Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ - Лист мон україни від 13. 03. 2017 №1/9-149 «Про проведення державної...

Лист мон україни від 13. 03. 2017 №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Сторінка4/15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


Управління освіти і науки
Н А К А З
28.02.2017 м. Житомир № 55

Про обласний проект «Розроблення та

впровадження в ПТНЗ області ДСПТО,

заснованих на компетенціях»
Відповідно до п.5 розділу 8 Пріоритетів МОН України до проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, плану спільної роботи управління освіти і науки облдержадміністрації та Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області на 2017 рік, з метою оновлення змісту та поліпшення якості професійно-технічної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Започаткувати обласний проект «Розроблення та впровадження в ПТНЗ області ДСПТО, заснованих на компетенціях», згідно з додатком 1.

2. Затвердити заходи щодо реалізації обласного проекту «Розроблення та впровадження в ПТНЗ області ДСПТО, заснованих на компетенціях», згідно з додатком 2.

3. Відділу з питань професійно-технічної та вищої освіти (Теребіж С.О.) та Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області (Васильчук В.А.):

3.1. Вжити заходів щодо реалізації Проекту впродовж 2017 року.

3.2. Про хід виконання Проекту інформувати письмово управління освіти і науки облдержадміністрації щоквартально.
4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів області розробити заходи щодо реалізації зазначеного Проекту до 10 березня 2017 року.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки Липовецьку О.Г.


Начальник управління

освіти і науки В.О.Калінін

Додаток 1

до наказу управління освіти і науки

облдержадміністрації

28.02.2017 № 55
Обласний проект

«Розроблення та впровадження

в ПТНЗ області ДСПТО, заснованих на компетенціях»
1.Вступ

Стрімкий розвиток промислового потенціалу України потребує на ринку праці кваліфікованих робітників високого рівня компетенції. Випереджувальний характер діяльності ПТНЗ щодо задоволення потреб сучасного ринку праці у висококваліфікованих робітничих кадрах вимагає значного оновлення змісту та поліпшення якості професійної підготовки випускників. Вирішити цю проблему можливо лише за рахунок дієвої співпраці ПТНЗ з роботодавцями.

Одним із напрямків такої співпраці є розроблення та впровадження ДСПТО з конкретних робітничих професій на основі компетентністного підходу на базі професійних стандартів.
ІІ. Мета та основні завдання

Метою обласного проекту «Розроблення та впровадження в ПТНЗ області ДСПТО, заснованих на компетенціях» є визначення невідкладних заходів щодо реалізації основних напрямів оновлення змісту та поліпшення якості професійної підготовки випускників навчальних закладів за рахунок дієвої співпраці з роботодавцями – замовниками кадрів та іншими соціальними партнерами.

Шляхи вирішення поставлених завдань:

 • залучення до розроблення та впровадження ДСПТО з конкретних робітничих професій провідних фахівців підприємств – замовників кадрів;

 • створення сприятливих умов для педагогічних працівників ПТНЗ, залучених до роботи у творчих групах з розроблення ДСПТО;

 • організаційно-методичний супровід впровадження в навчально-виробничий процес ПТНЗ затверджених ДСПТО, заснованих на компетенціях;

 • модернізація матеріально-технічної бази ПТНЗ під впровадження ДСПТО з конкретних робітничих професій;

 • участь роботодавців в поліпшенні якості професійної підготовки випускників ПТНЗ

Термін реалізації Проекту: 2017 рік.
ІІІ. Очікувані результати реалізації Проекту
Реалізація основних завдань і заходів Проекту забезпечить:

 • оновлення змісту професійно-технічної освіти за рахунок впровадження ДСПТО, заснованих на компетенція;

 • участь роботодавців в поліпшенні якості професійної підготовки випускників ПТНЗ;

 • розроблення ДСПТО з конкретних робітничих професій на основі компетентністного підходу на базі професійних стандартів;

 • зміцнення матеріально-технічної бази ПТНЗ та впровадження новітніх технологій;

 • упровадження елементів дуальної форми професійного навчання;

 • покращення рівня працевлаштування випускників ПТНЗ на виробництві;

 • підвищення професійного рівня педагогічних працівників, задіяних в розробленні та впровадженні ДСПТО;

 • моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників.

ІV. Управління Проектом та контроль за його виконанням
Організація виконання Проекту покладається на управління освіти і науки облдержадміністрації.

Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області, професійно-технічні навчальні заклади області, які визначені відповідальними виконавцями Проекту, розробляють заходи щодо його реалізації.

Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області щоквартально інформує управління освіти і науки облдержадміністрації про хід виконання завдань і заходів Проекту.

Внесення змін та доповнень до Проекту здійснюється наказом управління освіти і науки облдержадміністрації за поданням відділу з питань професійно-технічної та вищої освіти або НМК ПТО у Житомирській області.

Директор НМК ПТО

у Житомирській області В.А. Васильчук

Додаток 2

до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації

28.02.2017 № 55
ЗАХОДИ

щодо реалізації обласного проекту «Розроблення та впровадження в ПТНЗ області ДСПТО, заснованих на компетенціях»


з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Створити творчі групи з розроблення ДСПТО, заснованих на компетенціях, у 2017 році та забезпечити їх дієвість

лютий-квітень

2017р.

Відділ з питань ПТВО,

НМК ПТО

2.

Провести анкетування роботодавців на визначення додаткових компетенцій для освітньо-кваліфікаційних характеристик

лютий

НМК ПТО,

ПТНЗ

3.

Розробити та направити до Інституту модернізації змісту МОН України проекти ДСПТО, заснованих на компетенціях, з професій:

7132 «Лицювальник-плиточник»,

7233 «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів»,

7435 «Модистка головних уборів,

8163 «Машиніст холодильних установок»

до 15 квітня 2017р.

НМК ПТО,


ДНЗ «ЖВПУБД», ГВПУНТ,
ЖПЛСП,

ДНЗ «ЖВПТУ»

4.

Забезпечити організаційно-методичний супровід впровадження в ПТНЗ ДСПТО, затверджених у 2016-2017 роках

до 01 вересня 2017р.

НМК ПТО,

ПТНЗ

5.

Надати методичну допомогу впровадження ДСПТО при організації професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації фізичних осіб, в тому числі безробітних

постійно

НМК ПТО, ПТНЗ, Житомирський ОЦЗ

6.

Забезпечити навчання педагогічних працівників ПТНЗ з питань впровадження ДСПТО, заснованих на компетенціях

постійно

НМК ПТО, ПТНЗ

7.

Забезпечити участь педагогічних працівників ПТНЗ області у всеукраїнських науково-методичних заходах з питань розроблення та впровадження ДСПТО, заснованих на компетенціях

за окремим графіком

Відділ з питань ПТВО,

НМК ПТО, ПТНЗ

8.

Провести семінар-практикум для заступників директорів з питань розробки навчально-плануючої документації відповідно до ДСПТО, заснованих на компетенціях

червень

2017р.

Відділ з питань ПТВО,

НМК ПТО

9.

Провести обласний конкурс на кращий комплект навчально-програмної документації, розробленої відповідно до ДСПТО, заснованих на компетенціях,з конкретної робітничої професії

вересень-жовтень

2017р.

Відділ з питань ПТВО,

НМК ПТО

10.

Забезпечити участь ПТНЗ області у всеукраїнському експерименті з упровадження елементів дуальної форми професійного навчання

2017-2018н.р.

Відділ з питань ПТВО,

НМК ПТО, ЖПЛХТ

11.

Залучити роботодавців до зміцнення матеріально-технічної бази ПТНЗ для впровадження ДСПТО, заснованих на компетенціях

постійно

Відділ з питань ПТВО,

ПТНЗ

12.

Висвітлювати проведення заходів з реалізації Проекту на сайті НМК ПТО, сторінках інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО» та Фейсбуці

постійно

НМК ПТО

13.

Вжити заходів щодо морального та матеріального стимулювання праці педпрацівників, задіяних в реалізації вищезазначених заходів Проекту.

постійно

Відділ з питань ПТВО,

НМК ПТО, ПТНЗ

Директор НМК ПТО

у Житомирській області В.А.ВасильчукЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Управління освіти і науки

НАКАЗ

28.02.2017 м. Житомир № 56


Про підсумки II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Житомирського територіального відділення МАН України в 2017 роціВідповідно до наказів управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації від 10.01.2012 № 13 «Про затвердження Умов проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Житомирського територіального відділення Малої академії наук України», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Житомирській області 02.02.2012 за № 3/1186 і від 12.01.2017 № 6 «Про проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Житомирського територіального відділення МАН України» та з метою підтримки, розвитку духовного, інтелектуального і творчого потенціалу учнівської молоді в районних (міських) наукових товариствах школярів та філіях Житомирського територіального відділення Малої академії наук України в грудні 2016-січні 2017 року були проведені І етапи, а з 09 по 23 лютого 2017 року в м. Житомирі – II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

На пiдставi протоколів засідань журі відділень II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робіт учнiв-членiв Малої академії наук України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:

аналітичну довідку про результати проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робіт учнiв-членiв Житомирського територіального вiддiлення Малої академії наук України у 2017 році згідно з додатком 1; список переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робіт учнiв-членiв Житомирського територіального вiддiлення Малої академії наук України у 2017 році згідно з додатком

2. Нагородити дипломами управління освіти i науки облдержадмiнiстрацiї та президії Житомирського територіального вiддiлення Малої академії наук України учнів-переможців ІІ етапу конкурсу-захисту.

3. Місцевим органам управління освітою:

проаналізувати стан роботи наукових товариств та філій Житомирського територіального вiддiлення Малої академії наук України та вжити заходів для подальшої активізації роботи з обдарованою учнівською молоддю на місцях.

розглянути питання щодо морального та матеріального заохочення педагогічних керівників наукових товариств та філій Житомирського територіального відділення Малої академії наук України і вчителів, які підготували переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017 році.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління Липовецьку О.Г.
Начальник управління В.О. Калінін

Додаток 1

до наказу управління освіти і науки

Житомирської облдержадміністрації

28.02.2017 № 56
Аналітична довідка

про результати проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робіт учнiв-членiв Житомирського територіального вiддiлення Малої академії наук України у 2017 році
У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт взяли участь 1080 (проти 937 у 2016 році) учнів-членів Житомирського територіального відділення Малої академії наук України. Найбільшу кількість науково-дослідницьких робіт у І етапі було представлено у наукові відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (189), хімії та біології (160), історії (158), мовознавства (137).

Загальна кількість призерів І етапу конкурсу-захисту становила 549 учасників або ж 51 % від їх загальної кількості.

До участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт було допущено 479 учнів (проти 474 учнів у 2016 році) 8-11 класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в складі делегацій із 27 районних (міських) наукових товариств та 25 філій Житомирського територіального відділення МАН України. Найбільш активні були дівчата, загальна кількість яких становила 328 учасниць (68 %), тоді як хлопчиків лише – 151 (або ж 32 %).

На розгляд журі конкурсу-захисту представили свої науково-дослідницькі роботи 3 дійсних членів, 46 кандидатів та 430 слухачів територіального відділення, в тому числі у наукових відділеннях:


Хімії та біології

 • 77 робіт

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства мистецтвознавства

 • 60 робіт

Історії

 • 60 робіт

Філософії та суспільствознавства

 • 50 робіт

Мовознавства

 • 49 робіт

Екології та аграрних наук

 • 46 робіт

Математики

 • 43 роботи

Комп’ютерних наук

 • 26 робіт

Фізики і астрономії

 • 24 роботи

Наук про Землю

 • 22 роботи

Технічних наук

 • 12 робіт

Економіки

 • 10 робіт


У 12 наукових відділеннях конкурсу-захисту представили науково-дослідницькі роботи лише учні-члени Житомирського районного наукового товариства. Більше як у половину відділень представили науково-дослідницькі роботи учні-члени Житомирського, Коростенського, Бердичівського, Новоград-Волинського міських наукових товариств, Бердичівського, Коростишівського Лугинського, Любарського, Малинського, Новоград-Волинського, Овруцького, Романівського, Пулинського, Черняхівського районних наукових товариств, філій Новогуйвинської гімназії Житомирського району, Житомирського міського ліцею при Житомирському державному технологічному університеті, Новоград-Волинського колегіуму, Озерненської гімназії Житомирського району, Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради, комунального позашкільного навчального закладу «Андрушівська станція юних техніків», Коростенської міської гімназії, Бердичівської міської гуманітарної гімназії № 2, Селянщинського освітнього округу, професійно-технічної освіти та міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, що становить 41 % від їх загальної кількості.

Найбільша кількість робіт була представлена в секціях: «Історичне краєзнавство» (25 робіт), «Психологія», «Англійська мова» (по 22 роботи), «Правознавство» (20 робіт), «Українська література», «Українська мова», «Екологія» (по 19 робіт), «Прикладна математика» (18 робіт), «Історія України» (17 робіт).

Найбільшу кількість робіт на ІІ етап конкурсу-захисту представили Житомирське міське (33 роботи), Житомирське (30 робіт), Овруцьке (26 робіт), Любарське (17 робіт) районні наукові товариства.

Значну кількість робіт на конкурс-захист представили філія Озерненської гімназії Житомирського району (22 роботи), філія при комунальному позашкільному навчальному закладі «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради (17 робіт), філія при міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді (15 робіт) та філія при Черняхівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (14 робіт).

Під час заходу проводилось заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт та їх захист у 58 секціях. Учасники конкурсу виконували завдання з 12 базових дисциплін.

У роботі журі конкурсу-захисту взяли участь 93 науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та спеціалістів інших навчальних закладів і установ міста Житомира (з них 73 кандидати та 8 докторів наук), які оцінювали учнівські науково-дослідницькі роботи та захист юних дослідників.

Журі конкурсу-захисту відзначило різноманітність тематики науково-дослідницьких робіт, їх практичну направленість, вміння більшості учасників конкурсу захищати свої роботи, їх глибокі теоретичні знання, вміння аналізувати, робити висновки на пiдставi експериментальних досліджень. За підсумками конкурсу-захисту 114 учасників (24 % від загальної кількості) набрали більше 75 балів та стали переможцями. 36 учасників конкурсу-захисту за кількістю балів набраних у трьох видах програми вибороли І місця, 30 учасників – ІІ місця та 48 учасників – ІІІ місця.

За підсумками участі у конкурсі-захисті 23 учасники отримали звання дійсних членів, 120 – кандидатів в дiйснi члени Житомирського територіального відділення Малої академії наук України.

30 переможців, які набрали найбільшу кількість балів в секціях конкурсу-захисту, будуть представляти Житомирське територіальне відділення МАН України на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Найбільшу кількість призерів підготували педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира (23 учні), Овруцького району (8 учнів) та м. Бердичева (5 учнів). Серед філій найбільшу кількість призерів підготували педагогічні працівники комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради (7 учнів), міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді (6 учнів).

Журі конкурсу-захисту оцінило максимальною кількістю 29 балів 3 науково-дослідницьких роботи, представлених на конкурс-захист Наконечною Юлією (Лугинська гімназія), Чмуневич Іриною (Житомирський обласний педагогічний ліцей) та Горбуновою Тетяною (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 м. Житомира) в секціях «Охорона довкілля та раціональне природокористування» (1 робота) і «Зоологія, ботаніка» (2 роботи).

Максимальну кiлькiсть балів отримали за захист своїх науково-дослідницьких робіт 18 учасників конкурсу-захисту в секціях: «Зоологія, ботаніка» (5 учнів), «Мікроекономіка та макроекономіка», «Історія України», «Мистецтвознавство», «Біологія людини», «Психологія» (по 2 учні), «Етнологія», «Експериментальна фізика», «Медицина» (по 1 учню).

Найбільшу кількість балів (29) за виконання контрольних завдань з базових дисциплін отримали 2 учні: Таргонський Валерій (Житомирський міський ліцей при ЖДТУ) – з математики та Новік Марія (Романівська гімназія) – з української мови та літератури.

Найбільшу кількість балів у конкурсі-захисті отримали делегації Житомирського міського, Житомирського та Овруцького районного наукових товариств (2567,97; 1637,16 та 1547,43 балів відповідно).

Серед філій територіального відділення кращих результатів досягли учні Озерненської гімназії Житомирського району (1373,89 балів), вихованці комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради (1196,17 балів) та Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді (1018,15 балів).

Оперативно та якісно забезпечили підготовку, проведення та оцінювання завдань з базових дисциплін 70 кращих вчителів шкіл міста Житомира та педагогічні працівники комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради.

Незважаючи на позитивні сторони, проведення конкурсу-захисту виявило суттєві недоліки в організаторській діяльності відділів (управлінь) освіти на місцях по залученню учнів загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів до науково-дослідницької та експериментаторської діяльності. Під час проведення І етапу конкурсу-захисту деякі наукові товариства та філії виключають один із пунктів програми проведення конкурсу-захисту – оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін, що зумовило їх низький рівень виконання.

Найменша кількість робіт була представлена у наукові відділення технічних наук (12 робіт) та економіки (10 робіт).

Жодної роботи не було представлено на конкурс-захист в наступні секції: «Іспанська мова», «Китайська мова», «Економічна теорія та історія економічної думки», «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології», «Авіа та ракетобудування, машинобудування та робототехніка» та «Французька мова».

Члени журі оцінили захист 62 науково-дослідницьких робіт учасників ІІ етапу конкурсу-захисту менше ніж у 21 бал (з 42 можливих), зокрема у наукових відділеннях «Мовознавства» (15 робіт), «Хімії та біології» (12 робіт), «Екології та аграрних наук» (11 робіт), «Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства» (6 робіт), «Фізики і астрономії», «Комп’ютерних наук» (по 4 роботи), «Філософії та суспільствознавства», «Наук про Землю», «Математики», «Історії» (по 2 роботи), «Технічних наук», «Економіки» (по 1 роботі).

Учасник не набрав необхідної кількості балів (75 і більше), щоб стати переможцем Малої академії наук України: «Математика», «Фінанси, грошовий обіг і кредит», «Internet технології та WEB дизайн», «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем», «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту», «Комп’ютерні системи та мережі», «Аерофізика та космічні дослідження», «Астрономія та астрофізика», «Теоретична фізика», «Психологія», «Селекція та генетика», «Німецька мова», «Російська мова», «Зарубіжна література», «Російська література», «Геологія, геохімія та мінералогія», «Гідрологія», «Соціологія», «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження», «Електроніка та приладобудування», «Матеріалознавство», «Науково-технічна творчість та винахідництво», «Технологічні процеси та перспективні технології».
Директор

КПНЗ «Обласний центр НТТУМ» А.В. Цалко

Додаток 2

до наказу управління освіти і науки

Житомирської облдержадміністрації

28.02.2017 № 56
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
України від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Мон україни від 16. 09. 2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...

Україна
Про затвердження складу апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району...

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2016-2017 навчальному...
У 2016/2017 навчальному році вивчення інформатики у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Міністерства освіти І науки України від 30 грудня 2014 року №1547 (далі мон україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
України 09. 12. 2010 за №1237/18532 та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти...

Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради
«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка