Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Управління освіти і науки - Лист мон україни від 13. 03. 2017 №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації...

Лист мон україни від 13. 03. 2017 №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Сторінка3/15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Управління освіти і наукиН А К А З

28.02.2017 м. Житомир № 54Про обласний проект «Молодий спеціаліст професійно-технічної освіти Житомирщини»


Відповідно до ст. 45-47 Закону України «Про професійно-технічну освіту», з метою забезпечення соціальних гарантій професійної самореалізації молодих педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти області, оптимізації та стабілізації кадрового забезпечення ПТНЗ області
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити обласний проект «Молодий спеціаліст професійно-технічної освіти Житомирщини», згідно з додатком 1.
2. Затвердити заходи щодо реалізації обласного проекту «Молодий спеціаліст професійно-технічної освіти Житомирщини», згідно з додатком 2.
3. Відділу з питань професійно-технічної та вищої освіти (Теребіж С.О.) та навчально-методичному кабінету ПТО у Житомирській області (Васильчук В.А.):

3.1. Вжити заходів щодо виконання Проекту впродовж 2017 року.

3.2. Про виконання Проекту інформувати письмово управління освіти і науки облдержадміністрації щоквартально.
4. Професійно-технічним навчальним закладам області розробити заходи з реалізації зазначеного Проекту до 10 березня 2017 року.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління Липовецьку О.Г.


Начальник управління

освіти і науки В.О. Калінін
Додаток 1

до наказу управління

освіти і науки блдержадміністрації

28.02.2017 № 54
Обласний проект

«Молодий спеціаліст професійно-технічної освіти Житомирщини»
І. Вступ
Професійно-технічна освіта є динамічною системою, що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки України, забезпечує випереджувальну професійну підготовку, наступність і взаємозв’язок усіх видів і рівнів професійної освіти. Ключова роль у вирішенні цих завдань належить педагогічним працівникам ПТНЗ.

Науково-технічний прогрес, широке впровадження наукоємних інформаційних технологій, зрослі вимоги до підготовки кваліфікованих робітників зумовлюють формування нового типу педагога професійної школи. Основним контингентом для формування нового типу педагогів професійного навчання є молоді спеціалісти професійно-технічної освіти.
ІІ. Мета та основні завдання
Метою обласного проекту «Молодий спеціаліст професійно-технічної освіти Житомирщини» (далі – Проект) є визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів оновлення змісту професійно-технічної освіти з урахуванням вимог сучасного ринку праці, забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації молодих педагогічних працівників, оптимізації та стабільного фахового кадрового забезпечення ПТНЗ області.

Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких основних завдань:

  • поліпшення роботи щодо працевлаштування молодих спеціалістів у ПТНЗ області,

  • створення умов для реалізації та самореалізації особистості кожного молодого спеціаліста у професійно-технічних навчальних закладах області,

  • забезпечення економічних і соціальних гарантій для процесу самореалізації молодих спеціалістів, створення умов для їх ефективної діяльності, підвищення їх соціального статусу,

  • створення умов для підвищення культурного, освітнього і професійного рівня молодого спеціаліста ПТНЗ,

  • забезпечення необхідних умов для професійного росту молодого спеціаліста.

Проект розроблено на 2017 рік з урахуванням переходу ПТНЗ на оновлений зміст і випереджувальний характер професійно-технічної освіти.
ІІІ. Очікувані результати виконання Проекту
Виконання основних завдань і заходів Проекту забезпечить:

  • науково обгрунтоване прогнозування потреби ПТНЗ у педагогічних працівниках,

- стабілізацію і оптимізацію кадрового складу професійно-технічних навчальних закладів області;

- розроблення та впровадження нового механізму відбору у ПТНЗ обдарованої молоді для одержання педагогічної спеціальності,

- оновлення змісту професійно-технічної освіти за рахунок нового змісту професійної підготовки молодих спеціалістів ПТНЗ,

- підвищення професійного рівня педагогічних працівників,

- підвищення престижу педагога професійного навчання у суспільстві,

- поліпшення працевлаштування молодих спеціалістів у ПТНЗ області,

- поліпшення соціально-економічного становища молодих педагогічних працівників шляхом морального і матеріального стимулювання їх професійної діяльності у межах чинного законодавства.
ІV. Управління Проектом та контроль за його виконанням
Організація виконання Проекту покладається на управління освіти і науки облдержадміністрації.

Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області, професійно-технічні навчальні заклади області, які визначені відповідальними виконавцями Проекту, розробляють заходи щодо його реалізації.

Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області щоквартально інформує управління освіти і науки облдержадміністрації про хід виконання завдань і заходів Проекту.

Внесення змін та доповнень до Проекту здійснюється наказом управління освіти і науки облдержадміністрації за поданням відділу з питань професійно-технічної та вищої освіти та (або) НМК ПТО у Житомирській області

Директор НМК ПТО

у Житомирській області В.А. Васильчук

Додаток 2

до наказу управління освіти і науки

облдержадміністрації

28.02.2017 № 54
ЗАХОДИ

щодо реалізації обласного проекту «Молодий спеціаліст

професійно-технічної освіти Житомирщини»


з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

Створити банк даних з відомостями про молодих спеціалістів ПТНЗ Житомирщини

лютий

НМК ПТО

2

Проаналізувати освітній та фаховий рівні молодих педпрацівників ПТНЗ області

лютий-березень

НМК ПТО

3

Провести моніторинг якісного складу молодих спеціалістів ПТНЗ області

квітень

Відділ ПТО та ВО управління,

НМК ПТО

4

Забезпечити кожний ПТНЗ області педагогічними кадрами з урахуванням вимог щодо фахового та освітнього рівнів

серпень-вересень

Відділ ПТО та ВО управління,

НМК ПТО, керівники ПТНЗ

5

Укласти угоди з вищими навчальними закладами на перепідготовку педагогічних працівників, які не мають фахової педагогічної освіти

протягом року

УОН,

керівники ПТНЗ

6

Організувати стажування майстрів виробничого навчання та викладачів загальнопрофесійної і професійно-теоретичної підготовок шляхом укладання угод з підприємствами-замовниками робітничих кадрів

постійно

керівники ПТНЗ

7

Забезпечити методичний супровід професійної самореалізації молодих спеціалістів

постійно

НМК ПТО,

методисти ПТНЗ

8

Проводити професійну орієнтацію випускників ПТНЗ на спеціальності педагогічного напряму, в т.ч. системи професійно-технічної освіти

постійно

керівники ПТНЗ

9

Вживати заходів щодо поліпшення матеріального становища педагогічних працівників, в т.ч. шляхом заохочення їх до новаторства у навчанні, вихованні та громадській діяльності, зміцненні навчально-матеріальної бази ПТНЗ

постійно

УОН,

керівники ПТНЗ

10

Забезпечити дієвість «Школи молодого педагога»

протягом року

НМК ПТО,

методисти ПТНЗ

11

Залучати молодих педагогів ПТНЗ до підготовки матеріалів для інформаційно-методичного бюлетеня «Вісник ПТО»

постійно

НМК ПТО

12

Організувати підготовку молодих педагогічних працівників для роботи з новітніми інформа-ційними технологіями навчання, навичками викладання основ підприємницької діяльності та розвитку ділової активності учнів

постійно

НМК ПТО

13

Залучати молодих спеціалістів ПТНЗ до участі у обласних конкурсах фахової та професійної майстерності

постійно

НМК ПТО,

керівники ПТНЗ

14

Провести обласний конкурс «Молодий спеціаліст ПТО»

ІV квартал 2017 р.

НМК ПТО, керівники ПТНЗ


Директор НМК ПТО

у Житомирській області В.А. Васильчук


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
України від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Мон україни від 16. 09. 2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...

Україна
Про затвердження складу апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району...

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2016-2017 навчальному...
У 2016/2017 навчальному році вивчення інформатики у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Міністерства освіти І науки України від 30 грудня 2014 року №1547 (далі мон україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
України 09. 12. 2010 за №1237/18532 та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти...

Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради
«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка