Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Результати роботи творчих груп за 2012-13 н р

Результати роботи творчих груп за 2012-13 н р

Результати роботи творчих груп за 2012-13 н.р.
Школа сьогодні відчуває потребу у вчителеві, який постійно прагне до творчого пошуку, має навички дослідної, експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, високий рівень інформаційної культури, вміє інтерпретувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, здійснювати аналіз результатів творчої діяльності як своєї власної, так і педагогічного та учнівських колективів.

Тому одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих можливостей педагогів, реалізація їх творчого потенціалу та створення умов для науково-методичної та експериментальної діяльності досвідчених вчителів. Модернізований зміст освіти, освоєння нових навчальних програм, створення авторських програм, підручників, введення нових оригінальних методик викладання - все це ставить учителя на шлях творчої, дослідницької роботи. Школа сьогодні відчуває потребу у вчителеві, який постійно прагне до творчого пошуку, має навички дослідної, експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, високий рівень інформаційної культури, вміє інтерпретувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, здійснювати аналіз результатів творчої діяльності як своєї власної, так і педагогічного та учнівських колективів.

Слід зазначити, що протягом останніх років значно розширена мережа творчих груп районного рівня.

Якісному науково-методичному забезпеченню модернізаційних процесів початкової школи, вивченню і впровадженню інноваційних технологій, ППД сприяли районні, творчі групи з проблем: «Використання ІКТ на уроках української літератури як засобу підвищення пізнавальної та творчої активності учнів», «Інформаційно-комунікативні технології як засіб формування літературних компетенцій та підвищення ефективності уроку» (творча група вчителів світової літератури); «Проблемне навчання на уроках історії в контексті реалізації компетентнісного підходу до навчання»; «Робота з розширення словникового запасу на уроках англійської мови», «Формування у дітей самосвідомості та навичок здорового способу життя (програма «Self-Esteem»); «Планування навчально-виховного процесу відповідно регіональної програми «Українське дошкілля». Робота даних творчих груп відзначається цілеспрямованим, послідовним глибоким дослідженням обраних проблем трансформуванням педагогічних ідей, ППД в педагогічну практику, створенням власних творчих лабораторій.

Заслуговує на увагу досвід динамічної творчої групи вчителів української мови та літератури, яка створила програму факультативного курсу «Літературна Сокальщина для учнів 7(8) кл.» (кер. Кулинич Г.І.), яка розроблена і готується на затвердження ради РМК.

Творча група вчителів фізики працювала над створенням програми факультативного курсу для 8 класу та розробила навчальний посібник «Збірник задач з фізики для 7-8 класів».

Динамічною творчою групою вчителів математики, що викладають у профільних класах (кер. Кровіцька Л.В.), узагальнено та апробовано дидактичні матеріали з алгебри та геометрії для 10-х профільних класах (видано два посібники). Динамічна творча група вчителів математики (кер. Кнейчук Н.В.) завершує роботу над створенням програми факультативного курсу з математики для 10-го класу.

Заслуговує на увагу робота динамічної творчої групи вчителів хімії (керівник Деленко С.П.). , яка працювала над створенням електронних конспектів уроків з хімії для 8 класу та презентацій до них. Членами динамічної розроблено електронні конспекти уроків з хімії (8 клас),презентації до кожного уроку.

Динамічна група вчителів історії працювала над створенням навчально-методичного забезпечення викладання курсу «Історія рідного краю» (дана програма перебуває на рецензії МОН). Педагогами динамічної творчої групи розроблено та систематизовано навчально-методичні матеріали до викладання факультативного курсу «Історія рідного краю».

З 2010 року у районі проводяться окружні та районні етапи олімпіади із світової літератури. Динамічна група вчителів світової літератури працювала над створенням олімпіадних завдань для учнів 7-9 класів. Розроблені завдання систематизовано у посібник.

З 2009 року в районі проводяться окружні олімпіади. Динамічна група вчителів світової літератури працювала над створенням олімпіадних завдань зі світової літератури для учнів 7-9 класів: завдання розроблено і систематизовано у посібник. Для проведення олімпіад для учнів 3-4 класів, творчою групою (кер. Кулик А.С.) підготовлено олімпіадні завдання з математики для учнів 3, 4 класів. Динамічною творчою групою вчителів трудового навчання необхідно узагальнити результат творчої роботи «Олімпіадні завдання з трудового навчання для учнів 9,11 класів».

Відповідно до програми розвитку Львівщини, у 2012-2013 н.р. у ЗНЗ області розпочато моніторинг виконання Виховних програм та моніторинг вихованості дітей. З метою науково-методичного забезпечення названого дослідження, результативно працювала творча група заступників директорів з виховної роботи. Як результат роботи творчої групи розроблено районну програму «Моніторинг виховання», яка схвалена колегією відділу освіти у квітні 2013 року.

Для проведення районних конкурсів-оглядів творчими групами розроблено положення про проведення таких конкурсів, а саме - «Положення про огляд-конкурс на кращий кабінет початкових класів», «Положення про огляд-конкурс на кращий кабінет хімії», «Положення та критеріїв оцінки для конкурсу на краще озеленення навчального закладу».

Динамічна творча група педагогів дошкілля працювала над завданням, поставленим районною науково-практичною конференцією (лютий 2012) на тему «Реалізація наступності в системі дошкільної та початкової освіти» - удосконалення «Діагностичної карти дошкільника».

Виконала поставлене перед собою завдання творча група, яка працює над створення банку діагностичних інструментів, програм для роботи практичного психолога. Цьогоріч створено банк корекційних програм.

Слід відзначити роботу вчителів англійської мови, членів ініціативної творчої групи, що працювали над проблемою “How to teach vocabulary?” (вони розробили систему методичних рекомендацій про урізноманітненню ефективних методів вивчення лексики англійської мови та підготували матеріали для впровадження семінару-практикуму з теми “How to teach vocabulary?” у 2013-2014р.

Однак не організовано роботу творчої групи вчителів інформатики «Науково-методичне забезпечення викладання курсу «Сходинки до інформатики» в початковій школі». Необхідно активізувати роботу та узагальнити матеріали роботи творчої групи вчителів географії з проблеми «Створення електронного кабінету географії для вивчення географічного краєзнавства».

Пріоритетні завдання на 2012-13 н.р. :

  • Активізувати науково-методичну роботу вчителів географії, художньо-естетичних дисциплін, інформатики, початкових класів, фізичного виховання;

  • Створити творчі групи вчителів початкових класів, англійської мови для навчально-методичного забезпечення впровадження нових державних стандартів та програм у початкових класах;

  • Активізувати роботу проблемних творчих груп, особливо з впровадження ІКТ та компетентнісно-орієнтованого навчання;

  • Посилити роботу з узагальнення, систематизації, схвалення та поширення матеріалів кращого досвіду роботи творчих груп.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. Засідання творчих груп рмо 1,2,3,4 класів. Планування роботи
Розробка методичних рекомендації по роботі вчителів – предметників у 2014-2015 навчальному році

Результати ΙΙ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для вчителів інформатики
Організація самостійної роботи учнів у процесі вивчення інформаційних технологій

Звіт про роботу школи у 2015-2016 н р. Робота педагогічного, учнівського...
Методичною радою школи розроблена модель роботи над проблемою школи «Формування творчих здібностей учнів як засіб особистісного зростання...

Затверджено
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік

Про результати роботи над методичною проблемою
Педагогічний колектив школи працює над проблемою «Модернізація системи методичної роботи, використання інноваційних та новаторських...

План роботи кзш №114 на весняні канікули №
Робота в бібліотеці школи з додатковою літературою щодо написання творчих робіт з тем «Історія міст І сіл України»

План роботи новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи...
Розділ аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік

Урок №8 Тема: Коректне завершення роботи з комп’ютером. Робота із...
Оти з комп'ютером, сформувати навички роботи з мишею; поповнити знання про годинник та його складові; розвивати пізнавальні здібності...

Результати вивчення стану методичної роботи з педкадрами, навчально...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка