Пошук по сайту

Iнформатика  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Нака з

Нака зУправління освіти та науки

Дніпропетровської міської ради

Комунальний заклад освіти

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 32»

Дніпропетровської міської ради

Н А К А З
Від «_______» 2013р. м.Дніпропетровськ №_________

«Про підсумки

науково-методичної

роботи з педкадрами

у 2012-2013н.р.»

З метою виконання основних положень про науково-методичну раду (рішення колегії МОН України №1/3-19 від 27.07.2000р.), рекомендацій МОН України «Про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами в системі післядипломної педагогічної освіти»(лист №1/9-318 від 08.2000р.);роботою над науково-методичною проблемою області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»; забезпечення переходу на новий зміст освіти в умовах школи; впровадження нових педагогічних технологій в навчально-виховний процес, направлених на розвиток особистості дитини, підвищення якісного рівня викладання й професійного зростання кожного вчителя, методичною радою школи, творчими групами розроблена програма методичної роботи з педколективом в рамках проблемної теми школи: «Збагачення навчально-виховного середовища багатонаціональної школи шляхом розширення комунікативних компетенцій вчителя".

Визначені основні напрямки методичної роботи;розроблено алгоритм роботи з педкадрами, учнями, батьками,

Розроблені комплексні заходи, модель вивчення та впровадження у навчально-виховний процес науково-методичної проблеми області.

Протягом навчального року працювали методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів суспільно-гуманітарного циклу, предметів природно-математичного циклу. Була організована робота «Школи педагогічної майстерності», «Школи молодого вчителя», науково - методичної ради, творчих груп з вивчення й впровадження у навчально-виховний процес науково-методичної проблеми школи та області.

З метою науково-методичного забезпечення впровадження технологій продуктивного навчання, впровадження в навчальний процес гнучких моделей організації навчально-виховного процесу на основі здібностей і схильностей дітей, вдосконалення професійної майстерності вчителів в системі особистісно-орієнтованого навчання і виховання школярів кожне методичне об’єднання працювало за своєю методичною темою:

 • Вчителі початкових класів: «Розвиток креативної особливості виховання, спрямований на розкриття природних здібностей дитини»;

 • Вчителі природничо-математичного циклу: «Використання ефективних форм і методів роботи в організації навчально-виховного процесу на уроках з метою розвитку особистісного учбового потенціалу кожного учня»;

 • Вчителі суспільно-гуманітарного циклу: «Використання інноваційних технологій на уроках з предметів гуманітарного циклу».

У розрізі цих тем кожному вчителеві було визначено проблеми з самоосвіти.

Адміністрацією школи, науково-методичною радою проведена настановна співбесіда зі всіма вчителями щодо пояснювальних записок до навчальних програм, роботи над самоосвітою, з підвищення кваліфікації, з реалізації планів самоосвіти, нормативно-правової бази, що стосується загальноосвітніх середніх шкіл.

Вся робота педколектива в 2010-2011 навчальному році була спрямована на розвиток комунікативних компетенцій вчителя в умовах багатонаціональної школи.

З цією метою протягом року проведені наступні заходи:

 • Тестування вчителів щодо їх професійної компетенції та методичної підготовки;

 • Соціологічний, педагогічний, психологічний моніторинг діяльності школи;

 • Наради при завучі: « Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в 2010-2011 н.р.», « Організація роботи педколективу в умовах освітнього округу»;

 • Творчі звіти МО;

 • Фестивалі творчих уроків;

 • Місячник творчих уроків вчителів, які атестуються;

 • Мікродослідження «Вплив комунікативних здібностей вчителя на формування пізнавальних і творчих здібностей учнів»;

 • Педради: «Реалізація проблеми закладу: основні здобутки, проблеми, перспективи», «Складний шлях до вчинку», «Стан та перспективи науково- дослідницької діяльності педагогів школи»

 • Засідання науково-методичної ради: «Участь педколективу у дослідно - експериментальній роботі як засіб розвитку конкурентоспроможного вчителя та вихователя. Досвід. Проблеми. Перспективи.»,« Організація предметних олімпіад. Затвердження тематики постійного психолого- педагогічного семінару для учнів, батьків, вчителів.», «Пед. читання з досвіду роботи російських та українських педагогів за методиками розвиваючого навчання. Презентація учасників шкільного конкурсу «Вчитель року». Презентація проектів. Узгодження програм спільної діяльності з установами - учасниками освітнього округу», «Робота з обдарованими учнями. Проектна діяльність старшокласників. Психолого-педагогічний тренінг «Правова культура – норма життя», « Аналіз стану відвіданих уроків(початкова школа). Ознайомлення з новими нормативними документами. Дослідження психологічного клімату в 6-А класі. Проведення міського семінару для вчителів початкових класів», «Виконання планів МО щодо роботи над методичною темою «Організація повторення у II семестрі», « Підсумки роботи МО та творчих груп. Завдання на 2013-2014 н.р.»

 • Круглі столи: « Психологія спілкування « учитель-учень»»,створення змістовної моделі конкурентоспроможного вчителя».

 • Презентація навчальних проектів, за якими буде працювати школа в 2013-2014 н.р.»;

 • Науково-практична конференція «Використання проектних технологій на уроках природно - математичного циклу»;

 • Тренінги: «Школа спілкування», «Проблеми девіантної поведінки учнів середньої ланки».

З метою виконання Всеукраїнської програми « Творча обдарованість» розроблена і реалізована програма роботи з обдарованими дітьми, відкоригована модель роботи з цією категорією учнів.

Кожен вчитель склав програму індивідуальної роботи як із слабовстигаючими дітьми, так і з обдарованими. Програми передбачають розвиток дитини не тільки в рамках навчальної програми, а значно ширше: підвищити інтелектуальний рівень дитини, розвинути її творчі здібності.

З метою координації та контролю за роботою вчителів з обдарованими дітьми проведено засідання НМР «Організація роботи з обдарованими дітьми».

У 2012-2013 н.р. у школі працювали факультативи:

 • «Мої права та обов’язки» (3 клас)

 • «Толерантність» (8кл.)

 • «Молодь на роздоріжжі» (10-11 кл.)

 • «Психологія» (10-11 кл.)

Читалися спецкурси та курси за вибором:

 • « Місто мого дитинства» (1-4 кл.);

 • « Сходинки до інформатики» (1-4 кл.);

 • «Традиції моєї родини, мого народу» (4кл.);

 • « Іноземна мова» (2-4 кл.);

 • « Основи здоров’я»

 • Європейський вибір України (11 кл.)

 • Хімія у житті людини (10 кл.)

Протягом року оновлена картотека на обдарованих учнів, поповнено « Банк успіхів».

З метою виявлення обдарованих дітей та підтримки пізнавальних інтересів учнів проводились наступні заходи:

 • Конкурс « Найрозумніший» (2-4 кл.)

 • Конкурс читців поезії Т.Г.Шевченка (5-11кл.);

 • Мовознавчий турнір (5-10 кл.);

 • Круглі столи « Демократія та особистість»,

 • « Україна-ЄС» (9-11кл.)

 • Конкурс ерудитів ( 9 кл.);

 • Конкурс « Цікава математика» (5 кл.);

 • Захист учнівських наукових проектів (10-11 кл.)

 • Конкурс шкільних команд «Що? Де? Коли?»

 • Шкільний літературний конкурс «Собори наших душ»

Старшокласники школи брали участь у міських проектах « Школа проти СНІДу», «Молодь на роздоріжжі», конкурсах творів з народознавства.

У шкільних рамках були реалізовані проекти:

 • « Доброму скрізь добре» (1 кл.);

 • « Сонечко дружби» ( 4 кл.);

 • « Родинні традиції в культурі різних народів» (3 кл.);

 • « Мої права та обов’язки» (2 кл.);

 • « Души прекрасные порывы» (кер. Гурджиєва О.Д.);

 • « Очей очарованье» ( кер. Подрєз Л.Ю.).

 • « Молодь на роздоріжжі» (кер. Піхоцька Н.М.)

 • «Література Придніпров’я» (кер. Байдачна Ж.А.)

 • «Стежками рідного краю» (кер. Гниленко О.А.)

 • «Здорова людина - здорова країна»(8 кл.)

Учні школи взяли участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах «Колосок», «Русский медвежонок», «Лелека», «Левеня», «Патріот», «Соняшник», «Грінвіч», «Лукоморье», «Бобер» та «Кенгуру». У конкурсі «Русский медвежонок» 14 учнів посіли I місце, 26- II, за гарну підготовку учнів колектив школи отримав грамоту від організаторів. У конкурсі «Колосок» маємо 15 золотих та 19 срібних сертифікатів. У конкурсі «Левеня» маємо 2 золотих, 2 срібних сертифікатів, «Лукоморье»: 1 учень- I місце, 5 учнів- II місце, 18 учнів – III місце, «Патріот»: 1 учень- I місце, 5учнів – III місце, «Грінвіч»: 2 учні- I місце, 1учень- II місце, 2 учні – III місце, «Соняшник»: 6 учнів - I місце, 4 учні- II місце, 5 учнів – III місце.

У районному турі предметних олімпіад взяли участь 15учнів школи. Маємо 14 переможців.

Всі обдаровані учні залучались до проведення відкритих уроків, творчих звітів МО,конкурсів, пошуково-дослідницької роботи.

Протягом року поповнений банк науково-теоретичної та методичної літератури з впровадження в практику роботи вчителів новітніх педагогічних технологій.

У методичному кабінеті відновлені стенди:

 • « Проектні технології»;

 • «Атестація».

Оформлені:

 • Теки: «Внутришкільний контроль», «Рейтинг та моніторинг навчальної діяльності», «Робота з кадрами», «Нормативні документи, за якими працює школа»;

 • Циклограма на 2011-2012 н.р.( за річним планом).

Збирається матеріал під рубрикою «Наші таланти», поповнюється скарбничка методичної літератури, рекомендації ММЦ, головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

З кожного навчального предмету оформлені накопичувачі з нормативно-правовою базою, з рекомендаціями МОН України з викладання предметів базового компоненту. Створена нормативно-правова база, зібрані комплексні програми, концепції з якісного забезпечення навчально-виховного процесу, з виконання Державного стандарту освіти. За кожним документом, програмою розроблені заходи.

Оформлені матеріали з проведення конференцій, круглих столів, педрад, творчих звітів, діагностики вчителів з професійної підготовленості. Систематизовані методичні журнали, газети, інформаційні вісники, які виписуються школою щорічно.

Оформлені методичні теки з різних напрямків і, зокрема, з роботи над проектами «Души прекрасные порывы», «Очей очарованье», «Місто мого дитинства», «Пори року», «Сонечко дружби», «Література Придніпров’я», «Стежками рідного краю»

У відповідності до ст..54 Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів щодо системи освіти було проведено атестацію педпрацівників школи.

У рамках атестації проводилась діагностика, атестація робочих місць, відкриті заходи, створені портфоліо.

З 2009 року школа має статус Всеукраїнського експериментального закладу освіти. Відповідно до наказів МОНмолодьспорту України №84 від 09.02.09р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі СЗШ №32 м. Дніпропетровська», №1024 від 09.11.09р. «Про продовження доелідно-експериментальної роботи на організаційно-прогнозуючому етапі», № 242 від 28. 09.10р. «Про завершення організаційно-прогнозуючого етапу дослідно-експериментальної роботи на базі середньої загальноосвітньої школи № 32 м. Дніпропетровська» та згідно Програми дослідно-експериментальної роботи «Збагачення навчально-виховного середовища багатонаціональної школи шляхом розширення комунікативних компетенцій вчителя» у 2011-2012 навчальному році продовжено роботу на формувальному етапі дослідно-експериментальної діяльності. Вирішувались такі завдання:

- психологом школи Хромих О.В. з метою впровадження моделей розвитку комунікативних компетенцій конкурентоспроможного вчителя в умовах багатонаціональної школи проведено моніторинг, який здійснювався за

конкретними методиками на основі принципу адекватності психологічної теорії. У батарею методик ввійшло 3 тестових-опитувальника: методика діагностики комунікативної соціальної компетентності (КСК); тестова карта комунікативної діяльності; методика «Квадрат професійних цінностей орієнтацій учителя»;

- за результатами моніторингу проведено тренінг та надано рекомендації вчителям
щодо роботи над розвитком комунікативної компетентності;

- психологом школи Хромих О.В. з метою апробування моделі розвитку комунікативних компетенцій конкурентоспроможного вчителя як
системоутворюючого чинника в умовах багатонаціональної школи проведено
моніторинг особистісного та професійного зростання педагогів, в основу якого
покладено критерії оцінювання конкурентоспроможності вчителя, розроблені
науковим керівником, Завалевським Ю.І.;

- інформація, яка була зібрана в процесі моніторингу, була використана для
складання тренінгів та практичної апробації методів підвищення комунікативної
компетентності вчителів в умовах багатонаціонального середовища;

 • педагогами закладу відпрацьовані технології узгодження навчально-виховного
  процесу багатонаціональної школи із соціальним замовленням: педагогічна
  технологія взаємодії сім'ї та школи, технологія «Діалогу культур» у школі;

 • вчителями початкових класів було розроблено методичні порадники «Навчання
  повинно бути цікавим» (Розробки уроків для початкових класів з російською мовою
  навчання), «Від осені до літа святам радіють діти» (Сценарії позакласних заходів
  для початкової школи) з комп'ютерною підтримкою для забезпечення навчально-
  виховного процесу;

 • заступником директора з НЕР Івановою Н.В. було укладено посібник «Методичні
  рекомендації щодо інтеграції основних ідей громадянської освіти у навчально-
  виховний процес»;

 • заступником директора з НЕР Івановою Н.В. було укладено посібник «Методичні
  рекомендації щодо узгодження навчально-виховного процесу із соціальним
  замовленням»;

- позакласна робота в нашій школі здійснюється через нову? дуже цікаву для дітей форму: роботу над проектами. До проектної діяльності залучені творчі групи вчителів, громадсько-етнічні організації, учнівське самоврядування, піклувальна рада, батьківська рада. Вчителі школи працюють як над власними, так і беруть участь у загальношкільних, регіональних та міжнародних проектах:

- міжнародного рівня: «Молодь на роздоріжжі» (7-11 кл.); «Майбутнє
починається сьогодні» (5 -11 кл.); ХОКП (2 кл.);

- шкільного рівня: «Сонечко дружби», «Доброму - скрізь добре», «Родинні
традиції в культурі різних народів», «Місто мого дитинства» , «Права та обов'язки
дитини», «Видатні імена Дніпропетровщини», «Кольори дружби».
Упровадження проектної технології у практику виховної роботи було визначено як
пріоритетний в організації виховної роботи школи в цілому, так і в діяльності
кожного класного колективу;

 • було проведено педагогічну раду за темою: «Стан та перспективи науково-
  дослідної діяльності педагогів школи» (30.03.12р.);

 • було проведено круглі столи «Успішне майбутнє творимо сьогодні», «Дослідно-
  експериментальна робота як чинник формування творчої особистості вчителя».

Вся робота, що проводилась у школі, дає позитивні результати. На кінець року значно підвищився рівень знань учнів 2-А, 3-А, 4-А, 9-А,11-А класів.

Високим професіоналізмом відрізняються уроки вчителів Гурджиєвої О.Д., Кузнєцової Л.В., Байдачної Ж.А...Всі вони мають вищу кваліфікаційну категорію. Рівень навчальних досягнень учнів, яких вони навчають, вище загальношкільного на 10-12%.. Їх учні щорічно займають призові місця в районних та міських предметних олімпіадах. Але слід зазначити, що у школі досить повільно розширюється перелік форм методичної роботи, а можливості такої ефективної роботи, як творча група, реалізуються не повною мірою. Вчителям школи треба посилити роботу з підготовки учнів до участі у міських олімпіадах та роботі МАН.

Виходячи з вищезазначеного

Наказую:

 1. Вважати організацію методичної роботи школи задовільною.

 2. У наступному навчальному році почати роботу на III етапі з нової методичної проблеми області.

 3. На засіданнях МО підвести підсумки роботи над проблемною темою.

 4. До 10.09.12р. заступникам директора розробити циклограму відкритих уроків та позакласних заходів.

 5. До січня 2012р. заст.дир. з НВР, ВР та керівникам МО провести шкільні конкурси «Вчитель року» та «Класний керівник року»

 6. Протягом року продовжувати роботу психолого-педагогічного семінару, роботу над проектами.

 7. Продовжити створення інформаційного банку даних «Сучасні педагогічні технології».

 8. Вчителям-предметникам продовжити роботу зі створення «Бібліотечки методичних знахідок».

 9. Вчителям-предметникам покращити роботу щодо підготовки дітей до участі у предметних олімпіадах та МАН.

 10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор КЗО СЗШ № 32 А.Д.Рощина


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Про проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році

Нака з
З метою систематизації номенклатури справ по закладу освіти та ведення ділової документації у встановленому порядку

Нака з
Затвердити Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових І спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти

Нака з
Затвердити Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів

Нака з
Про проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році у закладах освіти районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
info.ocvita.com.ua
Головна сторінка