

Бали, які набрані учасниками конкурсу у відбірковому етапі, у заключному не враховуються.

Матеріали, подані на конкурс, можуть бути, за згодою авторів, використані для тиражування, поширення досвіду учасників конкурсу, опубліковані в педагогічних виданнях.

Свято переможців проводиться урочисто в присутності педагогічної громадськості, учнів, представників засобів масової інформації у термін, визначений управлінням освіти і науки. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та грошовими преміями.

Телефони для довідок:

348-92-20

Мельникова Л.В., відповідальний секретар обласного журі, завідувач відділу гуманітарної освіти облІППО

345-16-93

Глухова М.В., відповідальний секретар обласного журі, завідувач відділу інформаційних технологій Донецького облІППО

348-92-20

Ценцура Н.В., відповідальний секретар обласного журі, методист відділу гуманітарної освіти облІППО

337-55-53

Манейчик М.В., відповідальний секретар обласного журі, методист відділу культури та естетики облІППО

304-64-51

Охрименко Н.А., відповідальний секретар обласного журі, методист відділу природничих дисциплін облІППО


Ректор облІППО О.І.Чернишов
Вик. Ткачук Т.В.

(062)304-64-51

Додаток 1 до листа облІППО


№__________ від _________2013 р.

АНКЕТА

переможця І туру ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»Прізвище, ім’я та по батькові

Дата і місце народження

Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mailПаспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації)Ідентифікаційний кодЯкі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломомМісце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу, e-mail)

Стаж роботи: загальний,
у тому числі педагогічний:

Кваліфікаційна категоріяЗвання

Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження)Класи, у яких викладаєтеМова викладанняПроблема (тема), над якою працюєте

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуютьсяНавчальна література, якою користуєтесь при підготовці до уроку17.

Ваше педагогічне кредо

18.

Опишіть (у формі короткої замітки обсягом до однієї сторінки) власний особистісний та педагогічний портрет19.

Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітніх виданнях з можливим редагуванням

20.

Підпис учасника Дата


Додаток 2 до листа облІППО


№__________ від _________2013 р.

Обласному оргкомітету

XVІІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Лист-представлення


Направляємо Вам матеріали переможця міського (районного) туру ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «__________» ПІБ повністю, учителя (вказати фах та повну назву школи).

Просимо Вас дозволити ПІБ учителя взяти участь в обласному турі ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».


Начальник управління (відділу) освіти

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
«Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017», ураховуючи пропозиції центрального організаційного комітету всеукраїнського...

Конкурсу «Учитель року 2017»
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» листа Департаменту освіти І науки №34-2-02/2451 від 16. 06. 2016 року...

Рішенням журі визначено переможців та призерів міського конкурсу “Учитель року 2013”
Завершився і-й (міський) етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року 2013” за номінаціями: російська мова, фізика, іноземна мова...

«житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» житомирської обласної ради
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 30. 09. 2016 року №1/9-517 «Про організацію та проведення всеукраїнського...

Анкета учасника першого (районного) туру Всеукраїнського конкурсу...
Вища, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 2013рік

Учасника І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2017»
Молочанський нвк «зош І-ІІІ ступенів- гімназія»Токмацької районної ради Запорізької області

План методичної роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів
Методична складова в організації І проведенні конкурсу «Учитель року 2015» (реалізація нових підходів)

Мар’їнська районна державна адміністрація донецької області
На виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 24. 10. 2012 року №1143 «Про проведення всеукраїнського...

Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністрації
«Про проведення щорічного обласного конкурсу «Учитель року» в 2013році» та з метою виявлення І підтримки творчої праці вчителів,...

Наказ Міністерства освіти І науки України
Дрогобицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 Дрогобицької міської ради Львівської області, лауреат всеукраїнського конкурсу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка