Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області

рисунок2

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Новомосковської районної ради Дніпропетровської області

вул. Леніна, буд. 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська обл.,51230, тел. (05693)53193

е-mail: sndgolubovka@ukr.net, код ЄДРПОУ 26368447

НАКАЗ

18 серпня 2014 року №.
Про організацію роботи з охорони праці і призначення відповідальних у 2014-2015 н. р.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року № 563, Закону України "Про охорону праці", а також "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти" та з метою удосконалення форм і методів роботи з охорони праці, та виконання правил і норм техніки безпеки, безпеки життєдіяльності

НАКАЗУЮ:

І.Створити службу охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Типового положення про службу охорони праці ( z1526-04 ) у складі:

• директора школи Чернявської Н. А.;

• заступника директора з НМР Правдивої С. А.;

• заступника директора з виховної роботи Губу Л. А.;

  • завгоспа Попович Т.Л.;

  • Голови ПК Черногор А. М.

2. Службі охорони праці:

2.1. Організувати слухання на засіданнях ради звітів керівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

2.2. Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися вході навчально-виховного процесу згідно з Положенням та своєчасно інформувати районний відділ освіти.

2. 3. Організувати проведення вступного інструктажу та його оформлення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563.

2.4 Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту.

2.5 Забезпечувати проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів.

2.6. Здійснювати постійний зв'язок з державними органами з метою запобігання травматизму учнів.

2.7. Керуватися в своїй роботі нормативними документами з охорони праці

2.8. Переглянути, розробити, поновити, затвердити необхідну документацію школи з питань ОП та БЖД протягом вересня 2014 року.

3. Призначити Черногор Антоніну Миколаївну відповідальним за ОП, БЖД школи.

4. Черногор Антоніні Миколаївні:

4.1. Здійснювати практичну роботу з ОП, БЖД школи

4.2. Виконувати свої обов’язки на громадських засадах

4.3. У своїй роботі керуватися законодавством з ОП

4.4. Доопрацювати і переоформити інструкції з ОП

4.5. Оформити куток з ОП

5. Призначити заступника директора з НМР Правдиву С. А. відповідальною за:

5.1 організацію виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять у класах, кабінетах тощо;

5.2 контроль наявності, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу;

5.3. організацію навчання педагогічних працівників з питань ОП для учнів

5.4 забезпечення проведення первинного, повторного, позапланових інструктажів з учнями під час навчального процесу;

5.5 контроль за розробкою і періодичним переглядом (один раз на п’ять років) інструкції з охорони праці в частині, що стосується виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, спортзалі тощо.

6. Заступнику директора з виховної роботи Губі Л. А.:

6.1 здійснювати контроль за роботою по створенню відповідних умом для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів, вживати необхідних заходів щодо її поліпшення та нести за неї особисту відповідальність.

6.2 Контролювати діяльність керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, організації роботи трудових об'єднань, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм практичну допомогу.

6.3 Проводити навчання та інструктаж класних керівників, керівників гуртків, вчителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом МОН України № 563.

6.4 розробляти посадові інструкції та інструкції з охорони праці для вихователів, керівників гуртків і проводити інструктажі з охорони праці: первинного на робочому місці, повторного, позапланового та цільового з вихователями і керівниками гуртків, а також з класними керівниками та учнями при проведенні позакласних, позашкільних заходів (екскурсій, походів, новорічні ранки, вечорів тощо)

6.5 контролювати, розробляти, періодично переглядати (один раз на п’ять років) інструкції з охорони праці в частині, що стосується виховного процесу

6.6. організовувати та контролювати навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів

6.7 Забезпечувати проведення вступного, первинного, повторного, позапланових інструктажів з учнями з БЖД під час виховного процесу.

6.8 До 05.09.2014 надати для затвердження:

- орієнтовний план проведення класними керівниками профілактичних бесід щодо запобігання дитячого травматизму.

- орієнтовну тематику бесід з безпеки життєдіяльності.

- графік чергування вчителів на 2014- 2015 н. р.

7. Завгоспа Попович Т.Л. призначити відповідальним за:

7.1. організацію роботи з охорони праці, проведення заходів щодо попередження травматизму серед технічного персоналу;

7. 2. експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил і норм з охорони праці та догляд за ними, п. 2.2.23 "Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд";

7.3 дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів;

7.4. правильністю складування і збереження матеріальних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень;

7.5. дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, за наявністю та справністю засобів пожежегасіння. Доручити йому вести журнал обліку засобів пожежегасіння та забезпечення їх належного стану.

7.6 технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства, згідно з п. 4.2.1 "Правил безпеки газопостачання України"

7.7 організацію проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях школи;

7.8 розробку і один раз на три роки перегляд інструкцій з охорони праці під час виконання конкретних робіт.

7.9 Забезпечення проведення первинного, повторного, позапланового інструктажів на робочих місцях згідно з наказом МОН України № 563 та Положення про навчання від 06.04.2005 р.

7.10 за випуск автомобілів на лінію і проведення інструктажу з водієм згідно

з п. 16.1.12 "Правил охорони праці в автомобільному транспорті"

7.11 за створення безпечних умов при проведенні занять в навчальних кабінетах загальноосвітніх дисциплін

7.12. за розробку посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці для техпрацівників, водія, за проведення інструктажів з охорони праці, вступного, первинного на робочому місці, повторного, позапланового та цільового з техпрацівниками, а також проведення інструктажу з пожежної безпеки та електробезпеки з класоводами, класними керівниками при проведенні новорічних ранків та вечорів.

8. Завідувачів кабінетами, вчителів персонально призначити відповідальними за збереження життя й здоров'я учнів, організацію проведення інструктажів з учнями (вступного, первинного на робочому місці, позапланового та цільового), забезпечення належного стану робочих місць, обладнання, приладів, інструменту та за дотримання правил техніки безпеки:

8.1. На уроках:

Фізики - Северина О.С. учителя фізики (у кабінеті фізики);

Хімії - Харлан К.П., Саксонік К.О. вчителів хімії (у кабінеті хімії);

Біології - Харлан К.П. вчителя біології під час проведення уроків біології

Фізичної кільтури - Іванова М.А., вчителя фізичної культури та захисту Вітчизни, Булаву С.О., Безжовчу І.В., Чепур А.М., Король О.О., Курінну Д.С., Тацій О.С. (у спортивному залі);

Інформатики - Булаву С.О., Тацій О.С.,Правдиву С. А., Губу Л.А. вчителів інформатики (у кабінеті інформатики);

Трудового навчання - Прокопенко Д.В. вчителя трудового навчання, Булаву С.О., Безжовчу І.В., Чепур А.М., Король О.О., Курінну Д.С., , Тацій О.С. (у кабінеті трудового навчання);

8.2. Розробляти інструкції з ОП, інструкції БЖД, щодо свого навчального предмету та переглядати їх згідно терміну.

10. Відповідальність за збереження життя й здоров'я учнів під час перерв покласти на чергових вчителів та вихователів ГПД.

11. Усім педагогічним працівникам школи:

11.1. протягом навчального року проводити своєчасно необхідні інструктажі з учнями із ОП та БЖД з фіксацією їх у таких документах:

  • у класному журналі, вступний інструктаж, згідно додатку 3 та 5 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН від 18.04.2006р № 304, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України від 07.07.2006 за № 806/12680 (надалі Положення)

  • у класному журналі, первинний інструктаж перед виконанням навчального завдання, пов’язаного з використанням механізмів, інструментів, матеріалів тощо на сторінці про запис теми уроку, навчального заняття, тощо робиться запис: Інструктаж БЖД

  • у журналах реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, згідно Додатоку 4 та Додатку 6 Положення

  • розробити інструкції з охорони праці, інструкції безпеки, щодо свого НВП та переглянути їх. Термін виконання до15.09.2014р
    12. Для загального огляду будівель і споруд призначити комісію в такому складі (п.2.2.24 "Нормативні документи..."):

Директор школи Чернявська Н. А.

Заступник директора з НМР Правдива С.А.

Заступник директора з ВР Губа Л.А.

Завгосп Попович Т.Л.

Громадський інспектор з охорони праці ________________________________

Відповідальний за охорону праці, безпеку життєдіяльності по школі голова ПК Черногор А.М

12.1. Комісія повинна проводити огляд загального технічного стану будівель і споруд два рази в рік (весною та восени). Результати всіх видів оглядів оформляти актами. В яких необхідно фіксувати виявлені дефекти, а також робити приписи по виявлених недоліках і вказати термін виконання робіт по усуненню недоліків (п. 2.2.6 і п. 2.26.4 "Нормативні документи...").

12.2. затвердити список осіб, які мають право вести оперативні переговори з електропостачальною організацією.

12.3. затвердити «Перелік робіт, що виконуються за нарадами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації» відповідно з вимогами «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

12.4. затвердити «Положення про проведення щоквартального інструктажу з безпеки руху з водіями підприємства, установи»

13.Медичну сестру Черногор Антоніну Миколаївну призначити відповідальною за попередження травматизма та нещасних випадків у школі.

14. Черногор Антоніні Миколаївні:

14.1. Розробляти та проводити заходи профілактичних бесід щодо здорового способу життя учнів, БЖД, запобігання дитячого травматизму.

14.2 Про кожен нещасний випадок з НВП школи негайно доповідати директору школи, оформляти та складати необхідну документацію з даного питання.

15. Відповідальним особам

15.1. перевірити плануючу документацію з ОП, БЖД і при необхідності розробити та затвердити необхідні інструкції до 01.10.2014р.

15.2. Всім керівникам підрозділів провести перевірку стану приміщень відповідно вимогам охорони праці, промислової санітарії, пожежної і електробезпеки, наявність і термін зберігання пожежного інвентарю. Термін виконання до 01.09.2014 року.

16. Створити постійно діючу комісію з розслідування та обліку нещасних випадків що сталися під час НВП в школі :

Голова комісії – Чернявська Наталія Анатоліївна – директор школи;

Члени комісії - Правдива Світлана Анатоліївна - заступник директора з НМР

Черногор Антоніна Миколаївна - голова ПК, медична сестра школи

17. Постійно діючій комісії з розслідування та обліку нещасних випадків що сталися під час НВП в школі у разі виникнення нещасного випадку керуватися нормативно-правовою базою.

18. Загальне керівництво роботою з безпеки життєдіяльності та відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці, за проведення інструктажів з охорони праці: вступного з новопризначеними педпрацівниками і техпрацівниками, первинного на робочому місці, повторного, позапланового, цільового, пожежної та електробезпеки та навчання залишаю за собою.


Директор школи ________________________ Н. А. Чернявська

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Вінницької області від 11 серпня 2016 року «Про перенайменування комунального закладу «Вишковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів...

Вербальне оцінювання в процесі навчання молодших школярів. Заступник...
Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів комунального закладу «Тернівська загальноосвітня школа...

Програмам І непридатні для використання списати та здати на
Вінницької області від 11 серпня 2016 року «Про перенайменування комунального закладу «Бондурівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів...

Програмам І непридатні для використання списати та здати на
«Про перенайменування комунального закладу «Боблівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Немирівської районної ради Вінницької...

Затверджую: Начальник відділу освіти Дніпропетровської рда відділ...
Робочий навчальний план комунального закладу Горянівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дніпропетровського району на...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 харківської міської ради харківської області
Затвердити графік проведення предметних тижнів «Предметний марафон» у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №37 Харківської...

Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області зміст
Посада І місце роботи, служби: вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №35 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 харківської міської ради харківської області

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка