Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Ііі курс 14. 06. 2017 року ІV курс: факультет бізнесу 19. 04. 2017 року факультет обліку І фінансів 19. 04. 2017 року машинобудівний факультет 19. 04. 2017 року технологічний факультет 19. 04. 2017 року

Ііі курс 14. 06. 2017 року ІV курс: факультет бізнесу 19. 04. 2017 року факультет обліку І фінансів 19. 04. 2017 року машинобудівний факультет 19. 04. 2017 року технологічний факультет 19. 04. 2017 року

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


- факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій - 19.04.2017 року

- факультет бізнесу - 19.04.2017 року

- факультет обліку і фінансів - 19.04.2017 року

ІІІ курс - 14.06.2017 року

ІV курс:

- факультет бізнесу - 19.04. 2017 року

- факультет обліку і фінансів - 19.04. 2017 року

- машинобудівний факультет - 19.04.2017 року - технологічний факультет – 19.04.2017 року

- факультет екології та приладо – енергетичних систем - 19.04.2017 року, крім напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» . Для студентів цього напряму теоретичні заняття в весняному семестрі закінчити 24.05.2017 року

- факультет будівництва і дизайну – 19.04.2017 року

- факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій - 19.04.2017 року, крім напряму

підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно – інтегровані технології». Для студентів цього напряму теоретичні заняття в весняному семестрі закінчити 24.05.2017 року

V курс ( для студентів – спеціалістів ):

- факультет бізнесу - 19.04.2017 року

- факультет обліку і фінансів - 19.04.2017 року

- факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій спеціальність 151 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» - 24.05. 2017 року

V курс ( для студентів – магістрів ) – 14.06.2017 року

3. Провести літню екзаменаційну сесію в такі терміни:

І курс - 15.06. - 23.06.2017 року

ІІ курс - 15.06. - 23.06.2017 року, крім напрямів підготовки за скороченим терміном навчання. Для студентів цих напрямів підготовки літню екзаменаційну сесію провести:

- машинобудівний факультет – 20.04. – 26.04.2017 року

- технологічний факультет - 20..04. - 26.04.2017 року

- факультет екології та приладо – енергетичних систем - 25.05. - 31.05.2017 року

- факультет будівництва і дизайну - 20.04. - 26.04.2017 року

- факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій - 20.04. - 26.04.2017 року

- факультет бізнесу - 20.04. - 26.04.2017 року

- факультет обліку і фінансів – 20.04. – 26.04.2017 року

ІІІ курс - 15.06. - 23.06.2017 року

ІV курс:

- факультет бізнесу - 20.04. - 26.04.2017 року

- факультет обліку і фінансів - 20.04. - 26.04.2017 року

- машинобудівний факультет – 20.04. – 26.04.2017 року

- технологічний факультет – 20.04. – 26.04.2017 року

- факультет екології та приладо – енергетичних систем - 20.04. - 26.04.2017 року, крім напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» Для студентів цього напряму літню екзаменаційну сесію провести 25.05. – 31.05.2017 року

- факультет будівництва і дизайну – 20.04. - 26.04.2017 року

- факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій - 20.04. - 26.04.2017 року, крім напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно – інтегровані технології». Для студентів цього напряму літню екзаменаційну сесію провести 25.05.– 31.05.2017 року

V курс для студентів – спеціалістів ):

- факультет бізнесу - 20.04. - 26.04.2017 року

- факультет обліку і фінансів - 20.04. - 26.04.2017 року

- факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій спеціальність 151 - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» - 26.05. - 31.05.2017 року

V курс ( для студентів – магістрів ) – 15.06. – 23.06.2017року.


Екзамени і заліки провести з таких дисциплін:

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

І КУРС

Екзамени Заліки

Спеціальність 071 – “ Облік і оподаткування ”

 1. Теорія бухгалтерського обліку

 2. Мікроекономіка

 3. Теорія податків

 4. Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні

 5. Історія української державності

 1. Фізичне виховання

 2. Іноземна мова

 3. Українська мова за професійним спрямуванням

Спеціальність 071 – “ Облік і оподаткування ” за скороченим терміном навчання

 1. Оптимізаційні методи і моделі

 2. Економіка праці і соціально – трудові відносини

 3. Міжнародна економіка

 4. Фінансовий облік ІІ

 5. Управлінський облік

 6. Інформаційні системи і технології в обліку

 1. Історія розвитку бухгалтерського обліку

 2. Організація, облік і оподаткування оплати праці

 3. Облік у суб’єктів малого підприємництва

 4. Теорія економічного аналізу

 5. Облік і трансформація за міжнародними стандартами фінансової звітності

Спеціальність 072 – “ Фінанси, банківська справа та страхування ”

 1. Історія української державності

 2. Мікроекономіка

 3. Галузева економіка

 4. Економіко-математичні методи і моделі

 1. Фізичне виховання

 2. Іноземна мова

 3. Українська мова за професійним спрямуванням

Спеціальність 072 – “ Фінанси, банківська справа та страхування ”

за скороченим терміном навчання

  1. Гроші і кредит

  2. Оптимізаційні методи і моделі

  3. Економіка праці і соціально – трудові відносини

  4. Банківська система

  5. Міжнародна економіка

 1. Історія оподаткування ( залік і курсова робота)

 2. Фінансова безпека

 3. Страхування

 4. Економічний аналіз

 5. Фінансовий консалтинг

 6. Методи оцінки ринкової вартості підприємства

 7. Організація, облік і оподаткування оплати праці

ІІ КУРС

Напрям підготовки 6.030509 – “ Облік і аудит ”

 1. Оптимізаційні методи і моделі

 2. Теорія податків

 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера

 4. Бухгалтерський облік

 1. Фізичне виховання

 2. Маркетинг

 3. Менеджмент

 4. Бухгалтерський облік (курсовий проект)

Напрям підготовки 6.030508 – “ Фінанси і кредит ”

 1. Фінанси

 2. Гроші і кредит

 3. Менеджмент

 4. Маркетинг

 1. Фізичне виховання

 2. Страхування

 3. Фінанси ( курсовий проект)

 4. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Напрям підготовки 6.030508 – “ Фінанси і кредит ” за скороченим терміном навчання

 1. Історія економіки та економічної думки

 2. Фондовий ринок

 3. Фінанси зарубіжних корпорацій

 4. Фінансова статистика

 5. Центральний банк і грошово-кредитна політика

 1. Грошово-кредитна система зарубіжних країн

 2. Нормативне забезпечення фінансової діяльності підприємства

 3. Банківська статистика

 4. Фінанси страхових організацій

 5. Інвестиційний аналіз

 6. Міжнародні фінанси

ІІІ КУРС

Напрям підготовки 6.030509 – “ Облік і аудит ”

 1. Гроші і кредит

 2. Міжнародна економіка

 3. Фінансовий облік ІІ

 4. Управлінський облік

 5. Економіка праці і соціально-трудові відносини

 1. Облік і трансформація за міжнародними стандартами фінансової звітності

 2. Фізичне виховання

 3. Організація, облік і оподаткування оплати праці

 4. Теорія економічного аналізу

 5. Облік у суб/єктів малого підприємництва

Напрям підготовки 6.030508 – “ Фінанси і кредит ”

 1. Гроші і кредит

 2. Економіка праці і соціально-трудові відносини

 3. Міжнародна економіка

 4. Банківська система

 5. Податкова система
 1. Організація, облік і оподаткування оплати праці

 2. Фінансовий консалтинг

 3. Податкова система (курсова робота)

 4. Фізичне виховання

 5. Фінансова безпека

 6. Економічний аналіз

 7. Методи оцінки ринкової вартості підприємства

ІV КУРС

Напрям підготовки 6.030508 – “ Фінанси і кредит ”

 1. Фондовий ринок

 2. Фінанси зарубіжних корпорацій

 3. Фінансова статистика

 4. Центральний банк і грошово – кредитна політика

 1. Інвестиційний аналіз

 2. Банківська статистика

 3. Фінанси страхових організацій

 4. Міжнародні фінанси

V КУРС

Спеціальність 071 – “ Облік і оподаткування ” ( спеціаліст )

 1. Облік зовнішньоекономічної діяльності

 2. Організація податкового обліку і аудиту

 1. Податкова звітність
Спеціальність 071 – “ Облік і оподаткування” ( магістр )

 1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

 2. Організація і методика аудиту

 3. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

 1. Методологія наукових досліджень

 2. Методика викладання облікових дисциплін

 3. Психологія управління і конфліктологія для облікового персоналу

 4. Державний фінансовий контроль

 5. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Спеціальність 072 – “ Фінанси, банківська справа і страхування ” ( спеціаліст ( ФК ) )

 1. Страховий менеджмент

 2. Банківське регулювання і нагляд

 3. Бюджетний менеджмент

 4. Проектне фінансування

 5. Фінансовий інжиніринг

 1. Пакети прикладних програм фінансиста

 2. Управління фінансовою санацією підприємства (залік і курсовий проект)

 3. Соціальна відповідальність

Спеціальність 072 - “ Фінанси, банківська справа і страхування ” ( магістр ( ФК ) )

 1. Страховий менеджмент

 2. Банківське регулювання і нагляд

 3. Бюджетний менеджмент

 4. Проектне фінансування

 5. Фінансовий інжиніринг

 1. Пакети прикладних програм фінансиста

 2. Управління фінансовою санацією підприємства (залік і курсовий проект)

 3. Соціальна відповідальність

Спеціальність 073 – “ Менеджмент ” ( магістр ( БА ))

  1. Маркетинговий менеджмент

  2. Прогнозування бізнес – процесів

  3. Бізнес – планування і створення стартапів

  4. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

  1. Міжнародний бізнес

  2. Управління проектами

  3. Підприємницький потенціал домогосподарств

Спеціальність 072 – “ Фінанси, банківська справа і страхування ” ( спеціаліст (БС) )

 1. Проектне фінансування

 2. Страховий менеджмент

 3. Фінансовий інжиніринг

 4. Банківське регулювання і нагляд

 5. Маркетинг в банку

 1. Управління банківськими ризиками

 2. Аналіз банківської діяльності ( залік і курсовий проект)

 3. Управління безпекою банку

Спеціальність 072 – “ Фінанси, банківська справа і страхування ” ( магістр (БС) )

 1. Проектне фінансування

 2. Страховий менеджмент

 3. Фінансовий інжиніринг

 4. Банківське регулювання і нагляд

 5. Маркетинг в банку

 1. Управління банківськими ризиками

 2. Аналіз банківської діяльності ( залік і курсовий проект )

 3. Управління безпекою банку

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ

Екзамени Заліки

І КУРС

Спеціальність 051 – “ Економіка ”

 1. Історія економіки та економічної думки

 2. Вища математика

 3. Комунікативні процеси в навчанні

 4. Історія української державності

 1. Іноземна мова

 2. Фізичне виховання

 3. Українська мова за професійним спрямуванням

 4. Демографія

Спеціальність 051 – “ Економіка ” за скороченим терміном навчання

 1. Регіональна економіка

 2. Оптимізаційні методи і моделі

 3. Економіка праці і соціально – трудові відносини

 4. Міжнародні економічні відносини

  1. Економіка праці і соціально – трудові відносини (курсовий проект)

  2. Ринок праці

  3. Методика викладання економіки

  4. Економіка природокористування
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Факультет економічних наук Інженерно-економічний факультет Факультет...
Навчання за спеціальностями (філологія, право, економія, адміністрація, інформатика, математика, психологія, педагогіка, хімія, фізика,...

Наказ
«Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017», ураховуючи пропозиції центрального організаційного комітету всеукраїнського...

Конкурсу «Учитель року 2017»
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» листа Департаменту освіти І науки №34-2-02/2451 від 16. 06. 2016 року...

«житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» житомирської обласної ради
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 30. 09. 2016 року №1/9-517 «Про організацію та проведення всеукраїнського...

Програма інтернет-семінару з проблеми
«Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році», на виконання річного плану роботи методичного...

План роботи з 13. 03. 2017 по 19. 03. 2017 року
Засідання атестаційної комісії Богослав І.І., Гра-бовець О. М., Острянська О. В., Максименко О. О

Програма роботи 16 березня 2017 року Концертний зал 10: 30 11: 00...
Урочисте відкриття Восьмої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2017» та П’ятої Міжнародної виставки освіти за кордоном «World...

Порядок денний пленарного засідання 25 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Програми енергозбереження в Зеленодольській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки

В. С. Мірошниченко (01. 09. 2016 року)
Розклад навчальних занять в маріупольському морському ліцеї на ІI семестр 2016-2017 навчального року

Пояснювальна записка Календарно-тематичне планування курсу інформатики...
Мон №1/9-349 від 20 травня 2013 року з урахуванням календарних особливостей майбутнього навчального року. Визначення рівня обумовлене...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка