Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Питання до класу - Лист мон україни від 13. 03. 2017 №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у...

Лист мон україни від 13. 03. 2017 №1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Сторінка14/15
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Питання до класу: На виробничому навчанні ви вчитесь ремонтувати комп’ютери та оргтехніку. Ви повинні пам’ятати, що перед ремонтом слід вимкнути прилад з електромережі, щоб уникнути ураження електричним струмом. А яким видом електричного струму живляться комп’ютери та оргтехніка?

Очікувана відповідь учнів: Вони живляться змінним струмом.

А яка його промислова частота?

Очікувана відповідь учнів: промислова частота дорівнює 50 Гц.

Викладач електротехніки:

 • Які ж переваги змінного струму над постійним?

 • Як здійснити перетворення змінного струму з однієї напруги в іншу?

 • Які пристрої для цього використовують?

На ці питання ми отримаємо відповіді на сьогоднішньому уроці.

Викладач фізики: Адже, саме сьогодні ми розглянемо тему: «Загальні відомості про трансформатори» (слайд 1).

Запишіть в зошити тему уроку.

Сьогодні ми повинні ознайомитися з призначенням, класифікацією та будовою трансформаторів (слайд 2).

Епіграф уроку (слайд 3)
Працювати треба не 12 годин на день,

а головою…
Стів Джобс

 1. Актуалізація знань (3 хв.)

Викладач електротехніки: Тема «Трансформатори» безпосередньо пов’язана з попередніми темами «Магнітне поле» та «Змінний струм», які ви вивчали з предметів електротехніка та фізика. Тому дуже важливо відновити в пам’яті набуті знання з цих тем, щоб застосувати їх при вивченні нового матеріалу. Тож пропоную вам дати відповіді на запитання:

 1. Що таке магнітне поле?

б) Яка величина є силовою характеристикою магнітного поля?

в) Як взаємодіють два паралельні провідники зі струмом?

г) Який струм називається змінним?

д) Як виглядає графік змінного струму? (Учень має замалювати на дошці графік).

Добре, молодці. Ваші відповіді будуть враховані при підведенні підсумків (додаток 1).

 1. Перевірка випереджувального домашнього завдання (4 хв.)

Викладач фізики: Багато людей присвятили своє життя фізиці, тому не слід залишати поза увагою постаті вчених, винаходи яких служать на благо своєї Батьківщини та всього людства.

Викладач електротехніки: Будь-яке відкриття в науці - це титанічна праця багатьох вчених. З одного боку, їх здобутки у галузі фізики стали для електротехніки теоретичною базою, з іншого боку, розвиток електротехніки, впровадження її досягнень у практику стимулював прогрес фізики.

Викладач фізики: Які ж саме вчені були винахідниками трансформаторів? Про це ми зараз дізнаємося. Вам було дано випереджувальне домашнє завдання – поділитися на чотири команди, вибрати капітанів та їм підготувати презентації про вчених-винахідників трансформатора.

(П.М.Яблочков, І.П.Усагін, Н.Тесла, М.О.Доліво-Добровольський.)

Прошу презентувати свої завдання (додаток 2).

Викладач фізики: Це завдання було творчим, ви з ним добре впоралися. Це підвищить вашу оцінку при підведенні підсумків.

А тепер ми плавно переходимо до вивчення нового матеріалу.

 1. Вивчення нового матеріалу (16 хв.)

Викладач електротехніки: Запишіть план уроку (слайд 4).

Вам зараз будуть роздані орієнтовані тези до уроку, які ви маєте протягом заняття перенести до своїх зошитів (додаток 3).

План уроку

  1. Призначення трансформаторів.

  2. Класифікація.

  3. Будова однофазного трансформатора.

  4. Принцип дії трансформатора.

Викладач електротехніки. А що ж таке трансформатор? Запишіть визначення (слайд 5): Трансформатором називається статичний електромагнітний пристрій, який перетворює змінний струм однієї напруги у змінний струм іншої напруги тієї ж частоти.

Однією з важливих функцій трансформатора є його здатність перетворювати напругу, яку створюють електричні генератори, в значно вищу напругу ліній електропередач. Це дає можливість передавати змінний струм на значні відстані без великих втрат, що забезпечує значний економічний ефект завдяки економії провідникового матеріалу, тому що при меншому струмі переріз кабелів і ліній електропередач можна взяти меншим. Без цього ефективно розвивати електроенергетику країни було б неможливо.

Викладач фізики: Не менш важливою функцією трансформатора є можливість дістати у виробництві та побуті різні значення напруги, хоча до трансформаторної підстанції й підводиться одна напруга.

Питання до класу: Яку напругу можуть мати прилади?

Очікувана відповідь учнів: 5, 12, 36 або 110 В.

Давайте з’ясуємо, де використовуються трансформатори (слайд 6):

 • в побутовій техніці;

 • на заводах і фабриках при подачі напруги до двигунів верстатів;

 • при передачі електроенергії по проводах від 100 до 1000 В;

 • для електрозварювання і електроплавлення;

 • в блоках живлення лічильно-обчислювальних машин

Викладач електротехніки: За якими ж саме ознаками можна класифікувати трансформатори? (слайд 7-12)

    1. За кількістю фаз (однофазні та трифазні ).

    2. За способом охолодження (сухі та масляні).

    3. За вторинною напругою (підвищувальні, коли вторинна напруга вища за первину, й знижувальні, коли вторинна напруга нижча за первинну).

    4. За кількістю обмоток (двообмоткові, багатообмоткові).

    5. За призначенням (силові, вимірювальні, зварювальні, імпульсні, розподільчі).

Ви у своїй професійній діяльності найчастіше будете мати справу саме з імпульсними трансформаторами, тому на них і зосередимо увагу.

Запишіть визначення (слайд 13): імпульсними називаються трансформатори, які призначені для перетворення імпульсів напруги або струмів з однієї мережі в іншу.

Він відрізняється від інших трансформаторів тим, що працює виключно в ненавантаженому режимі. Його магнітопровід виготовляється зі спеціального сплаву, який обов'язково має значну пропускну здатність магнітного поля.

Викладач фізики: Перейдемо до розгляду будови трансформатора. Ми підготували для вас інформаційні картки, на яких зображено будову трансформатора. Вдома вклеїте їх в зошити. Зараз вам необхідно буде позначити на цих картках елементи будови трансформатора (осердя, первинна обмотка, вторинна обмотка) (слайд 14).

Учням роздаються інформаційні картки з будовою трансформатора.(додаток 4)

Будова та принцип дії однофазного трансформатора.

Основні частини трансформатора - замкнуте осердя (магнітопровід), яке виготовлено із листової трансформаторної сталі, та розміщені на ньому обмотки з мідного або алюмінієвого дроту з різною кількістю витків. Одну з них, яку називають первинною, під’єднують до джерела змінної напруги. А до вторинної під’єднують прилади, які споживають електроенергію.

Відношення напруг і на первинній і вторинній обмотках дорівнює відношенню числа витків у них (слайд 15):Очевидно, що перетворення напруги й сили струму в трансформаторах визначається кількістю витків у первинній та вторинній обмотках. Напруга прямо пропорційна кількості витків, тоді як сила струму обернено пропорційна їй.

Демонструється макет «Принцип дії трансформатора»

Викладач електротехніки: Принцип дії трансформатора засновано на явищі електромагнітної індукції (слайд 16). Під час проходження змінного струму в первинній обмотці в осерді виникає змінний магнітний потік, який збуджує ЕРС індукції у кожній обмотці. Внаслідок цього у магнітопроводі встановлюється сумарний магнітний потік, що пронизує первинну та вторинну обмотки трансформатора, індукуючи в них ЕРС. Відповідно, у вторинній обмотці утворюється змінна напруга.

Продемонструємо принцип дії трансформатора на макеті. Тут зображено трансформатор, до якого на вході та виході підключені ампер- та вольтметри.

Якщо на вході ми бачимо позитивне значення приладів (синього кольору), то лінії електромагнітного поля вздовж осердя напрямлені проти годинникової стрілки, тоді на виході буде негативне значення (білого кольору).

Якщо на вході – нульове значення приладів, то ліній немає і не виникає збудження ЕРС індукції у вторинній обмотці.

Якщо на вході – негативне значення, то ситуація буде оберненою до першого випадку.

 1. Закріплення вивченого матеріалу (16 хв.)

Для закріплення вже вивченого матеріалу зараз ви будете виконувати наступні індивідуальні та групові завдання: розв’язок кросворда (додаток 5), вправи «Незакінчене речення» (додаток 6), комп’ютерних тестів (додаток 7), робота з комп’ютерною програмою для моделювання електричних кіл (додаток 8).

Викладач електротехніки: Для якісного виконання робіт фахівцю-електромеханіку потрібно не тільки володіти базовими знанням, а ще й обов’язково вміти впевнено застосовувати їх на практиці, тому давайте закріпимо вивчений матеріал.

Викладач фізики: Попередньо ви розбилися на 4 команди, кожна з яких зараз займе своє робоче місце та отримає завдання. На кожний вид завдання виділяється 4 хвилини.

Після закінчення визначеного часу команди завершують роботу над завданням та приступають до наступного. Ми склали відомість оцінювання кожного завдання. (Оголошуються критерії оцінювання) (додаток 1).

1 група – працює з комп’ютерними тестами; (результат з’являється після закінчення проходження тестів на екрані – 9 балів) (слайд 17);

2 група – виконує завдання щодо моделювання схеми роботи трансформатора за допомогою програми Electronics WorkBanch (завдання зараховується повністю, якщо учень склав схему і отримав графік на екрані монітора – 6 балів) (слайд 18);

3 група – розгадування кросворду (7 балів) (слайд 19);

4 група - виконання вправи «Незакінчене речення» (8 балів) (слайд 20);

Кожна з чотирьох команд займає своє робоче місце та отримує завдання. Відомість оцінювання кожного завдання знаходиться у викладача фізики, він обходить учнів, що виконали завдання та записує результати.


 1. Підсумок уроку (2 хв.).

Викладач електротехніки: Отже, повернемося до проблемно-пошукових питань, які ставилися на початку уроку.

 • Які ж переваги змінного струму над постійним?

 • Як здійснити перетворення змінного струму з однієї напруги в іншу?

 • Які пристрої для цього використовують?

Викладач електротехніки: Поміркуйте, будь ласка, як саме у вашій майбутній професії ви зможете застосувати набуті сьогодні знання?

Викладач фізики: Ви гарно попрацювали. Всі впоралися з завданнями. Тож давайте повернемося до епіграфу уроку і подумаємо чи дійсно сьогодні ми «попрацювали головою» (слайд 3).

Високий рівень ___ учнів, достатній рівень _____ учнів, середній рівень ____ учнів.

Аналізується діяльність учнів у процесі всього уроку.

Оголошуються оцінки за роботу учнів на уроці згідно з критеріями. На екран виводиться заповнений бланк критеріїв оцінювання.

 1. Домашнє завдання (1 хв.)(слайд 21)

Викладач електротехніки: На наступному уроці ми продовжимо вивчати тему «Трансформатори», тому прошу повторити теоретичний матеріал за даною темою, а саме: будову, призначення та принцип роботи трансформатора та вклеїти роздані вам інформаційні картки в зошит.

* Повторити теоретичний матеріал: будова, призначення та принцип роботи трансформатора. Вклеїти інформаційні картки в зошит.

* Опрацювати розділи 7.1. та 7.2. підручника А.М. Гуржій «Електротехніка з основами промислової електроніки»

**Скласти кросворд, використовувати вивчений на уроці матеріал.

Дякуємо всім за увагу! (слайд 22)
Примітка: додатки до методичної розробки інтегрованого уроку з предметів електроніка та фізика на тему: «Загальні відомості про трансформатори» (Лукаш М.В., викладач фізики, Пегарькова Г.А. викладач електротехніки вищого професійного училища Житомирського державного технологічного університету) – в електронних додатках.
Рецензент: Лавренчук О.М., методист НМК ПТО у Житомирській області

Шутенко Богдан Вікторович,
майстер виробничого навчання
вищого професійного училища
Житомирського державного
технологічного університету


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
уроку виробничого навчання з професії «Електрогазозварник»
на тему: «Зварювання кільцевих швів»


Тема програми: «Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами вузлів трубопроводів»

Тема уроку: «Зварювання кільцевого шва у вертикальному положенні шва»

Мета уроку:

 • створити психолого-педагогічні умови для формування в учнів умінь та навичок при виконанні робочих прийомів зварювання кільцевого шва;

 • розвивати в учнів самостійність, пізнавальну активність, почуття відповідальності за прийняття рішень та їх виконання; удосконалювати уміння щодо організації робочого місця, підготовки обладнання до зварювання, виконання зварювальних швів;

 • виховувати соціальну компетентність, любов до обраної професії, почуття відповідальності за виконання отриманого завдання, економне використання матеріалів, бережливе відношення до обладнання, інструментів.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 1. Самостійно виконувати робочі прийоми:

  1. підготовка металу до зварювання;

  2. збирати вузли трубопроводу;

  3. зварювати вузли трубопроводу кільцевим швом:

   1. з поворотом;

   2. без повороту.

 2. Виявляти дефекти зварювальних швів за зовнішніми ознаками.

 3. Робити висновки та аналізувати виконану роботу.

Вид уроку: інструктаж, самостійні вправи.

Тип уроку: урок формування первинних умінь та навичок.

Методи і прийоми:

 1. Інформаційно-рецептивні:

 • вербальний (виклад інформації, пояснення);

 • наочний (демонстрація натуральних зразків);

 • практичний (постановка завдань, організація та виконання трудових операцій).

 1. Репродуктивні:

 • актуалізація опорних знань учнів;

 • виконання учнями прийомів та операцій за зразком.

Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення уроку:

електрозварювальна майстерня: демонстраційний стіл для зварювання, зразки виконаних робіт, щітки по металу, правильна плита, електрозварювальні пости – 12 шт. (зварювальні інвертори – 7 шт., зварювальні трансформатори – 7 шт.), зварювальні маски – 12 шт., пасатижі, електроди АНО-21, АНО-36 Ø 3мм, заготовки труб для зварювання різного діаметру, інструкційно-технологічні карти на тему: «Зварювання кільцевого шва» – 12 шт., плакати, захисні окуляри – 12 шт., молотки-шлаковідокремлювачі.

Міжпредметні зв’язки:

«Обладнання та технологія зварювання» (тема: «Технологія електродугового зварювання»);

«Креслення» (тема: «Прикладні геометричні побудови»);

«Матеріалознавство» (тема: «Термічний вплив»);

«Охорона праці» (теми: «Охорона праці в галузі», «Основи електробезпеки»);

«Хімія» (тема: «Сплави заліза»);

«Фізика» (тема: «Властивості металів»).
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
України від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Мон україни від 16. 09. 2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...

Україна
Про затвердження складу апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району...

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2016-2017 навчальному...
У 2016/2017 навчальному році вивчення інформатики у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Міністерства освіти І науки України від 30 грудня 2014 року №1547 (далі мон україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
України 09. 12. 2010 за №1237/18532 та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти...

Відділ освіти виконкому жовтневої районної у місті ради
«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка